2018 M. - Old.klaipedos-r.lt

2018 M.

 

2018-02-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5544/0018:257) Kulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-08-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.AV-511 (reg.Nr.003552000454) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5544/0018:257) Kulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1864.

Planavimo tikslai: Prie esamo žemės sklypo Jono Basanavičiaus g.113, Kulių k., Klaipėdos r. (kad.Nr.5544/0018:257) prijungti laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų (nuo esamo privažiavimo), prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypus apjungti į vieną sklypą. (reg.Nr.003553000454).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-01 d. iki 2018-02-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-475.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-01-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1013) Mazūriškių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-02-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-95 (reg.Nr.003552002551) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad.Nr.5558/0007:1013) Mazūriškių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1869.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės paskirties padalinti sklypą į sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą: daliai sklypų nustatyti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553002551).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-01 d. iki 2018-02-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-481.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:646) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2009-03-19  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-287 (reg. Nr. 003552002121), pakeitimo detaliuoju planu.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. vasario 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:646) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:114; 5535/0004:128) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-08-31  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1724 (reg. Nr. 003553004537) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. vasario 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:114; 5535/0004:128) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0001:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-528 (reg. Nr. 003553002901), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Vitvela“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. vasario 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0001:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-01-23

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Gaudesta“ žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:814; 5523/0003:815;5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-440 (reg. Nr. 003553001576) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0003:814; 5523/0003:815;5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) Gindulių k, Sendvario Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 d. įsakymas Nr. AV-2258.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės paskirties nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg. Nr. 003553001576).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-01-23 d. iki 2018-01-06 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-574.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-06 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-01-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:893) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-85 (reg. Nr. 003553001255), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. vasario 07 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 07 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:893) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2018-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:327) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-03-31 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-238 (reg. Nr. 003553003256) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. sausio 22 d. iki 2018 m. vasario 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:327) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-01-18

Informuojame apie parengtą UAB „Jozita“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 57 (reg. Nr. 0003553000280) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Jozita“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas Nr. AV-2352 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:529) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, suformuoti naują žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:529 ir kad. Nr. 5558/0007:527 ir nustatyti kitą paskirtį, naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:529, kad. Nr. 5558/0007:527) ir naujai suformuotą žemės sklypą. Sklypui nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirteis žemės sklypą, kuriam būtų nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. Nustatyti teritorijos tvarkymo irnaudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-01-24 d. iki 2018-02-07 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, Sendvario seniūnijos patalpose, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-16-453.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-07 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:191; 5558/0014:192) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus)

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:191; 5558/0014:192) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-01-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-20, Priedas Nr. 2


2018-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1369) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-01-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1369 į tris sklypus, dviem sklypams nekeičiant naudojimo būdo, o vienam naujai suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą pakeičiant į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1369) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-01-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-17, Priedas Nr. 2


2018-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:156) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-01-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą, padalijant į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:156) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-01-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-22, Priedas Nr. 2


2018-01-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:715) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo   tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191 (reg. Nr. 003553000325), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Danės projektai“

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. sausio 22 d. iki 2018 m. vasario 05 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 05 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:715) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1 


2018-01-16

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:464) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (toliau – Detalus planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-17-328.

Planavimo iniciatoriai – fizinis asmuo

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektė Aušra Šimkuvienė (0068), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojamos teritorijos dislokacija - Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..: kadastro Nr. 5523/0003:464.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Sujungti detaliuoju planu suplanuotus sklypus į vieną sklypą, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-12 įsakymas Nr. AV-1301 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:464) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 2017-06-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.AS-661, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-01-24 iki 2018-02-08 Sendvario seniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.), Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-328) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2018-01-16

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:249) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypas  Naudvariškių g. 47, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5558/0003:249).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. AV-1617 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:249) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., , detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0003:249 Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-01-17 d. iki 2018-01-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-17-388.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-01-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-01-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:427; 5558/0006:428; 5558/0006:429) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-01-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypams kad. Nr. 5558/0006:427; 5558/0006:428; 5558/0006:429 pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:427; 5558/0006:428; 5558/0006:429) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-01-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-12, Priedas Nr. 2


2018-01-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:486; 5558/0006:487) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-01-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypams kad. Nr. 5558/0006:487; 5558/0006:486 pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:486; 5558/0006:487) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-01-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-11, Priedas Nr. 2


2018-01-12

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5555/0001:342) KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5555/0001:342), esantis Piktožių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 4.1346 ha.

Projekto rengimo pagrindas: NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjos 2017-11-17 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 12KPĮ-69-(14.12.125.).

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: G. Stankaus individuali veikla. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP-42688.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2018-01-11 iki 2018-01-24.

Brėžinys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 13:06:28
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102