2012 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. gruodžio mėn.

2012-12-31

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0003:0199), esantis Šlapšilės k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į šešis sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės 1, Klaipėda, nuo 2013-01-02 iki 2013-01-16 d.


2012-12-28

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Medsėdžių k., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 6.7100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5555/0003:147), esantis Medsėdžių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, pirčių komplekso, trumpalaikio apgyvendinimo statinių, tvenkinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-12-28

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo  (kad. Nr. 5523/0003:382) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti planuojamos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 003553004109) sprendinius: nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (valstybinė žemė neplanuojama, išlaikant valstybinės žemės plotą nepakeistą).

Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2013 m. IV ket.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėjai: fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublika, patikėtinis-Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Jala”, buveinės adresas: Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel./faks. 8-46 473339,  mob. 8 674 99147.


2012-12-28

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.,  kad.  Nr.  5544/0002:584,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatoriai – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui. 


2012-12-27

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.8438 ha žemės sklypas , esantis Tarvydų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinio, pirties statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, kodas 270049130, esanti adresu: A.Vaišvilos g. 5-42, Plungė. Tel.869881272

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: A.Vaišvilos g. 5-42, Plungė arba Klaipėdos rajono savivaldybės  administracios patalpose nuo 2013-01-03 iki 2013-01-17 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 869881272. 


2012-12-21

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T11-733 patvirtinta žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0007:18), esančio Samališkės g. 17, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (18.51) L12-331, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741.

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.                     

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-01-14 iki 2013-02-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-29 iki 2013-02-11 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-02-12,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.       


2012-12-21

Informacija apie patvirtintą specialiojo plano koncepciją ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). Informuojame, kad Planavimo organizatorius AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. BV-151 patvirtino rengiamo regiono lygmens ypatingos valstybinės svarbos projekto Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepciją.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1-196 (Žin., 2012 Nr. 11-499).

Planavimo organizatorius – AB „Klaipėdos nafta”, Burių g. 19, 91003 Klaipėda, tel. (8 46) 391772, faks.    (8 46) 311399, el. p. info@oil.lt, www.oil.lt.

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Susipažinti su parengto Specialiojo plano koncepcija ir motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei su parengta plano SPAV ataskaita, įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, o taip pat su informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus, rezultatus galima Planavimo organizatoriaus arba Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjo būstinėse aukščiau nurodytais adresais.

Specialiojo plano koncepcija paskelbta Planavimo organizatoriaus interneto tinklalapyje - www.oil.lt/SGD terminalo projektas/SGDT specialusis planavimas.

Viešas svarstymas – apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat baigiamojo susirinkimo-konferencijos vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.


2012-12-19

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Dituvos k., Klaipėdos r.sav.: 1,3699 ha ploto, kad. Nr. 5552/0011:166“ svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – UAB “Luzana”, Šilutės pl. 79/18, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“ (Klaipėdos 9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-11 iki 2013-02-08 IĮ „Archisima“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-25d. iki 2013-02-08d., viešas susirinkimas vyks 2013-02-08d. 11.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teiktiraštu iki viešo susirinkimo pabaigos plano rengėjui IĮ „Archisima“ aukščiau nurodytu adresu.

Klaipėdos r. sav. Taryba 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T11-597 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 


2012-12-19

Informuojame, kad skelbiamas parengto “Žemės sklypų, esančių Karklės k., Klaipėdos r. sav., 0,2988 ha ploto (kad. Nr. 5528/0003:51), 0,7000 ha ploto (kad. Nr. 5528/0003:130)” detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus, pakeičiant žemės sklypo (kadastr.Nr.5528/0003:130) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene, derinamas ir tvirtinamas bendraja tvarka.

Planavimo organizatoriai: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Laitila Architects Baltic”, Stadiono gt.16, Klaipėda, Lietuva, tel. 8 670 70604.

