2020 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. spalio mėn.

2020-10-29

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

 Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438.

 Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

 Valstybei svarbus projektas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijose.

 Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

 Planavimo iniciatorius: Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

 interneto svetainė: www.litgrid.eu.

 Iniciatoriaus atstovas: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.: +370 687 93476, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu.

 Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.

 Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

 el. paštas: o.vaiciene@ardynas.lt.

 Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020-11-10 iki 2021-01-11:

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438);

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

 Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai;

Vystymo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-11-26 iki 2021-01-11*:

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, I a. fojė, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;

 Pagėgių savivaldybės patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai;

 Šilutės rajono savivaldybės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė;

 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai;

 Kretingos rajono savivaldybės patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.

 * Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso plitimo bei apribojus visuomenės patekimą į uždaras patalpas, dėl Vystymo plano sprendinių viešos ekspozicijos vietos savivaldybėje prašome kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių.

 Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo susirinkimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

 Vystymo plano sprendinių vieši svarstymaivyks 2021 m. sausio 12-13 d. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos naudojimosi instrukcija pateikta Vystymo plano rengėjo internetinėse svetainėje: www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

 Nuorodos tiesioginiam prisijungimui pateikiamos žemiau.

 Vystymo plano sprendinių nuotolinis viešas svarstymas vyks atskirai kiekvienai savivaldybei:

 Pagėgių savivaldybei 2021-01-12, 16.30 val., prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/DB-SP-Pagegiai;

 Šilutės rajono savivaldybei 2021-01-12, 18.00 val., prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/DB-SP-Silute;

 Kretingos rajono savivaldybei 2021-01-13, 16.30 val., prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/DB-SP-Kretinga;

 Klaipėdos rajono savivaldybei 2021-01-13, 18 val., prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/DB-SP-Klaipeda.

 Pasiūlymų teikimo tvarka – Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo teikiami planavimo iniciatoriui raštu elektroniniu paštu info@litgrid.euarba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.


2020-10-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-69 (reg.Nr.003553001189) sprendinius.

Pridedama: skelbimas; sprendiniai; susisiekimo organizavimas ir inžineriniai tinklai.


2020-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Vanagų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0003:92) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – Z. F. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Nibrų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:255) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – V. L. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Antkopčio k, žemės sklype (kadastro Nr. 5501/0004:618) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – J. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:288) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti  2009-08-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-893 (reg. Nr. 003553002313) patvirtintą kaimo plėtros projektą.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas Nr. AV-2280.

Planavimo tikslai: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002313).

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2020-10-29 iki 2020-11-12 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-587. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2020-11-06 iki 2020-11-12 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Viešas projekto svarstymas numatomas 2020-11-13 9:00 val. lauko erdvėje prie Klaipėdos rajono savivaldybės įėjimo. Pastaba: įvedus karantiną ar apribojimus susijusius su srautų mažinimu, dėl COVID19 situacijos, viešas susirinkimas gali būti perkeltas į internetinę erdvę ir vykti per Microsoft Teams sistemą, tuo pačiu laiku viešo svarstymo metu, prieš tai susisiekus su rengėju, dėl pakvietimo į posėdį gavimą.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-11-12) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-10-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:89) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-10-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: didinti užstatymo plotą iki 30 procentų dėl poreikio statyti vieno aukšto pastatą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:89) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-10-22

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:469) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-10-07

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:469) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-10-19

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:746) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMOInformuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2006-02-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-53 (reg. Nr. 003553000729) patvirtinto detaliojo plano koregavimo

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. spalio 21 d. iki 2020 m. lapkričio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. lapkričio 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:746) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-10-19

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0002:93; 5515/0002:193; 5515/0002:99; 5515/0002:179; 5515/0002:38) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2011-05-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos r. žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 12VĮ()1018 (reg. Nr. 003552003299)keitimo detaliuoju planu.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. spalio 21 d. iki 2020 m. lapkričio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. lapkričio 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0002:93; 5515/0002:193; 5515/0002:99; 5515/0002:179; 5515/0002:38) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-10-16

Žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav detalusis planas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-69 (reg.Nr.003553001189) sprendinius.

