2013 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. vasario mėn.

2013-02-28

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Nibrų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1.8700 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0009:184), esantis Nibrų k., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, nuo 2013-02-28 iki 2013-03-28.


2013-02-28

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.7255 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:122), esantis Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, nuo 2013-02-28 iki 2013-03-28.


2013-02-28

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:1169), esančio Klipščių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553003160) sprendinius: padalyti sklypą į sklypus, bei nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-03-19 iki 2013-04-16 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-02 iki 2013-04-16 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-17 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-28

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Agluonėnų sen. Agluonėnų k., kadastro Nr. 5503/0003:205, detalusis planas, turintis tikslą – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudijimo būdą –gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2013m. kovo 15 d. iki 2013m. balandžio 12 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013m. kovo 29 d. iki 2013m. balandžio 12 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. balandžio 15 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-136, 2013-02-22 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Agluonėnų k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5503/0003:205 detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-28

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Priekulės sen. Stragnų k., kadastro Nr. 5552/0005:159, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudijimo būdą-gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2013m. kovo 15 d. iki 2013m. balandžio 12 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013m. kovo 29 d. iki 2013m. balandžio 12 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. balandžio 15 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-128, 2013-02-22 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Stragnų II k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5552/0005:159 detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-28

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Piktožių k., kadastro Nr. 5555/0001:12, 5555/0001:155; 5555/0001:156; 5555/0001:177; 5555/0001:236; 5555/0001: 346; 5555/0001:351; 5551/0001: 352, 5551/0001: 353, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę tikslinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, naudojimo pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą reikalavimus.Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2013m. kovo 15 d. iki 2013m. balandžio 12 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013m. kovo 29 d. iki 2013m. balandžio 12 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013m. balandžio 15 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-123, 2013-02-22 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Piktožių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5555/0001:12; 5555/0001:155; 5555/0001:156; 5555/0001:177; 5555/0001:236; 5555/0001: 346, 5555/ 0001:351; 5551/0001: 352, 5551/0001: 353 detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-27

Informuojame, kad parengtas Kalotės-Purmalių gyvenvietės susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. AV-2168).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano vadovė: Vita Salapėtienė.

Planuojama teritorija: Kalotės–Purmalių gyvenviečių aplinka (306 ha).

Planavimo tikslas: Nustatyti Kalotės­–Purmalių teritorijos dalies susisiekimo sistemą bei inžinerinės infrastruktūros vystymą. Užtikrinti šios sistemos darną, integruojant į bendrą Savivaldybės teritorijos susisiekimo bei infrastruktūros tinklą, derinant su parengtais ir šiuo metu rengiamais inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniais. Nustatyti Kalotės–Purmalių teritorijos susisiekimo sistemos ir infrastruktūros tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Planavimo rengimo programa. Rengimo etapai – parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis etapas. Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): planavimo pradžia – 2012 m. II ketvirtis, pabaiga – 2013 m. II ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2012 m. balandžio 15 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. kovo 25 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. imtinai specialusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. balandžio 16 d. 10.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-26

Rengiamas  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Pangesų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.: 5565/0001:311 Venckų k.v.). Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui, pritaikytų kaimo turizmui.

Planavimo organizatorius – fizinis amsuo

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-03-12 iki 2013-03-26,  UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199. 


2013-02-26

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.7255 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:122), esantis Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,  el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, nuo 2013-02-26 iki 2013-04-09.


2013-02-26

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Nibrų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1.8700 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0009:184), esantis Nibrų k., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, nuo 2013-02-26 iki 2013-04-09.


2013-02-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0013:898) Žiaukų k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, informacija tel. tel. 8 655 79129, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com. 


2013-02-25

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:131), esančio  Pėžaičių g. 12 , Pėžaičių k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr.T11-54 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai – pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti  į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (valstybinė žemė neplanuojama, žemės plotas išlieka nepakeistas).

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-03-12 iki 2013 -04-09. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-25 iki 2013-04-09, viešas susirinkimas numatomas balandžio 10 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu  planavimo organizatorių  įgaliotam asmeniui M. Bendikaitei ankščiau minėtu bendrovės adresu, tel 8-614-98750 .


