2022 m. gegužės m. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. gegužės m. 2022-05-31

Informuojame visuomenę apie parengtą 2010-12-23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-896 patvirtinto UAB “Klaipėdos tranzito centras” žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:193, kad. Nr. 5523/0004:173, Kad. Nr. 5523/0004:171, Kad. Nr. 5523/0004:162), esančių Klemiškės II k., Sendvario sen., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5523/0004:657) Trakės g. 2, Klemiškės II k., Klaipėdos r. ir žemės sklype (kad. Nr. 5523/0004:645) Trakės g. 14, Klemiškės II k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:657), Trakės g. 2, Klemiškės II k., Klaipėdos r., (kad. Nr. 5523/0004:645) Trakės g. 14, Klemiškės II k., Klaipėdos r., plotas - 0,2173 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: UAB “Klaipėdos tranzito centras” žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:193, kad. Nr. 5523/0004:173, Kad. Nr. 5523/0004:171, Kad. Nr. 5523/0004:162), esančių Klemiškės II k., Sendvario sen., detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-896, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5523/0004:657) Trakės g. 2, Klemiškės II k., Klaipėdos r. ir žemės sklype (kad. Nr. 5523/0004:645) Trakės g. 14, Klemiškės II k., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-13 iki 2022-06-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-06-20 – 2022-06-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys


 2022-05-30 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1409) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0002:66), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-30 d. iki 2022-06-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-30 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1408) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:241), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-30 d. iki 2022-06-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1391) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:432), esančių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:      

2022-05-27 d. iki 2022-06-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2886) nustatyti kitos paskirties valstybinio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:256), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, Lašupio g. 5, žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-27 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-26 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1371) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0001:203, 5568/0001:251, 5568/0001:330), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:     

2022-05-26 d. iki 2022-06-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5505/0002:79 Lėbartų k.v., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. Rengėjas: MB „Planavimo vizija“, įmonės kodas 305781292, el. p.: planavimo.vizija@hotmail.com, tel. Nr. +370 612 11404. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 imtinai projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus telefonu. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-06-07 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-100386.


2022-05-25 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (Šilininkų G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26 Trušelių k, Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2010-06-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-523 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d..
Planuojama teritorija: žemės sklypai Šilininkų G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26 Trušelių k, Klaipėdos r.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu pastatų skaičių ir konkretų pastatų išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-02 iki 2022-06-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-06-09 iki 2022-06-15 imtinai projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 686 69258) (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-05-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1333) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:875), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų eritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-05-24 d. iki 2022-06-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1315) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:633), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-05-24 d. iki 2022-06-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1294) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:90), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Butkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-05-24 d. iki 2022-06-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1258) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:97), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-05-24 d. iki 2022-06-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1241) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:139), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

 2022-05-24 d. iki 2022-06-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-23 

Visuomenės informavimas apie detaliojo plano, numatančio pakeisti sklypo paskirtį, suformuoti sklypus namų valdoms bei infrastruktūrai Trušelių kaime Sendvario seniūnijoje (ž. skl. kad. Nr. 5558/0005:50), patvirtinto 2004-balandžio 29 d., 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11 - 124 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d., žemės sklype, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Vėluvos g. 11, žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:311).
Adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Vėluvos g. 11, žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:311). Plotas: 0,1200 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas: Artūro Šadrausko ind. v. (pažymėjimo Nr. 744718), Taikos pr. 24-201; tel. Nr. 8 609 97245,el.p. arturas.sprojektai@gmail.com.
Projekto iniciatorius: M. J.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, ją pakeičiant statybos riba.
Supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka :
Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. +37060997245 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžiniai 


2022-05-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1289) Radailių k. teritorijų planavimo inicijavimo.

Raštas


2022-05-23

 DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl Gargždų miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T11-36 (reg. Nr. T00001162) koregavimo  suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklypo kad. Nr. 5520/0012:15 teritorijoje).

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. birželio 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. birželio 7 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, 1 lapas.


