2020 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. balandžio mėn.


2020-04-27


 DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5558/0005:511) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-323 (reg. Nr. 003553000602) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. balandžio 29 d. iki 2020 m. gegužės13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gegužės 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5558/0005:511) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-04-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypŲ kad. Nr. 5510/0004:143 ir Nr. 5510/0004:200, Klaipėdos r. sav. DAUPARŲ - KVIETINIŲ sen., JoNUŠŲ k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių seniūnija, Jonušų  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas:Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1,

Gargždai, Klaipėdos r. sav.. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-10-24 Nr. AV-2259.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti žemės sklypus į vieną ir padalinti į sklypus, daliai žemių pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-04-23 d. iki 2020-05-06 d. imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-19-582.

Jei viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais laikotarpiu pasibaigs šalyje paskelbto karantino laikotarpis, susipažinti bus galima Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto Nr. K-VT-55-19-582. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-05-06 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-04-20

                                                                                                  

 

PROJEKTO ORGANIZATORIUS                                                                  PROJEKTĄ RENGIA                                                               

KLAIPĖDOS RAJONO                                                                                   UAB "ATAMIS"

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS                                                     

 INFORMUOJAME APIE PARENGTUS „JUNGIAMOJO KELIO, RUOŽO ŠALIA MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KLAIPĖDA NUO DAUPARŲ VIADUKO IKI JAKŲ ŽIEDO, SU PRIVAŽIUOJAMAISIAIS KELIAIS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE“ SPRENDINIUS

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-324 „Dėl Jungiamojo kelio, ruožo šalia magistralinio kelio A1 Vilnius-Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo, su privažiuojamaisiais keliais, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: apie 300 ha

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

 Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. balandžio 28 d. ir baigiasi 2020 m. gegužės 14 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-55-18-47), savivaldybės patalpose (Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16) bei Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

 Aiškinamasis raštas

Pagrindinys sprendinių brėžinys

Sklypų ribų brėžinys 


2020-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šaipių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:81) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – G. P. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  balandžio  22 d. iki 2020 m. gegužės 6  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0013:134) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – G. Č. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  balandžio  22 d. iki 2020 m. gegužės 6  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-04-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ(KAD. NR. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2013-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2182 (reg. Nr. 003553005089) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 2020 m. gegužės6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gegužės 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ(KAD. NR. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-04-10

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:781) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-05-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1191 (reg. Nr. 003553005264) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: Gobergiškės g. 59, Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1483 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „LPGS Service“, adresas Gobergiškės g. 53, Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav.

Detaliojo plano rengėjas: Albino Giriūno IĮ, Artojo g. 7E, LT-92105, Klaipėda., el. p. ag.architektura@gmail.lt, tel. Nr. (8 610) 35139.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. AV-107 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:781) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5510/0003:781 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-04-17 d. iki 2020-04-30 d. imtinai:

  • Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt;
  • Jei viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais laikotarpiu pasibaigs šalyje paskelbto karantino laikotarpis, planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Klaipėdos g. 2, Gargždai);
  • Jei viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais laikotarpiu pasibaigs šalyje paskelbto karantino laikotarpis, plano rengėjo patalpose – Albino Giriūno IĮ, Artojo g. 7E, LT-92105, Klaipėda., el. p. ag.architektura@gmail.lt, tel. Nr. (8 610) 35139.
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-19-40;

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys.  Aiškinamasis raštas.


2020-04-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1177)  Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-02-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-271 (reg. Nr. 003553003160) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1177) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.6143 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas Nr. AV-2279 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1177) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: daliai sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-04-17 iki 2020-04-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-586. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-04-30) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-04-08

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

 Nauji planavimo tikslai:sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730) į vieną ir padalyti į sklypus. Suformuotiems sklypams ir žemės sklypui (kad. Nr. 5510/0005:731) pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-19 įsakymas „DĖL 2019-06-20 ĮSAKYMO NR. AV-1311 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2020-04-08

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-04-01

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:pertvarkyti tris Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, sujungiant juos į vieną žemės sklypą, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-04-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-549, Priedas Nr. 2


2020-04-08

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:403; 5510/0004:397) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-04-01

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: sujungti bendrą ribą turinčius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotam žemės sklypui nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:403; 5510/0004:397) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-04-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-538, Priedas Nr. 2


2020-04-07

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0005:391; 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, patvirtintų 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriausįsakymu Nr. AV-2366 (reg. Nr. 003553004652) ir 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2367 (reg. Nr. 003553004651) keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. balandžio 9 d. iki 2020 m. balandžio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. balandžio 23 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0005:391; 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-04-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Purmalių k., Naujoji g. 5, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0013:446) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: praplėsti parinktos ūkininko ūkio sodybos ribas. Projekto uždaviniai: praplėsti suplanuotos žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – J.N. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. balandžio 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-04-03 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:254) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – M.B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. balandžio 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-04-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590)  Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-04-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-127 (reg. Nr. 003553000874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1918 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymas Nr. AV-1779 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-04-09 iki 2020-04-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-471. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-04-23) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-27 09:51:40
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102