2020 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. vasario mėn.

2020-02-27


 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:547) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-02-13

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5535/0004:547 į atskirus žemės sklypus. Sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatant naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, išskirti sklypą (-us) atskirųjų želdynų teritorijoms, išskirti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:547) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-02-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-276, Priedas Nr. 2


2020-02-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:561; 5558/0007:652) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-69 (reg. Nr. 003553001189) keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. vasario 27 d. iki 2020 m. kovo 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. kovo 12 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:561; 5558/0007:652) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-02-24

 

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AV-2258 ,,Dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje‘‘ ir Planavimo darbų programa Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo dokumentui rengti rengiamas Gargždų miesto bendrojo plano koregavimas.

 Planuojama teritorija - teritorija tarp Klaipėdos g., Dariaus ir Girėno g., Pušų g. ir Smeltalės g. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. – 22,52 ha.

 Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

 Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius, tel. Nr.(8 5) 246 1800.

 Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

 Planavimo tikslas: pakoreguoti Gargždų miesto bendrojo plano sudedamąsias dalis – Gargždų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius, Teritorijų rezervavimo visuomenės (valstybės) poreikiams brėžinį, Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinį ir atitinkamai aiškinamąjį raštą.

 Planavimo uždaviniai: Planavimo uždaviniai: pakoreguoti visuomenės (valstybės) poreikiams rezervuojamų teritorijų ribas, pakoreguoti planuojamoje teritorijoje leistiną maksimalų prekybos įmonių plotą.

 Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV-2258 ,,Dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje‘‘ ir Planavimo darbų programa Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo dokumentui rengti skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-55-19-646). Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

 Pasiūlymų teikimo tvarka:

 Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (projekto Nr. K-VT-55-19-646). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

 Informaciją apie rengiamą Gargždų miesto bendrojo plano koregavimą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius ir plano rengėjas.


2020-02-24 

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5528/0004:81 Girkalių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k.

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5528/0004:81), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356, Projekto vadovas Voldemaras Čiunka.

PRIDEDAMA:

1. Palnavimo darbų programa.


2020-02-20 

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:656, kad. Nr. 5528/0004:657) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-01-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-25 (reg. Nr. 003553001158) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: (kad. Nr. 5528/0004:656, kad. Nr. 5528/0004:657) Grabių k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: : Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas Nr. AV-2314.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-28 iki 2020-03-13 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-601.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-13) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-02-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:257; 5523/0009:236) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-02-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti du Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, sujungiant juos į vieną žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-05 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:257; 5523/0009:236) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-02-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-252, Priedas Nr. 2


2020-02-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Landžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0002:352) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – R.B-Š (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. vasario 21 d. iki 2020 m. kovo 5 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-02-18

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2020 m. vasario 17 d. Nr. 7-20

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Vigrinda“ įgaliotos įmonės UAB “GJ magma” 2020-02-13 prašymą Nr. 025, n u s p r e n d ž i u pradėti Klaipėdos rajono Žydelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB “Vigrinda”

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-25, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Vigrinda“ įgaliotos įmonės UAB “GJ magma” 2020-02-13 prašymas Nr. 025.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-03-04 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2020-03-04.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Žydelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2020-03-06.


2020-02-14

Informuojame  visuomenę  apie  parengtą žemės sklypų  kad. Nr.5510/0003: 465, 5510/0003 : 466, 5510/0003:467, 5510/0003:468, 5510/0003:469, Šakinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, koreguojantį 2006-10-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-61 (reg. Nr. 003553001058) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr.5510/0003: 465, 5510/0003 : 466, 5510/0003:467, 5510/0003:468, 5510/0003:469, Šakinių k., Dauparų -Kvietinių sen., Klaipėdos raj sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo D. Č ( duomenys nuasmeninti )

Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, tel. +370 686 41825, e.p. vadantiene@yahoo.com, adresas Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 -10 - 05 įsakymas Nr. AV-2178 „Dėl žemės sklypų ( kad. Nr5510/0003:465, 5510/0003:466, 5510/0003:467, 5510/0003:468,  5510/0003:469 ) Šakinių k., Dauparų –Kvietinių sen.,  KLaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: sujungus esamus žemės sklypus kad. Nr5510/0003:465, 5510/0003:466, 5510/0003:467, 5510/0003:468,  5510/0003:469  į vieną, padalinti į sklypus, kurių naudojimo būdai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-21 iki 2020-03-02 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-18-530) bei detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-02) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-02-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:690) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-02-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie esamo gyvenamosios paskirties žemės sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo procesovalstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-05 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:690) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-02-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-220, Priedas Nr. 2


