2016 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. lapkričio mėn.

2016-11-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:817; 5523/0003:818; 5523/0003:784) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-11-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:817; 5523/0003:818; 5523/0003:784) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-11-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1229, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa


2016-11-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:432; 5523/0004:433; 5523/0004:434; 5523/0004:435; 5523/0004:436; 5523/0004:437; 5523/0004:438; 5523/0004:439; 5523/0004:440) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-11-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:432; 5523/0004:433; 5523/0004:434; 5523/0004:435; 5523/0004:436; 5523/0004:437; 5523/0004:438; 5523/0004:439; 5523/0004:440) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-11-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1228, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa


2016-11-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Dariaus kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0004:429) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. gruodžio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-11-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Jurjonų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0002:219) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. gruodžio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-11-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:183) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. gruodžio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-11-21

Informuojame apie pradedamą rengti UAB „Jozita“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 57 (reg. Nr. 003553000280) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,  tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Jozita“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

 Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas Nr. AV-2352 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527, kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:529) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, suformuoti naują žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:529 ir kad. Nr. 5558/0007:527 ir nustatyti kitą paskirtį, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:529, kad. Nr. 5558/0007:527) ir naujai suformuotą žemės sklypą. Sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus pranešta atskirai.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.


2016-11-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:527; 5558/0007:529) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-11-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:527; 5558/0007:529) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-11-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1188, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa


2016-11-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:569) EGLIŠKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-10-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:569) EGLIŠKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-11-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1190, Priedas Nr. 2


2016-11-17

DĖL TERITORIJOS TARP KLAIPĖDOS GATVĖS, PRAMONĖS GATVĖS IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-239 (reg. Nr. 003553001402), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.            

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. lapkričio 21 d. iki 2016 m. gruodžio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL TERITORIJOS TARP KLAIPĖDOS GATVĖS, PRAMONĖS GATVĖS IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-11-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-12-31  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2279 (reg. Nr. 003553005117), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. lapkričio 21 d. iki 2016 m. gruodžio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-514 (reg. Nr. 003553001871), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. lapkričio 18 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gruodžio 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-11-14

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:569) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:569) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas – 4,3546 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas:  Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Projekto vadovas ir urbanistinės dalies vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:569) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ 2016 m. rugpjūčio 10 d. Nr. AV-1662.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti kitos paskirties sklypą į du sklypus, viename sklype pakeisti teritorijos naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-11-16 iki 2016-11-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (1 aukšte esančiame stende ir 310 kabinete), Klaipėdos g. 2, Gargždai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-338), Klaipėdos rajono internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt, taip pat informacija teikiama, kreipiantis į projekto rengėją, tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-11-30) planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjaiparengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-11-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Eitkūnų g.1 (kad. Nr.5523/0007:261), Lelių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Eitkūnų g.1, (kad. Nr.5523/0007:261), Lelių k., Klaipėdos rajone. Plotas – 0.4257 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas Nr. AV-1825 „Žemės sklypo (kad. Nr.5523/0007:261), Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-903 (reg. Nr.003553004759) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Detaliuoju planu padalinti žemės sklypą į sklypus, nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-11-21 iki 2016-12-02 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-16-357) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-12-02), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2016-11-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528:0001:709; 5528:0001:710; 5528:0001:711; 5528:0001:712; 5528:0001:318) ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-10-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528:0001:709; 5528:0001:710; 5528:0001:711; 5528:0001:712; 5528:0001:318) ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-11-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1174, Priedas Nr. 2


2016-11-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:817; 5523/0003:818; 5523/0003:784) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-12-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-440 (reg. Nr. 003553001576), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. lapkričio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:817; 5523/0003:818; 5523/0003:784) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-11-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:432; 5523/0004:433; 5523/0004:434; 5523/0004:435; 5523/0004:436; 5523/0004:437; 5523/0004:438; 5523/0004:439; 5523/0004:440) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-02-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-95 (reg. Nr. 003553001606), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: UAB „Turtesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. lapkričio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:432; 5523/0004:433; 5523/0004:434; 5523/0004:435; 5523/0004:436; 5523/0004:437; 5523/0004:438; 5523/0004:439; 5523/0004:440) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-11-07

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4 d. Įsakymo Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo, esančio Pušų g. 1, Priekulė, Klaipėdos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-06 įsakymą Nr. AV-1036.

Projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybė.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – Kęstutis Stonkus, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 633337, tel.: 860811283, el. paštas: geodezininkaskestas@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2016-11-08 iki 2016-11-21 adresu: I. Simonaitytės g. 34-68, Klaipėda.


2016-11-03

Informacija

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:616; kad. Nr. 5510/0005:622 ) Saulės g.19, 21 Šlapšilės k.,  k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-02-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-49 (reg. Nr. 003553000730) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:616; kad. Nr. 5510/0005:622 ) Saulės g.19, 21 Šlapšilės k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Bendras plotas – 0.3486 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-08-31 d. Nr. AV- 1821.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553000730).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-11-07 d. iki 2016-11-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-358.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-11-18 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-11-03

Informacija

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5552/0001:50) Marių g.3, Kairių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-02-21 d. Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 13 (reg. Nr. 003553000276) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5552/0001:50) Marių g.3, Kairių k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Bendras plotas – 0.4556 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fzinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-05-20 įsakymas Nr. AV-1077.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: iš bendros nuosavybės atidalinti žemės sklypo dalį (dalis), daliai atidalintų sklypų nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; kitai daliai, kurioje yra įregistruotas pastatas, daugiabutis gyvenamasis namas, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypus inžineriniai infrastruktūrai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus (reg.Nr.003553000276).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-11-07 d. iki 2016-11-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-221.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-11-18 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-11-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5565/0003:0033) Kalviškių kaime Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.                                                   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0003:0033), Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k. Plotas 1.7078 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Suplanuoti kelių išdėstymą.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB "Geosmart" Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda; el. paštas: zilvinas.d@geosmart.lt  tel. 8 68303242.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2016-11-03 iki 2016-11-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b5fe0ce0ff4511e5aec2aa392df6298e. Raštu pateikti pasiūlymus galima  adresu: UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207  Klaipėda bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2016-11-22  09:00  UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda  metu. Telefonas pasiteiravimui:868303242

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 14:52:05
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102