2016 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. gruodžio mėn.

2016-12-30

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas valstybinio žemės sklypo, esančio Pamarių g. 3A, Priekulės mieste, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-23 d. įsakymu Nr. AV-1205. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamas namas-unikalus Nr.5585-0000-4010, ūkinis pastatas-unikalus Nr.4400-2428-3229), esantiems Pamarių g.3A, Priekulės mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. Tel.(846) 492451; 865022400. 

Projekto iniciatoriai –  fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – P.Galinskienės ind. įmonė, kodas 163552326, esanti adresu:  Blušių g. 11, Klaipėda, tel. 861284194, el. paštas: p.galinskiene@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2017-01-04 iki 2017-01-18 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus  telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui. 


2016-12-30

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:219) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano, patvirtinto 2003-07-31 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. T11-115 (reg. Nr. 003553000450), koregavimą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0014:219). Planuojamas plotas – 0,1616 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r., tel.:8 46 472025, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Archko“, Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Tel.: 8 686 06110, el. paštas – stanislovas@archko.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymas  Nr. AV-537 “Dėl pritarimo Loretos Mineikienės pasiūlymui” ir 2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. AV-664 “Dėl Loretos Mineikienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:219) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo padalinimas į kelis sklypus. Žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Teritorijos užstatymo reglamentų nustatymas. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka susipažinti galima nuo 2017-01-09 iki 2017-01-20 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Kretingalės seniūnijos patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-137) ir plano rengėjo – UAB „Archko“ patalpose, Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Informacija tel.: 8 686 06110, el. paštas stanislovas@archko.lt.   

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-20), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Teisės aktų nustsatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Priedai: inžinerinis brėžinys, pagrindinis brėžinys, aiškinamasis raštas. 


2016-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:305) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2016-12-23 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:305) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2016-12-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1295, Priedas Nr. 2 

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-12-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (KAD. Nr. 5544/0007:343 ir 5544/0007:278) TOLEIKIŲ k., DOVILŲ SEN.,  Klaipėdos r. SAV., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-295 (reg. Nr.003553001043) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: M. Bendikaitė, individuali veikla Nr.683150 ,Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. 8 61498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-10-21 d. Nr. AV-2151

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5544/0007:343) į sklypus, vienam iš jų pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir sujungti su sklypu (kad. 5544/0007:278), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-12-23 d. iki 2017-01-09 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. , plano rengėjo – aukščiau nurodytu adresu bei teritorijų planavimo informacinėje  sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-09 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-12-22

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5503/0002:0202. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5503/0002:0202), esantis Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,0000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkio pastato, pirties, rūsio statybai, kūdros įrengimui, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com 

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir spendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2017-01-09  iki 2017-01-20 (8:00-17:00  val.)  telefonas 861122640.


2016-12-22

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0001:376; 5568/0001:186) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo  

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-03-28  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-543 (reg. Nr. 003553004772), keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gruodžio 23 d. iki 2017 m. sausio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. sausio 6 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0001:376; 5568/0001:186) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-12-16

Vadovaujantis „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi“ Nr. Ar.9-44, 2012-02-20 PARENGTAS 4,7753 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:376), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjai – Laura Kairienė / ATP 2004, Naugarduko g. 26A-11A, Vilnius, tel. 8616 39 308, el. p. lauronija@gmail.com

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešo svarstymo procedūros:

su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu nuo 2016-12-19 iki 2017-01-17;

detalusis planas bus eksponuojamas Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r., nuo 2017-01-02 iki 2017-01-17;

viešas susirinkimas numatomas 2017-01-18 Kretingalės seniūnijos patalpose, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r., 14 val.

Informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo rengėjas. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo rengėjui iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.


2016-12-15

INFORMUOJAME

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5553/0002:0202. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5553/0002:0202), esantis Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,0000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkio pastato, pirties, rūsio statybai, kūdros įrengimui, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir spendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2017-01-04  iki 2017-01-17 (8:00-17:00  val.)  telefonas 861122640.


2016-12-15

Informuojame apie parengtą UAB „LUKOIL BALTIJA“ žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-38 (reg. Nr. 003553000431) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,  tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „LUKOIL BALTIJA“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas Nr. AV-1823 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., (kad. Nr. 5538/0016:355) naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-12-19 d. iki 2017-01-02 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-360.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-02 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-12-14

DĖL TERITORIJOS TARP KLAIPĖDOS GATVĖS, PRAMONĖS GATVĖS IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-12-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-08 įsakymas „DĖL TERITORIJOS TARP KLAIPĖDOS GATVĖS, PRAMONĖS GATVĖS IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-12-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1263, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3 


2016-12-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-12-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2016-12-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1262, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-12-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-06-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-337 (reg. Nr. 003553002271), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorius: UAB „Armario būstas“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gruodžio 16 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d.  planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 30 d..

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-12-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Juodupio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0006:472) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-12-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Rudaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0005:507) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.  Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-12-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Balsėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0003:34) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinktos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą).  Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2013-12-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-12-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-12-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1248, Priedas Nr. 2  

3. Planavimo darbų programa


2016-12-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:305) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-10-09  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1806 (reg. Nr. 003553005716), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Zarmana“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gruodžio 9 d. iki 2016 m. gruodžio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:305) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.  


2016-12-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0009:261) PRIEKULĖS II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-06-10  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1374 (reg. Nr. 003553005298), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2016 m. gruodžio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0009:261) PRIEKULĖS II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2016-12-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0015:288) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-02-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-116 (reg. Nr. 003553002099), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė:  fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2016 m. gruodžio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0015:288) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 14:58:36
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102