2022-05-23 

Informacija apie rengiamą žemės sklypų (kad.Nr.5530/0005:38; 5530/0005:39; 5530/0005:40) Jakų k., DSP, patvirtinto 2008-03-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-142, koregavimą sklype Nr.3 (žemės sklypas, adresu Bajorų g.42, Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone).
Informacija apie žemės sklypų (kad.Nr.5530/0005:38; 5530/0005:39; 5530/0005:40) Jakų k., DSP, patvirtinto 2008-03-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-142, koregavimą sklype Nr.3 (žemės sklypas, adresu Bajorų g.42, Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone) supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas, adresu Bajorų g.42, Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.0818 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas: R. Burneikienės individuali veikla, Nr.524730, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).
Projekto užsakovas: privatūs asmenys.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą galiojančio 2008-03-27 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-142, žemės sklypų (kad.Nr.5530/0005:38; 5530/0005:39; 5530/0005:40) Jakų k., DSP sprendinius žemės sklype, kurio kadastro Nr. 5530/0005:903, adresu Bajorų g.42, Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-30 iki 2022-06-13 planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-13 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-05-19

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą 

Vadovaujantis:

  • Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, 
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Infrastruktūros vystymo planas). 

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.ltinterneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. ardynas@ardynas.ltwww.ardynas.lt. Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. m.morkvenas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. z.labanauskiene@ardynas.lt .

Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

Rengimo etapo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-89 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, atsižvelgiant į SPAV ir tarpvalstybinių konsultacijų su Latvijos Respublika rezultatus, pritarė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, apjungiančiai darnaus vystymo aspektu palankiausias I(1) ir IV(1) alternatyvas, kurios yra paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-00-20-411).

Supažindinimo tvarka: su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima: 

1)    Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt (Skelbimų skiltyje) 

2)    Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411)

Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. birželio  23 d. iki 2022 m. liepos 26 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje (tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, (8 602) 47 359). Į viešą ekspoziciją įleidžiami tik iš anksto telefonu (8 602) 47 359 užsiregistravę asmenys. 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 413 kab. 

Papildomai vyks viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Nuoroda:https://tinyurl.com/BalticWind

Baigiamojo susirinkimo – konferencijos vieta ir laikas bei internetinės transliacijos nuoroda, esant pasikeitimams, bus patikslinta  likus 5 darbo dienoms iki viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos datos planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS.

Ekstremaliosios situacijos ar karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, taip jų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų skaičių, Infrastruktūros vystymo plano viešas pristatymas bus organizuojamas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val.  

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu jevgenija.jankevic@enmin.lt, taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda). 

Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Plotų koordinatės.


2022-05-19

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5544/0005:1119, esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ruslių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Robertas Stanys, paž.nr. 2R-FP-995, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-05-19 iki 2022-06-01 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-02-17 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-98204.


2022-05-17

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Piktožių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. birželio 7 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. birželio 7 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.2022-05-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypus kad. Nr. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878 ir žemės sklype kad. Nr. 5558/0005:293 detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61 padalinti į sklypus ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-17                                          

 

  

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJA 

 

      UAB "PLENTPROJEKTAS"

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ 

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“. 

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha. 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens. Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas vandentvarkos infrastruktūros įrengimui. 

Planavimo uždaviniai: 

● Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę. 

● Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę. 

● Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus. 

● Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. 

● Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams. 

● Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus. 

● Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosaugos vertinimą. 

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai. 

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 

sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema. 

● Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugos zonas. 

● Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai. 

Planavimo darbų programa (išsamiau galima susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124): 

● Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

● Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. 

● Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. 

● Rengiama bendrųjų sprendinių formavimo stadija, koncepcija nerengiama. 

● Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rengiamas SPAV atrankos dokumentas. 

Susipažinti su parengtais Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022 05 16 iki 2022 06 03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstyvinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD Nr. S-RJ-55-20-124. 

Išsamesnė informacija teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT 96130. Kontaktinis asmuo - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. Nr. +37065266868, el.p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.


