2020 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. gruodžio mėn.

2020-12-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k.,. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr.T11-184 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Svajų g. 4 ir 5, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2409 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Autoaibė“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AV-2828. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-01-05 iki 2021-01-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-636. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-01-18) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-12-22

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų V žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. sausio 15 d; 
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. sausio 15 d.

Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu simonas.danielius@lgt.lt.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2020-12-22

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,8449 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Plantas“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-07-16, Nr.: (5.1.1 E) AV-1550. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: esamų žemės sklypų Kalotės k., Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) sujungimas į vieną ir padalinimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-12-30 iki 2021-01-13 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-357) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-01-13), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-12-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Šukaičių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0001:448) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, bei rekreacinės paskirties statinių statybą.

Planavimo organizatorius – S. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  gruodžio 21 d. iki 2021 m. sausio 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:202) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną .

Planavimo organizatorius – L. Š. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  gruodžio 21 d. iki 2021 m. sausio 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-18

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k. detalusis planas“. 

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., sklypo kad.Nr. 5530/0005:274, 5530/0005:405, 5530/0005:404, 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441, plotas – 51233,5 m².

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – UAB „Tavo investicija“, J.P., I.D. 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1551 „Dėl žemės sklypų (Kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401; 5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 3, 5 (kad. Nr. 5530/0005:405, 5530/0005:404) ir dalį infrastruktūros sklypo (kad.Nr. 5530/0005:274), į vieną sklypą, suformuoto sklypo naudojimo būdą nustatyti - komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. 

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2020-12-21 iki 2021-01-06 imtinai, savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-12-30 iki 2021-01-06 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-395. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. 

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia. 


2020-12-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:569) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-12-03

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:569) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-12-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:911; 5523/0004:912) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypų naudojimo paskirties, pakeisti sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios į komercinę, apjungiant besiribojančius sklypus Jūratės g. 2 ir Jūratės g. 4, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir patikslintiužstatymo zoną.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:911; 5523/0004:912) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-12-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:485)ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-11-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:485)ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-11-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1780, Priedas Nr. 2


2020-12-16

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, 2020-05-07, Nr.: (5.1.1 E) AV-924, parengtas detalusis planas, adresu Bajorų g. 29, 31, 33, 35, 37, 39 Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. El. p.: voldemaras@dojas.lt, tel. Nr. 8 670 20356. 

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, padalinant į atskirus žemės sklypus ir išskiriant žemės sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-19 13:40 Nr. Ar.14-23. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-55-20-235. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-12-21 iki 2021-01-06 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-235). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-12-30 iki 2021-01-06 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2020-09-24).


2020-12-14

Dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų - 4 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projekto.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų - 4 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2020 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA: Įsakymas "Dėl klaipėdos rajono šnaukštų - 4 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų", 1 lapas.


2020-12-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:576) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2006-03-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-61 (reg. Nr. 003553000841)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:576) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-12-10

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5508/0001:0302), esančio Pašlūžmio k., Priekulės sen. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr.5508/0001:0302), esančio Pašlūžmio k., Klaipėdos r.. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Pašlūmžio k., Klaipėdos r. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2020-07-23 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-75559.


2020-12-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5513/0009:126) DERCEKLIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2020-10-05 

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du sklypus, pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą į 

visuomeninės paskirties teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus). 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-05 įsakymas Nr. AV-2261 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:126) Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo. Priedas Nr. 1


2020-12-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:308; 5523/0002:309) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:308; 5523/0002:309) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-12-10

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:615; 5528/0002:616) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-12-03

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: rekreacinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:615; 5528/0002:616) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-12-07

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k. detalusis planas“. 

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., sklypo kad.Nr. 5530/0005:274, 5530/0005:405, 5530/0005:404, 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Tavo investicija“, J.P., I.D.. 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1551 „Dėl žemės sklypų (Kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401; 5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401, 5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 3, 5 (kad. Nr. 5530/0005:405, 5530/0005:404) ir dalį infrastruktūros sklypo (kad.Nr. 5530/0005:274), į vieną sklypą, suformuoto sklypo naudojimo būdą nustatyti - komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. 

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-20-395.


2020-12-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos g. 26A ir 26B, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-10-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-790 (reg. Nr. 003553002951) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos g. 26A ir 26B, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1232 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-03 įsakymas Nr. AV-1996 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 26A ir 26B, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: esamą detaliuoju planu suplanuotą sklypą padalinti į du sklypus. Vienas sklypas lieka visuomeninės paskirties teritorijos, kitam sklypui nustatyti du naudojimo būdus: komercines paskirties objektų teritorijos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-12-10 iki 2020-12-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-451. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-12-23) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-12-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:762; 5558/0002:763) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-446 (reg. Nr. 003553001556)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 22 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:762; 5558/0002:763) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-12-02

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:483) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo 2020-08-12 13:50 Nr. (5.1.1 E) AV-1773, parengtas detalusis planas, adresu Jakų g. 19, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai pakoreguoti statinių statybos ribą ir zoną, inžinerinės infrastruktūros sprendinius. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Esant būtinumui daliai sklypo nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-08 14:42 Nr. Ar.14-48. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-450. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-12-08 iki 2020-12-21 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-450). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-12-15 iki 2020-12-21 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2020-12-18).


2020-12-02

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo 2020-09-14 16:54 Nr. (5.1.1 E) AV-2080, parengtas detalusis planas, adresu Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Ilginiškių g. 20, 22. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus į vieną žemės sklypą. Sujungtą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus. Esant būtinumui daliai sklypo nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-08 Nr. Ar.14-51. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-477. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-12-08 iki 2020-12-21 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-477). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-12-15 iki 2020-12-21 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2020-12-18).


2020-12-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:150) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – S. J. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. gruodžio 4 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:391) Tilto g. 34, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2366 (reg. Nr. 003553004652) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurių kadastrinis numeris 5552/0005:391, esantis Tilto g. 34, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Plotas 2,1897 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Senerga“. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Anarima", įmonės kodas 301693941, Sportininkų g. 12-1, LT- 92257 Klaipėda, tel. 8 615 12988, el. paštas – uab.anarima@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-03 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1447 ir jo pakeitimo 2020-09-10 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-2056. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2366 (reg. Nr. 003553004652) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – numatyti žemės sklype vieną naudojimo būdą - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-12-10 iki 2020-12-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-354. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-12-23), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-12-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:392) Tilto g. 32, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2367 (reg. Nr. 003553004651) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurių kadastrinis numeris 5552/0005:392, esantis Tilto g. 32, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Plotas 2,1897 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Senerga“. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Anarima", įmonės kodas 301693941, Sportininkų g. 12-1, LT- 92257 Klaipėda, tel. 8 615 12988, el. paštas – uab.anarima@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-07-03, Nr.: (5.1.1 E) AV-1448 ir jo pakeitimo 2020-09-10 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV2057. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2367 (reg. Nr. 003553004651) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – numatyti žemės sklype vieną naudojimo būdą - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-12-10 iki 2020-12-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-355. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-12-23), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Utrių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:95) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:191) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – A. J. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Jurjonų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0002:190) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – D. L. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-12-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1570)ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2017-01-18 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136 (reg. Nr. T00079834)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1570)ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-20 11:30:11
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102