2021 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. spalio mėn.2021-10-29 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0002:831), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

 Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2874) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0002:831), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-29 d. iki 2021-11-15 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-10-29 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Gintaro g. 14, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:345) detaliojo plano patvirtinto 2006-11-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-411 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas Gintaro g. 14, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5525/0006:345. Planuojamo sklypo plotas – 0,1465 ha.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).  

Projekto rengėjas: UAB „NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Indrė Auškelė, tel. 8 657 91499, el. p. ntprojektavimas@gmail.com 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 14 nustatyta statybos zona, statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.  

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-29 iki 2021-11-15 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 657 91499.  

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-11-12 d.).  

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.   

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 Aiškinamasis raštas

 Brėžiniai 


2021-10-29 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Cartų g. 3, Kretingalė, Klaipėdos r. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2006-12-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-461 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Cartų g. 3, Kretingalė, Klaipėdos r.. Planuojamas plotas – 0.3429 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Mažvydo al.2, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt . 

                  Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamųjų pastatų teritorijos nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pakoreguoti įvažiavimo vietą ir nustatyti automobilių parkavimo vietas. 

                  Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-05 iki 2021-11-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Mažvydo al.2, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

                Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-11-18 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

 Sprendiniai


2021-10-29 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Linažolių g. 21, Grabių k., Kretingalės sen.,.k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2003-12-09 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-779 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Linažolių g. 21, Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.. Planuojamas plotas – 0.6447 ha. 

                  Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt . 

                  Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamųjų pastatų teritorijos nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pakoreguoti įvažiavimo vietą ir nustatyti automobilių parkavimo vietas. 

                  Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-05 iki 2021-11-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Mažvydo al.2, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

                Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-11-18 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

 Aiškinamasis raštas

Sprendiniai 


2021-10-29 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0005:21) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2876) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:21) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 2,8551 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0828 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-29 d. iki 2021-11-15 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

 Prašymas 


2021-10-29 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5520/0009:583) Gargždai., Šerkšno g. 2, žemės naudojimo būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-799) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:583) Gargždai., Šerkšno g. 2., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-29 d. iki 2021-11-15 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-10-29 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5530/0005:197), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5754) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:197), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – pramonės ir sandėliavimo teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-29 d. iki 2021-11-15 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-10-29 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0004:112), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-800) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:112), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-29 d. iki 2021-11-15 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021- 10-15 

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalijant esamus žemės sklypus projektuoti naujus žemės sklypus suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti galimus žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-10-27

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,5658 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Stotis“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-05-21 Nr. (5.1.1 E) AV-1362. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 5520/0012:15) pagrindinės naudojimo paskirties, panaikinti esamą naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, paliekant komercinės paskirties objektų teritorijos. Prie žemės sklypo Nr. 35 (kadastro Nr. 5520/0012:15), esančio Klaipėdos gatvėje 35, Gargždų mieste, Klaipėdos r. sav., kurio plotas – 0,5658 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-11-10 iki 2021-11-23 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-302) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-11-23), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-10-26 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2010-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-129 (reg. Nr. 003553002572) sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 8,05 ha.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Mažvydo al.2, Klaipėda tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas Nr. AV-1011 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Apjungti visus sklypus į vieną sklypą. Padalinti sklypą į sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų koridorius. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-04 iki 2021-11-17 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-296. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-296, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-11-18 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą  https://zoom.us/j/91775010229?pwd=bjg3Z3VnQk9Oams4dUZITnMxbGpzZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-11-18) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2021-10-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:566; 5568/0009:565; 5568/0009:440MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-09-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:566; 5568/0009:565; 5568/0009:440) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-10-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Linažolių g. 29 (kad. Nr. 5528/0004:268) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalusis planas (”Žemės sklypų kad. Nr. 5528/0004:193 ir 5528/0004:194 Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detaliojo plano”, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T11-18 (reg. Nr. 003553000361), koregavimas žemės sklype Nr. 1). 

TPD Nr. teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS - K-VT-55-21-419. 

Planavimo tikslai - detalizuojant Klaipėdos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, žemės sklypą padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, taip pat nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. 

Planuojamos teritorijos plotas - 0,6034 ha (sutampa su žemės sklypo ribomis). 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2022-06 m. 

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. AV-1550 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:268) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”. 

Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. 

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius - fiziniai asmenys J. B., I. B. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, reg. Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.


