2017 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. balandžio mėn.

2017-04-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:862) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-03-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-164 (reg. Nr. 003553002675), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 3 d. iki 2017 m. gegužės 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:862) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-04-27

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5505/0003:325) Lyverių kaime Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.                      

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5505/0003:325), Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. Lyverių k. Plotas 0.6655 ha. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo..

Projekto  rengėjas:  UAB "Geosmart" Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda; el. paštas: zilvinas.d@geosmart.lt  tel. 8 68303242. 

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2016-04-27 iki 2017-05-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=57e76730e7c711e69f7086ed6a53d922. Raštu pateikti pasiūlymus galima  adresu: UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207  Klaipėda bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2017-05-17  09:00  UAB "Geosmart"  Minijos g. 19 LT-91207 Klaipėda  metu. Telefonas pasiteiravimui:868303242.


2017-04-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:854; 5523/0002:855) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-03-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-157 (reg. Nr. 003553002676), koregavimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. balandžio 27 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 11 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:854; 5523/0002:855) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-04-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5525/0004:315), Antkopčio k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. kad. Nr.5525/0004:315), Antkopčio k, Klaipėdos r.. Plotas 1.5000 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki 2017 m. gegužės 10 d., imtinai projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-05-10 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=52437170ff5a11e6b2e0c2465d1b65c5  


2017-04-25 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0012:15) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0012:15), esantis Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių kaime. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo plotas – 2.6720ha. 

Projekto rengimo pagrindas – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjos 2017-03-23 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 12VĮ-327-(14.12.2.). 

Planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Gargždų matavimai“, projekto autorius Aidas Vytis, kval. paž. 2008-12-19, Nr. 2R-KP-248, tel. 8 683 68504, el. p. vytis.aidas@gmail.com

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-33366. 

Susipažinti su projekto sprendiniais galima iki 2017-05-09


2017-04-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Agluonėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0003:71) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: praplėsti patvirtintos ūkininko sodybos ribas ir praplėsti ūkininko sodybos statinių ir įrenginių zoną. Projekto uždaviniai: nustatyti praplėstos ūkininko sodybos statinių (gyvenamojo namo, pagalbinio ūkinio, kitos paskirties statinių) statybos zoną.  

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 27 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-04-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:102) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-04-20

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5518/0002:193), esantis Tickinų k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav., plotas 1.9551 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 5 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 5 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2017-04-20

Informuojame apie patvirtintas planavimo darbų programas:

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:281 planavimo darbų programa

Žemės sklypų kad. Nr. 5530/0002:61, 5530/0002:139; 5530/0002:140; 5530/0002:141 planavimo darbų programa

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:1601 planavimo darbų programa

Žemės sklypų kad. Nr. 5510/0004:426; 5510/0004:427; 5510/0004:428; 5510/0004:429 planavimo darbų programa

 


2017-04-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klipščių k., (kad. Nr.5558/0007:1085), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klipščių k., (kad. Nr.5558/0007:1085), Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Plotas – 0.0788 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Visio futuri“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-03 įsakymas Nr. AV-476 „Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0007:1085), Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-390 (reg. Nr.003553002842) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti papildomą naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus, esant poreikiui padalinti į atskirus sklypus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-05-02 iki 2017-05-15 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-126) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-05-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 


2017-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pakamorių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:20) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 24 d. iki 2017 m. gegužės 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-04-18 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:237) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-04-18 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Balsėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0003:304) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-04-18 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:828) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-04-13

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0006:443) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5563/0006:443), esantis Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Trepkalnių kaime. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo plotas – 1.5852ha.

Projekto rengimo pagrindas – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2017-03-28 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 12KPĮ-9-(14.12.125.).

Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –  UAB „Gargždų matavimai“, projekto autorius Aidas Vytis, kval. paž. 2008-12-19, Nr. 2R-KP-248, tel. 8 683 68504, el. p. vytis.aidas@gmail.com.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-33443. Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2017-04-14 iki 2017-04-28 projekto rengėjo patalpose, adresu Gargždai, P. Cvirkos g. 22-18 arba ZPDRIS.


2017-04-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:411) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-08-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-234 (reg. Nr. 003553000554), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. gegužės 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:411) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-04-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Zeigių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0001:605) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą,  parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. balandžio 6 d. iki 2017 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530:0002:61; 5530:0002:139; 5530:0002:140; 5530:0002:141) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-03-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530:0002:61; 5530:0002:139; 5530:0002:140; 5530:0002:141) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-04-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-341, Priedas Nr. 2


2017-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:426; 5510/0004:427; 5510/0004:428; 5510/0004:429) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-03-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:426; 5510/0004:427; 5510/0004:428; 5510/0004:429) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-03-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-328, Priedas Nr. 2


2017-04-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:362) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija:  žemės sklypas (kad. Nr. 5530/0005:362) Bičiulių g. 15,  Budrikų k., , Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., Plotas – 1,3491 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d.Nr. AV-1822 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016 rugsėjo 01 d. Nr. AS-890. Papildomas susitarimas 2017-01-05, Nr. AS-4. Įsakymas dėl 2016-08-31 įsakymo Nr. AV-1822 „dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:362) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo 2017-01-04, Nr. AV-22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sumažinti arba pakeisti žemės sklypo daliai nustatytą naudojimo būdą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, esant poreikiui didinti komercinės paskirties objektų teritorijas. Suformuotam žemės sklypui nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Prijungti laisvos valstybinės žemės dalį, įsitrpusią tarp planuojamo ir kaimynino žemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 5530/0005:620.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-04-10 iki 2017-04-25 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-359) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-04-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-359).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-04-03

Informuojame visuomenę apie parengtą, detaliojo plano, patvirtinto 2005-07-07 Klaipėdos r. sav. tarybos sprendimu Nr. T11 -155 (reg. Nr. 003553000644) koregavimą žemės sklypuose kad. Nr. 5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357 Kalotės kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kadastro Nr. 5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357 Kalotės kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj., plotas – 0.5100 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Gargždų sen. LT-96130 Klaipėdos raj.. tel. 846 472025

Detaliojo plano iniciatoriai: – fiziniai asmenys

Planavimo pagrindas: Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. AV-2279 „Dėl pritarimo pasiūlymui“ ir 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymas dėl Nr. AV- 2474 „Dėl žemės sklypų ( kad. Nr.  5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357) Sendvario sen. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr.5558/0014:353, 5558/0014 :354, 5558/0014:355, 5558/0014:357 Kalotės k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reglamentus: pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo zoną ir ribą, koreguojant 2005-07-07 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-155 patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 003553000644).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūros tvarka, galima susipažinti nuo 2017- 04- 10 iki 2017-04-21 imtinai; internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo – V. Dantienės projektavimo firmos patalpose Taikos per.24 - 432, 91222 Klaipėdoje, informacija tel. +37068641825, el. paštas vdantiene@yahoo.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-04-14), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu arba www.tpdris.lt informacinėje svetainėje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome savo adresą pranešti detaliojo plano rengėjui. 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 13:12:00
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102