Planuojama teritorija : Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., žemės sklypai kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652 (Trapėnų g.1).

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561; 5558/0007:652) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-69 (reg.Nr.003553001189) sprendinius.

Planavimo tikslai- pakeisti žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:561 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungiant prie Trapėnų g.1 (žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:652), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai.

Planavimo pagrindasKlaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-03-19 Nr.AV-615.

Detaliojo plano rengimo  iniciatorius – E.B.

Detaliojo plano  rengėjas -  Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8 684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020.10.26 iki 2020.11.09 dienos imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r.sav., tel.  8 46 473060;  Lietuvos Respublikos  teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt(TPD Nr.K-VT-55-20-258); plano rengėjo Joanos Vavilovienės  Individualios veiklos patalpose – J.Janonio 12A-1, Klaipėda, tel. 8 684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020.11.02 iki 2020.11.09 dienos imtinai J.Janonio 12A-1, Klaipėda ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r.sav. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projekto pabaigos (2020-11-09d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar plano iniciatoriui. Viešas susirinkimas numatomas 2020.11.09 dieną 11.00val J.Janonio 12A-1, Klaipėda.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Iniciatoriaus E.B.  įgaliotas asmuo   J. V.


2020-10-16

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo ((kad. Nr. 5558/0001:288) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti keisti 2009-08-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-893 (reg. Nr. 003553002313) patvirtintą kaimo plėtros projektą: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002313).

Keičiamo detaliojo plano teritorija bus apimanti teritoriją tik planuojamuose žemės sklypuose.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. 

Su parengtu keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, kuris bus viešinamas bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti, apie tai teritorijos sklypų savininkus bei gretimų sklypų savininkus informavus registruotais laiškais bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.  


2020-10-14

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-636 (reg. Nr. 003553004790) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 29 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-10-14

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:485)ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2006-11-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-415 (reg. Nr. 003553001118) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 29 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:485)ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-10-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-07 įsakymas Nr. AV-2023 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-09-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1331, Priedas Nr. 2


2020-10-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:771, 5558/0002:770, 5558/0002:769, 5558/0002:768, 5558/0002:767, 5558/0002:766, 5558/0002:765, 5558/0002:764, 5558/0002:763, 5558/0002:762, 5558/0002:761, 5558/0002:760, 5558/0002:759, 5558/0002:757, 5558/0002:756, 5558/0002:755, 5558/0002:754, 5558/0002:753, 5558/0002:752, 5558/0002:758)  RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: perdalinti  esamus  žemės  sklypus  (sujungti  ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties - kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei nustatyti  teritorijos  naudojimo  režimo  reikalavimus. Esant  poreikiui  suformuoti susisiekimo  ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-29 įsakymas Nr. AV-2196 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:771, 5558/0002:770, 5558/0002:769, 5558/0002:768, 5558/0002:767, 5558/0002:766, 5558/0002:765, 5558/0002:764, 5558/0002:763, 5558/0002:762, 5558/0002:761, 5558/0002:760, 5558/0002:759, 5558/0002:757, 5558/0002:756, 5558/0002:755, 5558/0002:754, 5558/0002:753, 5558/0002:752, 5558/0002:758)  RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-10-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1439, Priedas Nr. 2


2020-10-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:237) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – L. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 6 d. iki 2020 m. spalio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:238) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 6 d. iki 2020 m. spalio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Galčių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:761) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  spalio 6 d. iki 2020 m. spalio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-10-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:sujungti žemės sklypus į vieną žemės sklypą. Sujungtus žemės sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-10-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:1171) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2009-03-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-172 (reg. Nr. 003553002136) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 2020 m. spalio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. spalio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:1171) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-10-05

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė įsakymo dėl Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Tarnybai galima iki 2020 m. spalio 20 d. 

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-05 13:25:00
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102