2013-02-25

Informuojame apie parengtą žemės sklype kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą Juodupio kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5563/0006:377.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. kovo 11 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-02-25

Informuojame apie parengtą žemės sklype kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0011:21.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. kovo 11 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-02-25

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0004:0282, plotas 1.1928 ha.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į šešis sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. kovo 11 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-02-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5530/0004:419) Jakų k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-02-21

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T11-35 patvirtinta žemės sklypo Kelmiškės I k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0002:707)  detalaus plano koncepcija.Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (18.51) L12-331, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-03-07 iki 2013-04-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-18 iki 2013-04-02 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-04-05,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-02-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad Nr. 5544/0005:1201, Kiškėnų kaime, Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo metu atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros pagal Planų ir programų SPAV tvarkos apraše nustatytą tvarką. Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvada: AB „Klaipėdos nafta“, vadovaudamasi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 136-4971) 13 punkto nuostata, įvertinusi pateiktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, kad detaliajam planui strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas, priėmė sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-37 2013.01.31d. patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Planuojamos teritorijos adresas: 3,2670 ha ploto žemės sklypas, kadastriniu Nr.5544/0005:1201, Kiškėnų kaime, Lėbartų kadastro vietovėje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslas: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr. 00353004292) sprendinius: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų – dujų apskaitos stoties ir jos priklausinių statybai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa – vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai..

Detaliojo plano rengimo tvarka  – bendroji.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo Planavimo organizatoriaus teisių perėmėjo įgaliotas juridinis asmuo – AB „Klaipėdos nafta“ , Burių 19, 91003 Klaipėda ,tel. (8 46) 391772,  faksas (8 46) 311399.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt

Detaliojo plano rengimo terminai – 2012m. gruodis – 2013m. rugpjūtis. 

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013m. kovo 6d. iki balandžio 4d. Dovilų seniūnijoje, Minijos g. 2, LT-96222, Dovilai, Klaipėdos rajonas, tel.: (8~46) 44 41 46.

Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2013m. kovo 20d. iki balandžio 4d. Dovilų seniūnijoje, Minijos g. 2, LT-96222, Dovilai, Klaipėdos rajonas, tel.: (8~46) 44 41 46.

Viešas susirinkimas įvyks 2013m. balandžio 4d. 12 val. Dovilų seniūnijoje, Minijos g. 2, LT-96222, Dovilai, Klaipėdos rajonas, tel.: (8~46) 44 41 46.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriaus teisių perėmėjui - AB „Klaipėdos nafta“ arba detaliojo plano rengėjui – UAB “Ardynas” aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-20

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,5511 ha dydžio kitos paskirties, naudojimo būdo – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdžio – sandėliavimo statinių statybos žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5552/0009:577  Priekulės II  kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos raj. sav. detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo pobūdį į pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, rengimo terminas – 2012 m - 2013 m.

Planavimo organizatorius: UAB „Levosa“, adresas: Priekulės II k., Klaipėdos r. sav.; tel. 8698  12268.

Detaliojo plano rengėjas V. Dantos projektavimo firma, adresas Taikos pr. 24-330, 91222 Klaipėda, tel.: 846 383391, el. p. vidas@service.lt


2013-02-19

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0004:397), esančio Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatyti kokybinius ir kiekybinius užstatymo rodiklius. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-04-01 iki 2013-04-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-15 iki 2013-04-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-30 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-19

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:308), esančio Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Sunsolis“, Pilies g. 8-221, Klaipėda tel. 8687 00330, el paštas: info@sunprojektai.lt

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-727.

Su detaliojo plano koncepcija, parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-06 d. iki 2013-04-08 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB “Sunsolis“, Pilies g. 8-221, Klaipėda, el.paštas: info@sunprojektai.lt

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-03-25 d. iki 2013-04-08 d. imtinai vyks UAB “Sunsolis“,  patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-09 d. 10.00 val. UAB “Sunsolis“, patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-02-19

Rengiamas 5501/0002:12 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5501/0002:12), esantis Ablingos kaime, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas – 18,6574 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-03-06 iki 2013-03-20 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2013-02-18

Informuojame apie detaliojo plano Radailių k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5558/0002:85, koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T11-50 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Patvirtinta detaliojo plano koncepcija skelbiama Klaipėdos r. sav. tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir  parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-03-07d. iki 2013-04-09d. imtinai planą rengiančioje IĮ „Terra studija“, Žilvičių g. 31, Kaunas, tel. 862026001, el. paštas  mindaugas.bajoras@gmail.com.

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-03-22d. iki 2013-04-09d. imtinai Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1 Slengiai, Klaipėdos r. Viešas susirinkimas numatytas 2013-04-10d. 10 val. ten pat.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5555/0001:12, 5555/0001:155; 5555/0001:156; 5555/0001:177; 5555/0001:236; 5555/0001:346; 5555/0001:351; 5551/0001: 352, 5551/0001: 353), esančius Piktožių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, naudojimo pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2013-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:205), esančio Agluonėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudijimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2013-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:159), esančio Stragnų II k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudijimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com. 


