2013 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. gruodžio mėn.

2013-12-31

Klaipėdos rajono savivaldybės 2013-12-19 tarybos sprendimu Nr. T11-707 patvirtinta Vėžaičių  miestelio teritorijos vystymo koncepcija.

Susipažinimo tvarka su patvirtintu planavimo dokumentu:

Su patvirtintu planavimo dokumentu ir motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, o taip pat su informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją ir SPAV subjektų išvadas galima susipažinti pas planavimo organizatorių.

Informaciją teikia planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Grigaitytė - Dromantienė, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas alina.grigaityte@klaipedos-r.lt


2013-12-31

Klaipėdos rajono savivaldybės 2013-12-19 tarybos sprendimu Nr. T11-708 patvirtinta Kretingalės  miestelio teritorijos vystymo koncepcija.

Susipažinimo tvarka su patvirtintu planavimo dokumentu:

Su patvirtintu planavimo dokumentu ir motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, o taip pat su informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją ir SPAV subjektų išvadas galima susipažinti pas planavimo organizatorių.

Informaciją teikia planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Grigaitytė - Dromantienė, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas alina.grigaityte@klaipedos-r.lt.


 

2013-12-30

Pakartotinai skelbiame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamos teritorija – 2.5300 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0002:46) esantis Radailių  k., Sendvario sen., Klaipėdos  r.sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Kartografijos biuras, Pasieniečių 4-11, Kretinga iki 2014-01-14 d.


2013-12-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas Gindulių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0003:434, plotas - 0,2549 ha; kad. Nr. 5523/0003:439, plotas - 0,6000 ha; kad. Nr. 5523/0003:450, plotas - 0,4900 ha;  kad. Nr. 5523/0003:455, plotas - 0,9000 ha.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus ir statybos reglamentus. Planuojamas vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų kvartalas.

Apytikris detaliojoplanorengimo terminas – 2013-2014 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-27 iki 2014-02-26 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-11 iki 2014-02-26 Sendvario seniūnijos patalpose, Slenguose, Klaipėdos r.sav. ir UAB “Projektų vystymo grupė” patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-26 d., 13 val., Sendvario seniūnijos patalpose, Slenguose, Klaipėdos r.sav.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Pasiūlymus ir pastabasdėldetaliojoplanosprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais.

Planavimo organizatorius – UAB "Teledema" (į.k. 135989386), Vytauto pr. 32,Kaunas.

Detaliojo planorengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, mob. 860104464, el.p.: milda@pvg.lt.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2013-12-27

Informacija apie parengtą susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų  žemės sklype Nr. 5544/0002:106, Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone naujos statybos projektą.

UAB „NEO GROUP“ užsakymu UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinys parengė susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų žemės sklype Nr. 5544/0002:106, Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone naujos statybos projektą.

Susipažinti su techninio projekto sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2013 m. gruodžio 30 d. iki 2014 m. sausio 14 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383576, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt (projekto vadovė Inesa Čubarova). Pateikti savo pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projekto rengėjui galima nuo 2013 m. gruodžio 30 d. iki 2014 m. sausio 14 d. UAB „Kelprojektas” Taikos pr. 24, Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383576, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt.

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir1230–1700.

Projektas viešai bus svarstomas 2014 m. sausio 14 d. 17:30 val. UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose IV aukštas (Taikos prospektas 24, Klaipėda LT-91222).


2013-12-20

Infromuojame, kad rengiamas žemės sklypo (5535/0004:0414) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5535/0004:0414), esantis Kretingalės mstl., Kretigalė seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas – 1,15ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob.   861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-01-13 iki 2014-01-24 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2013-12-20

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T11-610 patvirtinta žemės sklypo Švepelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5530/0005:225) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo   

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com. 

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.                   

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-01-07 iki 2014-02-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-05,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-20

Infrmuojame, kad rengiamas žemės sklypo (5544/0003:0081) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5544/0003:0081), esantis Kretingalės mstl., Kretigalė seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas – 2,8213 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob.

861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-01-13 iki 2014-01-24 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2013-12-20

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T11-609 patvirtinta žemės sklypo Švepelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5530/0005:268) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – UAB „Gindana“,Gargždų g. 2, Klaipėda. Tel.: 861521741.    Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

 Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-01-07 iki 2014-02-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-05,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-18

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, esančių Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypų kad. Nr. 5515/0005:69 – 9,8898  ha; kad. Nr. 5515/0005:13 – 4,3685 ha.

Tikslaspakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, vieno iš jų pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – UAB „Investvega“.

