2020 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. rugsėjo mėn.

2020-09-30

Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: V.V. I. R

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  07 -16 d.Nr. AV-1553 įsakymas. „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti bei padalinti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-10-06 iki 2020-10-19 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-403) ir plano rengėjo patalpose, Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741. uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-10-20), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-403).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-09-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:404; 5558/0007:405) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-09-24

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:404; 5558/0007:405) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0003:566)DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakeisti dalies žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0003:566)DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-30

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:140) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nustatyti žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:140) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:206) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti sklypą į sklypus, pakeisti sklypų paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų koridorius. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:206) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-30

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:814) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į atskirus sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:814) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-28

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:462)KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-136 (reg. Nr. 003553001286) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2020 m. spalio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:462)KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-09-25

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:sujungti žemės sklypus į vieną žemės sklypą. Sujungtą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus. Esant būtinumui daliai sklypo nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-25

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-09-14

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:apjungti sklypus į vieną sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suformuoti sklypą susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriams.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-24

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) Mazūriškių k., Sendvario sen.  Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2018-02-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-274 (reg. Nr.T00081511) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) Mazūriškių k., k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: : Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas Nr. AV-1772.

Planavimo tikslai: Sujungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, padalinti į sklypus: nustatyti žemės naudojimo būdus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-10-01 iki 2020-10-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-424. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-10-14) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-09-22

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantiį koreguoti 2005-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-352 (reg. Nr. 003553000699) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorijaSlengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.. Planuojamos teritorijos plotas – 0.5531 ha.  

Planavimo organizatoriusKlaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriusfizinis asmuo P.S. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. AV-1494 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:489; 5558/0007:484; 5558/0007:487) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti esamus detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 14, 15 ir 19 (kad. Nr. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484) į sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esamam kitos paskirties žemės sklypui (detaliuoju planu suplanuotas sklypas Nr. 17, kad. Nr. 5558/0007:487), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-09-29 d. iki 2020-10-12 d. imtinai: 

 • Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt; 

 • planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Klaipėdos g. 2, Gargždai); 

 • plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199; 

 • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr.K-VT-55-19-385; 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys. 


2020-09-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1489) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:1489) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.5959 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-19 įsakymas Nr. AV-1291 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1489) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus, vienam sklypui nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitam susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-09-29 iki 2020-10-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-328. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-10-12) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-09-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:89) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-252 (reg. Nr. 003553001004), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. iki 2020 m. spalio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:89) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-21

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:469) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-380 (reg. Nr. 003553001475), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. iki 2020 m. spalio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:469) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-17

Parengtas Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. Į-270 ,,Dėl kultūros paveldo vietovės - Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo‘‘ .

Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius; el. p. centras@kpd.lt; tel. Nr. (8 5) 273 42 56.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda; el. p. klaipeda@kpd.lt; tel. Nr. (8 46) 41 03 67.

Planavimo iniciatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai; el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt; tel. Nr. (8 46) 21 11 16 .

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel.( 8 5) 261 9024; el. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovas – Augis Gučas, tel. (8 615) 40 036, el. paštas: augis.gucas@urbanistika.lt

Planavimo tikslas: užtikrinti Priekulės miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Priekulės miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Bendra informacija apie projektą: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (9.37.-Kl)2Kl-1116 pritarė Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento bendrųjų sprendinių formavimo stadijos koncepcijos sprendiniams (III koncepcijos variantui). Vadovaujantis Specialiojo planavimo dokumento rengimo darbų programa strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Supažindinimo tvarka: Su Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių konkretizavimo ir kita plano dokumentacija bei procedūriniais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (https://www.klaipedos-r.lt) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje  nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. Adresas - Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Atsakingas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. (8 618) 45 035, el. p. sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

Sprendinių konkretizavimo grafinė dalis eksponuojama Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. iki 2020 m. spalio 7 d. Viešas aptarimas su visuomene organizuojamas Priekulės kultūros centro salėje 2020 m. spalio 7 d. 17.30 val. Adresas – Turgaus g. 4, LT-96341 Priekulė.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Specialiojo planavimo dokumento visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 41 03 67, el. p. klaipeda@kpd.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294).

Priekulės miesto istorinės dalies paveldotvarkos projektas.

Sprendinių konkretizavimo aiškinamasis raštas.

Priekulės miesto istorinės dalies vizualinės apsaugos pozonio paveldotvarkos projektas.


2020-09-16

Parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:81, esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Rengėjas:  UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2020-09-16 iki 2020-09-29 imtinai projekto rengėjo patalpose, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2020-09-29 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-73624.