2021-10-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5530/0002:119; 5530/0002:120; 5530/0002:121; 5530/0002:122; 5530/0002:123; 5530/0002:124; 5530/0002:22; 5530/0002:21) Dirvupių k., Sendvario sen. ir žemės sklypų* (kad. Nr. 5510/0003:789; 5510/0003:321; 5510/0003:840; 5510/0003:1; 5510/0003:837; 5510/0003:196; 5510/0003:836; 5510/0003:835) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų (reg. Nr. 003553000314; 003553004016; 003553003130; 003553005401) sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0002:119; 5530/0002:120; 5530/0002:121; 5530/0002:122; 5530/0002:123; 5530/0002:124; 5530/0002:22; 5530/0002:21) Dirvupių k., Sendvario sen. ir žemės sklypai* (kad. Nr. 5510/0003:789; 5510/0003:321; 5510/0003:840; 5510/0003:1; 5510/0003:837; 5510/0003:196; 5510/0003:836; 5510/0003:835) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 80 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Landmor“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7/ M. Mažvydo al. 2, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-29 įsakymas Nr. AV-2114 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0002:119; 5530/0002:120; 5530/0002:121; 5530/0002:122; 5530/0002:123; 5530/0002:124; 5530/0002:22; 5530/0002:21) Dirvupių k., Sendvario sen. ir žemės sklypų* (kad. Nr. 5510/0003:789; 5510/0003:321; 5510/0003:840; 5510/0003:1; 5510/0003:837; 5510/0003:196; 5510/0003:836; 5510/0003:835) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

*Pastaba: detaliojo plano rengimo metu pasikeitė planuojamų sklypų Gobergiškės k. teritorijoje ribos – vietoje sklypų kad. Nr. 5510/0003:789 ir kad. Nr. 5510/0003:840 įregistruotas sklypas kad. Nr. 5510/0003:852. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: pramonės ir sandėliavimo pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-03 iki 2021-11-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-457. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-457, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-11-17 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/95847349284?pwd=VlBzVWlIaWJGZzlzL3NIeThxcmZuZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-11-16) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-10-25

Informuojame apie parengtą žemės sklypo kad. Nr.5558/0014: 140, Tujų aklg. 9, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, koreguojantį 2000-05-11 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 40(reg. Nr. 003553000165) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kad. Nr.5558/0005:539 Tujų aklg. 9, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo A. P. ( duomenys nuasmeninti ) Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, tel. +370 686 41825, e.p. vdantiene@yahoo.com, adresas Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymas 2020-09-25 Nr. (5.1.1E)-AV-42175 „Dėl žemės sklypo ( Nr. 5558/0014:140) Kalotės k., Kretingalės sen. , Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypo kad. Nr.5558/0014:140, Tujų aklg. 9, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-11-08 iki 2021-11-19 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-490) bei detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-11-19) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Pridedama: Sprendinių brėžinys


2021-10-25 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0006:82), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2820) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:82), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-25  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5520/0001:505), Gargžduose, (buvęs kad. Nr. 5538/0016:743, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k.), pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-20 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2811) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:505), Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-25 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:426), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-20 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2809) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:426), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-10-25 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5550/0001:372), Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-20 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2806) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:372), Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-25   

Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5515/0001:402, 5515/0001:403), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-19 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2798) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0001:402, 5515/0001:403), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-25   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5515/0004:45), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-19 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2793) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:45), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,6323 hac ploto ir rekreacinės teritorijos 0,4788 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-25 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0010:156), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-18 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2783) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:156), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-25 d. iki 2021-11-09 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-21 

Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 5558:0014:268, 5558/0014:424) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k. detalusis planas” patvirtintas 2019-06-07 sprendimu Nr. AV-1282, žemės sklypo adresu Saulės g. 10 sprendinių koregavimas. Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalies ir 9 dalies pagrindu 

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.1878 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą Saulės g. 10 (kadastro Nr. 5558/0014:802), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k. 

Planavimo pagrindas: Lietuvos respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis ir 9 dalis. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pastato statybos ribos keitimas, automobilių stovėjimo vietų keitimas, nulinio užstatymo inžineriniams statiniams suprojektavimas. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 30 606), el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: E. Stasiulaičio prekybos įmonė, juridinio asmens kodas 164592747, buveinės adresas: Vytauto g. 9, Kretinga, tel.  8 610 17170. 

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „A405“, įmonės kodas 140306739, Bijūnų g. 8, Klaipėda, projekto vadovas Valdas Janulis, tel. 8 46 380998, el. p.: info@a405.lt 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-11-03 iki 2021-11-16 imtinai: 

Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyse Skelbimai, Teritorijų planavimo viešumas, Teritorijų planavimo skelbimai (su pagrindiniu brėžiniu); 

Rengėjo bendrovės UAB ,,A405,,  patalpose , esančiose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje, darbo valandomis: I-V 9:00-17.00. Tel. 8 (46) 380998, el. paštas info@a405.lt.; 

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Valdas Janulis, tel. 8 46 380998, el. p.: info@a405.lt 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-10-21 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:308) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – D. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  spalio 25 d. iki 2021 m. lapkričio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-10-20

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:836) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:836) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0607 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, , el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: J. K.

