2019 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2019 m. spalio mėn.

 2019-10-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0013:52) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-07-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-834 (reg. Nr. 003552002304) patvirtintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:52) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1.2142 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas Nr. AV-1295 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0013:52) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-11-08 iki 2019-11-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-445. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-11-15 iki 2019-11-21 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2019-11-22 11:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-11-21) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-10-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:124) Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2014-11-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2734 (reg. Nr. 003553005522), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0005:124) Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.6109 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-25 įsakymas Nr. AV-818 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:124) Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-11-08 iki 2019-11-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-237. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-11-15 iki 2019-11-21 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2019-11-22 9:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-11-21) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-10-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:105) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2011-05-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-159 (reg. Nr. 003553003355) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0001:105) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymas Nr. AV-1607 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:105) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus, pakeičiant žemės paskirtį į kitos paskirties žemę,  nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-11-08 iki 2019-11-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-448. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-11-15 iki 2019-11-21 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2019-11-22 10:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-11-21) ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-10-31


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:288) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-10-25

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:288) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1297, Priedas Nr. 2


2019-10-31


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1177) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-10-25

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: daliai sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1177) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1298, Priedas Nr. 2


2019-10-31


 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1076) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-10-25

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: koreguoti teritorijoje nustatytą servitutą bei koreguoti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1076) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1299, Priedas Nr. 2


2019-10-31


DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1822; 5558/0005:1824; 5558/0005:1825) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-10-24

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1822; 5558/0005:1824; 5558/0005:1825) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1300, Priedas Nr. 2


2019-10-31

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:143; 5510/0004:200) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-10-24

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus į vieną ir padalinti į sklypus, daliai žemių pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:143; 5510/0004:200) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1283, Priedas Nr. 2


2019-10-28

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k, Klaipėdos r..

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti patvirtintą suplanuotos ūkininko sodybos ribas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nuatant kaimo turizmo paslaugų pastatų statybą.    

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Karklės k., Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2019 m. spalio 28 d. iki 2019 m. lapkričio 11 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2019-11-11 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-1232.


2019-10-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šaipių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:81) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – G. P. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  spalio 24 d. iki 2019 m. lapkričio 7  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-10-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0016:349; 5520/0016:26) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0016:349; 5520/0016:26) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-10-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1265, Priedas Nr. 2


2019-10-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1058; 5558/0004:1057) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-02-24  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553003272) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: K. M.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 25 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. lapkričio 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1058; 5558/0004:1057) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:704) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2014-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 12KPĮ-50 (reg. Nr. 003552005436) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: S. V.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 25 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. lapkričio 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:704) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-21

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5520/0011:235), Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54, detalųjį planą.

Susipažinti su detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo tvarka, galima nuo 2019 m. spalio 30 d. iki 2019 m. lapkričio 14 d. imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. (8~46) 473060, darbo laiku bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-55-17-476.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 47 20 25.

Planavimo iniciatorius: BUAB „PAMARIO NAMAS“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens Vidmanto Rutkausko, UAB „Valeksa“ Šiaulių filialas, Dvaro g. 162, 76197 Šiauliai, el. p. vrutkauskas@valeksa.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt.

Planavimo tikslai ir uždavniai: Koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-241 (reg. Nr. 003553001006) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0011:235), esantį Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Pušų g. 54, į atskirus sklypus, dalyje sklypų pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.


2019-10-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:290) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – A. L. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  spalio 18 d. iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-10-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Sėlenų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0001:212) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  spalio 18 d. iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-10-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-09-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-425 (reg. Nr. 003553002362) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.2119 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Elpekas“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-04 įsakymas Nr. AV-1897 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-10-23 iki 2019-11-06 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-476.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-11-06) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-10-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:182), Dovilai Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0005:182), Dovilai, Klaipėdos r..

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.    

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Dovilai Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2019 m. spalio 23 d. iki 2019 m. lapkričio 06 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2019-11-06 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-63215.


