2013 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. liepos mėn.

2013-07-31

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Klaipėdos g. 42, Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatais.

Projekto organizatorius - žemės sklypo naudotojai.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus  telefonu: 861284194.


2013-07-31

Informuojame pakartotinai, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5552/ 0009:598), esantis Kuodžių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatorius - žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-07-31

Informuojame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 0.9594 ha žemės sklypas (kad. Nr.5552/0005:172), esantis Stragnų II kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-07-30

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,12 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0009:119), esantis, Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, tvenkinio įrengimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-08-16 iki 2013-08-30.


 2013-07-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Kvietinių km., Klaipėdos raj. sav.( kadastrinis Nr. 5538/0014:486).

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Projekto rengimo terminas- preliminarus - iki2014 m. I ketv.

Planavimo organizatoriai -  fiziniai asmenys.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-07-30

Rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5555/0003:142 ir kadastrinis Nr. 5555/0003:138), esančių Medsėdžių k., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo2013 m. birželio 11 d. leidimu Nr. 12L-(14.12.36)-97. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas- sujungti sklypus į vieną sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties.

Leidimas išduotas: fiziniams asmenims

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-08-12 iki 2013-08-26 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-07-29

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šnaukštų – 4 žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai:fiziniai asmenys

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šnaukštų – 4 žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas (kad. Nr.5555/0001:12; 155; 156; 177; 236; 346; 351; 352; 353, bendras plotas -10,8570ha, Piktožių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje.

Atsakingos institucijos priimta galutinė atrankos išvada ar privaloma vertinti poveikio aplinkai: KRAAD 2013 07 24 išvada Nr.(4)-LV4-2133: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojama ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo 10.00-16.00val. UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šios skelbimo pasirodymo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda, tel. (8 46) 46646, kontaktinis asmuo V. Jonušas.

Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda ir 10.00-16.00val. UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.


2013-07-29

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Slengių k., kadastro Nr.5558/0005:1554, Nr.5558/0005:1555, Nr.5558/0005:1556, Nr.5558/0005:1557, Nr.5558/0005:1558, Nr.5558/0005:1559, Nr.5558/0005:1560, Nr.5558/0005:1561, Nr.5558/0005:1562, Nr.5558/0005:1563, Nr.5558/0005:1564, Nr.5558/0005:1565 detalusis planas.

Tikslas - pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001840) sprendinius: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, keisti sklypų ribas, užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. rugpjūčio 13 d. iki2013m. rugsėjo 10 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. rugpjūčio 28 d. iki2013m. rugsėjo 10 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. rugsėjo 11 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-29

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedama rengti  žemės sklypo Kinčių k., Priekulės sen., Klaipėdos r., kad. Nr. 5552/0001:84, plotas 2,7890 ha, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į skypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojoplanorengimo pagrindas – 2013-05-15 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo sutartis Ar.9-145;2013-06-11 planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-166.

Apytikris detaliojoplanorengimo terminas  – 2013-2014m.

Planavimo organizatoriai – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2013-07-25

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – 2,7829 ha sklypas (kad. Nr. 5558/0002:1262) esantis Radailių k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į šešis sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB “Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės g. 1, Klaipėda, nuo 2013-07-29 iki 2013-08-12 d.


2013-07-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui žemės sklypui, adresu: Klaipėdos r. sav., Gargždų m. Kęstučio g. 8, (kad Nr.  5520/0004:50).

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalinti į atskirus žemės sklypus.

Žemės sklypo plano rengimo organizatoriai – fizinis asmuo.           Žemės sklypo plano rengėjas – Vaidas Martinkus, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, vaimartis@gmail.com.

Suinteresuoti asmenys, dėl žemės sklypo plano gali pareikšti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.


2013-07-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo  (kad. Nr. 5523/0003:382) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti planuojamos teritorijos detaliojo plano ( reg. Nr. 003553004109) sprendinius: nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (valstybinė žemė neplanuojama, išlaikant valstybinės žemės plotą nepakeistą).

Formuojamų žemės sklypų naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėjai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Jala”, buveinės adresas: Taikos pr. 46, IV aukštas, Klaipėda. Tel./faks. 8-46 473339,  mob. 8 64016744.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu2013 m. birželio 27 d. Nr. T11-369.