Planavimo rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d.  įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1008 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:836) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-608.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 2009 m. gruodžio 24 d., sprendimo Nr. T11-535, dalinį koregavimą sklype kad. Nr. 5523/0002:836, koreguojant sklypo ribą bei patikslinant tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai.

  • Parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius.
  • Įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius.
  • Vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
  • Plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų.

Planavimo darbų programa: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-267

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: supaprastinta

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą: Informacija, apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-267); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje; registruotais laiškais informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. spalio mėn. 27 d. iki 2021 m. lapkričio mėn. 11 d. imtinai (10 darbo dienų), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-267), Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt .  Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-267 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Pridedama: Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2021-10-20

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:806) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:806) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0686 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, , el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: S. Z.

Planavimo rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d.  įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1007 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:806) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-609.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 2009 m. gruodžio 24 d., sprendimo Nr. T11-590, dalinį koregavimą sklype kad. Nr. 5523/0002:806, koreguojant sklypo ribą bei patikslinant tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai.

  • Parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius.
  • Įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius.
  • Vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
  • Plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų.

Planavimo darbų programa: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-266

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: supaprastinta

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą: Informacija, apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-266); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje; registruotais laiškais informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. spalio mėn. 27 d. iki 2021 m. lapkričio mėn. 11 d. imtinai (10 darbo dienų), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-266), Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt .  Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-266 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Pridedama: Aiškinmasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2021-10-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. spalio 21 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-10-19

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. 003553000618, koregavimo

Raštas


2021-10-18

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. 003553002555, koregavimo

Raštas


2021-10-18

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. spalio 20 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-10-18

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:215) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. spalio 20 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:215) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-10-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-10-15  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0002:168) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-14 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2758) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0002:168) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-15  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5530/0004:288) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-14 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2749) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:288) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-15  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0004:600) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-14 gautas patikslintas prašymas (registarvimo Nr. A13-2739) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:600) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-15  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0010:44) Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Gerduvėnų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-13 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2732) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:44) Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Gerduvėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-15  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0005:543) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-15 gautas patikslintas prašymas (registarvimo Nr. A13-2664) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:543) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,0938 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0162 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-15 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0003:126) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-04 gautas prašymas (registarvimo Nr. Atp4-719) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:126) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k.., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-15 d. iki 2021-10-28 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:578GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-09-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo Pasienio g. 21, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5520/0001:578) paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti (nustatyti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:578) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-10-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-09-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: daliai sklypų pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-10-14

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Mikelio Kaitinio g. 2, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0005:1310) detaliojo plano patvirtinto 2009-02-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-119 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Mikelio Kaitinio g. 2, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0005:1310. Planuojamo sklypo plotas – 0.0900 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Projekto užsakovas: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 1 nustatyta statybos zona, statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-20 iki 2021-11-04 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-11-04 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0006:192) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2695) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:192) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0006:264) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2694) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:264) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0004:20) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-06 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2687) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:20) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 1,0331 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,1369 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5535/0003:240) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., žemės naudojimo būdo nustatymo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-06 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2684) nustatyti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0003:240) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdą  – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5535/0003:52) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., žemės naudojimo būdo nustatymo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-06 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2683) nustatyti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0003:52) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdą  – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

 Sprendimas


2021-10-13  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5515/0005:114) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-05 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2678) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:114) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5535/0002:2) Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-05 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2663) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:2) Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos1,9800 ha ploto, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:345) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-01 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2650) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:345) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-13 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0004:48) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-01 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2647) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:48) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-10-13 d. iki 2021-10-26 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Mikelio Kaitinio g. 2, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0005:1310) detaliojo plano patvirtinto 2009-02-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-119 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Mikelio Kaitinio g. 2, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0005:1310. Planuojamo sklypo plotas – 0.0900 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto užsakovas: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti). 

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 1 nustatyta statybos zona, statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-20 iki 2021-11-04 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-11-04 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-10-07

PAKARTOTINAI  informuojame    apie  parengtą žemės sklypų  kad. Nr.5510/0003: 465, 5510/0003 : 466, 5510/0003:467, 5510/0003:468, 5510/0003:469, Šakinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, koreguojantį 2006-10-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-61 (reg. Nr. 003553001058) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr.5510/0003: 465, 5510/0003 : 466, 5510/0003:467, 5510/0003:468, 5510/0003:469, Šakinių k., Dauparų -Kvietinių sen., Klaipėdos raj sav.Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo D. Č ( duomenys nuasmeninti )

Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, tel. +370 686 41825, e.p. vdantiene@yahoo.com, adresas Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 -10 - 05 įsakymas Nr. AV-2178 „Dėl žemės sklypų ( kad. Nr5510/0003:465, 5510/0003:466, 5510/0003:467, 5510/0003:468,  5510/0003:469 ) Šakinių k., Dauparų –Kvietinių sen.,  KLaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: sujungus esamus žemės sklypus kad. Nr5510/0003:465, 5510/0003:466, 5510/0003:467, 5510/0003:468,  5510/0003:469  į vieną, padalinti į sklypus, kurių naudojimo būdai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-19 iki 2021-10-30 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-18-530) bei detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Taikos 24 -432 , 91222 Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-30) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Pridedama: 1.Sprendinių brėžinys


2021-10-07  

Dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0004:127), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Liepų g. 10, žemės naudojimo būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-30 gautas prašymas (registarvimo Nr. Atp4-718) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:127), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Liepų g. 10, žemės naudojimo naudojimo būdą  iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų  teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-10-07 d. iki 2021-10-20 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


 2021-10-06  

Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5544/0002:208, 5544/0002:398) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-30 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2634) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:208, 5544/0002:398) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-06 d. iki 2021-10-19 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas

 


 2021-10-06  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0003:189) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Lankupių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-28 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2619) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:189) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Lankupių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-06 d. iki 2021-10-19 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


 2021-10-06  

Dėl kitos paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5505/0001:125, 5505/0001:165),esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., žemės naudojimo būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-28 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2613) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0001:125, 5505/0001:165),esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., žemės naudojimo naudojimo būdą  iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-10-06 d. iki 2021-10-19 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 

Sprendimas


2021-10-06  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0002:343) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-28 gautas prašymas (registarvimo Nr. A23-5166) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:343) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-06 d. iki 2021-10-19 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-06  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0003:204) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-27 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2595) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:204) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-10-06 d. iki 2021-10-19 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas

Sprendimas


2021-10-06 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Žvyro g. 6, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0007:357) detaliojo plano patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-326 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Žvyro g. 6, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5558/0007:357. Planuojamo sklypo plotas – 1,2988 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti). 

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 1 nustatyta statybos zona, statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-13 iki 2021-10-26 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-10-26 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-10-06 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:382), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., Jūrinio g. 2, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2006-08-24, Nr.: T11-243 (registro Nr. 003553000998), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1161 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – K. Rašimienės ind. veikla, adresas: Šilutės pl. 56-306, Klaipėda, tel. nr. +370 67308505, el.paštas: subarch.kristina@gmail.com. 

Projekto užsakovas – N. Z. ir A. Z. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą, panaikinti statybos liniją, koreguoti numatyto įvažiavimo į sklypą vietą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-06 iki 2021-10-19 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

 Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-10-19 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-10-06 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0001:256) detaliojo plano patvirtinto 2008-11-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-631 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0001:256. Planuojamo sklypo plotas – 0.8513 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Projekto užsakovas: UAB „Ežero 42“. 

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 5 nustatyta statybos zona, statybos riba, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-06 iki 2021-10-19 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-10-19 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-10-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:395) Stonės g.116, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-655 (reg. Nr. 003553005072) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:395), Stonės g.116 Mazūriškių k., Klaipėdos r. Plotas - 0,1235 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas Nr. AV-1903. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2013-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-655 (reg. Nr. 003553005072) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-13 iki 2021-10-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-476. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-26), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-10-05 

Informuojame parengtą žemės sklypo ((kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2010-12-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1661 (reg. Nr. 003553003181) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.0810 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05- 21 įsakymas Nr. AV-1363. 

Planavimo tikslai: : Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-12 iki 2021-10-25 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-386. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-386, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-25) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2021-10-05

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. spalio 21 d;
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. spalio 21 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-10-04 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:205) Toleikių g.2, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:205) Toleikių g.2, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1098 ha.          

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, vienbučių ir dvičių gyvenamųjų pastatų teritorijos nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, panaikinti užstatymo liniją, pakoreguoti įvažiavimo vietą ir nustatyti automobilių parkavimo vietas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-10-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:540; 5558/0014:541; 5558/0014:542; 5558/0014:543; 5558/0014:535; 5558/0014:536; 5558/0014:537; 5558/0014:538; 5558/0014:539; 5558/0014:51) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. spalio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 19 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:540; 5558/0014:541; 5558/0014:542; 5558/0014:543; 5558/0014:535; 5558/0014:536; 5558/0014:537; 5558/0014:538; 5558/0014:539; 5558/0014:51) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-10-04

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl dėtaliojo plano, reg. Nr. 003553001433, koregavimo.

Raštas

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-15 15:07:51
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102