2018 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. birželio mėn.

2018-06-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5523/0002:1043) Gindulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-2996 (reg. Nr. 003553005566)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5523/0002:1043) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-02-23 d. Nr. AV-440.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo padalinti sklypą į du atskirus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553005566).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-06-29 d. iki 2018-07-17 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-128

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-07-17 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:353)Trušelių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-232 (reg. Nr. 003553000551) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad.Nr.5558/0005:317) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-03-08 d. Nr. AV-545.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553000551).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-06-29 d. iki 2018-07-17 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-157.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-07-17 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:297) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-03-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus (padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:297) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-747, Priedas Nr. 2


2018-06-27

Informuojame apie parengtus Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize sprendinius (toliau – Sprendiniai). (TPD Nr. S-VT-55-16-277, www.tpdris.lt).  

Rengimo pagrindas – 2016-05-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-183  “Dėl pradėjimo rengti tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize” ir 2016-06-29 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Planavimo darbų programa Nr. REG 7391.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt. Informaciją teikia architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.:  +370 657 71999, faks.: +370 37 313337, www.geometra.lt, el. p. info@geometra.lt. Projekto vadovė: Gintarė Karpavičienė tel. +370 652 80608, el. p. gintare.karpaviciene@geometra.lt. Architektas: Mindaugas Bielskus, tel. +370 699 88716, mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojama teritorija – Teritorija prie ir po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) Sendvario  seniūnijoje.

Planavimo tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai:

  • plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
  • numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Teritorijų planavimo lygmuo: Vietovės

Specialiojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Su parengtais Sprendiniais bei sprendimu dėl SPAV reikalingumo galima bus susipažinti nuo 2018-07-17 iki 2018-07-31 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 307 kabinete), Sendvario seniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos r.), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. S-VT-55-16-277) bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose (Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas).

Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2018-07-17 iki 2018-07-31 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 307 kabinete) ir Sendvario seniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos r.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais, ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. S-VT-55-16-277, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki visuomenės supažindinimo su parengtais Sprendiniais procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. 


2018-06-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1075) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-06-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą (padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1075) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-759, Priedas Nr. 2


2018-06-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Utrių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:196) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. birželio 27 d. iki 2018 m. liepos 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-06-25

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Sanitex“ žemės sklypo (kad.Nr.5523/0009:194) Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-02-23 Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-52 (reg. Nr. 003553000736)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5523/0009:194) Sudmantų k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Sanitex“, Raudondvario pl.131, Kaunas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-05-18 d. Nr. AV-1068.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (esant poreikiui padalinant į sklypus), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus (reg.Nr.003553000736).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-06-26 d. iki 2018-07-11 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-270.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-07-11 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-06-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0010:264) DITUVOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-06-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0010:264) DITUVOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-746, Priedas Nr. 2


2018-06-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:459; 5520/0001:461) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-06-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, apjungti sklypus į vieną sklypą, ir padalinti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:459; 5520/0001:461) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-706, Priedas Nr. 2


2018-06-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2373; 5558/0005:2374) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-06-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti kitos paskirties sklypus į vieną sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2373; 5558/0005:2374) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-742, Priedas Nr. 2


2018-06-19

Papildomai informuojame apie žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:517) Šakinių k.,  Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano numatančio koreguoti (reg. Nr. 0035530001292) patvirtinto detlaus plano sprendinius

Planuojama teritorija: Žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:517) Šakinių k., Klaipėdos r. sav..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d.Nr. AV-2012 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2017 rugsėjo 14  Nr. AS-939.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-06-27 iki 2018-07-12 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-522) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-04-03), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-522).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-06-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:234) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:234) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-719, Priedas Nr. 2


2018-06-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS G. 9, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-06-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS G. 9, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-701, Priedas Nr. 2


2018-06-11

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:907 Venckų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drukių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-06-12 iki 2018-06-25.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-06-26, 10.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-06-11

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5518/0004:366 Kapstatų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5518/0004:366) Kapstatų k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius:fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-06-25 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-47313.


2018-06-11

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5538/0011:84 Žvirblių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5538/0011:84) Žvirblių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.   

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-06-25 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-23795.


2018-06-11

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5544/0007:26), Dumpių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0007:26), Dumpių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-06-25 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-47439.