2020-02-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:653) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-01-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5523/0002:653 į atskirus žemės sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:653) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-01-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-160, Priedas Nr. 2


2020-02-13               

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5565/0001:367; kad. Nr. 5565/0001:1001; kad. Nr.5565/0001:348) detalųjį planą, numatantį  koreguoti 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-268 (reg. Nr. 003553002749) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

                      Planuojama teritorija: žemės sklypai Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5565/0001:367; kad. Nr. 5565/0001:1001; kad. Nr.5565/0001:348). Plotas – 0.5051 ha.

                      Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: N. M. ir R. M. (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392), Panevėžio g.17-5, Klaipėda. PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: astatauro@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-05-24 d. Nr.AV-1066 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr.5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypų (kad. Nr.5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-268 (reg. Nr. 003553002749) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: sujungti esamus žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

                      Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-24 iki 2020-03-06 imtinai, planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-19-335).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-03-06), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-02-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:560) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-01-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros bei konservacinės paskirties sklypus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:560) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-01-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-164, Priedas Nr. 2


2020-02-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:93) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, pritaikytą rekreacinei veiklai. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą rekreacinei veiklai.

Planavimo organizatorius – G.K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. vasario 13 d. iki 2020 m. vasario 26 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-02-11

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2020 m. vasario 7 d. Nr. 6-20

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 ,,Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Gargždų plytų gamykla“ įgaliotos įmonės UAB „GJ magma“ 2020-02-04 prašymą Nr. 022, n u s p r e n d ž i u:

pradėti Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Gargždų plytų gamykla“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-47p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB ,,Gargždų plytų gamykla“ įgaliotos įmonės UAB „GJ magma“ 2020-02-04 prašymas Nr. 022.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-02-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2020-02-26.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2020-02-28.


 2020-02-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5558/0005:1822, kad. Nr. 5558/0005:1824, kad. Nr. 5558/0005:1825) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-494 (reg. Nr. 003553002898) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: (kad. Nr. 5558/0005:1822, kad. Nr. 5558/0005:1824, kad. Nr. 5558/0005:1825) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Almata“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-24 įsakymas Nr. AV-2260.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-17 iki 2020-02-28 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-584.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-02-28) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-02-07

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ŠNAUKŠTŲ-2 SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Lankresta“, įm. kodas 302677153, Lankiškės g. 7, Dovilai, LT-96225 Klaipėdos r., tel.: +370 652 79972, el. paštas: lankresta.uab@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Lankresta“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)


2020-02-05

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ IR PATVIRTINTĄ „JUNGIAMOJO KELIO, RUOŽO ŠALIA MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KLAIPĖDA NUO DAUPARŲ VIADUKO IKI JAKŲ ŽIEDO, SU PRIVAŽIUOJAMAISIAIS KELIAIS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE“ KONCEPCIJĄ BEI STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-324 „Dėl Jungiamojo kelio, ruožo šalia magistralinio kelio A1 Vilnius-Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo, su privažiuojamaisiais keliais, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: apie 300 ha

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gruodžio 04 d. sprendimu (rašto Nr. (5.1.51E)A5-5403) pritarė koncepcijos alternatyvai Nr.1. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2020 m. sausio 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-226 priimtą sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

PRIDEDAMA: Koncepcijos aiškinamasis raštasKoncepcijos brėžinys (1); Koncepcijos brėžinys (2); SPAV atrankos dokumentasSPAV subjektų vertinimo pažymaĮsakymas dėl SPAV.


2020-02-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:523) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – T.Ž. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. vasario 6 d. iki 2020 m. vasario 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-02-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Kairių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0001:139) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, pritaikytą rekreacinei veiklai. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – A.P. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. vasario 6 d. iki 2020 m. vasario 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-02-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:991) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-07-23  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1487 (reg. Nr. 003553005687)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. vasario 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. vasario 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:991) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-27 13:58:36
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102