2015 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. vasario mėn.

 

2015-02-26

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo". 2015 m. vasario 23 d. Nr. 5-15


2015-02-26

Valstybinės žemės sklypo, esančio Žalgirio g. 4 Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas (projektas Nr.1);

Valstybinės žemės sklypo, esančio Žalgirio g. Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas (projektas Nr.2)

Projektas Nr. 1 rengiamas vadovaujantis Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. AV-1893 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Žalgirio g. 4 Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projektas Nr. 2 rengiamas vadovaujantis Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-25 įsakymas Nr. AV-1993 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Žalgirio g. Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

PROJEKTO TIKSLAI – Projekto Nr. 1 suformuoti žemės sklypą Klaipėdos raj. savivaldybės nuosavybės teise valdomiems pastatams (administracinis – unikalus Nr. 5593-0001-3016, garažas – unikalus Nr. 5592-0001-4013) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginė paskirtį. Projekto Nr. 2 suformuoti žemės sklypą Žalgirio g., Priekulės mieste. Nustatyti suformuoto žemės sklypo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai. Tel. (8 46) 47 20 25), savivaldybe@klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovas - Geodezijos ir GIS skyrius vedėjas – Raimondas Vilas el.p. Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

PROJEKTO RENGĖJAS – "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. 8-37-759028, el.p. dujusfera@dujusfera.lt

Susipažinti su parengtais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galite pas projekto rengėją ar organizatorių aukščiau nurodytais adresais nuo 2015-02-27 iki 2015-03-13 (10 darbo dienų). Planavimo pasiūlymus dėl rengiamų projektų sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2015-02-26

2015-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-144 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1725)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2009-10-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-498  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553002400) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-02-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. AV-209 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-18 įsakymas Nr. AV-327 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1725)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. 2015-02-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-144; priedas Nr. 3

4. Įsakymo pakeitimas priedas Nr. 4.


2015-02-26

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamos teritorija – žemės sklypas (kad Nr. 5538/0014:434), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 8,05 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su parengtu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti visą informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Kartografijos biuras, Pasieniečių 4-11, Kretinga nuo 2015-02-26 iki 2015-03-13.


2015-02-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl. (kad. Nr.5544/0005:179), plotas – 0,9237 ha. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas parengtas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 spalio 13 d. įsakymu Nr. AV-2380 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-03 iki 2015-03-17 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu :  P. Cvirkos 22-18, Gargždai. Pasiūlymus bei pastabas galima teikti raštu projekto rengėjui arba projekto rengimo organizatoriui.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-25

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:163), esančio Kretingos plento g. 10A, Gargždų mieste ir žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:32), esančio Gargždų mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną sklypą, padalyti į sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-25

Parengtas žemės sklypo, esančio Topolių g. 15, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Klaipėdos rajono sav., administracijos direktoriaus įsakymu, išduotu 2014 m. liepos 24 d. Nr. AV – 1728.

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams (neįteisinti) eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel.: (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2015-02-25 iki 2015-03-10 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Gargždų skyriuje, adresu:  Dariaus ir Girėno g. 7,Gargždai. Tel.: 8 46 493322.


2015-02-25

Informuojame, kad baigiamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5503/0001:600) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0001:600), esantis Kisinių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1,7718 ha.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotas planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. SŽ-28, 2013 04 02.

Planavimo tikslai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g. 9, Gargždai., Klaipėdos r., tel. 8 686 38 222.  

Susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui galima nuo 2015 m. vasario 26 d. iki 2015 m. kovo 12 d. imtinai projekto rengėjo patalpose


2015-02-24

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795) KALNELIO G. 11, GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas Nr. AV-346 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Kalnelio g. 11, Gindulių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2008-08-06  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-874, (reg. Nr. 003553001829) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. kovo 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. kovo 10 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-346, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Kalnelio g. 11, Gindulių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-02-24

2015-02-24 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-139 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:970, kad. Nr. 5528/0004:971, kad. Nr. 5528/0004:972, kad. Nr. 5528/0004:973) Dargužių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2009-04-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-228 patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553002239)  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-02-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. AV-208 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-18 įsakymas Nr. AV-326 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:970, kad. Nr. 5528/0004:971, kad. Nr. 5528/0004:972, kad. Nr. 5528/0004:973) Dargužių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. 2015-02-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-139


2015-02-23

Parengtas valstybinės žemės sklypo, Skinijos g 10, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-12-09 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1724.

Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esantiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašyta jų paskirtį.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas klapatauskasalvydas@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu.


2015-02-20

Parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0003:489), esančio Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Plikių mstl., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais statyti.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-655 50886, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2015-03-09 iki 2015-03-24 UAB „ALMONTUS“ buveinės patalpose.


2015-02-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vytauto g. 58 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 sausio 8 d. įsakymu Nr. AV-33 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-02-20 iki 2015-03-06 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu :  P. Cvirkos 22-18, Gargždai. Pasiūlymus bei pastabas galima teikti raštu projekto rengėjui arba projekto rengimo organizatoriui.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-20

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl. (kad. Nr.5544/0005:179), plotas – 0,9237 ha. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 spalio 13 d. įsakymu Nr. AV-2380 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto rengimo iniciatorius –fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-18

2015-02-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-119 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2007-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-142  patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553001291) ir 2007-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-143  patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553001292) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-02-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas   Nr. AV-86 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-05 įsakymas Nr. AV-270 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2;

3. 2015-02-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-119, Priedas Nr. 3

4. Sprendinių įgyvendinimo sutartis, Priedas Nr. 4.


2015-02-13

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:185) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pertvarkoma teritorija – Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemę į atskirus žemės sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-13

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5544/0005:262) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:262), Kiškėnų k., Klaipėdos rajone. Plotas 2.9883 ha.

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai. 

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

 - suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

- numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. vasario 17 d. iki 2015 m. kovo 3 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2015-02-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gribžinių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5538/0014:328) detalusis planas.

Su parengta ir patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T11-61 žemės sklypo Gribžinių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5538/0014:328) detalaus plano koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Taip pat informuojame, kad pasikeitė detalaus plano rengėjas vietoj UAB „Marteka“, J. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga rengėju tapo UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.                            

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2015-02-24 iki 2015-03-24. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-03-02 iki 2015-03-18 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2015-03-25,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Vytenio g. 25, Saulažolių k., arba Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.  


2015-02-13

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5503/0001:600) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0001:600), esantis Kisinių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 2,7718 ha.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos išduotas planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. SŽ-28, 2013 04 02.

Planavimo tikslai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g. 9, Gargždai., Klaipėdos r., tel. 8 686 38 222.

PRIDEDAMA:

Planavimo darbų programa.


2015-02-13

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI KLAIPĖDOS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „Lurida”, Vasario 16-osios g. 15-11, Teleičių km., Kauno rajonas LT- 53274, tel.: 8 672 60989, el. paštas: lurida.projektas@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimas Nr. T11-221 „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

1)      Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (patikslintu urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, rezervuoti šias teritorijas reikalingiems infrastruktūros koridoriams įrengti);

2)      Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje nustatyti ir patikslinti (lyginant su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtinto Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais) viešojo vandens tiekimo teritorijas, kurios apimtų gyvenamąsias vietoves, kuriose gyvena daugiau kaip 50 gyventojų;

3)      Suskirstyti ir patikslinti (lyginant su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtinto Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais) rajono vandens tiekėjų teritorijas į zonas pagal prioritetinę vandentiekio tinklų plėtrą, siekiant aprūpinti kuo daugiau gyventojų geros kokybės vandeniu;

4)      Nustatyti ir patikslinti (lyginant su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtinto Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiomis nuotekų tvarkymo paslaugomis;

5)      Rezervuoti ir patikslinti (lyginant su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtinto Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais) teritorijas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Planavimo rūšis: savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo: savivaldybės.

Planavimo procesas: specialusis planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo sprendinių pasekmių vertinimo etapas: specialiojo plano sprendinių poveikio aplinkai įvertinimas vykdomas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Planavimo terminai: 2015 - 2016 metai.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapai, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie specialųjį planą teikia Planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai gali apskųsti pasiūlymų atmetimą Valstybės teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras bus skelbiama papildomai.

Informuojame, jog 2014-06-10 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus įsakymus Nr. AV-1371 yra patvirtinta „Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planavimo darbų programa“.

PRIDEDAMA:

    1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimas Nr. T11-221 „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“. PRIEDAS Nr. 1.
    2. Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planavimo darbų programa. PRIEDAS Nr. 2.

