2015 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. liepos mėn.

2015-07-31

Baigtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Klaipėdos r.sav.,Derceklių k.,Žvirblių g.12,15,17(kad.Nr.5513/0011:231,plotas-0.0364 ha;kad.Nr.5513/0011/:237,plotas-0,0244 ha;kad.Nr.5513/0011;238,plotas0.0106 ha).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ,besiribojantį su žemės sklypais kad.Nr. 5513/0011:231,kad.Nr.5513/0011/:237,kad.Nr.5513/0011/:238 ir keliu.Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas prijungiamas prie besiribojančių sklypų ( kad.Nr. 5513/0011:231,kad.Nr.5513/0011/:237,kad.Nr.5513/0011/:238).

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai"  Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2015-07-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Grambaviškių k., (kad. Nr.5544/0003:38), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma pramonės ir sandėliavimo įmonių pastatų statyba.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2015-06-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-214 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-08-19 d. iki 2015-09-15 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-09-02 d. iki 2015-09-15 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2015-09-16 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


 

2015-07-29

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB "Gaudesta" žemės sklypų Versmelės g. 15 (kad. Nr.5558/0005:1623), Versmelės g.18 (kad. Nr.5558/0005:1654), Versmelės g.16 (kad. Nr.5558/0005:1653), Versmelės g. 14 (kad. Nr.5558/0005:1640), Versmelės g.20 (kad. Nr.5558/0005:1641) Versmelės g. 24, (kad. Nr.5558/0005:1642), Versmelės g.22, (kad. Nr.5558/0005:1669) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Versmelės g. 15 (kad. Nr.5558/0005:1623), Versmelės g.18 (kad. Nr.5558/0005:1654), Versmelės g.16 (kad. Nr.5558/0005:1653), Versmelės g. 14 (kad. Nr.5558/0005:1640), Versmelės g.20 (kad. Nr.5558/0005:1641) Versmelės g. 24, (kad. Nr.5558/0005:1642), Versmelės g.22, (kad. Nr.5558/0005:1669) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.. Plotas 0.9925 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB "Gaudesta", atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus, adresas - Šlamučių g.12, Klaipėda., el. paštas: gaudesta@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-07-07 d. Nr.AV-1356.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus sujungti į vieną sklypą ir padalinti į sklypus. Žemės sklypą (kad.Nr.5558/0005:1623) padalinti į du sklypus, vienam iš sklypų pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų kooridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos numatant pakeisti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-07-31 iki 2015-08-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-07 iki 2015-08-13 d. UAB „Project28“ patalpose bei Klaipėos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-08-14 d. 9 val. UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2015-07-29

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB "Gaudesta" žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1661) Pilkalnio g.15 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį, numatantį keisti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0005:1661) Pilkalnio g.15 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r..  Plotas – 0.1830 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB "Gaudesta", atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus, adresas - Šlamučių g.12, Klaipėda., el. paštas: gaudesta@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-07-07 d. Nr.AV-1358.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų kooridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, keičiant 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-07-31 iki 2015-08-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-07 iki 2015-08-13 d. UAB „Project28“ patalpose bei Klaipėos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-08-14 d. 10 val. UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2015-07-29

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB "Gaudesta" žemės sklypo žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1601) Varupės g.9 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį, numatantį keisti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0005:1601) Varupės g.9 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav..  Plotas – 0.1460 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB "Gaudesta", atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus, adresas - Šlamučių g.12, Klaipėda., el. paštas: gaudesta@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-07-07 d. Nr.AV-1357.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų kooridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, keičiant 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-615 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001946) sprendinius.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-07-31 iki 2015-08-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-07 iki 2015-08-13 d. UAB „Project28“ patalpose bei Klaipėos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-08-14 d. 8 val. UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2015-07-28

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435), Šernų g. 21, Ketvergių k, Dovilų sen, Klaipėdos r. sav., ir (kad. Nr. 5544/0006:436) Ketvergių k, Dovilų sen, Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1592, (reg. Nr. 003553004520) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:436) naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkio, naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; žemės sklypą (kad. Nr. 5544/0006:435) padalyti į du sklypus, vieną dalį prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr 5544/0006:436), o kitą sklypo daliai pakeisti naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti nauojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-60753665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015-08-03 d. iki 2015-08-14 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu UAB „Almontus“, Kanto 22-2, Klaipėda.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2015-08-10 d. iki 2015-08-14 d. imtinai vyks                                                                      UAB „Almontus“ patalpose adresu Kanto 22-2, Klaipėda.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-08-17 d. 13.00 val. UAB „Almontus“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2015-07-27

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Pažvelskio k.,Endriejavo sen.,Klaipėdos r.sav.,sklypo kadastrinis Nr.5501/0003:32.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2015-07-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Grambaviškių k., (kad. Nr.5544/0003:38), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.  