2013-02-15

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav., Klausmylių vs., Sendvario sen., kadastro Nr. 5523/0009:154, 0,8792 ha, Gindulių k.v., detaliojo plano projektas.

Projekto tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 m. gruodžio mėn. Viešas svarstymas numatomas  bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Rengėjas – G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2013-02-15

Informuojame apie Adomo Petro Neimonto žemės sklypo (kad. Nr.5565/0002:114), esančio Liaunų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr.T11-52.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-03-06, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-20 iki 2013-04-04 imtinai darbo dienomis Priekulės seniūnijoje Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-04-05  9 val. taip pat Priekulės seniūnijoje Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-02-14

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0006:235), esančio Vanagų k., Klaipėdos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2013-02-25 iki 2013-03-12 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-02-14

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:366, sklypo plotas 0,1601 ha, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-03-06 iki 2013-04-04 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-21 iki 2013-04-04, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-05, 13.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-02-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:360), esančio Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – Alekso Strigūno individuali veikla, vykdoma pagal individualios veiklos pažymą Nr. (18.51) L12-873, buveinės adresu Taikos pr. 135-88, Klaipėda, LT-94251, Klaipėdos m. sav. tel. Nr. 8 601 567 42, el. paštas: LaikasStatyti@gmail.com; url.: www.laikasStatyti.lt

Su detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-03-05 iki 2013-04-04 imtinai plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus patalpose.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-20 iki 2013-04-04 plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2013-04-05 10:00 val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, LT-92337, Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-02-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų, kad. Nr.: 5510/0005:696, 5510/0005:697, 5510/0005:699, 5510/0005:700, 5510/0005:701, 5510/0005:702, Klaipėdos r. sav., Šlapšilės k., detalusis planas.

Planavimo tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį –  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-11 iki 2013-03-13, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g.7E-302, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-27 iki 2013-03-13 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-03-14, 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g.7E-302, Klaipėdoje.


2013-02-13

Pranešame apie parengto detaliojo plano, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus žemės sklype, kurio kadastro Nr. 5528/0001:589, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Taip pat informuojame, kad pasikeitė planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 4 d. iki 2013 m. kovo 29 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 18 d. iki 2013 m. kovo 29 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. kovo 29 d. 15 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-02-12

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:366, sklypo plotas 0,1601 ha, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-04-02 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-19 iki 2013-04-02, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-03, 13.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-02-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių adresu Jakų k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5530/0005:142, 5530/0005:143, 5530/0005:144, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86, faks. 8 (46) 21 01 63, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais). Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas –2013 m. II ketvirtis. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Susipažinti su detalaus plano projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui.


2013-02-12

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Priekulės II km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5552/0009:142 ir 5552/0009:301, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11-33 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. vasario 28 d. iki 2013m. kovo 28 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2013m. kovo 28 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013m. kovo 29 d. 12 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-02-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klemiškės II k., (kad. Nr. 5523/0004:127), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-01-31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-34 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-01 d. iki 2013-03-29 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-03-18 d. iki 2013-03-29 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-02 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-02-08

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Martinų k.,  Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0003:603), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.


2013-02-08

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5535/0005:488 – 2,0000  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11-47.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-02-25 iki 2013-03-25. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-12 iki 2013-03-25. Viešas svarstymas vyks 2013 m. kovo 26 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-02-08

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 2.5700 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:25), esantis Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m. 


2013-02-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0005:205 Tauralaukio k.v., esančio Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11-39 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. kovo 26 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 12 d. iki kovo 26 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 kovo 27 d. 17.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-02-08

Informuojame apie rengiamą UAB „SINSILA“ vykdomos ūkinės veiklos – žvėrelių auginimas Nausodžio g. 67, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialųjį planą.

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimas Nr.T11-666 "Dėl pritarimo UAB „SINSILA“ nuomojamo žemės sklypo (kad Nr.5568/0002:139) Nausodžio g. 67, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje, specialiojo plano rengimui".

Planuojama teritorija – UAB „SINSILA“ nuomojamas žemės sklypas (kad Nr.5568/0002:139) Nausodžio g. 67, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – UAB „SINSILA“, direktorius Saulius Birgiola, Sodų g. 3, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., LT-96216 Klaipėdos r. sav., tel./faksas: 8 46 458118, tel. 8 618 85516..

Specialiojo plano rengėjas – UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831.

Specialusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Specialusis planas rengiamas pagal UAB „SINSILA“ patvirtintą planavimo darbų programą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes nėra planuojamas vykdomos ūkinės veiklos išplėtimas.