2015-02-12

2015-02-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo  (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-107 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435) Šernų g. 21 , Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5544/0006:436)  Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2012-08-08  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. AV-1592 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553004520) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-02-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-87, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-02 įsakymas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435) Šernų g. 21 , Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5544/0006:436)  Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-234, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. 2015-02-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-107; Priedas Nr. 3;


2015-02-12

2015-02-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir Rinaldis Bendikas, Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB direktorius ir Dainius Šatkus, UAB „Damava“ direktorius (toliau – planavimo iniciatoriai, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-106 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo  (kad. Nr. 5510/0005:1263) Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-606 patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553004166) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-02-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymas „Dėl pritarimo Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB ir UAB „Damava“  pasiūlymui“ Nr. AV-129, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-05 įsakymas „Dėl Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB ir UAB „Damava“ žemės sklypo  (kad. Nr. 5510/0005:1263) Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-271, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

3. 2015-02-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-106

4. Sprendinių įgyvendinimo sutartis. Priedas Nr. 4


2015-02-12

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5555/0003:38), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Agluonos g. 8, Šiuparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis naujai formuojamiems sklypams paliekama žemės ūkio paskirtis.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas: klapatauskasalvydas@gmail.com.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo.


2015-02-12

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pirties, ūkinių pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

- suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pirties, ūkinių pastatų statybai, kūdros įrengimui;

- numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5544/0003:121), esantis Birbinčių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1.3800 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui gali būti teikiami elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2015-02-13 iki 2015-02-27, projekto rengėjo patalpose – P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015-02-13 iki 2015-02-27, projekto rengėjo patalpose – p. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2015-02-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:585) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.  

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. vasario 10 d. iki 2015 m. vasario 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-02-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:126) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, keisti patvirtintą suplanuotos ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, kurioje galima gyvenamojo namo ir ūkio pastato statyba. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. vasario 10 d. iki 2015 m. vasario 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-02-10

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 0.5300 ha žemės sklypas (kad. Nr.5505/0003:353), esantis Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.
 
Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas.
 
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.
 
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
 
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2015-02-17 iki 2015-03-03 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.

2015-02-10

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5510/0003:21, plotas 15,6961 ha.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į atskirus sklypus, naujai suformuotiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, 93224 Klaipėda.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-02-10 iki 2015-02-24 VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALO patalpose, adresu Baltijos pr. 123-1, 218 kab., Klaipėdoje,  tel. 8687 33651.


2015-02-10

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vytauto g. 58 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 sausio 8 d. įsakymu Nr. AV-33 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto rengimo iniciatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-02-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Dituvos k., (kad. Nr.5552/0009:66), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: fiznis asmuo.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m. 

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-24 d. iki 2015-03-24 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-03-10 d. iki 2015-03-24 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2015-03-25 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-02-05

2015-02-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-94 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226) Rasytės g. 18A , Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5558/0007:159)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-638 patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553004787)   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-01-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymas   Nr. AV-59 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, Priedas Nr. 1

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-28 įsakymas Nr. AV-194 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226) Rasytės g. 18A , Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5558/0007:159)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", Priedas Nr. 2

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-02-04, AS-94


2015-02-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr5528/0003:352, 5528/0003:46) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas Nr. AV-2870 ir įsakymo projektas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Planavimo tikslai: pakeisti 2003-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos posėdžio sprendimu Nr. T11-57, patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:352) žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungti šį sklypą prie žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:46), naujai suformuotam sklypui nustatyti teritorijos naudojimo režimą.)

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-02-12 iki 2015-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB "Almontus" buveinės patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-02-23 iki 2015-02-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-02-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai


2015-02-05

Rengiamas valstybinės žemės sklypo, Skinijos g 10, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-12-09 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1724.

Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esantiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašyta jų paskirtį.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas klapatauskasalvydas@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu.


2015-02-03

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1725) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. AV-209 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1725)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-10-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-498, (reg. Nr. 003553002400) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. vasario 3 d. iki 2015 m. vasario 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. vasario 17 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-209, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1725)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-02-03

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:970, KAD. NR. 5528/0004:971, KAD. NR. 5528/0004:972, KAD. NR. 5528/0004:973) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. AV-208 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:970, kad. Nr. 5528/0004:971, kad. Nr. 5528/0004:972, kad. Nr. 5528/0004:973) Dargužių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-04-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-228, (reg. Nr. 003553002239) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:971) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:970) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; sujungti sklypus į vieną sklypą ir padalyti į sklypus; daliai sklypų nustatyti du naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. vasario 3 d. iki 2015 m. vasario 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. vasario 17 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-208, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:970, kad. Nr. 5528/0004:971, kad. Nr. 5528/0004:972, kad. Nr. 5528/0004:973) Dargužių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 10:46:17
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102