Su detaliojo plano koncepcija, parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-12 d. iki 2013-09-12 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB „Jala“, Taikos pr. 46, IV aukštas, Klaipėda, tel./faks. 8 46 473339,  mob. 8 64016744.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-08-22 d. iki 2013-09-12 d. imtinai vyks UAB „Jala“ patalpose, išsamesnė informacija tel. 8-46 473339, mob. 8 64016744.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-13 d. 16 val. UAB „Jala“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-23

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,1407 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0004:583), esantis Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-08-07 iki 2012-08-22.


2013-07-23

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 6,1300 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0006:39), esantis Stirbių k. Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2013-08-07  iki 2013-08-22.


2013-07-23

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5558/0003:356), Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių (pirties pastato, multifunkcinės aikštelės nesudėtingų statinių) kaimo turizmo veiklai vykdyti statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5558/0003:356), Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –5,8952 ha. Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2013 m. liepos 1 d. iki2013 m. liepos 15 d., projekto rengėjo patalpose - Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda.


2013-07-23

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 6,1300 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0006:39), esantis Stirbių k. Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2013-07-22  iki 2013-08-01.


2013-07-23

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:359), esančio Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Inkompra”, Vingio g. 8, Dauparai, Klaipėdos r. sav., LT-96169, mob. 8 614 97314, el.paštas: info@inkompra.lt, www.inkompra.lt;

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-05 d. iki 2013-09-05 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB“Inkompra”, Vingio g. 8, Dauparai, Klaipėdos r. sav., mob. 8 614 97314, el.paštas: info@inkompra.lt, www.inkompra.lt.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-08-13 d. iki 2013-09-05 d. imtinai vyks UAB „Inkompra“ patalpose.Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-06 d. 9.00  val. UAB „Inkompra“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

2013-07-23

Informuojame apie žemės sklypo (Nr. 5552/0002:6), esančio Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius - UAB "Realco" Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius., tel. (8~5) 2394816, el. paštas: info@realco.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Neoforma", Minijos g. 123 - 45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis - www.neoforma.lt.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos, pobūdžius - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr.T11-311.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-07, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-22 iki 2013-09-05 imtinai darbo dienomis Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r.  

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-09-06  10 val. taip pat Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r.

Informaciją dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikia projekto vadovas Rolandas Aušra, tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-07-23

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5510/0001:81) Sėlenų k. Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.5002 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:81), esantis Sėlenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-07-23 iki 2013-08-08 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-07-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės ūkio paskirties sklypų Klaipėdos r. sav. Radailių k.; kad. Nr.: 5558/0004:114, sklypo plotas - 1,32ha, 5558/0004:115, sklypo plotas - 1,47 ha, detaliojo plano projektas.

Planavimo organizatorius - fiziniai asmenys

Projekto rengėjas - Vytis Cibulskis, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 310373, Bokštų g. 9-38, Klaipėda, tel.: 865770766, el. p.: vytis.cibulskis@gmail.com.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo darbų programa. Detalusis planas rengiamas 4 etapais, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas -2013 m. III ketv. -2014 m. III ketv..

Pasiūlymų teikimas - pasiūlymusdėlteritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-07-18

 

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos dalies, esančios tarp Klaipėdos gatvės ir Danės upės, Kretingalės miestelyje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-22 d. įsakymas Nr. AV-121 „Dėl teritorijos dalies, esančios tarp Klaipėdos gatvės ir Danės upės, Kretingalės miestelyje, detaliojo plano rengimo“, planavimo darbų programa, planavimo sąlygų sąvadas 2013-04-04 d. Nr. SV-40, 2013-06-19 d., planavimo užduotis.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo tikslai: detalizuojant Klaipėdos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti Kretingalės miestelio dalies naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus: suformuoti žemės juostas komunikacijų koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m.-2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

 


2013-07-18

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5515/0004:76), esančio Drevernos k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-08-07 iki 2013-09-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-22 iki 2013-09-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-06 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-07-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas Gamyklos g.2C, Gargžduose (kadastr.Nr.5520/0019:22), prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 06 20 įsakymas Nr. AV-1084.

