Balandis - Old.klaipedos-r.lt

Balandis
2019 M. BALANDŽIO MĖN.  

2019-04-30

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Simuva“, Poškų km. Bobės g.19, LT-96255, Klaipėdos r.

Tel. 8 671 70434, el. pašto adresas: info@simuva.lt  

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com  įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Klaipėdos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie AM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Šnaukštų-2 smėlio ir  žvyro telkinio žvyro išteklių dalį, planavimo organizatorius priėmė sprendimą –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Simuva" ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).


2019-04-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0005:124) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-04-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties  žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0005:124) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-04-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-674, Priedas Nr. 2


2019-04-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:429; 5558/0006:461) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2018-09-28  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2119 (reg. Nr. T00082524)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: G. B. ir UAB ‚Mivega“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:429; 5558/0006:461) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-04-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-08-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-413 (reg. Nr. 003553001858) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: G. B.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-04-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-05-30 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 20 posėdžio sprendimu Nr. 131 (reg. Nr. 003553000302) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: L. J.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-04-26

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Bitkalnio g. 5 (kad. Nr. 5523/0004:348)Bitkalnio g. 9 (kad. Nr. 5523/0004:350), Bitkalnio g. 11 (kad. Nr. 5523/0004:351), Bitkalnio g. 13 (kad. Nr. 5523/0004:352), Bitkalnio g. 15 (kad. Nr. 5523/0004:353), Bitkalnio g. 17 (kad. Nr. 5523/0004:354) detaliojo plano, numatančio koreguoti 2007-10-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-316 (reg. Nr. 003553001441) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo planavimo iniciatoriai: J. Ž., V. Ž., D. K., D. V., Ž. V., Š. A., R. P., R. P.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Projekto vadovas – architektas Remigijus Petrauskas (A 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-18 įsakymas Nr. AV-2761.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti sklypą kad. Nr. 5523/0004:879 į 7 sklypus. Vieną atidalintą sklypą planuojama prijungti prie sklypo Bitkalnio g. 5 (kad. Nr. 5523/0004:348), antra atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 9 (kad. Nr. 5523/0004:350), trečią atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 11 (kad. Nr. 5523/0004:351), ketvirtą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 13 (kad. Nr. 5523/0004:352), penktą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 15 (kad. Nr. 5523/0004:353), šeštą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 17 (kad. Nr. 5523/0004:354). Septintą atidalintą sklypą planuojama suformuoti kaip atskirą žemės sklypą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima teritorijų planavimo dokumento organizatoriui nuo 2019-04-29 iki 2019-05-13 imtinai. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-05-07 iki 2019-05-13 imtinai teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks 2019 m. gegužės 14 d., 9.30 val. teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.  


2019-04-24

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad.Nr.5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529 Kalotės Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-06-03 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-141 (reg. Nr. 003553000529)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr.5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529 Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: L.M.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-11-22 d. Nr. AV-2546.

Planavimo tikslai Apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas, skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553000529).

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-05-03 d. iki 2019-05-16 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-607.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-16 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-04-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5518/0002:8) PYKTIŠKĖS K., ENDRIEJAVO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2000-11-30 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 9 posėdžio sprendimu Nr. 152 (reg. Nr. 003553000214) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Trevena“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki 2019 m. gegužės 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5518/0002:8) PYKTIŠKĖS K., ENDRIEJAVO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-04-23

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KLAIPĖDOS RAJONO GELŽINIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) 

Planavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Nametas“, įm. kodas 263715190, Tiekėjų g. 19B, LT-97123 Kretinga, tel.: tel.: +370 615 44437, el. paštas: nametas@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Nametas“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)


2019-04-10

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

1. Detaliojo plano rengimo pagrindas

  • Pritarimas labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ pasiūlymui (Nr. 5.1.73-A5-4191)
  • Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-2373
  • Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1244

2. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (Klaipėdos g. 2, Gargždai, įstaigos kodas 188773688)

3. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius - Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis", atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Palionio (įmonės kodas: 300027705, adresas: Tilto g. 7, Dabikinėlės k, Akmenės r., tel. +370 686 72236)

4.  Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB "Architektų gildija" (įmonės kodas: 300935676, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306)

5. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Kompleksinis

6.Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtiniko tvarka – bendra tvarka.

7. Planuojamos  teritorijos plotas - 0,5881 ha

8. Planavimo tikslai:

8.1. Sujungti žemės sklypus adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k.(kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678);

8.2. Pakeisti žemės sklypų adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k. (kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678), naudojimo būdą į  rekreacinės teritorijos;

9. Planavimo uždaviniai:

Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti racionalią susisiekimo sistemą su jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikiu įvertinant suplanuotų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; sklype numatyti optimalius inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas; nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

8. Detaliojo plano susipažinimas:

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. K-VT-55-18-566), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose ir  Klaipėdos rajono savivaldybės (Klaipėdos g. 2, Gargždai) skelbimų lentoje ir planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab  nuo 2019-04-15 iki 2019-04-30.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui arba planavimo organizatoriui dokumento viešinimo metu (nuo 2019-04-15 iki 2019-04-30). Asmenys gautą atsakymą į pasliūlymus ir pretenzijas gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui.


2019-04-09 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886; 5558/0013:887; 5558/0013:891; 5558/0013:952; 5558/0013:1009) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr. 003553000325); detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501); detaliojo plano, patvirtinto 2006-04-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-130 (reg. Nr. 003553000877) ir detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1869 (reg. Nr. 003553005720), sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Aukštkiemių k. (kad. Nr.5558/0013:886, kad. Nr.5558/0013:887, kad. Nr.5558/0013:891, kad. Nr.5558/0013:952, kad. Nr.5558/0013:1009), Klaipėdos rajone. Plotas 0,6322 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: G. A. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: 2018-02-23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-439.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr. 003553000325); detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501); detaliojo plano, patvirtinto 2006-04-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-130 (reg. Nr. 003553000877) ir detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1869 (reg. Nr. 003553005720), sprendinius: žemės sklypui kad. Nr.5558/0013:952 pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; esamus žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus sklypus, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti sklypus inžinerinei infrastruktūrai.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-04-17 iki 2019-05-02  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-151), plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt, ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-04-25 iki 2019-05-02 UAB “Progresyvūs projektai” patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2019-05-03 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 


2019-04-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:243) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2109 (reg. Nr. 003553005087), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatoriai:  R.R.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. balandžio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:243) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2019-04-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0013:20) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – D. G. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2019 m. balandžio 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-04-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) GRAUMINĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-04-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: keisti sklypų ribas sujungiant sklypus, prijungti valstybinės žemės plotus, įsiterpusius tarp UAB „Sakuona“ nuosavybės teise valdomų sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti (palikti esamą) žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) GRAUMINĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2019-04-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-513, Priedas Nr. 2


2019-04-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0005:124) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-11-21  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2734 (reg. Nr. 003553005522) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorius: R. K. ir V.K.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. balandžio 4 d. iki 2019 m. balandžio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. balandžio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0005:124) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“1 lapas.


2019-04-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:954) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr. 003553000325) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Emvadara“, fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. balandžio 4 d. iki 2019 m. balandžio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. balandžio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:954) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 10:32:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102