Detaliojo plano rengėjas -   UAB Laitila Architects Baltic" , Trilapio g. 10, LT-92191, Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta KlaipėdoS rajono savivaldybės tarybos  2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-765

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2014-01-08 iki 2014-02-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-22 iki 2014-02-04. Viešas svarstymas vyks2014 m. vasario 5 d., 11.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-12-18

Informuojame, kad rengiamas detalusis planas, Klaipėdos r.sav. Priekulės sen. Pjaulių km. kad.Nr.5565/0001:925, plotas 1,1600 ha, kad.Nr.5565/0001:923, plotas 1,1500 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais  etapais, bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima bus susipažinti planą rengiančioje UAB „Kryžkelės projektai“, Šventosios g.52 A, Kretingos m., nuo 2014-01-10 iki 2014-02-07 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-07 Šventosios g. 52A, Kretingos m. Viešas susirinkimas 2014-02-10 d. 09.00 val. ten pat.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, UAB „Kryžkelės projektai“ (tel.Nr. 8-679-27444) Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretinga.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-12-16

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0004:133), esančio Radailių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-13 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-11 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-12-16

Informuojame, kad rengiamas detalusis planas, Klaipėdos r.sav. Priekulės sen. Pjaulių km. kad.Nr.5565/0001:925, plotas 1,1600 ha, kad.Nr.5565/0001:923, plotas 1,1500 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais  etapais, bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima bus susipažinti planą rengiančioje UAB „Kryžkelės projektai“, Šventosios g.52 A, Kretingos m., nuo 2014-01-10 iki 2014-02-07 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-07 Šventosios g. 52A, Kretingos m. Viešas susirinkimas 2014-02-10 d. 02.00 val. ten pat.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, UAB „Kryžkelės projektai“ (tel.Nr. 8-679-27444) Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretinga.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui


2013-12-16

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šnaukštų g. 17, Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos rajone detalusis planas. Žemės sklypo kadastrinis numeris – 5505/0005:203 Baičių k.v., plotas – 0,5 ha.

Planavimo tikslas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai fiziniai asmenys

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-01-07 iki 2014-02-03 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-21 iki 2014-02-03 plano rengėjo patalpose, taip pat Dovilų seniūnijos patalpose, adresu Minijos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-02-04 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-12-16

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0003:230), esančio Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Virginijus ir KO“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-01-13 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-11 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-12-16

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0002:565), esančio Radailių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-13 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-10 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-11 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-12-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 5558/0005:1572 ir Nr.5558/0005:1573, esančių Slengių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo (reg. Nr.00355001840) sprendinius: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus-keisti sklypų ribas, užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2013-12-16

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Aukštkiemio k., kadastro Nr.5558/0007:348, Nr.5558/0007:555 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –UAB „Pervera“ , adresas: Aukštkiemio k. Sendvario sen., Klaipėdos raj. 8 698 71900

Plano rengėjas - UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. sausio 13d. iki 2014m. vasario 07 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. sausio 27 d. iki 2014m. vasario 07 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. vasario 10 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2013-12-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo ( kad. Nr. 5545/0002:322), esančio Vytaučių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą-gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2013-12-13

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas Gindulių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0003:434, plotas - 0,2549 ha; kad. Nr. 5523/0003:439, plotas - 0,6000 ha; kad. Nr. 5523/0003:450, plotas - 0,4900 ha;  kad. Nr. 5523/0003:455, plotas - 0,9000 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-22 įsakymas Nr. AV-1447 “Dėl žemės sklypų detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarčių”; 2013-08-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-254; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-10-15 planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-308 „Detaliojo planavimo dokumentui rengti“.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus ir statybos reglamentus. Planuojamas vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų kvartalas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėlplanų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Planavimo organizatorius – UAB "Teledema" (į.k. 135989386), Vytauto pr. 32, Kauno m., Kauno m. sav.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas –2013-2014 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, PV M.Jurėnaitė-Račkauskienė, mob. 860104464, el.p.: milda@pvg.lt.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus (planavimo organizatoriui) galima pranešime nurodytu adresu bei kontaktais.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2013-12-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. Sklypų kad. Nr. 5515/0005:69 – 9,8898  ha; kad. Nr. 5515/0005:13 – 4,3685 ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, vieno iš jų pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – UAB „Investvega“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Trilapio g. 10, LT- 92191 Klaipėda, 8-670-70604.

Planuojamas projekto baigimo terminas –2014 m. I ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais.


2013-12-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:367, Nr.5568/0009:434), esančių Maciuičių k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorės – fiziniia asmenys

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-03 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorėms arba plano rengėjui.


2013-12-12

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.,  kad. Nr. 5558/0007:556 (plotas – 0,5424 ha) ir 5558/0007:410 (plotas – 0,2764 ha) detalusis planas.

