2015 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. balandžio mėn.

2015-04-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:726) DAUPARŲ G. 22, JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-28 įsakymas Nr. AV-779 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du žemės sklypus, vienam naujai suformuotam sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-28 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-779, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:726)  Dauparų g. 22, Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-04-30

ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1226, KAD. NR. 5558/0007:159, KAD. NR. 5558/0007:1094, KAD. NR. 5558/0007:147, KAD. NR. 5558/0007:1095) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., detalusis planas

Planavimo pagrindas:  įgalioto asmens T. Bartkaus projektavimo IĮ direktoriaus Tomo Bartkaus prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-24 įsakymas Nr. AV-767 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. balandžio 30 d. iki 2015 m. gegužės 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. gegužės 14 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-24 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-767, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, kad. Nr. 5558/0007:159, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1095)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-04-29

Informacija apie žemės sklypų grupės (kad. Nr.: 5555/0001:12; 155; 156; 177; 236; 346; 351; 352; 353) Piktožių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Projekto iniciatorius (organizatorius) – UAB „JURJOGITA“, Agluonos g. 16, Šiūparių k., Klaipėdos r.. Tel. Nr. 8 676 28128, el. p. info@almontus.lt

Plano ar programos pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslai: Pakeisti žemės sklypų (kad. Nr.: 5555/0001:12; 155; 156; 177; 236; 346; 351; 352; 353) esančių Piktožių k., Klaipėdos r. sav., žemės naudojimo paskirtį, nustatyti naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą bei sujungti juos; suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Projekto rengimo terminai: 2015 m. I ketvirtis – 2015 m. IV ketvirtis.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas, galima: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento buvo priimtas projekto iniciatoriaus (organizatoriaus) sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Su SPAV motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti UAB „JURJOGITA“, Agluonos g. 16, Šiūparių k., bei projekto iniciatoriaus (organizatoriaus) įgalioto asmens patalpose UAB „Almontus" I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, darbo dienomis 8-17 val. tel. 8 46 381728, mob.tel. 8-607-53665.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus dėl (SPAV) atrankos išvados: Pasiūlymus dėl SPAV atrankos išvados galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iniciatoriui (organizatoriui) UAB „JURJOGITA“, Agluonos g. 16, Šiūparių k., bei SPAV dokumentų rengėjui, planavimo iniciatoriaus (organizatoriaus) įgaliotam asmeniui UAB „Almontus" I. Kanto g. 22-2, LT-92237, Klaipėda; tel.: 8-46 381728.


2015-04-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu bei visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie pradedamą rengti Klaipėdos rajono savivaldybės Šnaukštų - 4 žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2015-04-23, Nr. S18-15.

Projekto iniciatorius (planavimo organizatorius): UAB „JURJOGITA“, Agluonos g. 16, Šiuparių k., Klaipėdos r. sav., tel.: (+370 67) 628128.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „ALMONTUS“, kodas 300587586, I. Kanto g. 22-2, LT-92237, Klaipėda, tel.: (+370 46) 381728, el. paštas: info@almontus.lt, tinklalapis: www.almontus.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypų grupė (kad. Nr.: 5555/0001:12, 5555/0001:155, 5555/0001:156, 5555/0001:177, 5555/0001:236, 5555/0001:346, 5555/0001:351, 5555/0001:352, 5555/0001:353), esanti Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Piktožių k.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypų (kadastriniai Nr.: 5555/0001:12, 5555/0001:155, 5555/0001:156, 5555/0001:177, 5555/0001:236, 5555/0001:346, 5555/0001:351, 5555/0001:352, 5555/0001:353), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Piktožių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą ir nustatyti naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą bei sujungti juos; Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą bei kasybos metu paveiktų žemės plotų rekultivavimą; suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras bei supažindinti visuomenę su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas.
 • Nustatyti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą bei kasybos metu paveiktų žemės plotų rekultivavimą.
 • Užtikrinti patogų susisiekimą ir žaliavų išvežimą iš planuojamos teritorijos, nepabloginant vietinės reikšmės kelių būklės.
 • Įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrologines savybes, naudingąsias iškasenas bei jų kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekius.
 • Įvertinti galimybes integruoti, išeksploatuoto (rekultivuoto karjero) teritoriją į esamą gamtinę aplinką bei numatyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą.
 • Nustatyti reikalavimus saugiam kasybos darbų vykdymui.
 • Suplanuoti kasybos darbų proceso eigą, atlikimo tvarką, technologiją bei atlimimo terminus.
 • Nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
 • Numatyti perspektyvoje žemės sklypų paskirtį, būdą bei planuojamą ūkinę veiklą išeksploatavus ir rekultivavus naudingųjų iškasenų telkinį.
 • Įvertinti kasybos ekonominį naudingumą.
 • Suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo terminai: 2015 m. I ketvirtis – 2015 m. IV ketvirtis.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka (kam ir iki kada teikti pasiūlymus): planavimo pasiūlymus, pastabas, pretenzijas galima teigti visą specialiojo plano rengimo proceso laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki viešo susipažinimo su parengtu planu pabaigos. Asmuo atsakingas už planavimo procesą: UAB „Almontus“ direktoriaus pavaduotojas Artūras Simonavičius, el. paštas – arturas@almontus.lt, mob. tel.: 8 676 28128.