2015-07-23

Pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo (Kad. Nr. 5535/0004:4), esančio Stančių kaime, Klaipėdos raj. sav.  detalusis planas.

Planavimo tikslas:

Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda, info@erdvesarchitektura.lt, +370 64 728 728.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir teikti pasiūlymus galima adresu Vytauto 12-11, Klaipėda (tel. 8 64 728728) nuo 2015-08-11 iki 2015-09-08.  Vieša ekspozicija vyks Kretingalės sen. patalpose nuo 2015 rugpjūčio 11 d. iki 2015m. rugsėjo 8d. Viešasis susirinkimas vyks 2015m. rugsėjo 5d. 9 val., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą projekto rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame projekte, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2015-07-23

DĖL INFORMACIJOS APIE ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, RENGIMĄ

Informuojame Jus, apie rengiamą naudojamo valstybinės žemės sklypo prie Klaipėdos rajono savivaldybės, Rūtos Šimulienės, Antano Paulavičiaus, Vilmos Striaupienės nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas, unikalus Nr. 5596-7003-9013, tvartas, unikalus Nr. 5596-7003-9035) esančių Gamyklos g. 8, Gargždų mieste, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie Klaipėdos rajono savivaldybės, Rūtos Šimulienės, Antano Paulavičiaus ir Vilmos Striaupienės nuosavybės teise valdomų pastatų (gyvenamas namas, unikalus Nr. 5596-7003-9013, tvartas, unikalus Nr. 5596-7003-9035) esantį Gamyklos g. 8, Gargždų mieste.

Planuojama teritorija: Gamyklos g. 8, Gargždų miestas, Klaipėdos rajono savivaldybė.

Planavimo organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB „Geoasas“ patalpose, adresu Kvietinių g. 14, Gargždai, Tel. Nr. 863196313 el. paštas dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima nuo 2015 rugpjūčio 6 d. iki 2015 rugpjūčio 19 d., UAB „Geoasas“ patalpose, adresu: Kvietinių g. 14, Gargždai, Tel. Nr. 863196313

Motyvuotus pasiūlimus galima teikti iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos.


2015-07-20

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:33), esančio Agluonos g. 2, Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos  raj., formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuojant įsiterpusį valstybinį žemės sklypą ir prijungiant prie besiribojančio žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:33).

Projekto rengimo terminas nuo 2015-07-31 iki 2015-08-24. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas pagal LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtinto Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių V dalį.

Numatomas žemės sklypo formavimo būdas: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su žemės sklypu Agluonos g. 2 (kad. Nr. 5503/0007:33). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5503/0007:33).

Projekto pareiškėjas – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „GRESSUS“ inžinierė Rasida Vrubliauskienė, Nidos g. 13-30, Klaipėda, tel. Nr. 864020272, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2015-07-31 iki 2015-08-24 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 10.00 iki 12.00 val.

Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


2015-07-20

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5628/0007:353) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5628/0007:353), Letūkų k., Klaipėdos rajone. Plotas 1.7444 ha.

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

      2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pirties ir ūkinio pastato statybai;

      3. suplanuoti ūkinink sodybos vietą arklidės ir pagalbinių pastatų statybai;

      4. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatoriai ir savininkai: fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel.: 8 686 69258

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. liepos 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 03 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258 bei žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=5e6e8190e69a11e49d5f8cb84a5fa498. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-08-04  8:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2015-07-20

Pranešame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, 5558/0007:159, 5558/0007:1094, 5558/0007:147, 5558/0007:1095) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-638 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, Kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumento pataisomis galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-07-22 iki 2015-08-04 imtinai.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu plano rengėjo adresu. Nagrinėjami pasiūlymai, gauti per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2015-07-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5545/0002:282) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5545/0002:282), Katkų k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.6325 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (garažo, angaro, ūkinių pastatų) paskirties statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

     2. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. liepos 21 d. iki 2015 m. rugpjūčio 03 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-08-04  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=783beb20dc7311e4be978bdc448155cf.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-07-20

Pranešame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, 5558/0007:159, 5558/0007:1094, 5558/0007:147, 5558/0007:1095) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-638 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, Kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumento pataisomis galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-07-22 iki 2015-08-04 imtinai.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu plano rengėjo adresu. Nagrinėjami pasiūlymai, gauti per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2015-07-17

Informacija apie parengtą 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Programos rengimo organizatorius: Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 248 7233, faks. (8 5) 261 0498, el. p. sigita.baronaite@vilniusjts.eu, interneto svetainės adresas http://www.vilniusjts.eu/.