2018-06-07

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-08 Nr. 997 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano (namų valda padalinama į du sklypus), Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-12 Nr. 1002 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalijimas į du sklypus), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-07 įsakymu Nr. AV-435 patvirtinto  žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:118) Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalinimas į 4 sklypus, numatant sublokuotų namų statybą) bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimu Nr. T11-71 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano(namų valdos sklypas padalinamas į du sklypus) keitimas (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-17-542.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. AV-1615 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410; 5530/0004:409; 5530/0004:119; 5530/0004:325; 5530/0004:324; 5530/0004:327; 5530/0004:348; 5530/0004:326; 5530/0004:347; 5530/0004:411) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Ekotektonika", Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992. Projekto vadovas: Arūnas Kilišauskas, atestato Nr. A964;

Detaliojo planavimo tikslai – prie žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410, 5530/0004:409,  5530/0004:119, 5530/0004:325, 5530/0004:324, 5530/0004:327, 5530/0004:136,  5530/0004:348 Jakų k., Klaipėdos raj. sav. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Koncepcijos rengimas – detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-542) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Detalųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.


2018-06-07

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR. 5523/0007:156) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (Kad.Nr.5523/0007:156) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos rajono savivaldybėje detaliojo plano koregavimas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-55-18-34.

Planuojama teritorija: žemės sklypas adresu Gijos g. 3, Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5523/0007:156).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779), adresas: Sausio 15-osios 11a-37, Klaipėda, tel. 861530201.

Planavimo pagrindas: 2017 m. sausio 8 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-8 “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:156) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai – pertvarkyti žemės sklypą, padalijant į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-06-22 iki 2018-07-09 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt K-VT-55-18-34, savivaldybės tinklalapyje.

Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką planavimo pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiskinamasis rastas sprendiniu konkretizavimas

Pagrindinis brezinys


2018-06-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:113; 5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, daliai – komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:113; 5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-679, Priedas Nr. 2


2018-06-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:616; 5544/0005:608; 5544/0005:564; 5544/0005:560; 5544/0005:537; 5544/0005:421; 5544/0005:1248; 5544/0005:1247; 5544/0005:1246; 5544/0005:1244; 5544/0005:1243; 5544/0005:1249; 5544/0005:1245; 5544/0005:603) KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, žemės sklypų ribų pertvarkymas padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, numatomi žemės sklypų naudojimo būdai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:616; 5544/0005:608; 5544/0005:564; 5544/0005:560; 5544/0005:537; 5544/0005:421; 5544/0005:1248; 5544/0005:1247; 5544/0005:1246; 5544/0005:1244; 5544/0005:1243; 5544/0005:1249; 5544/0005:1245; 5544/0005:603) KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-06-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-677, Priedas Nr. 2


2018-06-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:297) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-241 (reg. Nr. 003553000557), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Midesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. birželio 7 d. iki 2018 m. birželio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:297) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-06-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1075) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-05-21  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1192 (reg. Nr. 003553005285) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: UAB „Lorgis“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. birželio 7 d. iki 2018 m. birželio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1075) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-06-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:893) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0005:893, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:893) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-05-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-623, Priedas Nr. 2


2018-06-01

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informuoja apie pradedamą rengti valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo plano korektūrą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2018 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. D1-118 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo plano koregavimo tikslai:

1.  pajūrio juostos ribas tikslinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 885 „Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio juostos ribų plano (schemos) patvirtinimo“ patvirtintą Pajūrio juostos ribų planą;

2.  nustatyti kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimus pajūrio juostos teritorijoms, kurios pajūrio juostai priskirtos 2015 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 885 „Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio juostos ribų plano (schemos) patvirtinimo“ patvirtinus naują Pajūrio juostos ribų planą (naujai įtrauktos teritorijos);

3.  planą papildyti paplūdimių tvarkymo sprendiniais, įvertinant Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano tvirtinimo“;

4.  įvertinus teritorijos gamtinę situaciją, numatyti galimybę pajūrio juostoje statyti ir (ar) įrengti laikinus tualetus, nurodyti, kokie teritorijos aspektai turi būti papildomai įvertinti parenkant tualetų statybos ir (ar) įrengimo technologijas, konkrečias statinių statybos vietas (zonas);

5.  numatyti zonas, kuriose gali būti įrengiami paplūdimiai, skirti lankytis su gyvūnais.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas info@am.lt , interneto tinklalapio adresas www.am.lt

Plano rengėjas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 2623000, (8 5) 262 1672 el. paštas krastotvarka@vzf.lt, interneto tinklalapio adresas www.vzf.lt

Su pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo plano koregavimo darbų programa galima susipažinti Teisės aktų registre www.e-tar.lt  bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.

Apie parengtą Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo plano korektūrą ir susipažinimą su ja bus paskelbta vėliau.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 13:52:15
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102