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo tikslai ir uždaviniai: Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos. Suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką. Suderinti valstybės, savivaldybės, kitų juridinių ir fizinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2013 m. II ketvirčio.

Informuojame, kad yra numatomas minėto žemės sklypo (kad Nr.5568/0002:139) Nausodžio g. 67, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., parengto specialiojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-03-01 darbo dienomis, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-18 iki 2013-03-29 imtinai UAB „SINSILA“ įmonėje Nausodžio g. 67, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-04-02  10 val. taip pat UAB „SINSILA“ įmonėje Nausodžio g. 67, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr.8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-02-07

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5552/0004:30, Nr. 5552/0004:47), esančios Voveriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, kito nustatyti naudojimo būdą – rekreacinio naudojimo žemės sklypai, nekeičiant žemės naudojimo paskirties. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Minijos salos“.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-19 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-03 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-07

Informuojame, kad skelbiamas bendraja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Kulių k., Klaipėdos r. sav.: 0,1200 ha ploto, kad. Nr. 5544/0004:336; 0,2645 ha ploto, kad. Nr. 5544/0004:335“ svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“ (Lukiškių g.5-403, Vilnius, tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt). Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-25 iki 2013-03-26 IĮ „Archisima“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-12 d. iki 2013-03-26 d., viešas susirinkimas vyks 2013-03-26 d. 11.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teiktiraštu iki viešo susirinkimo pabaigos plano rengėjui IĮ „Archisima“ aukščiau nurodytu adresu.

Klaipėdos r. sav. Taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11-36 patvirtino žemės sklypų detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-02-06

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Šauklių  k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. Skl. kad. Nr. 5503/0004:6.

Planuojama teritorija –15.4000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0004:6), esantis Šauklių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.Kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 


2013-02-06

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr. 5558/0002:698, Nr. 5558/0002:697, detalusis planas, turintis tikslą padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2013 m. vasario 22 d. iki2013 m. kovo 22 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 08 d. iki 2012 m. kovo 22 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. kovo 25 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-60, 2013-01-31 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Radailių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5558/0002:698, Nr. 5558/0002:697) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-02-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Dariaus k. (kad. Nr. 5533/0004:0186, Judrėnų k. v.),  formavimo ir pertvarkymo projektas

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus. Formuojamų sklypų plotas negali būti mažesnis kaip 5.0 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Specialiojo plano rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 673 92494, el.paštas: info@geocentras.lt

Taip pat informacija, apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą skelbiama vietos dienraštyje „Banga“.

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.


2013-02-06

Informuojama, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012-04-26 sprendimu   Nr.T11-309 patvirtino Renato Poškos, Ramūno Poškos ir Šarūno Adomaičio žemės sklypų (kad. Nr.: 5568/0010:206; 5568/0010:205; 5568/0010:185), esančių Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano (planavimo tikslas – apjungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, suformuoti sklypus statinių statybai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus) koncepciją. Koncepcija talpinama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje “Teisės aktai”.

Pasiūlymus dėl rengiamo planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriams 

Su parengto detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2013-02-13 iki 2013-03-14, kreipiantis į plano rengėją  Vidą Vytienę, tel. 8 606 76441, el. p. vida.vytiene@gmail.com. Planas viešai bus eksponuojamas nuo 2013-02-28   iki 2013-03-14  Vėžaičių  seniūnijos  foje, skelbimų lentoje,  adresu:  Gargždų g. 25,  Vėžaičiai. Viešas susirinkimas įvyks 2013-03-15, 13 val., adresu: Žalgirio 33-8, Gargždai.

Kaimyninių žemės sklypų valdytojai  ir naudotojai, jeigu jų deklaruota gyvenamoji vieta ar buveinė neatitinka nurodytosios  registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-02-05

Rengiamas sklypo, Nr. 5503/0006:235, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vanagų  kaime, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti  ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybai, kūdros įrengimui. Susipažinimas su projektu –  Klaipėdoje, asmeniškai susitarus telefonu 868553780 nuo 2013-02-19 iki 2013-03-05.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo 

Projekto rengėjas UAB,,Geodemos planai,, Klaipėda ,Plieno g.3, adresas korespondencijai –Liepų g.16 p.d.175 ,Klaipėda LT 91004. ,telef. 868553780,elektr. paštas info@geodemosplanai.lt 


2013-02-05

Rengiamas sklypo, Nr.  5503/0001:614, Klaipėdos  rajono savivaldybėje,  Kojelių  kaime,  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti  vietą vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio  paskirties statinių statybai, pritaikytų kaimo turizmui. Susipažinimas su projektu –  Klaipėdoje, asmeniškai  susitarus telefonu 868553780  nuo 2013-02-19  iki 2013-03-05.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas UAB,,Geodemos planai,, Klaipėda, Plieno g.3, adresas korespondencijai – Liepų g.16 p.d.175, Klaipėda LT 91004. telef. 868553780, elektr. paštas info@geodemosplanai.lt 


2013-02-05

Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., kad. Nr. 5523/0006:357, plotas – 3,6329 ha.

