2014 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. liepos mėn.

2014-07-28

Informuojame, kad vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas I.Simonaitytės g. 47, Vanagų k.  Agluonėnų sen., Klaipėdos r.sav., žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu2014 m. gegužės 16 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-606.

Projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-08-04 iki 2014-08-18 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777


2014-07-28

Informuojame, kad rengiamas I.Simonaitytės g. 47, Vanagų k.  Agluonėnų sen., Klaipėdos r.sav., žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu2014 m. gegužės 16 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-606.

Projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-08-04 iki 2014-08-18 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777.


2014-07-25

Dėl informacijos apie žemės sklypų plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą

Informuojame Jus, apie rengiamą naudojamo valstybinės žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas, unikalus Nr. 5596-7004-2018, garažas, unikalus Nr. 5596-7004-2029, garažas, unikalus Nr. 5596-7004-2038, viralinė, unikalus Nr. 4400-0085-9196), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, tvora), unikalus Nr. 5596-7004-2040), esančių Žvejų gatvėje 10, Priekulės mieste, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas, unikalus Nr. 5596-7004-2018, garažas, unikalus Nr. 5596-7004-2029, garažas, unikalus Nr. 5596-7004-2038, viralinė, unikalus Nr. 4400-0085-9196), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, tvora), unikalus Nr. 5596-7004-2040), esantį Žvejų gatvėje 10, Priekulės mieste.

Planuojama teritorija: Žvejų gatvė 10, Priekulės miestas, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo organizatoriai: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB “Geoasas“ patalpose, adresu Kvietinių g. 14, Gargždai, Tel. Nr. 863196313 el. paštas dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima nuo2014 m. rugpjūčio 7 d. iki2014 m. rugpjūčio 21 d., UAB „Geoasas“ patalpose, adresu:. Kvietinių g. 14, Gargždai, Tel. Nr. 863196313

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos.


2014-07-24

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdoos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Ringos g. 4 (kad. Nr. 5558/0006:55), sklypo plotas – 0,2500 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-05-30 įsakymas Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-706.

Planavimo tikslas: padalinti kitos paskirties žemės sklypą į du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas, Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 45 25 98.

Projekto rengimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-07-28 iki 2014-08-08 imtinai adresu Kadagių 8-5, Klaipėda.


2014-07-24

Informuojame, kad baigiamas rengti žemės sklypo esančio adresu Dariaus ir Girėno g., Gargždai, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 06 16 įsakymas Nr. AV-1387 ir 2014 07 21 įsakymas Nr. AV-1696.

Pareiškėjas- garažų statybos ir eksploatavimo bendrija “Vairas”, pirmininkas J. Žmurko

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ garažų eksploatavimui Pušų g. Gargždų mieste.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-07-24 iki 2014-08-07 imtinai UAB „Idmava ir partneriai“ patalpose.


2014-07-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –padalinti žemės sklypą į tris atskirus žemės sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatytų teritorijos. Sklypo kadastrinis Nr.5510/0005:554 ,bendras plotas –0.5000 ha.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuoj.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-07-23 iki 2014-08-04 Bandužių g. 16-37 Klaipėda.               

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2014-07-22

Skelbiamas parengto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:421, 5558/0014:422, 5558/0014:423), esančių Kalotės kaime, Kretingalės sen, Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, numatančio pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-249 patvirtintą detalųjį planą viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:421) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijos; kitos  paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:422, kad. Nr. 5558/0014:423) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Domus completa“, registracijos adresas Antanavičių g. 7, LT- 90118 Plungė, El. paštas – info@domuscompleta.lt, www.domuscompleta.lt, mob. +370 600 41854.

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-07-28 d. iki 2014-08-12 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo UAB „Domus completa“ registracijos adresu, Antanavičių g. 7, LT- 90118 Plungė, el. paštu – info@domuscompleta.lt, mob. +370 600 41854 bei Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos raj.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2014-08-04 d. iki 2014-08-12 d. imtinai vyks Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos raj.

Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-13 d. 10.00 val. Kretingalės  seniūnijos  salėje aukščiau paminėtu adresu.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-07-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –padalinti žemės sklypą į keturis sklypus, nekeičiant paskirties. Sklypo kadastrinis Nr.5510/0003:191 ,bendras plotas –9.16 ha.

Planavimo iniciatorius –fizinis asmuo.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-07-22 iki 2014-08-04 Bandužių g. 16-37 Klaipėda.

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37 Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2014-07-18

 Informuojame, kad skelbiamas  teritorijos, esančios prie Laugalių g. 4 ir 4A, Gargždų mieste, rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Detaliojo planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise valdomų sklypų Laugalių g. 4 ir 4A, Gargždų mieste: nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį - kitos paskirties žemė, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei rekreacinės paskirties želdynų, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas  Banevičius.

 Mokėtojas: fiziniai asmenys.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395.