2020-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Butkų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:44) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – A. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugsėjo 21 d. iki 2020 m. spalio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:numatyti žemės sklype vieną naudojimo būdą - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-10 įsakymas „DĖL 2020-07-03 ĮSAKYMO NR. AV-1448DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2020-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:numatyti žemės sklype vieną naudojimo būdą - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-10 įsakymas „DĖL 2020-07-03 ĮSAKYMO NR. AV-1447DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2020-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:669; 5558/0014:670) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-08-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:669; 5558/0014:670) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-09-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 26A IR 26B, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:esamą detaliuoju planu suplanuotą sklypą padalinti į du sklypus. Vienas sklypas lieka visuomeninės paskirties teritorijos, kitam sklypui nustatyti du naudojimo būdus: komercines paskirties objektų teritorijos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 26A IR 26B, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-09-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:483) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-08-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakoreguoti statinių statybos ribą ir zoną, inžinerinės infrastruktūros sprendinius. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Esant būtinumui daliai sklypo nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:483) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-09-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-14

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) NR. KL8472 PIEVŲ G., KL1222 F. ŠRĖDERIO G. IR KL1342 LIAUNŲ G. PRIEKULĖS SEN. (ATKARPOS NUO 0,00 KM IKI 3,72 KM) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize.

Rengimo pagrindas: 2019-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-412 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize.“

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. p. – savivaldybe@klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė tel.: (8 46)  47 30 60, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt

Planuojama teritorija: vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F.Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km).

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai:

 • plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
 • numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

 Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija nerengiama.
 • Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ SPAV neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-VT-55-20-182) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


2020-09-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Utrių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:95) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugsėjo 14 d. iki 2020 m. rugsėjo 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-09-11

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė įsakymo dėl Klaipėdos rajono Šiūparių II žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. rugsėjo 28 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2020-09-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Utrių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:95) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugsėjo 14 d. iki 2020 m. rugsėjo 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-09-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:771, 5558/0002:770, 5558/0002:769, 5558/0002:768, 5558/0002:767, 5558/0002:766, 5558/0002:765, 5558/0002:764, 5558/0002:763, 5558/0002:762, 5558/0002:761, 5558/0002:760, 5558/0002:759, 5558/0002:757, 5558/0002:756, 5558/0002:755, 5558/0002:754, 5558/0002:753, 5558/0002:752, 5558/0002:758)  RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-12-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-446 (reg. Nr. 003553001556), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:771, 5558/0002:770, 5558/0002:769, 5558/0002:768, 5558/0002:767, 5558/0002:766, 5558/0002:765, 5558/0002:764, 5558/0002:763, 5558/0002:762, 5558/0002:761, 5558/0002:760, 5558/0002:759, 5558/0002:757, 5558/0002:756, 5558/0002:755, 5558/0002:754, 5558/0002:753, 5558/0002:752, 5558/0002:758)  RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0003:566)DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2007-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-372 (reg. Nr. 003553001484) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0003:566)DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-09-08

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:140) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2000-05-11 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. 40 (reg. Nr. 003553000165) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:140) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-07

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:226; 5552/0003:227; 5552/0003:228) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2014-04-07 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-812 (reg. Nr. 003553005232) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 22 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:226; 5552/0003:227; 5552/0003:228) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-07

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-591 (reg. Nr. 003553001942) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2,Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-07

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:404; 5558/0007:405) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2005-03-03 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-74 (reg. Nr. 003553000630) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:404; 5558/0007:405) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų mstl., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:817) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – B. P. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-09-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Vanagų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0004:180) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-09-07

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:653) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. AV-122, parengtas detalusis planas, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Aitvarų g. 16.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5523/0002:653 į atskirus žemės sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26 Nr. Ar.14-4. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-55-20-90. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514.

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-09-11 iki 2020-09-24 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-90).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-09-18 iki 2020-09-24 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2020-09-24).


2020-09-07

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2018-09-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1976 (reg. Nr. T00082519) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymas Nr. AV-722 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-09-10 iki 2020-09-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-226. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-09-23) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-09-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:206) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2013-08-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1349 (reg. Nr. 003553004945) patvirtinto detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 9 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2,Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:206) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-09-03

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas vandentvarkos infrastruktūros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę.

 • Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę.

 • Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.

 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui.

 • Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.

 • Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

 • Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosaugos vertinimą.

 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai.

 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema.

 • Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugos zonas.

 • Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai.

Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija nerengiama.

 • Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ SPAV atrankos dokumentas bus rengiamas pagal poreikį.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


2020-09-03

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2018-09-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1976 (reg. Nr. T00082519) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymas Nr. AV-722 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-09-10 iki 2020-09-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-226. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-09-23) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-09-02

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:359; 5528/0001:826) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-08-12

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:atidalinti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:826, dalį; atidalintai žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:826, daliai pakeisti naudojimo paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, o tada šią dalį, suformuotą atskiru žemės sklypu, prijungti prie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:359.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:359; 5528/0001:826) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-09-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-09-02


DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-08-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:sujungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, padalinti į sklypus: nustatyti žemės naudojimo būdus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-09-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė įsakymo dėl Klaipėdos rajono Šiūparių II žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

                      Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą patalpinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. rugsėjo 28 d.

Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu simonas.danielius@lgt.lt.

                      Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.

                     

                      PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-01 10:29:25
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102