2016 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. kovo mėn.

 

2016-03-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-03-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-03-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-398, Priedas Nr. 2

3. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4


2016-03-24 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0002:664) Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr.T11-373 (reg. Nr.003553001485) patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad Nr.5558/0002:644 Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos rajone. Bendras plotas 0.4490 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „MINVIDA" Kuncų g.5-47, Klaipėda, tel. Nr.8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-04 d. Nr.AV-2556.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-04-08 d. iki 2016-04-21 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “MINVIDA” patalpose, Kuncų g. 5-47, Klaipėdoje, informacija tel. 8 683 70788, el. paštas:  cminvida@yahoo.com.  

Viešas susirinkimas numatomas 2016-04-22  10.00 valadresu Kuncų g.5-47, Klaipėda.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-04-21d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-03-22

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (KAD.NR.5544/0002:385) LĖBARTŲ K ., DOVILŲ  SEN.,  Klaipėdos r. SAV., detalųjį planą,

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Gerviškės g.59, žemės sklypo kadastrinis Nr.5544/0002:385.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys .

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė ( individuali veikla Nr.683150) , Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.8 61498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai  2015-09-17 Nr. AV-1870 2015-10-8 Nr. AV-2043

Planavimo tikslai ir uždaviniai:pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus        

Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu,  susipažinti galima  Klaipėdos rajono savivaldybės  ir plano rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, visą projekto rengimo laikotarpį, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.  aukščiau nurodytais adresais.


2016-03-22 

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Peskojų k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1.0702 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0005:122), esantis Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir kitų pastatų.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Minvida“ Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas:cminvida@yahoo.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Minvida“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2016-03-31 iki 2016-04-15.


2016-03-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:219) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. kovo 18  d. iki 2016 m. balandžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. balandžio 1 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-16 įsakymas „DĖL PRITARIMO  PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖLŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:219) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-03-17 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1102) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. kovo 18  d. iki 2016 m. balandžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. balandžio 1 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-16 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1102) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-03-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:210; 5523/0007:209) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-03-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:210; 5523/0007:209) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-03-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-338, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-03-16

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Gargždų m., Pušų g. 69.   

Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu 2014 m. gegužės 22 d. Nr. AV-1199.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomam pastatui (garažas-unikalus Nr. 5599-1000-7013), esančiam Pušų g. 69, Gargždų mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai , tel. Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411 , el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2016-03-16 iki 2016-03-26 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose adresu: Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai , tel. Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411. 


2016-03-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Gargždų m., Pušų g. 69.   

Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu 2014 m. gegužės 22 d. Nr. AV-1199.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomam pastatui (garažas-unikalus Nr. 5599-1000-7013), esančiam Pušų g. 69, Gargždų mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai , tel. Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411 , el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt


2016-03-10 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:256) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1181) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. kovo 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. kovo 25 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:256) ir žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1181)  Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-03-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0004:30) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio, arklidės ir kitos paskirties statinių statybai).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. kovo 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-03-08 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:744) IR UAB INTRACTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:743) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. kovo 9  d. iki 2016 m. kovo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. kovo 23 d.

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-04 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:744) IR UAB INTRACTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:743) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-03-08

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5568/0006:85) Samališkės kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5568/0006:85), Samališkės k. Klaipėdos r.. Plotas 0.5200 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. kovo 09 d. iki 2016 m. kovo 23 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258.

Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje:

https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=ef2d2ed091fc11e588dff30c28cc1b1e.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-03-03 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Alksnių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0003:659) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. kovo 7 d. iki 2016 m. kovo 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-03-03

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Saulažolių g. 24/Palangos g. 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypo planas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. AV-1924.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – rengti žemės sklypo planą, padidinat ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0001:145) Palangos gatvėje 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 464 72025, faks. 8 464 72005.

Iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: 8 464 93322.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2016-03-04 iki 2016-03-21 imtinai UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: 8 464 93322.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 464 72025 ir  UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: 8 464 93322.


2016-03-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. kovo 3  d. iki 2016 m. kovo 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. kovo 17 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:25:26
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102