Planavimo iniciatorius – UAB „Litana ir Ko“, įm. k. 163105617, Gamyklos g. 2a, LT-96155, Gargždai, tel. 846455352, el. paštas: info@litana-group.com.

Plano rengimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, padalijant į du atskirus žemės sklypus.

Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2a, LT-96155, i.k. 163105617, Gargždai. tel. 8-615-58874, el. paštas: r.rakevicius@litana-group.com.

Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui, susipažinti bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje - UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2a, LT-96155, Gargždai. tel. 8-615-58874, el. paštas: r.rakevicius@litana-group.com nuo 2013 08 01 iki 2013 08 16 imtinai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.


2013-07-17

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo esančio Gindulių k., Klaipėdos r. sav., Kad. Nr. 5523/0002:240 detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NT Sfera“, Taikos pr. 24-311, Klaipėda., tel. 860023293  el. paštas: svajunas.butkus@gmail.com

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-02 iki 2013-09-02, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas plano rengėją.

  • Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2013-08-16 iki 2013-09-02, Sendvario seniūnijos patalpose
  • Viešas susirinkimas įvyks 2013-09-03 9:00 val. Sendvario seniūnijos patalpose.

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T11-387 patvirtinta rengiamo detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima pas plano rengėją, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui, tiesiogiai ar per plano rengėją.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-07-16

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas .Projekto svarstymui taikoma supaprastinto svastymo procedūra.

Planuojama teritorija - 2,0200 ha žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5510/0005:749) , esantis Laugalių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

  Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

 Projekto rengėjas – O. Joneckienės ind. įmonė , kodas 163718680, Žemaitės 10, Gargždai, tel.  Nr. 8 676 00589, licencija  Nr. ŽF-33.  Įmonės savininkė Ona Juozaitienė.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu  susipažinti ir gauti informaciją galima 2013 07 22 - 2013 08 02 darbo dienomis,  pas projekto autorę Oną Juozaitienę NŽT Klaipėdos rajono skyriaus  patalpose adresu: Klaipėdos  74, Gargždai , prieš tai paskambinus tel. Nr. 8 676 00589.


2013-07-16

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:912), esančio Ežero g. 29, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. IV ketvirčio pabaigos.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-08-05 iki 2013-09-03 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-19 iki 2013-09-03 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-09-03 09:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-07-15

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialusis Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:490, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. rugpjūčio 14 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 07 15 iki 2013 08 14.


2013-07-15

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialusis Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:488, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. rugpjūčio 14 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 07 15 iki 2013 08 14.


2013-07-15

Informuojame, kad  pradedamas rengti sklypų (kad. Nr. 5544/0005:1082, plotas – 1.0799 ha ir kad. Nr. 5544/0005:1082, plotas – 0.3000 ha) Kalvių k. ir Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projektas.

          Projekto tikslas – prijungti laisvos valstybinės žemės plotą (apie 0,08 ha) prie sklypo (kad.Nr.5544/0005:1083), pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. gruodžio mėn. Viešas svarstymas vyks 4 etapais, bendrąja tvarka.

         Planavimo organizatoriaus teisių perėmėjas – fiziniai  asmenys.


2013-07-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.2744 ha ploto žemės sklypas, Laisvės g.9, Ketvergių k., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatu - gyvenamuoju namu 1A1p - unikalus Nr.5598-8006-5014.

Projekto iniciatorius – pastato savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Rūko g. 5-20, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas: project28@yahoo.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2013-07-26 d. iki 2013-08-09 d. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo iniciatoriui arba plano rengėjui.


2013-07-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0964 ha ploto žemės sklypas, Rožių g.27 ir greta esanti laisva valstybinė žemė, Žiaukų k., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žmės sklypą (apie 0.04 ha), besiribojantį su žems sklypu Rožių g.27 (kadastrinis Nr.5552/0012:122). Papildomas plotas formuojamas pagal pridedamą sklypo didinimo schemą (pridedama). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungiamas prie besiribojančio sklypo (kad.Nr.5552/0012:122).

Projekto iniciatorius  – žemės sklypo Rožių g.27, Žiaukų k., Klaipėdos raj. savininkai 

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Rūko g. 5-20, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas: project28@yahoo.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2013-07-26 d. iki 2013-08-09 d. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo iniciatoriui arba plano rengėjui.