2019-10-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647)  Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-09-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-425 (reg. Nr. 003553002362) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.2119 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Elpekas“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-04 įsakymas Nr. AV-1897 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2641; 5558/0005:2642; 5558/0005:2647) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-10-23 iki 2019-11-06 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-476.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-11-06) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


2019-10-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypui kad. Nr. 5530/0004:273 pakeisti žemės paskirtį į kitą. Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, daliai sklypų nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Atsižvelgiant į aukštesnius teritorijų planavimo dokumentus vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų plotas nebus didinamas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-09-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1203, Priedas Nr. 2


2019-10-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:656; 5528/0004:657) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-01-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-25 (reg. Nr. 003553001158) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: G. S. ir K. S.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:656; 5528/0004:657) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:1385) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2019-02-08  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-248 (reg. Nr. T00083050) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: R. G.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:1385) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:205) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-410 (reg. Nr. 003553002841) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: Litgrid AB.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:205) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-11

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:954) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-03-27 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-709 (reg. Nr. 003553005201) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: S. T. ir D. T.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2019 m. spalio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:954) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:207) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-2 (reg. Nr. 003553000619) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: M. G.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 25 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:207) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-10 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:904)  Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-01-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-52 (reg. Nr. 003553002514) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0004:904) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.3819 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-09 įsakymas Nr. AV-43 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:904) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-10-17 iki 2019-10-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-78.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-10-30) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


2019-10-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:288) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2009-08-03  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-893 (reg. Nr. 003552002313) keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: R. K.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2019 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 24 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:288) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2019-10-09

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1177) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-02-04  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-271 (reg. Nr. 003553003160) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: S. B.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2019 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 24 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1177) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2019-10-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-01-31  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-193 (reg. Nr. 003553004276) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: L. Ž.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2019 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 24 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2019-10-09

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1076) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-08-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-375 (reg. Nr. 003553002332) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: M. A.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2019 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 24 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1076) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2019-10-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1822; 5558/0005:1824; 5558/0005:1825) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-06-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-494 (reg. Nr. 003553002898) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: UAB „Almata“.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. spalio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 23 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1822; 5558/0005:1824; 5558/0005:1825) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:143; 5510/0004:200) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-04-01  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-756 (reg. Nr. 003553005212)  keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: B. K.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. spalio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:143; 5510/0004:200) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-10-07

Sprendimo projektas dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo 2019-09-30 Nr. 24-19


2019-10-07

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-09-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2037 (reg. Nr. 003553004064) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo N. J.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. AV-244 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AV-1612. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: esamus kitos paskirties žemės sklypus, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (kad. Nr. 55233/0004:640, kad. Nr. 5523/0004:641), padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-10-14 d. iki 2019-10-25 d. imtinai:

  • Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt;

  • planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Klaipėdos g. 2, Gargždai);

  • plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199;

  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr.K-VT-55-19-77;

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas


2019-10-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:298) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2011-12-07 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2650 (reg. Nr. 003553004128), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:298) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0,6 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas Nr. AV-1296 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:298) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-10-10 iki 2019-10-23 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-347. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-10-17 iki 2019-10-23 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2019-10-24 10:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-10-23) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


2019-10-07

 DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl Gargždų miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T11-36 (reg. Nr. T00001162) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (teritorijoje tarp Klaipėdos g., Dariaus ir Girėno g., Pušų g. ir Smeltalės g.).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. spalio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, 1 lapas.


2019-10-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Šilko g.12, Klausmylių v.s., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:137) detalųjį planą, numatantį  koreguoti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-252 (reg. Nr. 003553001004) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šilko g.12, Klausmylių v.s., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:137). Plotas – 0.1200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: L. A. (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: V. Cibulskio individuali veikla. Architektas, PV – Vytis Cibulskis (ATP 1776), Bokštų g. 9-38, Klaipėda, tel. 8 657 70766, el. paštas: vytis.cibulskis@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-08-12 d. Nr.AV-1714 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5523/0007:137) Klausmylių v.s., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:137) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-252 (reg. Nr. 003553001004) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-10-14 iki 2019-10-25 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-19-434) bei detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-10-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 13:54:26
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102