Viešas svarstymas: Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.01.02 iki 2013.01.29 UAB “Laitila Architects Baltic” patalpose, Stadiono gt.16, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vieša detaliojo plano projekto ekspozicija vyks nuo 2013.01.09 iki 2013.01.29, tuo pačiu adresu, taip pat prie planuojamų žemės sklypų įrengtame informaciniame stende Karklės kaime. Apie detaliojo plano projekto viešą svarstymą su visuomene taip pat skelbiama Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje (www.klaipedos-r.lt). Pasiteiravimas detaliojo plano sprendinių ar viešo svarstymo su visuomene klausimais galimas aukščiau nurodytais planavimo organizatorių bei plano rengėjo telef. numeriais.

Parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene rezultatų aptarimo susirinkimas įvyks 2013.01.30, 9:00 val. UAB “Laitila Architects Baltic” patalpose, Stadiono gt.16, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymų, pretenzijų, pastabų pateikimo tvarka: Pasiūlymai, pretenzijos, pastabos dėl parengto detaliojo plano sprendinių, planavimo eigos ar procedūrų gali būti teikiami raštu detaliojo planavimo organizatoriams ir plano rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene rezultatų aptarimo susirinkimo datos ir šio susirinkimo metu.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams, įstatymų nustatyta tvarka.


2012-12-18

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Šlapšilės km., Dauparų- Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5510/0005:481, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-741 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.      

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m.sausio 11 d. iki 2013 m. vasario 07 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. sausio 25 d. iki 2013 m. vasario 07 d. imtinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013 m. vasario 08 d. 15 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-12-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0004:110, Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas, plotas – 1,6000 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detalusis planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Detaliuoju planu numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksplotacija.

Detaliojo planavimo rengimo terminas (preliminarus) – pabaiga 2013 m. III ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Plano rengėjas: UAB „EKOTEKTONIKA“, Daržų g.10/Bažnyčių g.4, Klaipėda, tel/fax. (8 46) 310240, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, nes nėra kriterijų pastarajam atlikti.

Su rengiamu projektu galima susipažinti darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-12-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0004:231, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas, plotas – 2,1634 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir rekreacinės teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detalusis planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Detaliuoju planu numatoma gyvenamųjų namų statyba, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba ir eksplotacija.

Detaliojo planavimo rengimo terminas (preliminarus) – pabaiga 2013 m. III ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „EKOTEKTONIKA“, Daržų g.10/Bažnyčių g.4, Klaipėda, tel/fax. (8 46) 310240, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, nes nėra kriterijų pastarajam atlikti.

Su rengiamu projektu galima susipažinti darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-12-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5523/0002:163, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas, plotas – 1,0400 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detalusis planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Detaliuoju planu numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksplotacija.

Detaliojo planavimo rengimo terminas (preliminarus) – pabaiga 2013 m. III ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „EKOTEKTONIKA“, Daržų g.10/Bažnyčių g.4, Klaipėda, tel/fax. (8 46) 310240, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, nes nėra kriterijų pastarajam atlikti.

Su rengiamu projektu galima susipažinti darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-12-17

Pradedamas rengti detalusis planas Girkalių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:391.

Planavimo tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobudį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NT Sfera“, Turgaus a. 22, Darbėnai, Kretingos r. sav., tel. 860023293  el. paštas: svajunas.butkus@gmail.com 


2012-12-17

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Žemaitės g. 10, Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomo pastato (administracinis – unikalus Nr.5598-0000-6019, kiti statiniai (inžineriniai) –kiemo statiniai –unikalus Nr. 5598-0000-6028), esančio Žemaitės g. 10, Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano rengimo inicijatorius – Klaipėdos r.savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai", Klaipėdos filialas Taikos pr. 24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2012-12-17

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1,1800 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0003:123), esantis Pipirų kaime, Klaipėdos rajone. 

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, numatant vietą gyvenamojo namo, su priklausiniais  kaimo turizmui vystiti statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-01-04 iki 2013-01-17. Tel. (8 445) 78199, 


2012-12-17

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:59), esančio adresu Pušyno g. 7, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013 01 10 iki 2013 02 11 pas planavimo organizatorių adresu Pušyno g. 7, Dovilų mstl., Klaipėdos rajonas. Viešas susirinkimas numatomas 2013 02 11  11 val. ten pat.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „A TEAM PROJECTS“. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-12-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0005:1201, Kiškėnų kaime, Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. AV-2084 „Dėl žemės sklypų detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarčių“.