2013-07-15

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 0,5000 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0015:411), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – esamos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimas.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-07-29 iki 2012-08-12.


2013-07-15

Rengiamas žemės sklypo formavimo  ir pertvarkymo projektas

Formuojamo žemės sklypo adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl., Klaipėdos g. 19.

Projekto organizatoriai: fiziniai asmenys.

Numatoma veikla: suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatui (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5598-3004-5012 (1A2b)) eksploatuoti.

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti ir gauti informaciją galima iki 2013-08-09.


2013-07-12

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planuojama teritorija – žemės sklypas Nr. 5501/0004:589, esantis Antkopčio kaime, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į dvi dalis.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – R. Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, esanti adresu:  A. Vaišvilos g. 5-42, Plungė. Tel. +37069881272.

Susipažinti su parengtu projektu galima įmonės patalpose nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: +37069881272.


2013-07-11

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0006:329), esančio Lelių k., Klaipėdos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „TS Projects“, buveinės patalpos Lietuvininkų g.61, Šilutė, tel.: 8-444 54807, el. paštas: ts projektai@gmail.com, subrangovas: UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-07-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gamyklos g. 2C, Gargžduose (kadastr.Nr.5520/0019:22) žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo organizatorius – UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2a, LT-96155, Gargždai.

Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2a, LT-96155, Gargždai. tel. 8-615-58874, el. paštas: r.rakevicius@litana-group.com

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, padalijant į du žemės sklypus.


2013-07-11

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:630), esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geoplanai“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0002:630, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geoplanai“, Įm. kodas 302650302, Mokyklos g. 33 Klaipėda. Telefonas  8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-424. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. rugpjūčio 09 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Mokyklos g. 33, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 07 10 iki 2013 08 09.


2013-07-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5510/0003:87) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo   Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.              

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-07-24 iki 2013-08-22 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-05 iki 2013-08-20 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0006:86) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo    Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.                    

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-07-24 iki 2013-08-22 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-05 iki 2013-08-20 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Peskojų k., Klaipėdos r. (Kad. Nr. 5535/0005:337), 0,8492 ha detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslai – Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo terminas – preliminarus 2013 m.

Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Detalaus planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas - Nomeda Černiauskienė (atest. nr. 23876), ind.v. pažym. nr.: (18.51) L12-647, adresas: Kretingos g. 31-4, Klaipėda, el.paštas:  nomeda.v@gmail.com, tel. nr.: 8-65791891.

Su projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjo nurodytu adresu.


2013-07-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Ketvergių k., (kad.Nr.5544/0005:23), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas – padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Taip pat skelbiamas parengto žemės sklypo Ketvergių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-29 d. iki 2013-08-26 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda.                                 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-12 d. iki 2013-08-26 d. imtinai UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-27 d. 10.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Lėbartų k., (kad.Nr.5510/0005:558), Klaipėdos rajone detaųjį planą. Planavimo organizatorius –  fizinis amsuo. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengto ir 2013-06-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-399 patvirtinto aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-30 d. iki 2013-08-27 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-08-13 d. iki 2013-08-27 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-28 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-07-09

Informuojame apie žemės sklypo (Nr. 5510/0004:243), esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Planavimo tikslai - pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr.T11-388.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-07-29, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-09 iki 2013-08-26 imtinai darbo dienomis Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, LT-96121 Klaipėdos r.  

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-08-27  10 val. taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, LT-96121 Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-07-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti Valstybinės žemės sklypo, esančio Antkopčio g. 2, Antkopčio kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2013-03-12 įsakymas Nr. AV-404 ir 2013-04-16  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-84.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos ir naudojimo būdo nustatymas į komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo į prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2013m. II ketv.–2013m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                     

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


2013-07-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Valstybinės žemės teritorijos, esančios Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-10-16 įsakymas Nr. AV-1998 ir 2012-11-15  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-326.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdžio į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012m. IV ketv. – 2013m. III ketv.

2013-05-30 Klaipėdos r. sav. tarybos sprendimu Nr.T11-350 patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su kuria galite susipažinti Klaipėdos r. sav. tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-07-24 iki 2013-08-22, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-08-07 iki 2013-08-22 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2013-08-22 10:00 val. posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                     

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.


