2021 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. gegužės mėn.

2021-05-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Šilininkų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-413 (reg. Nr. 003553001858) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Šilininkų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26 Trušelių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1,5165 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas Nr. AV-657 „Dėl žemės sklypų Šilininkų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-04 iki 2021-06-17 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-217. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-06-17) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 


2021-05-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5503/0002:258, esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Robertas Stanys, paž.nr. 2R-FP-995, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-05-27 iki 2021-06-09 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-06-09 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-85898.


2021-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2021-05-12 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:257) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2021-04-22 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:257) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Naudvariškių g. 31, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:257) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0012:15) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2021-05-21 

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 5520/0012:15) pagrindinės naudojimo paskirties, panaikinti esamą naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, paliekant komercinės paskirties objektų teritorijos. Prie žemės sklypo Nr. 35 (kadastro Nr. 5520/0012:15), esančio Klaipėdos gatvėje 35, Gargždų mieste, Klaipėdos r. sav., kurio plotas – 0,5658 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0012:15) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Tarvydų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0002:358) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A. Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. gegužės 25 d. iki 2021 m. birželio 7 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-05-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2021-04-22 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Apjungti visus sklypus į vieną sklypą. Padalinti sklypą į sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų koridorius. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1947; 5558/0005:1948; 5558/0005:1949; 5558/0005:1950; 5558/0005:195) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2012-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-132 (reg. Nr. 003553004280) patvirtinto detaliojo plano keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 21 d. iki 2021 m. birželio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 3 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1947; 5558/0005:1948; 5558/0005:1949; 5558/0005:1950; 5558/0005:195) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-05-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:872; 5558/0013:873; 5558/0013:876; 5558/0013:904) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, reg. Nr. 003553000840 ir 003553003289, keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 21 d. iki 2021 m. birželio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 3 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:872; 5558/0013:873; 5558/0013:876; 5558/0013:904) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-05-19

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:205) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ (T00029637) 

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:205) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimas (T00029637). 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 d. įsakymas Nr. AV-2312 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:205) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Detaliojo plano rengimo’’; Planavimo darbų programa, skirta Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:205) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano(T00029637) koregavimui rengti. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: AB „Litgrid“ , Viršuliškių skg. 99B LT-05131, Vilnius 

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 (37) 22 31 86, mob. +370 (612) 70 355, el p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, mob. tel. +370 (616) 54005; +370 (686) 74252, andzelika.kaziene@kelprojektas.lt. 

Planavimo tikslai: koreguoti detalųjį planą, patvirtintą 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-410 (reg. Nr. 003553002841), pakeičiant sklypo ribas – prijungiant tarp šiaurės rytinės žemės sklypo dalies ir kelio (Šatrijos tako) įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus. 

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:205) Šatrijos tak. 19, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Detalusis planas, numatantis koreguoti 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-410 (reg. Nr. 003553002841) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens detalusis. 

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą: Informacija, apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-641); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje; registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams. 

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės mėn. 27 d. iki 2021 m. birželio 9 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB :Kelprojektas“ Vilniaus padalinyje, adresu Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilnius, informacija telefonu Tel. +370 5 234 3722, El. paštas vilnius@kelprojektas.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-641). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 m. birželio 9 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta bus atsakyta raštu.

PRIDEDAMA. Aiškinamasisi raštas.  Pagrindinis brėžinys.


2021-05-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:204) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1794 (reg. Nr. 003553004035) patvirtinto detaliojo plano keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 21 d. iki 2021 m. birželio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 3 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:204) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-05-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:576) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-03-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-61 (reg. Nr. 003553000841) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:576) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2134 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-14 įsakymas Nr. AV-77 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:576) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-05-24 iki 2021-06-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-60. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-06-04) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-05-14

Informacija apie parengtą Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-03-27 nutarimu Nr. 281 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ parengtas Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau - Infrastruktūros vystymo planas). 

Planavimo organizatorius - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjasVytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt). 

Infrastruktūros vystymo plano rengėjas - AB „LTG Infra“ (iki 2020-08-26 AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“; registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel. (8 5) 269 3353, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Teritorijų planavimo vadovas – Remigijus Šimkus, kvalifikacijos atestatas Nr. A1416, tel. 8 696 71314, el. p. remigijus.simkus@ltginfra.lt. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-04-30 įsakymu Nr. 3-211 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Planavimo tikslai: 

1) Elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius ir mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai; 

2) Numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2013-06-18 nutarimu Nr. XII-381 "Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu" Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 dalimi, Infrastruktūros vystymo planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. 

Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka, Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2020-12-04 raštu Nr. 6-4071 priėmė sprendimą neatlikti SPAV Infrastruktūros vystymo planui. 

Su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima: 

1) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje:https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Konkretizuoti%20sprendiniai%20last%2020210505.pdf; 

2) Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-167). 

Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 26 d. imtinaiPlanavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 17, Vilniuje (tel. (8 5) 239 3965, (8 5) 239 3913) ir Infrastruktūros vystymo plano rengėjo buveinėje Geležinkelio g. 2, Vilniuje (tel. 8 696 71314, 8 614 42662). Dėl su Covid-19 pandemijos valdymu susijusių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių į viešą ekspoziciją bus įleidžiami tik iš anksto nurodytais kontaktiniais telefonais užsiregistravę asmenys. 

Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. liepos 27 d. 13.00 val. per prisijungimo nuorodą:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU4N2VjMjctZWRlYi00OGEyLWIzYTctNjQzZjY5NTM2Yzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d91d5b65-9d38-4908-9bd1-ebc28a01cade%22%2c%22Oid%22%3a%2271581ec6-acb9-4cd2-b8b6-db4654231a5e%22%7d 

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu remigijus.simkus@ltginfra.lt, taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda). 

Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.

PRIDEDAMA. Adresatų sąrašas.


2021-05-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kalvių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:185) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – M. P. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-05-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:229) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – S. V. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-05-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:152) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypą į du sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant būtinumui išskirti inžinerinės infrastruktūros ir atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:152) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-05-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:329) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:329) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-05-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2704) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakeisti žemės sklypo, esančio Varupės g. 21, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0005:2704, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2704) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-04-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:836) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:koreguoti sklypo ribą bei patikslinti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:836) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-04-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:806) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:koreguoti sklypo ribą bei patikslinti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:806) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-04-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:152) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-03-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:152) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2021-05-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-05-12

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) Martinųk., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.
Planuojama teritorija –Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Martinų k., 5523/0003:587;5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595. Plotas – 0,3342 ha.
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705,91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-655 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:587; 5523/0003:590;5523/0003:594; 5523/0003:595) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo planorengimo“.
Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5523/0003:587, 5523/0003:590,5523/0003:595) Martinų k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr.5523/0003:594) Martinų k., Klaipėdos r. sav., pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučiųgyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinėsinfrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.
Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-05-18 iki 2021-05-31imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkausprojektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėjesistemojewww.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-05-24 iki 2021-05-31 d. T. Bartkaus projektavimoIĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimosu projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijųplanavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-186.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymoprocedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai irnaudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projektosprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo irdalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą.Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.

2021-05-12

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5510/0003:485, KLAIPĖDOS R. SAV. DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., ŠAKINIŲ K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Dauparų – Kvietinių seniūnija, Šakinių kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.. ,LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2006-11-30, Klaipėdos raj. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11- 415 (reg. 003553001118), patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-05-17 iki 2021-05-28 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-653. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-05-28), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-05-11

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (TPD numeris S-VT-55-20-181) 

Rengimo pagrindas: 2019-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-410 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize. 

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. p. – savivaldybe@klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė tel.: 8 652 66868, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt 

Planuojama teritorija: vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens. 

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis. 

Planavimo uždaviniai: 

· plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

· numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

· numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 

· numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Susipažinti su parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais nuo 2021-05-21 iki 2021-06-04 galima: 

· Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.) (kontaktinis asmuo Jurgita Tamošauskienė tel.: 8 652 66868, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt) ir interneto svetainėje www. klaipedos-r.lt. 

· Sendvario seniūnijoje (Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.). 

· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Susipažinti galima interneto svetainėje www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris – S-VT-55-20-181. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-VT-55-20-181) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. 

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

PRIDEDAMA. Sprendiniai.


2021-05-11

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (www.tpdris.lt TPD numeris S-VT-55-20-182) 

Rengimo pagrindas: 2019-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-412 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize.“ 

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. p. – savivaldybe@klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė tel.: 8 652 66868, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt 

Planuojama teritorija: vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F.Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km). 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens. 