Detaliojo plano rengimo metu bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros pagal Planų ir programų SPAV tvarkos apraše nustatytą tvarką.

Planuojamos teritorijos adresas: 3,2670 ha ploto žemės sklypas kadastriniu Nr. 5544/0005:1201 Kiškėnų kaime, Lėbartų kadastro vietovėje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslas: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr. 00353004292) sprendinius: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų – dujų apskaitos stoties ir jos priklausinių statybai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa – vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai..

Detaliojo plano rengimo tvarka  – bendroji.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys. Planavimo organizatoriaus teisių perėmėjo įgaliotas juridinis asmuo – AB „Klaipėdos nafta“ , Burių 19, 91003 Klaipėda ,tel. (8 46) 391772,  faksas (8 46) 311399.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: ardynas@ardynas.lt

Detaliojo plano rengimo terminai – 2012m. gruodis – 2013m. rugpjūtis. 

Pasiūlymų teikimo tvarka – pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriaus teisių perėmėjui - AB „Klaipėdos nafta“ arba detaliojo plano rengėjui – UAB “Ardynas” aukščiau nurodytais adresais.

Apie detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo su visuomene procedūras planavimo organizatorius informuos papildomai LR įstatymų nustatyta tvarka.


2012-12-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5530/0005:604, Jakų k., Klaipėdos r.sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000575) sprendimus: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, pakeisti pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, J.Zauerveino g.21-7, Klaipėda, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. I ketvirčio.


2012-12-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5568/0008:115, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., detalusis planas.

Planavimo tikslas: prijungti laisvos valstybinės žemės sklypo plotą (apie 0,0256 ha|), pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, J.Zauerveino g. 21-7, Klaipėda, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013m II ketvirčio.


2012-12-17

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Gluosnių g. 11, Plikių mstl., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto organizatorius – žemės sklypo naudotojas

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-01-03 iki 2013-01-17, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.       


2012-12-17

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Danės g. 7, Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie esamų  gyvenamųjų pastatų pagal valstybinės žemės suteikimo dokumentus ir juose nustatytus duomenis.

Projekto organizatorius – žemės sklypo naudotojas.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda.Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-01-03 iki 2013-01-17, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-12-17

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 3.0500 ha žemės sklypas , esantis Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-01-03 iki 2013-01-17 dienos darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus tel.861284194.


2012-12-17

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.6378 ha žemės sklypas , esantis Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinio, pirties statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-01-03 iki 2013-01-17 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


2012-12-14

Bendrąja tvarka pradedamas rengti 2,12 ha ploto žemės sklypo Radailių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Kadastro Nr. 5558/0002:85.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Rengimo terminas (preliminarus) – 2013m. III ketv. Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui IĮ „Terra studija“ Žilvičių g. 31 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com. Apie parengtą detalųjį planą ir viešą ekspoziciją, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai. 


2012-12-14

Bendrąja tvarka pradedamas rengti 4,82 ha ploto žemės sklypo Girkalių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Kadastro Nr. 5528/0006:7.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Rengimo terminas (preliminarus) – 2013m. III ketv. Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui IĮ „Terra studija“ Žilvičių g. 31, Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com. Apie parengtą detalųjį planą ir viešą ekspoziciją, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai. 


2012-12-13

Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5552/0009:660 – 0,9500  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T11- 568.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-01-04 iki 2013-01-31. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-18 iki 2013-01-31. Viešas svarstymas vyks 2013 m. vasario 01 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-12-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas. Sklypų kad. Nr. 5552/0003:226 – 1,0508  ha; kad. Nr. 5552/0003:227 – 1,0491  ha; kad. Nr. 5552/0003:228 – 1,6501 ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Planuojamas projekto baigimo terminas – 2012 m. II ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. 


2012-12-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Priekulės II k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas. Sklypo kad. Nr. 5552/0009:683 – 0,2000  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Planuojamas projekto baigimo terminas – 2012 m. II ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. 