 Su projektu galima susipažinti nuo 2014-08-06 d. iki 2014-09-03 d. UAB „Vitlinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-21 d. iki 2014-09-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose,  viešas susirinkimas vyks 2014-09-04 d., 10 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

   


2014-07-16

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, esančių Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr. 5552/0003:181 ir Nr. 5552/0003:243, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014.06.26 sprendimu Nr. T11-276.

 Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. liepos 31 d. iki2014 m. rugpjūčio 28 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 - 222, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugpjūčio 28 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu bei Priekulės seniūnijos patalose. Viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 29 dieną, 16.00 val. Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2014 m. rugpjūčio 28 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-07-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:569) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir kitos paskirties ūkinių pastatų statybai.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 17 iki 2014 m. liepos 30 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 

2014-07-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:491) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, kitos paskirties ūkinių pastatų, garažo statybai.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 17 iki 2014 m. liepos 30 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

 

 


2014-07-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Aisėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0001:349) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

                Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, pirties, garažo, šiltnamių statybai ir  kūdros įrengimui.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 17 iki 2014 m. liepos 30 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-11

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5535/0004:226), esančio Stančių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-08-04 iki 2014-09-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-19 iki 2014-09-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-09-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-07-11

Informuojame, kad yra patvirtinta „Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo planokoncepcija ir parengti sprendiniai (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. AV-1367“).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 452545, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27884333, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė: Asta Maksimovienė.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Planavimo darbų programa: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Preliminarus darbų atlikimo terminas 18 mėnesių. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Informuojame, kad 2014 m. birželio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-306 patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (kreiptis į vedėjo pavaduotoją Giedrę Stankevičienę), taip pat tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Žiūrėti priedus: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. liepos 31 d. iki 2014 m. rugsėjo 2 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Giedrę Stankevičienę, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,  tel. (8 46) 47 30 60, el. p.: giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt), ir plano rengėją (kreiptis į projekto vadovę Astą Maksimovienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27884333 el. paštas a.maksimoviene@taemgroup.lt). Nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. iki rugsėjo 2 d. „Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. rugsėjo 2 d. 13.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.


2014-07-09

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5523/0006:31), Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą tvarto, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai švelniakailių žvėrelių auginimui ne daugiau kaip 250 sąlyginių galvijų.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5523/0006:31) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas – 2,3700 ha. Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai, tel.: 8 631 96313, elektroninis paštas: Dainius.kuodys@gmail.com.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2014 m. liepos 24 d. iki 2014 m. rugpjūčio 07 d., projekto rengėjo patalpose - Kvietinių g. 14, Gargždai.


2014-07-09

Informuojame, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Gručeikių k., Klaipėdos r. sav.: 0,7965 ha ploto, kad. Nr. 5544/0020:514; 0,3648 ha ploto, kad. Nr. 5544/0020:513, viešas svarstymas.

Planavimo tikslai - pakeisti pagrindinęžemės sklypo (kad. Nr. 5544/0020:514) naudojimo paskirtįį kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 07 21 iki2014 08 21 (imtinai) darbo dienomis 13-17 val. detaliojo plano rengėjo patalpose - IĮ "Arch Box", Pievų Tako g. 11, Klaipėda, tel. 867627939 (aarchbox@gmail.com).Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 08 08 iki 2014 08 21, darbo dienomis 9-12 ir 13-17 val. ten pat.

Viešas susirinkimas įvyks 2014 08 22, 13 val. detaliojo plano rengėjo patalpose – IĮ "Arch Box", Pievų Tako g. 11, Klaipėda, tel. 867627939 (aarchbox@gmail.com).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui – arba detalaus plano rengėjui - IĮ "Arch Box", Pievų Tako g. 11, Klaipėda. Informacija tel. 867627939. 


2014-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Žiobrių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:371) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 10 iki 2014 m. liepos 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičių miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0004:206) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio  ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 10 iki 2014 m. liepos 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kaspariškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0007:59) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkinio pastato (vasarnamio), garažo statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos10 iki 2014 m. liepos 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Rudgalvių kaime, Žalioji gatvė 32, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0009:19) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą angaro-fermos ir mėšlo rezervuaro (mėšlo tvarkymo sistemos) statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 10 iki 2014 m. liepos 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pangesų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:688) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. liepos 10 iki 2014 m. liepos 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-07-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo esančio adresu Dariaus ir Girėno g., Gargždai, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 06 16 įsakymas Nr. (5.1.22)-15-3248.

Pareiškėjas- garažų statybos ir eksploatavimo bendrija “Vairas”, pirmininkas J. Žmurko,.

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ garažų eksploatavimui Dariaus ir Girėno g. Gargždų mieste.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


2014-07-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:421, 5558/0014:422, 5558/0014:423), esančių Kalotės kaime, Kretingalės sen, Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-249 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:421) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijos; kitos  paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:422, kad. Nr. 5558/0014:423) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Domus completa“, Antanavičių g. 7, 90118 Plungė, El. paštas – info@domuscompleta.lt, www.domuscompleta.lt, mob. +370 600 41854.