Planavimo organizatoriusfizinis asmuo

Planavimo tikslas - sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2014 m. I ketv. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. sausio 03 d. iki 2014 m. sausio 30 d. iš anksto susiderinus laiką su plano rengėja architekte Inga Lapinskiene, tel. 8-618-72901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. sausio 17 d. iki2014 m. sausio 30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. sausio 31 d. 9:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-12

Informuojame apie baigiamą rengti žemės sklypų grupės (kad. Nr. 5513/0022:39, Nr. 5513/0022:40, Nr. 5513/0022:41, Nr. 5513/0022:42, Nr. 5513/0022:43) Klišių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projektą.

Detaliojo planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. I ketvirčio pabaigos.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypų grupės detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-02 iki 2014-02-03 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2014-02-03 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu. Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-12-12

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 0.2854 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0009:233), esantis Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatorius:  žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2013-12-17 iki 2014-01-03.


2013-12-11

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5544/0007:258, Nr. 5544/0007:291, Nr. 5544/0007:346, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:258, Nr. 5544/0007:346) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, sujungti sklypus, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.

Projekto rengimo terminas 2013-2016 m.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Trenzės transportas“, adresas: N. Uosto g. 8A-30, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244, mob. 8 616 72219.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais. Viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir teikimas tvirtinti atliekamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriui (jo įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pateikėjai parengto projekto sprendinius ar svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-12-11

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas, esantis Smilgynų g. 31, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastatų savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614.


2013-12-11

Informuojame, kad pradedamas rengti 5,8504 ha ir 0,3395 ha žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr.5528/0001:318; Nr. 5528/0001:712, Klaipėdos r. sav., Zeigių k., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Matavimų poligonas“, į.k. 302343132, Taikos pr. 24-431, tel. Nr. 865387778; emailas: matavimupoligonas@gmail.com;

Planavimo tikslas: pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553000920) sprendinius. Padalyti sklypą (kad. Nr. 5528/0001:318) į du sklypus, pakeisti vieno iš jų paskirtį į kitą. Padalyti sklypą (kad. Nr. 5528/0001:712) į du sklypus, pakeisti vieno sklypo paskirtį į žemės ūkio. Sujungti kitos paskirties sklypus į vieną sklypą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sujungti žemės ūkio paskirties sklypus į vieną sklypą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detalusis planas bus rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas:2013 m. IV ketv. – pabaiga2014 m. III ketv. Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

Suinteresuoti asmenys planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detalaus plano sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui: UAB „Matavimų poligonas“, adresu Taikos pr. 24-431, Klaipėda, per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu.


2013-12-11

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti detalų planą Kvietinių k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5538/0015:39.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žėmės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas vaimartis@gmail.com


2013-12-10

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kvietinių k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos rajonas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-12-10 iki 2013-12-23 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-12-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kęstučio g. 43 Gargždų m. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Egidijui Mažeikiui nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas, šiltnamis, ūkinis pastatas), esančio Kęstučio g. 43 Gargždų mieste.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-12-11 iki 2013-12-20 Bandužių 16-37 Klaipėda tel. 8-46-322818

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė, Bandužių g. 16-37 Klaipėda, tel.: 8-46-322818 el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2013-12-10

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0002:241), esančio Dumpių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-01-06 iki 2014-02-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-04 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-12-06

Pranešimas apie viešą supažindinimą su Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai Specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) ataskaita

Specialiojo plano organizatorius: AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius. Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850 El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt,

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257, El. paštas: j.paplauskiene@ardynas.lt, z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Informuojame, kad parengta Magistralinio dujotiekioKlaipėda– Kuršėnai specialiojo plano(toliau – Specialusis planas) koncepcija bei SPAV ataskaita.

Susipažinti su koncepcijos rengimo stadijoje rengiamais Specialiojo plano sprendiniais, jų alternatyvomis  nuo2013 m. gruodžio mėn.20 d. iki2014 m. sausio mėn. 22 d. galima:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.) bei interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, bei interneto tinklalapyje www.ardynas.lt

Klaipėdos r. savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt

Brėžinys; Brėžinys; Brėžinys; Brėžinys; Aiškinamasis raštas

Plungės r. savivaldybėje Vytauto g. 12, Plungė, bei savivaldybės interneto tinklalapyje www.plunge.lt ;

Rietavo savivaldybėje Laisvės a. 3, Rietavas, bei savivaldybės interneto tinklalapyje www.rietavas.lt ;

Telšių r. savivaldybėje Žemaitės g. 14, Telšiai, bei savivaldybės interneto tinklalapyje www.telsiai.lt;

Šiaulių r. savivaldybėje Vilniaus g. 125, Šiauliai, bei savivaldybės interneto tinklalapyje www.siauliai-r.sav.lt.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti:

Specialiojo planoorganizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;

Specialiojo planorengėjo UAB „Ardynas“interneto tinklalapyje www.ardynas.lt

Pasiūlymus raštu dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos galima teikti Specialiojo plano organizatoriui ir Specialiojo plano rengėjui iki2014 m. sausio 22 d. aukščiau nurodytais adresais.

