2020 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. kovo mėn.

2020-03-31

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5523/0004:828) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2015-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2191 (reg. Nr. 003553005769)koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. balandžio 2 d. iki 2020 m. balandžio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. balandžio 16 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5523/0004:828) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-03-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypŲ kad. Nr. 5510/0004:143 ir Nr. 5510/0004:200, Klaipėdos r. sav. DAUPARŲ - KVIETINIŲ sen., JoNUŠŲ k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių seniūnija, Jonušų  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: B. K..

Detaliojo plano rengėjas:Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1,

Gargždai, Klaipėdos r. sav., 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-10-24 Nr. AV-2259

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti žemės sklypus į vieną ir padalinti į sklypus, daliai žemių pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-03-27 d. iki 2020-04-09 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-19-582. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-04-09 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-03-16

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AV-2258 ,,Dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje‘‘ ir Planavimo darbų programa Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo dokumentui rengti parengtas Gargždų miesto bendrojo plano koregavimas.

 Planuojama teritorija - teritorija tarp Klaipėdos g., Dariaus ir Girėno g., Pušų g. ir Smeltalės g. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. – 22,52 ha.

 Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

 Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius, tel. Nr.(8 5) 246 1800.

 Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: adm@urbanistika.lt.

 Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

 Planavimo tikslas: pakoreguoti Gargždų miesto bendrojo plano sudedamąsias dalis – Gargždų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius, Teritorijų rezervavimo visuomenės (valstybės) poreikiams

 brėžinį, Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinį ir atitinkamai aiškinamąjį raštą.

 Planavimo uždaviniai: Planavimo uždaviniai: pakoreguoti visuomenės (valstybės) poreikiams rezervuojamų teritorijų ribas, pakoreguoti planuojamoje teritorijoje leistiną maksimalų prekybos įmonių plotą.

 Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV- 2258 ,,Dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje‘‘ ir Planavimo darbų programa

 Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo dokumentui rengti skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-55-19-646).

 Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

 Viešas supažindinimas: Su Bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo

proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2020-03-16 iki 2020-04-03 (projekto Nr. Nr. K-VT-55-19- 646). Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Gargždų seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020-03- 23 iki 2020-04-03.

 Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo

 dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (projekto Nr. K-VT-55-19-646). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. Informaciją apie rengiamą Gargždų miesto bendrojo plano koregavimą teikia planavimo organizatorius, planavimo

iniciatorius ir plano rengėjas.


2020-03-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-11-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-605 (reg. Nr. 003553001935) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. kovo 18 d. iki 2020 m. kovo 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. kovo 31 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-03-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:486) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2018-09-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1976 (reg. Nr. T00082519) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. kovo 18 d. iki 2020 m. kovo 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. kovo 31 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:486) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-03-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:403; 5510/0004:397) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-08-06  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1347(reg. Nr. 003553004935) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. kovo 18 d. iki 2020 m. kovo 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. kovo 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:403; 5510/0004:397) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-03-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590)  Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-04-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-127 (reg. Nr. 003553000874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1918 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymas Nr. AV-1779 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-03-23 iki 2020-04-03 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-471.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-04-03) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-03-13

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2020 m. kovo 9 d. Nr. 8-20 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Erkas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-05 d. prašymą Nr. 048,  n u s p r e n d ž i u pradėti Klaipėdos rajono Poškų VI telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Erkas“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-50p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Erkas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-05 d. prašymas Nr. 048.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-03-27 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2020-03-27.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Poškų VI telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2020-03-31.


2020-03-09

SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KL0401 RIMKAI–LĖBARTAI–DOVILAI ATKARPAI NUO 0,00 IKI 2,2 KM REKONSTRUOTI) PROJEKTĄ KLAIPĖDOS RAJONE 

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius informuoja, kad Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, nuo 2020 m. kovo 9 d. pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Teirautis turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojo Mindaugo Gerdauskio, tel. (8 46) 47 19 30, el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos-r.lt

Projekto rengėjas – valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius.  Teirautis vyriausiosios specialistės Daivos Dirvanauskienės, tel. 8 626 86985, el. p. daiva.dirvanauskienė@vzf.lt

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1P-388-(1.17E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) procedūros pradžios“  (įsakymas, jo priedas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyriuje „Teritorijų planavimo dokumentai“).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – Paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-334 „Dėl vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai (atkarpos nuo 0,00 iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize patvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimo susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-61613.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėse.


 2020-03-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypŲ  kad. Nr. 5558/0007:209 ir Nr. 5558/0007:192, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., SLENGIŲ k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: A. K., A. K..

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-07-18 Nr. AV-1518.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:209 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:192, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-03-06 d. iki 2020-03-20 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-19-446.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-20 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-03-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141)  Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-01-31 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-193 (reg. Nr. 003553004276) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.78 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas Nr. AV-2278 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-03-12 iki 2020-03-25 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-592.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-25) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-03-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Antkopčio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0004:96) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – B. R. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. kovo 4 d. iki 2020 m. kovo 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-03-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:523) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, pritaikytą kaimo turizmui (rekreacijai). Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą kaimo turizmui (rekreacijai).

Planavimo organizatorius – T.Ž. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. kovo 4 d. iki 2020 m. kovo 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-03-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:1046; kad.Nr.5558/0007:1048; kad.Nr.5558/0007:1047; kad.Nr.5558/0007:1053; kad.Nr.5558/0007:1052) Slengių k., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-01-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-53 (reg. Nr. 003553002509) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0007:1046; kad.Nr.5558/0007:1048; kad.Nr.5558/0007:1047; kad.Nr.5558/0007:1053; kad.Nr.5558/0007:1052) Slengių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-25 d. Nr. AV-2073 ir įsakymo pakeitimas 2019-02-08 d. Nr. AV-247.

Planavimo tikslai: Sklypus apjungti į vieną sklypą ir padalinti į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties daliai sklypų nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, daliai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-03-10 d. iki 2020-03-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-524.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 10:44:52
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102