Žemės sklypų (kad. Nr.5558/0014:421, 5558/0014:422, 5558/0014:423) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo  plano planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, nes planuojama veikla neigiamo poveikio aplinkai neturės.


2014-07-09

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:199), esančio Rimkų, Klaipėdos  r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Pareiškėjas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-07-14 iki 2014-07-30 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-07-04

Informuojame, kad vadovaujantis, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miesto teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka, parengtas, Sodo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo planas parengtas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, išduotu2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Nr. AV-2283.

Planavimo tikslas: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamasis namas – unikalus Nr. 5694-0000-5010, gyvenamasis namas – unikalus Nr. 5694-0000-6017, garažas – unikalus Nr. 5596-1003-5019, malkinė – unikalus Nr. 5596-1003-5022, šiltnamis – unikalus Nr. 5596-1003-5036, ūkinis pastatas – unikalus Nr. 5596-1003-5040, kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai – unikalus Nr. 5696-1003-5051), esančių Sodo gatvėje 4, Gargždų mieste.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Iniciatorė – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-07-14 iki 2014-07-28 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.


2014-07-03

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0009:597), esančio Ežaičių k,Vėžaičių sen., Klaipėdos  r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, daliai naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą –susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Pareiškėjas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-681 33385, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-07-07 iki 2014-07-21 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-07-01

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – (kad.Nr.5558/0013:893), plotas - 0.3942, Putinų g. 7, Purmalių k., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypo dalį ir suformuoti atskirus sklypus.

Projekto iniciatoriai – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Rūko g. 5-20, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas: project28@yahoo.com


2014-07-01

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kęstučio g. 43  Gargždų m.  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –suformuoti žemės sklypą prie Vidai Gedvilienei nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas, šiltnamis, ūkinis pastatas), esančio Kęstučio g. 43 Gargždų mieste.

Planavimo iniciatorius –fizinis asmuo

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10 Bandužių 16-37 Klaipėda tel. 8-46-322818

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8-46-322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2014-07-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5568/0007:75 Vėžaičių k.v., sklypo plotas 0,8100 ha.

Rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemęs naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-18 įsakymas Nr. AV-584 „Dėl  Kristinos Šiuišelienės žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:75) , esančio Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2014-07-02 iki 2014-07-16. Pastabas raštu galima pateikti adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, telefonas pasiteiravimui – (8 46) 254 671.

Projekto rengimo iniciatorius –fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.


2014-07-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.:5530/0005:197 Klaipėdos r.sav., Švepelių k. detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį -  sandėliavimo statinių statybos, padalyti į sklypus

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-06-30 iki 2014-07-29, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Taikos pr. 24-217, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-15 iki 2014-07-29 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2014-07-30, 9 val. ten  pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Taikos pr. 24-217, Klaipėdoje.


2014-07-01

Informacija apie sandėliavimo pastatų statybos ir ekploatacijos Švepelių k., Klaipėdos r. sav., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: fizinis asmuo.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo pastatų statyba ir ekploatacija;

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Švepelių kaimas, 2,7608 h ploto žemės ūkio paskirties sklype, kurio kad. Nr. 5530/0005:197.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-06-19 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-1506 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2014-07-14) UAB „Studija PS“, Ūkio kiemas 3/ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 618 11933. Projekto vadovas – Paulius Dedelė.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2014-07-28) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel. (8 46) 46 64 53.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2014-07-14) galima išsamiau susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel. (8 46) 46 64 53  ir UAB „Studija PS“, Ūkio kiemas 3/ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 618 11933.


2014-07-01

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5510/0005:650, esančio Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014-07-16 iki 2014-08-12. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-07-30 iki 2014-08-12 detaliojo plano rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2014 m. rugpjūčio 14 d., 9.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


20114-07-01

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5528/0004:110, esančio Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014-07-16 iki 2014-08-12. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-07-30 iki 2014-08-12 detaliojo plano rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2014 m. rugpjūčio 13 d., 8.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-07-01

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5510/0005:445, esančio Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014-07-16 iki 2014-08-12. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-07-30 iki 2014-08-12 detaliojo plano rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2014 m. rugpjūčio 14 d., 8.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-07-01

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5528/0004:201, esančio Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014-07-16 iki 2014-08-12. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-07-30 iki 2014-08-12 detaliojo plano rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2014 m. rugpjūčio 13 d., 9.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-07-01

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –0,6994 haploto Kitos paskirties žemės sklypas (kad. Nr.: 5520/0017:212), esantis J. Basanavičiaus g. 82A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai: padalyti žemės sklypą į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti žemės naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – UAB „Trevena“, Laugalių g. 10, Gargždai, Klaipėdos raj., el.p.: info@trevena.lt

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-07-07 iki 2014-07-18 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 11:14:35
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102