2016 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. rugpjūčio mėn.

2016-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Plikiuose, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0003:34) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugpjūčio 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt

 


2016-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:213) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugpjūčio 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2016-08-24 

Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos sprendimo projektas Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Pridedama


 2016-08-23

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5565/0001:946) Pjaulių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0001:946), Pjaulių k., Klaipėdos r.. Plotas 0.5000 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą;

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 07 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-09-07  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=79b38b20361d11e6bc4bc8b16503caf1.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-08-23

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Juodupio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0006:175) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 6  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

 


2016-08-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:141) ŽEMAITĖS G. 62, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:141) ŽEMAITĖS G. 62, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-08-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-867, Priedas Nr. 2

 


2016-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-08-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-856, Priedas Nr. 2


2016-08-16

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:131), esančio  Pėžaičių g 12, Pėžaičių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslai – pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (valstybinė žemė neplanuojama, žemės plotas išlieka nepakeistas).

Pakartotinai su parengtu projektu bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2016-08-16 iki 2016-09-12. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-08-30 iki 2016-09-12, viešas susirinkimas numatomas rugsėjo 13 d., 1700 val. projekto rengėjo patalpose.

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911.

Planavimo organizatoriai –fiziniai asmenys

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu  planavimo organizatoriams arba plano rengėjui, ankščiau minėtu bendrovės adresu.


2016-08-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0016:355) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.            

Planavimo iniciatorius: uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugpjūčio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas „DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LUKOIL BALTIJA“ PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0016:355) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugpjūčio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:622; 5510/0005:616) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugpjūčio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:622; 5510/0005:616) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:686) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugpjūčio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:686) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:261) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugpjūčio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:261) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2. 


2016-08-09

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5528/0002:400) Dargužių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5528/0002:400), Dargužių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.5000 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba); nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą; numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. rugpjūčio 10 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-08-25  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=f355b9a0e5f411e49d5f8cb84a5fa498. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-08-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Perkūnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0004:12) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (kaimo turizmui) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

 


2016-08-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5565/0003:0033) Kalviškių kaime Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.                                                   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0003:0033), Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k. Plotas 1.7078 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Suplanuoti kelių išdėstymą.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB "Geosmart" Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda; el. paštas: zilvinas.d@geosmart.lt  tel. 8 68303242.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2016-08-08 iki 2016-008-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b5fe0ce0ff4511e5aec2aa392df6298e.  Raštu pateikti pasiūlymus galima  adresu: UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207  Klaipėda bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2016-08-24  09:00  UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda  metu. Telefonas pasiteiravimui:868303242.


2016-08-04

Informuojame visuomenę apie parengtą Teritorijos tarp Danės upės, Ringelio upelio, Žvejonės upelio, Jungtinės g., Olandų g., LR valstybinio miško, žemėtvarkos projektu suprojektuoto 5 m pločio kelio (Ringelio alėjos) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano, numatančio pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191 patvirtintą detalųjį planą reg. Nr.003553000325.

Planuojama teritorija: Teritorija tarp Danės upės, Ringelio upelio, Žvejonės upelio, Jungtinės g., Olandų g., LR valstybinio miško, žemėtvarkos projektu suprojektuoto 5 m pločio kelio (Ringelio alėjos) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone. Rengiamu detaliuoju planu keičiami detaliojo plano sprendiniai nustatyti žemės sklypui kad. Nr.5558/0013:950, Aukštkiemių k., Klaipėdos raj. Plotas – 1.7315 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2015-09-28 d. Nr.AV-1964, 2016-02-11 Nr.AV-293.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191 patvirtintą detalųjį planą, reg. Nr.003553000325. Planavimo tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą kad. Nr.5558/0013:950 į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-08-18 d. iki 2016-08-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj.  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-08-25 iki 2016-08-31 d. imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2016-09-01 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


2016-08-03

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5503/0009:36) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0009:36), esantis Juodikių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 4,9400 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-11-24 įsakymas Nr. 12VĮ-1374-(14.12.2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, Tomas Žutautas.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistemoje www.zpdris.lt  paslaugos Nr. KPZP-13619, arba projekto rengėjo adresu, darbo dienomis (nuo 2016-08-04 iki 2016-08-19).


800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 14:12:33
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102