2013-07-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Valstybinės žemės teritorijos, esančios Šiūparių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-10-10  įsakymas Nr. AV-1948 ir 2012-11-15  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-325.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos bei gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į atskirųjų želdynų teritorijos, naudojimo pobūdžio į rekreacinės paskirties želdynų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012m. IV ketv. – 2013m. III ketv.

2013-05-30 Klaipėdos r. sav. tarybos sprendimu Nr.T11-296 patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su kuria galite susipažinti Klaipėdos r. sav. tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-07-24 iki 2013-08-22, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-08-07 iki 2013-08-22 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2013-08-22, 11:00 val., posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                     

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.


2013-07-05

            

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T11-276 patvirtinta Gargždų karjerų detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima planavimo organizatoriaus patalpose.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013-05-20 raštu Nr. (5.1.42)–A5–2513 nusprendė, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimas Gargždų karjerų detaliajam planui nebus rengiamas. Su motyvais, kodėl jis nerengiamas, galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose.

Planuojamoje teritorijoje numatomi naudojimo būdai ir pobūdžiai: kultūros paveldo objektų žemės sklypai, rekreaciniai vandens telkiniai, rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, trumpalaikio poilsio statinių statybos), gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), visuomeninės paskirties teritorijos (mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), atskirųjų želdynų teritorijos (rekreacinės paskirties želdynų, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų), komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos).

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, atitinkančius žemės naudojimo būdus ir pobūdžius.

Skelbiamas parengto Gargždų karjerų detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija numatomi Klaipėdos rajono savivaldybėje, Architektūros ir urbanistikos skyriuje, III aukšte, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo2013 m. liepos 24 d. iki2013 m. rugpjūčio 22 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo2013 m. rugpjūčio 7 d. iki2013 m. rugpjūčio 22 d. Viešas susirinkimas numatomas2013 m. rugpjūčio 23 d. 10.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybėje, I aukšto salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto tinklalapis – www.klaipedos-r.lt .

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galite teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-07-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.:5510/0004:498 Klaipėdos r.sav., Jonušų k.,  detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai- fizinis asmuo

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-08 iki 2013-08-05, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g.7E-302, Klaipėdoje, informacija tel. 861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-22 iki 2013-08-05 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-08-06, 9 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g.7E-302, Klaipėdoje.


2013-07-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:180, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Suformuoti infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų koridorių.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-07-05

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0002:480, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Liepų g. 18 C, detaliojo plano projekto pakartotinas svarstymo su visuomene etapas.

Planavimo tikslas: prijungti įsiterpusį (apie 0,0280 ha ploto) valstybinį žemės sklypą, nustatyti pagrindinę prijungiamo žemės ploto naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Pakartotinai su projektu galima susipažinti nuo 2013 m. liepos 18 d. iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 01 d. iki rugpjūčio 14 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 16 dieną, 9.oo val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengių kaimas, Sendvario sen.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-03

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T11-390 patvirtinta rengiamo 0,6000 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:405) Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorėfizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. liepos 18 d. iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. plano rengėjo adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Vieša projekto ekspozicija nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. vyks UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. rugpjūčio 19 d. 10:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Dituvos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5552/0010:474 viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T11-386 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. liepos 22 d. iki 2013m. rugpjūčio 19 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 05 d. iki 2013 m. rugpjūčio 19 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-07-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Judrėnų km., Judrėnų sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5533/0003:396 viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T11-413 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. liepos 22 d. iki 2013m. rugpjūčio 19 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 05 d. iki 2013 m. rugpjūčio 19 d. imtinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-07-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalusis planas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0006:481, sklypo plotas 2,4000 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2013-07-17 iki 2013-08-13 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-31 iki 2013-08-13 projekto rengėjo, taip pat Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2013-08-14 13.00 val. T.Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-07-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5510/0005:558) Lėbartų k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-07-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:179, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Suformuoti infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų koridorių.