Programos pavadinimas: 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Programos tikslai: 1 tikslas – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas; 2 tikslas – socialinės integracijos skatinimas ir kova su skurdu; 3 tikslas – parama vietos ir regiono geram valdymui; 4 tikslas – sienų valdymo ir sienų saugumo skatinimas, mobilumo ir migracijos valdymas.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: vadovaujantis vertinimo subjektų išvadomis ir norminiais teisės aktais, programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje adresu Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius ir interneto svetainėje http://www.vilniusjts.eu/.


2015-07-15

Pranešimas dėl Žemės sklypų kad. nr. 5505/0002:7, 5505/0002:78, 5505/0002:171 Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo sprendimo 

 1. Organizatorius: UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, LT-91249 Klaipėda, tel. nr.: +370 46 355255, el.paštas: office@vpare.lt
 2. Plano pavadinimas: Žemės sklypo kad. nr. 5505/0002:7, 5505/0002:78, 5505/0002:171 Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas; planavimo tikslas – sujungti sklypus, padalyti sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų); Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus, kadangi Vadovaudamiesi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ 15p. plano organizatorius priima sprendimą motyvuotai atmesti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro išvadą dėl detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimo privalomumo. Išsami informacija apie karjero įrengimo, eksploatacijos, jos produkcijos transportavimo priemonių keliamą triukšmą, oro taršą, įtaką artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms buvo pateikta atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius 2014-10-21 raštu Nr. GV4-603 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2014-10-29 Aplinkos apsaugos agentūros taršos  prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius raštu Nr. (15.3)-A4-6649 pateikė galutinę atrankos išvadą, kurioje skelbiama, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 3. Informuojama, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma (1 priedas) ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu, galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Grįžgatvio g. 6, Klaipėda) ir detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ buveinėje, adresu, Gamyklos g. 4, Gargždai.

2015-07-15

Pranešimas dėl Žemės sklypo kad. nr. 5503/0002:203 Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo sprendimo 

 1. Organizatorius: UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. nr.: +370 46 470930, el.paštas: administracija@hidrostatyba.lt, interneto svetainės adresas: www.hidrostatyba.lt.
 2. Plano pavadinimas: detalusis planas Poškų k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5503/0002:203; planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų);
 3. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus, nes vadovaudamiesi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ 15p. plano organizatorius priima sprendimą motyvuotai atmesti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro išvadą dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo privalomumo.

Išsami informacija apie karjero įrengimo, eksploatacijos, jos produkcijos transportavimo priemonių keliamą triukšmą, oro taršą, įtaką artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms buvo pateikta atliekant poveikio aplinkai vertinimą. 2013-06-17 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu Nr. (4)-LV4-1740 pateikė galutinę atrankos išvadą, kurioje skelbiama, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 1. Informuojama, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma (1 priedas) ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Gamyklos g. 4, Gargždai) ir detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ buveinėje, adresu, Gamyklos g. 4, Gargždai.

2015-07-15

Pranešimas dėl Žemės sklypo kad. nr. 5503/0009:201 Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo sprendimo 

 1. Organizatorius: UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. nr.: +370 46 470930, el.paštas: administracija@hidrostatyba.lt, interneto svetainės adresas: www.hidrostatyba.lt.
 2. Plano pavadinimas: detalusis planas Grobštų k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5503/0009:201; planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų);
 3. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus, nes vadovaudamiesi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ 15p. plano organizatorius priima sprendimą motyvuotai atmesti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro išvadą dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo privalomumo.

Išsami informacija apie karjero įrengimo, eksploatacijos, jos produkcijos transportavimo priemonių keliamą triukšmą, oro taršą, įtaką artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms buvo pateikta atliekant poveikio aplinkai vertinimą. 2013-06-19 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu Nr. (4)-LV4-1761 pateikė galutinę atrankos išvadą, kurioje skelbiama, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 1. Informuojama, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma (1 priedas) ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Gamyklos g. 4, Gargždai) ir detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ buveinėje, adresu, Gamyklos g. 4, Gargždai.