Pastaba: Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuota papildomu skelbimu, baigiamajame etape, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Planavimo darbų programa


2015-04-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0013:605), Ringelio al.6, Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0013:605), Ringelio al.6, Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.3000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-01-21 d. Nr.AV-130.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: žemės sklypą padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-14 d. iki 2015-05-27 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-05-27 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-04-27

Kviečiame susipažinti su parengtais Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) ir Endriejavo miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-79)  bendrųjų planų koncepciniais sprendiniais. Koncepciniai sprendiniai viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje ir Savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose (/go.php/lit/Vykdomi-projektai/1437 ).

BENDRŲJŲ PLANŲ ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt.

PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – Vita Salapėtienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone ir Endriejavo miestelis, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 1.  Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV): Atliekamas.

TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJOS RENGIMAS: Atliekamas.

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt skelbimų lentoje.


2015-04-27

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:1259), esančio Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Aukštkiemių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Projekto rengimo iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-60753665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.


2015-04-27

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k. (kad. Nr. 5558/0007:77 Tauralaukio k.v.), sklypo plotas – 2,8180 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymas Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5558/0007:77) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. spalio 10 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1425.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymas Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1425 “Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo 2015 m. balandžio 2 d. Nr. 12VĮ-349-(14.12.2).

Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant būtinumui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių infrastruktūrų plėtrai.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas, Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 45 25 98.

Projekto rengimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-29 iki 2015-05-13 imtinai darbo dienomis, adresu Kadagių 8-5, Klaipėda.


2015-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Dargužių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0002:400) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, tvenkinio kasimui.    

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Letūkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0007:353) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statyba.    

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų kaime, Senosios Mokyklos g. 27, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:153) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, keisti patvirtintą suplanuotos ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, kurioje galima gyvenamojo namo ir ūkio pastato statyba. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-13

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projektavimo tikslai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.

Projektavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

- suplanuoti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną;

- numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projektuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0002:76), esantis Spengių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1,6000 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui gali būti teikiami elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 24 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.      

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 24 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2015-04-13

Pranešame apie parengtą Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB ir UAB „Damava“ žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1263) Lėbartų k., Dauparų-Kisinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. T11-606 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Su parengto teritorijų planavimo dokumento pataisomis galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-04-13 iki 2015-04-24 imtinai.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu plano rengėjo adresu. Nagrinėjami pasiūlymai, gauti per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2015-04-10

2015-04-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-301 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:993; kad. Nr. 5558/0002:994) Mazūriškių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-448  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553001848) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-04-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-539 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-03 įsakymas Nr. AV-640 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:993; kad. Nr. 5558/0002:994) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2.

3. 2015-04-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-301, Priedas Nr. 3


2015-04-09

2015-04-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-300 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:880; kad. Nr. 5558/0004:881) Radailių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2012-07-12  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1399  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553004484) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-04-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-538 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“, Priedas Nr. 1

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-03 įsakymas Nr. AV-641 „Dėl  žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:880; kad. Nr. 5558/0004:881) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-04-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-300, Priedas Nr. 3


2015-04-07

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. SPRENDIMO PROJEKTAS "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" 2015 m. balandžio 2 d. Nr. 18-15


2015-04-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Petraičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5508/0003:102) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.    

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Juodikių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0009:195) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, kūdros kasimui.    

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:144) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.   

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:282) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.   

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:68) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, pritaikytų kaimo turizmui.    

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-04-03

2015-04-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė papildomą susitarimą prie 2014-12-11 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. AS-878 /Nr. AS-295.

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-01 įsakymas Nr. AV-628 „Dėl 2014-12-09 įsakymo Nr. AV-2869 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2015-04-02 Papildomas susitarimas prie 2014-12-11 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. AS-878 /Nr. AS-295, Priedas Nr. 2


2015-04-03

2015-04-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-294 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:432, kad. Nr. 5523/0004:433, kad. Nr. 5523/0004:434, kad. Nr. 5523/0004:435, kad. Nr. 5523/0004:436, kad. Nr. 5523/0004:437, kad. Nr. 5523/0004:438, kad. Nr. 5523/0004:439, kad. Nr. 5523/0004:440 ) Klemiškės II k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2008-02-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-95  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553001606) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-03-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-445, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-20 įsakymas Nr. AV-548 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:432, kad. Nr. 5523/0004:433, kad. Nr. 5523/0004:434, kad. Nr. 5523/0004:435, kad. Nr. 5523/0004:436, kad. Nr. 5523/0004:437, kad. Nr. 5523/0004:438, kad. Nr. 5523/0004:439, kad. Nr. 5523/0004:440 ) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2.

3. 2015-04-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-294, Priedas Nr. 3


2015-04-02

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Mazūriškių k. (kad. Nr. 5558/0007:0233), formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT-96122, Gargždai, tel. (8 706) 85 512, faks. (8 706) 86 966 el. p. klaipedos.rajonas@nzt.lt.

Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Minijos g. 127-306, LT-93213, Klaipėda. Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782.

Susipažinti su parengtu projektu galima darbo dienomis nuo 2015 m. balandžio 3 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. imtinai nuo 8.30 val. iki 17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Minijos g. 127-306, LT-93213, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti 864779668 el. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt. Teikti pastabas bei pasiūlymus raštu organizatoriui galima darbo dienomis nuo 2015 m. balandžio 3 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. imtinai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 11:14:23
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102