2022-05-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1261) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0002:66), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-17 d. iki 2022-05-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1248) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:620), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-17 d. iki 2022-05-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1247) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:525), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-17 d. iki 2022-05-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1243) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1466, 5558/0007:1467, 5558/0007:1468, 5558/0007:1469), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir žemės sklypo (kad. Nr. (5558/0007:1470), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-05-17 d. iki 2022-05-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-954) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:231), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-17 d. iki 2022-05-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-17 

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2704) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2704) adresu Varupės g. 21, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., planuojamas plotas – 0,0745 ha.
Planavimo organizatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. tel.: 8 615 21741, el. p. planvesta@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama statybos riba, statybos zona, apželdinama teritorijos dalis.
Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. planvesta@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-05-23 iki 2022-05-27 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-06-03), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir pakeičiant sujungto žemės sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos ir pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:662MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą Trapėnų g. 11, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:662) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:662MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-16 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Jono Birškaus g. 37, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0005:860) detaliojo plano patvirtinto 2008-03-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-144 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Jono Birškaus g. 37, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0005:860. Planuojamo sklypo plotas – 0,2504 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Projekto rengėjas: UAB „NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Indrė Auškelė, tel. 8 657 91499, el. p. ntprojektavimas@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 8 statybos linija ir įvažiavimo į sklypą vieta. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-16 iki 2022-05-30 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 657 91499.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-05-30 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


 2022-05-16 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ 

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“. 

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha. 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens. Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas vandentvarkos infrastruktūros įrengimui. 

Planavimo uždaviniai: 

● Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę. 

● Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę. 

● Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus. 

● Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. 

● Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams. 

● Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus. 

● Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosaugos vertinimą. 

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai. 

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 

sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema. 

● Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugos zonas. 

● Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai. 

Planavimo darbų programa (išsamiau galima susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124): 

● Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

● Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. 

● Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. 

● Rengiama bendrųjų sprendinių formavimo stadija, koncepcija nerengiama. 

● Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rengiamas SPAV atrankos dokumentas. 

Susipažinti su parengtais Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022 05 16 iki 2022 06 03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstyvinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD Nr. S-RJ-55-20-124. 

Išsamesnė informacija teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT 96130. Kontaktinis asmuo - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. Nr. +37065266868, el.p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.


2022-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:463; 5568/0009:702; 5568/0009:31) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 18 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:463; 5568/0009:702; 5568/0009:31) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2022-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:101) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 18 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:101) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2022-05-13

INFORMUOJAME APIE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ – SAULĖS IR VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad pradedamas projekto „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – SPAV) ir koncepcijos alternatyvų viešinimo procesas. Plano rengimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. DĮV-429 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos specialiojo plano planavimo darbų programos pridedamo priedo antraštės keitimo“. Susipažinti su specialiojo plano rengimo tikslais, planavimo darbų programa bei kita specialiojo plano dokumentacija galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris– S-RJ-87-20-232.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, tel.: +370 449 76115, faksas: +370 449 76118, el. p. info@silale.lt, interneto svetainės adresas: https://silale.lt/. Informaciją apie specialųjį planą teikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas - Justas Stankevičius, tel. (8 449) 76 123, el. p. justas.stankevicius@silale.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8-610- 62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Susipažinimas su SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės numato supaprastintą Specialiojo plano viešinimo procedūrų tvarką. SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka apibrėžta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose.

Susipažinti su Specialiojo plano SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis skiriama ne mažiau nei 10 darbo dienų: susipažinti bus galima nuo 2022 m. gegužės 16 d. (susipažinimo laikotarpio pradžia) iki 2022 m. gegužės 30 d. (susipažinimo laikotarpio pabaiga) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje https://silale.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - S-RJ-87-20-232.

Specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki susipažinimo laikotarpio pabaigos Planavimo organizatoriaus patalpose (1 aukšte), adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė. 

Pasiūlymų teikimas.

Pasiūlymai dėl Specialiojo plano Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar TPDRIS visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos. Per susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir Specialiojo plano koncepcijos alternatyvomis skirtą laiką Planavimo organizatorius registruos pasiūlymus dėl Specialiojo plano SPAV ataskaitos ir koncepcijos. Išnagrinėjus pasiūlymus į juos teikusiems asmenims bus atsakyta raštu ar TPDRIS, jei pasiūlymai bus pateikti TPDRIS, per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.