2015-07-15

Informuojame, kad Klaipėdos rajono administracijos direktorius pritarė:UAB  ,,Silberauto,,žemės sklypų (kad.Nr. 5530/0001:176; 5530/0001:331;5530/0001:177) Sudmantų k., sendvario sen., Klaipėdos raj., sav., detaliojo plano koncepcijai (2015-07-09Nr. (5.1.73)-A5-3698) ir yra skelbiamas šio parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasisi etapas.Detaliojo plano organizatorius :Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius ,Klaipėdos g.2 Gargždai , Klaipėdos rajonas. Detaliojo plano iniciatorius UAB ,,Silberauto,, Pirklių g. 9, Vilnius. Detaliojo plano rengėjas UAB ,,A405,, Bijūnų g. 8 , Klaipėda. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-07-24 iki 2015-08-21 bendrovės UAB ,,A405,, patalpose adresu Bijūnų g. 8 ,Klaipėda.Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-07 iki 2015-08-21 Sendvario sen. patalpose adresu Saulės g. 1, Slengių km., ir UAB ,,A405,, patalpose adresu Bijūnų g. 8 Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2015-08-21, 16 val., UAB ,,A405,, patalpose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje. Pastabas ir pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano sprendinių patekti planavimo rengėjui –UAB ,,A405,, tel. 846380998, faks. 846380998, el.p. info@a405.lt, projekto vadovas architektas Saulius Plungė. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymo nustatyta tvarka.  


2015-07-15

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5510/0002:144) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5510/0002:144), Eglynų k., Klaipėdos rajone. Plotas 1.1200 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (gamybinės,remonto) paskirties statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

2. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. liepos 16 d. iki 2015 m. liepos 29 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-07-30  10:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=294731d0dc7a11e4be978bdc448155cf.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-07-15

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5505/0002:145) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5505/0002:145), Grikšų k., Klaipėdos rajone. Plotas 1.1617 ha.

Planavimo  tikslai: pakeisti 2011 metais suformuotą ūkininko sodybos vietą: suprojektuotą gyvenamąjį namą palikti toje pačioje vietoje, pakeičiant tik pačios ūkininko sodybos ploto išdėstymą; numatyti pirties ir kitų poilsio pastatų statybos vietą bei pastatus skirtus rekreacinei bitininkystei; numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žems ūkio paskirties naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Planavimo uždaviniai:

 1. pakeisti 2011 metais suformuotą ūkininko sodybos vietą: suprojektuotą gyvenamąjį namą palikti toje pačioje vietoje, pakeičiant tik pačios ūkininko sodybos ploto išdėstymą;  

2. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

3. numatyti pirties ir kitų poilsio pastatų statybos vietą bei pastatus skirtus rekreacinei bitininkystei;

 4. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. liepos 16 d. iki 2015 m. liepos 29 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-07-30  09:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=fa089d20030011e5ac16a2930b2044f0.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..


2015-07-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435), Šernų g. 21, Ketvergių k, Dovilų sen, Klaipėdos r. sav., ir (kad. Nr. 5544/0006:436) Ketvergių k, Dovilų sen, Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1592, (reg. Nr. 003553004520) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:436) naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkio, naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; žemės sklypą ( kad. Nr. 5544/0006:435) padalyti į du sklypus, vieną dalį prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr 5544/0006:436), o kitą sklypo daliai pakeisti naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti nauojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo iniciatoriai:fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda,             tel.: 8-46 381728, mob.: 8-60753665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:426, 5544/0006:435), Ketvergių kaime, Dovilų sen, Klaipėdos r.sav., detaliojo plano planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas, jeigu planuojamos ūkinės veiklos vertinimą nustato įstatymai.


2015-07-10

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A13 KLAIPĖDA-LIEPOJA RUOŽO NUO 12,10 IKI 19,20 KM REKONSTRAVIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITĄ

Informuojame, kad yra parengta valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: www.lakd.lt, el. p. lakd@lakd.lt).
  2. Plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, projekto vadovas Vladimiras Davydenko, tel. (8 46) 383 477, mob. (8 687) 56 690, faksas (8 46) 383 477, adresas internete: www.kelprojektas.lt, el. p. vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt.
  3. SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyrius, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, faksas: (8 37) 205227. Kontaktinis asmuo – Darius Šaliūnas, tel. (8 37) 302 532, el. p. darius.saliunas@kelprojektas.lt.
  4. SPAV pavadinimas - valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
  5. Supažindinimo tvarka: su parengta magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstrukcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita visuomenė gali susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargžduose, UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriuje, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaune, UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėdoje, bei Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilniuje. Taip pat rengėjo internetiniame tinklapyje: www.kelprojektas.lt nuo 2015 m. liepos 14 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. imtinai.
  6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas ir pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui bei SPAV rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešojo supažindinimo pabaigos. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.
  7. Visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu nurodydami vardą, pavardę adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.
  8.  Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita įvyks 2015 m. rugpjūčio 12 d., 17 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje adresu Klaipėdos g. 2 (I aukštas), Gargždai. 