2012-12-13

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, esančių Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypų kad. Nr. 5558/0005:703 – 1,2500  ha; kad. Nr. 5558/0005:704 – 1,4500  ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Jala”, Taikos pr. 46-1 (trečias aukštas), LT-91213, Klaipėda (46) 473339.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-732.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-01-04 iki 2013-01-31. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-18 iki 2013-01-31. Viešas svarstymas vyks 2013 m. vasario 01 d., 15.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-12-12

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Šnaukštų k., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1.1500 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5505/0002:168), esantis Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-12-12

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:230, 5558/0014:229), esančių Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 00355000317) sprendinius: pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Jala“, Taikos pr. 46,  Klaipėda, III aukštas, tel./faks. 8 46 473339,  mob.  8 674 99147.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-755.

Su detaliojo plano koncepcija, parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-02 d. iki 2013-02-04 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB „Jala“, Taikos pr. 46, Klaipėda, III aukštas, tel./faks. 8 46 473339,  mob. 8 64016744.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-01-18 d. iki 2013-02-01 d. imtinai vyks UAB „Jala“ patalpose, išsamesnė informacija tel. 8-46 473339, mob. 8 674 99147.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-05 d. 16 val. UAB „Jala“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-12-12

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Slengių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Sklypo kad. Nr. 5558/0007:258 –  0.2050 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo detaliojo plano (reg. Nr. 003553000509) sprendinius: naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ekotektonika“, Daržų g.10/bažnyčių g. 4, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, faks. 310240, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11- 546.

Su rengiamu projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2012-12-31 iki 2013-01-28. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-15 iki 2013-01-28. Viešas svarstymas vyks 2013 m. sausio 29 d., 11.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-12-11

Informuojame, kad skelbiamas žemės  sklypo Saulažolių k. Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav. (kad. Nr. 5538/0016:61) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com, tel. 8 686 65395. Su projektu galima susipažinti nuo 2012-12-27 d. iki 2013-01-23 d. UAB „Vitlinija“patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-10 d. Iki 2013-01-23 d., viešas susirinkimas vyks 2013-01-24 d., 10 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395,  el.p. vitlinija@gmail.com

Klaipėdos r. sav. Taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-754 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 

Planavimo organizatoriaus  Stanislovo Grabio įgaliotas asmuo V.Kelbauskis, tel. 8 686 65395


2012-12-11

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5544/0003:15, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-725 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. gruodžio 27 d. iki 2013m. sausio 24 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2013m. sausio 24 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013m. sausio 25 d. 15 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-12-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5552/0011:166, 1.3699ha Stragnų k.v.) Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2013m. gruodžio mėn.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T11-597 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – UAB “Luzana”, Šilutės pl. 79/18, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“ (Klaipėdos 9, Dauparai, Klaipėdos raj., tel.8 614 58237).


2012-12-07

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Saulažolių k., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5538/0016:177), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.


2012-12-07

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Kelmiškės I k., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0002:707), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.  

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 


2012-12-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0005:359), esantis Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-01-10.


2012-12-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0004:845), esantis Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-01-10.


2012-12-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 20,6625 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0009:75), esantis Klaipėdos g. 1, Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-01-10.


2012-12-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0004:847), esantis Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-01-10.


2012-12-07

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Jonažolių g. 9, Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prijungti papildomą leistiną laisvos valstybinės žemės sklypą prie esančio sklypo Nr. 5544/0018:170.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, esanti adresu: A.Vaišvilos g. 5-42, Plungė. Tel. +37069881272.

Susipažinti su parengtu projektu galima Dovilų seniūnijos patalpose nuo 2012-12-10 iki 2012-12-28 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: +37069881272.


2012-12-06

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Bruknių g. 10, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj., sklypo kad. Nr. 5513/0003:26, plotas 0,06 ha ir Bruknių g. 12, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5513/0003:25, plotas 0,06 ha.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2012-12-12 iki 2013-01-02 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2012-12-06

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5550/0001:282, 5550/0001:358), esančios Pozingių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra žemės sklypą (kad. Nr. 5550/0001:282) padalyti į sklypus, vieną iš jų sujungti su sklypų (kad. Nr. 5550/0001:358), pakeisti naujai suformuoto žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-02-04 iki 2013-03-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-04 Veiviržėnų seniūnijos patalpose, Laisvės g. 4, Veiviržėnai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-05 10:00 val. Veiviržėnų seniūnijos patalpose, Laisvės g. 4, Veiviržėnai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-12-06

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 0,1200 ha, žemės sklypai (kad. Nr. 5568/0013:23 ir 5568/0013:24 ), esantys SB „Šermukšnėlė“, Pamiškės g. 17 ir 19, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – sujungti sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypų savininkas .