2022-05-13 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastro Nr.5543/0002:183, esančio Žvelsėnų Vėžaičių sen.. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr.5543/0002:183, esančio Žvelsėnų k., Vėžaičių sen Klaipėdos r.. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Žvelsėnų k., Klaipėdos r. 

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. gegužės 13 d. iki 2022 gegužės 26 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-05-29 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-93549. 


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2603) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0001:57), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulėje, Turgaus g. 10, žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-11 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-244) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:1047), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1222) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:164), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1225) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:271), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vkomercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1221) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:367), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos į žemės ūkio, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1208) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:674), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1201) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0013:287), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2508) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:669), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1184) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:1265), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Bruzdeilyno k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2472) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:178), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Mickų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1164) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:53), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1163) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:255), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2444) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:256), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, Lašupio g. 5, žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-12 d. iki 2022-05-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-12

Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 5558:0014:268, 5558/0014:424) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k. detalusis planas” patvirtintas 2019-06-07 sprendimu Nr. AV-1282, ir patvirtintas 2021-12-27 Nr. AV-3680 įsakymas žemės sklypo adresu Saulės g. 10 sprendinių koregavimas. Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalies ir 9 dalies pagrindu

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.1878 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą Saulės g. 10 (kadastro Nr. 5558/0014:802), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k.

Planavimo pagrindas: Lietuvos respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis ir 9 dalis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Automobilių stovėjimo vietų keitimas, įvažiavimo-išvažiavimo į sklypą iš Saulės gatvės ir kelio servituto naikinimas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 30 606, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: E. Stasiulaičio prekybos įmonė, juridinio asmens kodas 164592747, buveinės adresas: Vytauto g. 9, Kretinga, tel. 8 610 17170.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „A405“, įmonės kodas 140306739, Bijūnų g. 8, Klaipėda, projekto vadovas Gintaras Čičiurka, tel. 8 46 380998, el. p.: info@a405.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-05-18 iki 2022-05-31 imtinai:
• Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyse Teritorijų planavimas, Planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu);
• Rengėjo bendrovės UAB ,,A405,, patalpose , esančiose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje, darbo valandomis: I-V 9:00-16.00. Tel. 8 (46) 380998, el. paštas info@a405.lt.;
• LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Gintaras Čičiurka, tel. 8 46 380998, el. p.: info@a405.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys


2022-05-10

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (sklypo kad. Nr. 5558/0005:2695), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Alnos g. 30, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1178 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.
Projekto užsakovas – UAB „Debomi“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-10 iki 2022-05-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys


2022-05-10 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (sklypo kad.Nr. 5558/0005:2684), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Alnos g. 8, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 0968 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto užsakovas – UAB „Debomi“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-10 iki 2022-05-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys 


2022-05-09

Informuojame visuomenę apie parengtą ŽEMĖS SKLYPO KAD.NR.5528/0004:1227, KARKLĖS KAIME, DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kad.Nr. 5528/0004:1227, Karklės k., Klaipėdos raj. 

Plotas – 10.5462 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.: 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: ŽŪB „Aglaura“, adresas korespondencijai - Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. 8 46 383442, el. paštas – info@restitas.lt 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Restitas“, Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. Nr.8 46 383442, el. paštas: info@restitas.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-10-18 d. Nr.AV-2930. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijos užstatymo tvarkymo ir vystymo režimo – užstatymo zonų, ribų, užstatymo tankumo, užstatymo intensyvumo, aukštingumo, pastatų ar statinių paskirties – nustatymas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-05-12d. iki 2022-05-25 d. imtinai internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-21-723), Kretingalės seniūnijos skelbimų lentoje (su pagrindiniu brėžiniu). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-05-18 iki 2022-05-25 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Restitas” patalpose, darbo dienomis nuo 9val.iki 17 val. 

Viešasis svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-05-26, 15.00 val. 

Nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://us02web.zoom.us/j/86947492497?pwd=WWFhcHN1azZRdnJvWWpBN2UxMWJndz09 Meeting ID: 869 4749 2497 Passcode: j1K3Qd 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-05-09 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5535/0003:0076), esančio Vitinių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas sklypo (kadastro Nr.5535/0003:0076), esančio Vitinių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Vitinių k., Klaipėdos r. 

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258.  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 gegužės 23 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-04-22 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-97085. 


2022-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2,

Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-05-09

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITO-RINGO) ATASKAITĄ 

Informuojame, kad pradedama rengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritrorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111, koregavimo (patvirtinto 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333 (TPD registracijos Nr. T00085152) sprendinių įgyvendinimo programos kartu su jos prie-monių planu ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita. 

Stebėsenos organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Rengėjo kontaktai: Urbanistikos skyriaus vadovė Giedrė Ratkutė - Skačkauskienė, tel.: +370 (698) 79 972, el. p.: g.ratkute@cityform.lt, projekto vadovė Dovilė Lazauskaitė, tel.: +370 (684) 93756, el. p.: d.lazauskaite@cityform.lt. 

Ataskaitų rengimo pradžia/pabaiga – 2022 02 18/2022 05 18. 

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai raštu iki 2022 m. gegužės 18 d. šiais adresais: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, tel.: (8-65) 26 68 68, 8 698 79 972 ir/arba UAB Ci-tyForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244, Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. 

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.2022-05-09 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Vitinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:128) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – J. K.  (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  vilma.pabreziene@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2022-05-05

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5523/0003:828, KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Magreva“, adresas: Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos r. sav., LT-91276, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com. 

Planavimo tikslai : detaliuoju planu suformuotam žemės sklypui, detaliajame plane pažymėtam Nr. 24, daliai jo pakeisti naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-05-26 iki 2022-06-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-261. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-06-10), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-05-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. kad. Nr. 5558/0003:248 Naudvariškių g. Mazūriškių k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – 0,3780 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12- 02 įsakymas Nr. AV-3366 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: esant poreikiui padalinti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-10 iki 2022-05-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-816. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022- 05-10-2022-05-17 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-05-24 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/82855041789?pwd=QXpjejQrR0ZDU0h1bEJpRVVTd1RFQT09

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-05-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-05-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1866, 5558/0005:1867, 5558/0005:1868) Trušelių k.Klaipėdos raj., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1866;1867;1868) Trušelių k., Klaipėdos raj. sav. Planuojamas plotas – 0.3252 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-22 įsakymas Nr. AV-3231 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868) Trušelių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-18 iki 2022-06-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-813). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-05-18 iki 2022-05-25 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-06-03 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/83140742173?pwd=N3NSYkJuT1F3ZytOQnB6T2htSU5EQT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-06-01) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:11DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą kitos paskirties žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:11DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:242MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į du atskirus sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:242MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:664; 5528/0001:585BENDIKŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:664; 5528/0001:585BENDIKŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, visiems planuojamiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-05-03 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1392 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0004:97), esančio Gargždų mieste, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo pobūdžio nustatymo koregavimą žemės sklypui Gargždės g. 32, Gargždai (kad. Nr. 5520/0004:44), supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. koreguojant statybos ribą ir statybos zoną.
Planuojama teritorija: Gargždės g. 32, Gargždai (kad. Nr. 5520/0004:44). Planuojamas plotas – 0.0400 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti statinių statybos ribą ir statybos zoną.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-10 iki 2022-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1124) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:6), esančių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Trakių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1116) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:342), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1110) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:423), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1031) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:1046), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2333) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:67, 5544/0002:68), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 67   Prašymas 68 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1108) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:971, 5558/0004:950), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1102) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0008:129), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Kantvainų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1094) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:1548), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1093) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:1547), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1081) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:18), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1069) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:98), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į rekreacinės teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1062) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:1319), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-05-03 d. iki 2022-05-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-05-02

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:673; 5544/0005:622) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. gegužės 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 17 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:673; 5544/0005:622) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-05-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:434; 5530/0004:435) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. gegužės 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:434; 5530/0004:435) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-31 10:22:13
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102