2015-07-09

2015-07-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „GAUDESTA“ atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-539 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1661) Pilkalnio g. 15, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija), teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, tai yra dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946) patvirtinto detaliojo plano  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas   Nr. AV-1162 „Dėl pritarimo UAB „GAUDESTA“ pasiūlymui“, 1 priedas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymas Nr. AV-1358 „Dėl UAB „GAUDESTA“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1661) Pilkalnio g. 15, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-07-09, AS-539, 3 priedas.


2015-07-09

2015-07-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „GAUDESTA“ atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-541 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1601) Varupės g. 9, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija), teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, tai yra dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946) patvirtinto detaliojo plano  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas   Nr. AV-1161 „Dėl pritarimo UAB „GAUDESTA“ pasiūlymui“, 1 priedas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymas Nr. AV-1357 „Dėl UAB „GAUDESTA“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1601) Varupės g. 9, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-07-09, AS-540, 3 priedas.


2015-07-09

2015-07-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „GAUDESTA“ atstovaujama direktoriaus Kęstučio Gaudiešiaus (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-541 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1623; kad. Nr. 5558/0005:1654; kad. Nr. 5558/0005:1653; kad. Nr. 5558/0005:1640; kad. Nr. 5558/0005:1641; kad. Nr. 5558/0005:1642; kad. Nr. 5558/0005:1669) Versmelės g., Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija), teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, tai yra dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946) patvirtinto detaliojo plano  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas   Nr. AV-1146 „Dėl pritarimo UAB „GAUDESTA“ pasiūlymui“, 1 priedas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymas Nr. AV-1356 „Dėl UAB „GAUDESTA“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1623; kad. Nr. 5558/0005:1654; kad. Nr. 5558/0005:1653; kad. Nr. 5558/0005:1640; kad. Nr. 5558/0005:1641; kad. Nr. 5558/0005:1642; kad. Nr. 5558/0005:1669) Versmelės g., Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-07-09, AS-541, 3 priedas.


2015-07-08

2015-07-08 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „Vlastona“ atstovaujama direktoriaus Vlado Stonio (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-536 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9D, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. ir Klaipėdos rajono savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:102) Žemaitės g. 5, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija), teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, tai yra dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T11-790  (reg. Nr. 003553002951) patvirtinto detaliojo plano  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas   Nr. AV-1144 „Dėl pritarimo UAB „Vlastona“ pasiūlymui“, 1 priedas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymas Nr. AV-1355 „Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9D, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. ir Klaipėdos rajono savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:102) Žemaitės g. 5, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-07-08, AS-536, 3 priedas.


2015-07-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo girininkų k., (kad. Nr.5525/0003:84), Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr.T11-44 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą) (reg. nr.003553000437).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Girininkų k., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5525/0003:84). Plotas – 6.50 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-06-09 d. Nr.AV-1127.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-07-20 d. iki 2015-07-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-07-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Spengių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0002:69) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. liepos 7 d. iki 2015 m. liepos 20  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:567) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. liepos 7 d. iki 2015 m. liepos 20  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Kiokių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0008:199) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. liepos 7 d. iki 2015 m. liepos 20  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičių miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0003:167) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritorją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. liepos 7 d. iki 2015 m. liepos 20  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:99) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. liepos 7 d. iki 2015 m. liepos 20  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-07-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123), esančio Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimu Nr. T11-214 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo iniciatorius: UAB „Inžinerija LT“, Liepų g. 64, LT-91108, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).Tel. Nr. 8 683 80514, el. paštas: ausros27@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Remigijus Petrauskas (A 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-12-31 d. Nr.AV-3016.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-07-03 iki 2015-07-17 d. imtinai  Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Kadagių 8 – 5, Klaipėda, tel. Nr.8 683 80514, el. paštas: ausros27@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-07-13 iki 2015-07-17 d. imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2015-07-20 d. 10 val.  planavimo iniciatoriaus UAB „Inžinerija LT“ patalpose, adresu Liepų g. 64, LT-91108, Klaipėda.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.


2015-07-01

Informuojame, kad papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio  kadastrinis Nr. 5558/0007:305, Klipščių k., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“,  Klaipėdos 80-2, Laugalių k., Klaipėdos raj., tel.8 636 37650, el.p.  info@marteka.lt. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-07-15 iki 2015-07-24. Viešas susirinkimas numatomas 2015-07-27  9.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2015-07-01

Pranešame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, 5558/0007:159, 5558/0007:1094, 5558/0007:147, 5558/0007:1095) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-638 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, Kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumento pataisomis galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-07-02 iki 2015-07-16 imtinai.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu plano rengėjo adresu. Nagrinėjami pasiūlymai, gauti per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 13:18:12
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102