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis. 

Planavimo uždaviniai: 

· plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

· numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

· numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 

· numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Susipažinti su parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais nuo 2021-05-21 iki 2021-06-04 galima: 

· Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.) (kontaktinis asmuo Jurgita Tamošauskienė tel.: 8 652 66868, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt) ir interneto svetainėje www. klaipedos-r.lt. 

· Priekulės seniūnijoje (Klaipėdos g. 14, Priekulė) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.). 

· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Susipažinti galima interneto svetainėje www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris – S-VT-55-20-182. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-VT-55-20-182) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. 

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

PRIDEDAMA. Sprendiniai.


2021-05-11

Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai– Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) projektas Rimkų ir Kiškėnų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos rajone (toliau – projektas). 

Projekto tikslai ir uždaviniai – Žemės paėmimas keliams, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams; reikiamų žemės servitutų projektavimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas. Visuomenės poreikiams paimtus sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas. 

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipedos-r.lt, el. paštas savivaldybe@kklaipedos-r.lt, kontaktiniai asmenys – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel. Nr. (8 647) 52 102, el. p. alina.dromantiene@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas – valstybės įmonė Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialiste Daiva Dirvanauskienė (K. Donelaičio g. 33-408, 44240 Kaunas), el. p. daiva.dirvanauskiene@vzf.lt, tel. 862686985 

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2021 m. gegužės 13 d. iki 2021 m. gegužės 27 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-61613). 

Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


2021-05-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:268) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 26 posėdžio sprendimu Nr. T11-18(reg. Nr. 003553000361) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 12 d. iki 2021 m. gegužės 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:268) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-05-06

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:547) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, 2020-02-13, Nr.: (5.1.1) AV-324, parengtas detalusis planas, adresu Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., Taurioji g. 9. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. El. p.: voldemaras@dojas.lt, tel. Nr. 8 670 20356. 

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5535/0004:547 į atskirus žemės sklypus. Sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatant naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, išskirti sklypą (-us) atskirųjų želdynų teritorijoms, išskirti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26, Nr. Ar.14-3. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-55-20-110. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2021-05-13 iki 2021-05-26 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-110). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-05-20 iki 2021-05-26 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2021-05-26).


2021-05-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Jucaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5508/0001:135) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – K. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gegužės 6 d. iki 2021 m. gegužės 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-05-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:142) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-639 (reg. Nr. 003553004789) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės7 d. iki 2021 m. gegužės 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 20 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:142) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-05-04

INFORMUOJAME visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą „Detaliojo plano, patvirtinto 2006-08-24 Klaipėdos r. tarybos sprendimu Nr.T11-252 (reg. Nr. 003553001004), koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5523/0007:89) Gijos g. 11, Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.“. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Gijos g. 11, Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5523/0007:89). 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: R. Staševičiūtės projektavimo firma „PILIS“, Tiltų g. 6, Klaipėda, tel. +370 699 48686, el. paštas pilis@pilis.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-07 d. įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-2277, 2020-10-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1696. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Klaipėdos r. sav. tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr.T11-252 patvirtintą detalųjį planą, žemės sklypui Gijos g. 11, Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5523/0007:89), didinant užstatymo plotą iki 30 procentų dėl poreikio statyti vieno aukšto pastatą. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-05-04 iki 2021-05-21 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-20-538) ir plano rengėjo – R. Staševičiūtės projektavimo firmos „PILIS“ patalpose, Tiltų g. 6, Klaipėdoje, informacija tel. 8 699 48686, el. paštas: pilis@pilis.lt. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-05-21), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

PRIDEDAMA : 1. Aiškinamasis raštas 2. Brėžinys.


2021-05-04

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Martinų k., 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595. Plotas – 0,3342.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-655 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5523/0003:587, 5523/0003:590, 5523/0003:595) Martinų k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:594) Martinų k., Klaipėdos r. sav., pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-21-186.


2021-05-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0012:15) GARGŽDŲM., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-953 (reg. Nr. 003553003222) patvirtinto detaliojo planokoregavimo. Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0012:15) GARGŽDŲM., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-05-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1115) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-12-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1661 (reg. Nr. 003553003181) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės5 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1115) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-22 11:34:33
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102