Planavimo organizatoriai: fizinai asmenys

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


 2013-07-02

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0009:761), esančio Kuodžių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-07-22 iki 2013-08-20 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-05 iki 2013-08-20 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-21 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-07-02

Informuojame, kad skelbiamas pakartotinis žemės sklypo (kad. Nr.: 5544/0007:5, plotas- 14,6527 ha), esančio Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį- sandėliavimo statinių statybos.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate”

Detaliojo plano rengėjas– UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Susipažinti su projektu galima nuo 2013-07-04  iki 2013-08-02 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „BAU Solutions“, patalpose, adresu: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-19 iki 2013-08-02, UAB „BAU Solutions“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-05 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „BAU Solutions“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-07-02

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Mazūriškių k., kadastro Nr.5558/0003:393, Nr.5558/0003:395 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001257) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. liepos 16 d. iki2013m. rugpjūčio 12 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. liepos 30 d. iki2013m. rugpjūčio 12 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. rugpjūčio 13 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-370, 2013-06-27 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5558/0003:393, Nr.5558/0003:395) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-07-02

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Sarčių k., kadastro Nr.5535/0001:48 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. liepos 16 d. iki2013m. rugpjūčio 12 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. liepos 30 d. iki2013m. rugpjūčio 12 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. rugpjūčio 13 d. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-652, 2011-10-27 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Sarčių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5535/0003:48) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-07-01

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-219 patvirtinta rengiamo žemės sklypų (kad. Nr.: 5544/0007:14, plotas- 11,4700 ha, 5544/0007:117, plotas- 7,800 ha, 5544/0007:211, plotas- 1,8500 ha), esančių Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius- sandėliavimo statinių statybos ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, sujungti sklypus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate”

Detaliojo plano rengėjas– UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Susipažinti su projektu galima nuo 2013-07-15  iki 2013-08-12 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „BAU Solutions“, patalpose, adresu: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-29 iki 2013-08-12, UAB „BAU Solutions“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-13 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „BAU Solutions“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2013-07-01

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Klaipėdos r.  sav., Dumpių kaime poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – sandėliavimo statinių statyba ir eksploatacija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Dumpių kaime žemės sklypuose kad. Nr.: 5544/0007:14,  plotas- 11, 4700 ha, 5544/0007:117, plotas- 7,8400 ha ir 5544/0007:211, plotas- 1,8500 ha.

4. LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-06-13 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-1707: UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“ planuojamai ūkinei veiklai – sandėliavimo statinių statybai ir eksploatacijai žemės sklypuose kad. Nr.: 5544/0007:14, 5544/0007:117, 5544/0007:211, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „BAU Solutions“ patalpose, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-650-18181.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 8:00 – 16:00 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda.

7. Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „BAU Solutions“, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-650-18181.

Skelbimas publikuojamas Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-06-29


2013-07-01

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas kad. Nr. 5505/0001:0458, esantis Baičių kaime, Dovilų seniūnijoje. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5505/0001:0458), esantis Baičių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,0000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai bei kūdros kasimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir spendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2013-07-15  iki 2013-07-26,  telefonas 861122640.


2013-07-01

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Kalotės k., kadastro Nr.5528/0001:404 detalusis planas.

Tikslas – padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 

Plano rengėjas- A. Debolskytės individuali veikla, Ryšininkų g. 2-39, Klaipėda. tel (8-618) 16535 el. paštas ausrai.de@gmail.com

 

Su projektu galima susipažinti nuo 2013m. liepos 22 d. iki 2013m. rugpjūčio 19 d. plano rengėjo adresu. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. rugpjūčio 05 d. iki 2013m. rugpjūčio 19 d. tuo pačiu adresu.

 

Viešas susirinkimas numatomas 2013m. rugpjūčio 20 d.. 10 val. pas planavimo organizatorių Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Ryšininkų g. 2-39, Klaipėda. tel (8-618) 16535 el. paštas ausrai.de@gmail.com

 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

 

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-414, 2013-06-27 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

 

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Kalotės k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5528/0001:404) detalaus plano koncepcija galima adresu Ryšininkų g. 2-39, Klaipėda. tel (8-618) 16535, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

 


2013-07-01

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0009:761), esančio Kuodžių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-07-22 iki 2013-08-20 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-05 iki 2013-08-20 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-21 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 11:21:05
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102