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2012-12-20 iki 2013-01-10.


2012-10-06

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo  projektas Klaipėdos raj. sav., Saulažolių k., Ryto g. 26. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 5.3800 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:175), esantis Ryto g. 26, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto organizatorius –  fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose –  P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-12-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Kairių k. (kad. Nr. 5552/0001:204, kad. Nr. 5552/0001:180, kad. Nr. 5552/0001:170, kad. Nr. 5552/0001:146, kad. Nr. 5552/0001:138, kad. Nr. 5552/0001:151, kad. Nr. 5552/0001:167,  kad. Nr. 5552/0001:206, kad. Nr. 5552/0001:140, kad. Nr. 5552/0001:142, kad. Nr. 5552/0001:215, kad. Nr. 5552/0001:144, kad. Nr. 5552/0001:208, kad. Nr. 5552/0001:190, kad. Nr. 5552/0001:155), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių gyvenamųjų pastatų ir jų priklausinių statyba ir eksploatacija. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-11-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-736 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-12-31 d. iki 2013-01-28 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-01-15 d. iki 2013-01-28 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-29 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.  

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2012-12-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Šimkų k. (kad. Nr. 5545/0004:13), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-11-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-766 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-12-31 d. iki 2013-01-28 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-01-15 d. iki 2013-01-28 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-29 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2012-12-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Rimkų k. (kad. Nr. 5544/0002:216), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-11-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-737 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-12-31 d. iki 2013-01-28 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-01-15 d. iki 2013-01-28 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-29 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2012-12-05

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2012 11 29 Nr.T11-726 patvirtinta žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:59), esančio adresu Pušyno g. 7, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcija.

Su koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių ir plano rengėją UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, LT- 92252 Klaipėda, tel. (8 46) 311 403. faks. 311 403 el. paštas: atas.r@takas.lt., projekto vadovas Vaida Atienė.


2012-12-05

Pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5565/0003:57, plotas 3,0000 ha, detalusis planas. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012-12-27 iki 2013-01-24 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-11 iki 2013-01-24, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-25, 13.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2012-12-03

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Kojelių kaimo, Agluonėnų seniūnijos, Arūno Girtavičiaus ir Algimanto Baranausko žemės sklypų, kad. Nr. 5503/0001:567 (3,3567 ha) ir 5503/0001:568 (2,8800ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fiziniai amsenys, (įgaliotas asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“, Tilžės g. 53, Klaipėda, tel. 846314354)

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-05-31 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-362.

Detaliojo plano metu parengtas Klaipėdos rajono, Kojelių kaimo, Agluonėnų seniūnijos, žemės sklypų kad. Nr. 5503/0001:567  3,3567 ha ploto  ir  5503/0001:568  2,8800ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo su detaliojo plano koncepcija, SPAV atrankos dokumentu bei detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su koncepcija , SPAV atrankos dokumentu  ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas,  parengtu detaliuoju planu galima nuo  2012 m. gruodžio 27 d. iki 2013 m. sausio 29 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013  m.  sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 29 d. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 3, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. sausio 30d. 13:00 val., Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 3, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2012-12-03

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Eglynų kaimo, Dauparų-Kvietinių seniūnijos, Stasio Stuopelio sklypo, kad. Nr. 5510/0001:11 (9,2648 ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus ir vienam iš jų pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-552.

Detaliojo plano metu parengtas Klaipėdos rajono, Eglynų kaimo, Dauparų-Kvietinių seniūnijos, žemės sklypo kad. Nr. 5510/0001:11  9,2648 ha ploto  paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo su detaliojo plano koncepcija, SPAV atrankos dokumentu bei detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su koncepcija , SPAV atrankos dokumentu  ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas,  parengtu detaliuoju planu galima nuo  2012 m. gruodžio 27 d. iki 2013 m. sausio 29 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013  m.  sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 29 d. Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, LT- 96121, Gargžduose, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. sausio 30d. 11:00 val., Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, LT- 96121, Gargžduose, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 14:17:31
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102