Planuojama teritorija – 3.6329 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0006:357), esantis Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18. 


2013-02-04

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:221), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-19 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-04

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:219), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-19 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-04

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0009:761), esančio Kuodžių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-19 iki 2013-04-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-02-04

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0609 ha ploto žemės sklypas, esantis SB "Obelėlė", Laukų 6-oji g. 3, ir 0.0754 ha ploto žemės sklypas, esantis SB "Obelėlė", Laukų 6-oji g. 1, Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – sujungti du sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-02-14 iki 2013-02-28, jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-02-01

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Sondija“, a.k. 302917221, Dragūnų g. 3 – 45, Klaipėda, LT-92331;UAB ,,Danės projektai“, a.k. 301033579, Danės g. 6, 4 aukštas  Klaipėda, LT-92109;UAB ,,Likota“, a.k. 302908090, Sportininkų g. 28-11, Klaipėda, LT-92262;UAB ,,Monteksa“, a.k. 302848864, Varėnos g. 29-106, Alytus, LT-62166;UAB ,,Soltesta“, a.k. 302861452, Architektų g. 56-101, Vilnius, LT-04111;UAB ,,Vaigosta“, a.k. 302860119, Architektų g. 56-101, Vilnius, LT-04111.Vida Učkuronienė, Sigitas Žiūra;Vaclovas Vainutis.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Agluonėnų sen., Šauklių kaime žemės sklype kad. Nr. 5503/0004:31, plotas 8,8583 ha.

4.LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-01-17 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-155: planuojamai ūkinei veiklai – saulės elektrinių statybai Šauklių k., Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel.: (8 46) 46 64 62, kont. asmuo – M.Vaišvila.

7. Su planuojamos ūkinės veiklos poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

Skelbimas publikuojamas dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2013-02-02 ir Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-02-02


2013-02-01

Informuojame, kad vykdant Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus, yra skelbiamas parengto žemės ūkio paskirties sklypo Klaipėdos r. sav. Saulažolių k.; kad. Nr.: 5538/0016:715, sklypo plotas – 0,4141 ha, detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-20 iki 2013-03-21 d. imtinai plano rengėjo – UAB “AA1” patalpose, Turgaus a. 27, Klaipėdoje, informacija tel. (8 46) 312458.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-05 iki 2013-03-21 imtinai UAB “AA1” patalpose, Turgaus a. 27, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-22 10.00 val. UAB “AA1” patalpose, Turgaus a. 27, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, plano rengėjui – UAB “AA1”, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel./faks. (8 46) 312458; el. p. info@uostamiescioprojektas.lt


2013-02-01

Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Saulažolių k.,  kadastro Nr. 5538/0016:707 0,2000 ha, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2013 vasario 15 d. iki 2013 kovo 18 d. pas planavimo organizatorių J.Basanavičiaus g. 61C-1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 869829871. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 vasario 15 d. iki 2013 kovo 7 d. tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas numatomas 2013 kovo 18 d., 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Rengėjas – G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2013-02-01

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.Planuojama teritorija – Pertvarkoma teritorija 1,4300 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0002:549 ), esantis Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti  į keturis sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Tilžės g. 60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15 d. projekto rengėjo patalpuose – UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2013-02-01

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:281 Lėbartų k.v.), esančio Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 IV ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: +370-674-00333.


2013-02-01

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:473 Lėbartų k.v.), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. – 2013 III ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-02-01

Pradedamas  rengti sklypo, kad. Nr. 5568/0009:616, Klaipėdos  rajono savivaldybėje, Ežaičių kaime, kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Susipažinimas su projektu Klaipėdoje, asmeniškai  susitarus  telefonu 868553780 nuo 2013-02-15 iki 2013-02-28.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo 

Projekto rengėjas – UAB,,Geodemos planai,, Klaipėda, Plieno g. 3, adresas korespondencijai – Liepų g.16 p.d.175, Klaipėda LT 91004. telef. 868553780, elektr. paštas info@geodemosplanai.lt


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 09:38:30
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102