Su pilnomis aukščiau išvardintų dokumentų versijomis galima susipažinti planavimo organizatoriaus bei planorengėjo interneto tinklalapiuose  www.ambergrid.lt ir www.ardynas.lt.


2013-12-05

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5503/0002:124), esantis Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel. 861284194. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-12-16 iki 2014-01-03 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-12-05

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - valstybinės žemės sklypas su nuosavybės teise turimais pastatais, esantis Lankupių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - valstybinėje žemėje suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastarams eksploatuoti.

Planavimo organizatoriai - pastatų savininkai

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-12-16 iki 2014-01-03 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-12-05

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5558/0005:1320), esantis Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-12-16 iki 2014-01-03 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-12-05

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:826), esantis Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - padalinti žemės sklypą į penkis sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-12-16 iki 2014-01-03 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-12-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5544/0004:228), Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –0,9072 ha. Projekto organizatorius ir savininkas

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. sausio 7 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2013-12-05

Informuojame apie bendraja tvarka parengta detalųjį planą Šlapšilės k.Klaipėos r. sav.: 1,6273 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:984; 1,8406 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:272; 2,3443 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:457; 2,2976 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:242; 1,7300 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:441.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindine žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, rekreacinės paskirties želdynų ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Padalyti i sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2013-06-28 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-192; Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-08-20 išduotas planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-235.

Planavimo organizatoriai – UAB „DOJUS agro“, Erika Vikienė, Elena Stancelienė, UAB „Rikanda“. UAB „Rikanda“ adresas: Naujoji g. 138 LT-62175, Alytus; tel.: 8 315 77651.

Planavimo organizatorių UAB „DOJUS agro“, Erikos Viknienės ir Elenos Stancelienės įgaliotas asmuo Kęstutis Stančaitis, adresas: Maironio g. 18, Daugai, Alytaus r., LT-64141; tel.: +370 687 87496.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 46 365886, faks. 8 46 210163, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė: www.geometra.lt. Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T11-657.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 12 23 iki 2014 01 23 imtinai Dauparų-Kvietinių seniūnijoje (Žemaitės g. 10, Gargždai, tel.: 8 46 466293) ir UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr.32 A, Klaipėda, tel. 8 46 365886). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 01 10 iki 2014 01 23 imtinai Dauparų-Kvietinių seniūnijoje ir UAB „Geometra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2014 01 24, 10 val., Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai, tel.: 8 46 466293).

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendiniu galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui, skelbime nurodytais adresais.

Atmestu planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117, Klaipėda, tel. (8 46) 31 23 99.


2013-12-05

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T11-643 patvirtinta rengiamo žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:620, plotas- 0,2355 ha), esančio Birbinčių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastataų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Susipažinti su projektu galima nuo2013 m. Gruodžio 23 d. iki2014 m. Sausio 28 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu - Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. Sausio 15 d. iki2014 m. Sausio 28 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. Sausio 30 d. 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Martinų k., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5523/0003:604) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-12-18 iki 2014-01-21. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-06 iki 2014-01-20 adresu: adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-01-22,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-04

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T11-549 patvirtinta žemės sklypo Rokų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5552/0003:289) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com. Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-12-18 iki 2014-01-21. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-06 iki 2014-01-20 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-01-22, 12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-04

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T11-592 patvirtinta žemės sklypo Žemgrindžių k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5523/0005:375) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com. Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-12-18 iki 2014-01-21. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-06 iki 2014-01-20 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-01-22,  12,00  ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-12-04

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Aukštkiemio k., kadastro Nr.5558/0007:13. Nr.5558/0007:14, Nr.5558/0007:15 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. gruodžio 17 d. iki 2014m. sausio 20 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. sausio 07 d. iki 2014m. sausio 20 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. sausio 21 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-654, 2013-11-28 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Aukštkiemio k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5558/0007:13. Nr.5558/0007:14, Nr.5558/0007:15 ) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-12-04

Informuojame visuomenę apie parengtą 0,2641 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:195), esančio Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Detaliojo plano organizatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, tel./faksas: (8 46) 460469, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net. Informaciją teikia direktorius Marius Šileika, mob.: (8 698) 47300.

Detaliojo plano rengimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo darbų programa: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia -2013 m. lapkritis, pabaiga -2014 m. birželis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013-12-16 iki 2014-01-17 imtinai plano rengėjo UAB „Ekosistema“ patalpose, Taikos pr. 119, Klaipėdoje, informacija teikiama tel.: (8 46) 430463, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-03 d. iki 2014-01-17 imtinai UAB „Ekosistema“ patalpose, Taikos pr. 119, Klaipėdoje.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2014-01-20 1530 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, Slengiai, LT-92537 Klaipėdos raj. sav.

Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 13:45:32
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102