2018 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. vasario mėn.

2018-02-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1020; 5523/0002:1021) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, pakeisti sklypų ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1020; 5523/0002:1021) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-02-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-272, Priedas Nr. 2


2018-02-27

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad.Nr.5523/0003:0007),esančio Martinų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-02-06 d. priimtu įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-127. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto rengimo tikslas- padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdus į kitos paskirties žemę; nustatyti naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvena-mųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos raj.; el. paštas: klaipedos.rajonas@nzt.lt; tel.870685511.

Projekto iniciatorius – fzinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės ind. įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, tel.861284194, el.paštas: p.galinskiene@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2018-03-01 iki 2018-03-15 darbo dienomis jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.


2018-02-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-11-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. kovo 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-02-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:317) Trušelių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-124 (reg. Nr. 003553000504) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad.Nr.5558/0005:317) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-11-09 d. Nr. AV-2447.

Planavimo tikslai: : nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553000504).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-27 d. iki 2018-03-13 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-623.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-13 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-02-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Kalotės k., (kad. Nr. 5558/0014:191; kad. Nr. 5558/0014:192), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Kalotės k., (kad. Nr.5558/0014:191, kad. Nr.5558/0014:192), Klaipėdos rajone. Plotas – 1.1172 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-01-09 d. Nr.AV-43.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2001-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 11 posėdžio sprendimu Nr.189 (reg. Nr.003553000223) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai –pertvarkyti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-03-06 iki 2018-03-19 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-18-33) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-19), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-02-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Sausių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0003:480) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. vasario 23 d. iki 2018 m. kovo 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:646) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:646) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-02-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-235, Priedas Nr. 2


2018-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:114; 5535/0004:128) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei rekreacinės teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:114; 5535/0004:128) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2018-02-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-255, Priedas Nr. 2


2018-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:327) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0007:327 į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:327) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-02-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-237, Priedas Nr. 2


2018-02-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:353) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2004-08-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-232 (reg. Nr. 003553000551) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 21 d. iki 2018 m. kovo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. kovo 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:353) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2018-02-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5510/0004:426; Nr.5510/0004:427;  Nr.5510/0004:428; Nr.5510/0004:429) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-43 (reg.Nr.003553000435) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr.5510/0004:426; Nr.5510/0004:427;  Nr.5510/0004:428; Nr.5510/0004:429) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-03-30 d. Nr.AV- 697.

Planavimo tikslai: koreguoti 2003-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-43 (reg. Nr.003553000435) patvirtinto detaliojo plano sprendinius nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sujungti sklypus, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-23 d. iki 2018-03-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-175.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-02-14

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018 m. vasario 23 d. (įskaitytinai) galima teikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, elektroniniu paštu vstt@vstt.lt.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumento projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje http://www.vstt.lt/ Saugomų teritorijų planavimas / Specialusis saugomų teritorijų planavimas / Visuomenės informavimas apie saugomų teritorijų planavimą.


2018-02-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Nr. 5525/0006:0018 Brožių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (Nr. 5525/0006:0018) Piktožių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. vasario 13 d. iki 2018 m. vasario 27 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-02-27 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-44390.


2018-02-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:103) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2001-09-06 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo    14 posėdžio sprendimu Nr.297 (reg. Nr. 003553000255), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. kovo 05 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. kovo 05 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:103) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-02-12

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl  Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018 m. vasario 23 d. (įskaitytinai) galima teikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, elektroniniu paštu vstt@vstt.lt.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumento projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje http://www.vstt.lt/ Saugomų teritorijų planavimas / Specialusis saugomų teritorijų planavimas / Visuomenės informavimas apie saugomų teritorijų planavimą.


2018-02-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Baukštininkų k., (kad. Nr.5558/0004:419, kad. Nr.5558/0004:280, kad. Nr.5558/0004:281, kad. Nr.5558/0004:283, kad. Nr.5558/0004:344, kad. Nr.5558/0004:282, kad. Nr.5558/0004:343, kad. Nr.5558/0004:342, kad. Nr.5558/0004:341, kad. Nr.5558/0004:340, kad. Nr.5558/0004:373, kad. Nr.5558/0004:372, kad. Nr.5558/0004:367, kad. Nr.5558/0004:365, kad. Nr.5558/0004:369, kad. Nr.5558/0004:371, kad. Nr.5558/0004:364, kad. Nr.5558/0004:366, kad. Nr.5558/0004:368, kad. Nr.5558/0004:307, kad. Nr.5558/0004:306, kad. Nr.5558/0004:305, kad. Nr.5558/0004:294, kad. Nr.5558/0004:293, kad. Nr.5558/0004:291, kad. Nr.5558/0004:290, kad. Nr.5558/0004:289, kad. Nr.5558/0004:288, kad. Nr.5558/0004:287, kad. Nr.5558/0004:286, kad. Nr.5558/0004:285, kad. Nr.5558/0004:354, kad. Nr.5558/0004:351, kad. Nr.5558/0004:350, kad. Nr.5558/0004:349, kad. Nr.5558/0004:348, kad. Nr.5558/0004:347, kad. Nr.5558/0004:346, kad. Nr.5558/0004:345, kad. Nr.5558/0004:319, kad. Nr.5558/0004:324, kad. Nr.5558/0004:325, kad. Nr.5558/0004:326, kad. Nr.5558/0004:332, kad. Nr.5558/0004:363, kad. Nr.5558/0004:383, kad. Nr.5558/0004:382, kad. Nr.5558/0004:379, kad. Nr.5558/0004:378, kad. Nr.5558/0004:377, kad. Nr.5558/0004:376, kad. Nr.5558/0004:361, kad. Nr.5558/0004:360, kad. Nr.5558/0004:359, kad. Nr.5558/0004:358, kad. Nr.5558/0004:314, kad. Nr.5558/0004:313, kad. Nr.5558/0004:312, kad. Nr.5558/0004:311, kad. Nr.5558/0004:355, kad. Nr.5558/0004:321, kad. Nr.5558/0004:320, kad. Nr.5558/0004:385, kad. Nr.5558/0004:362, kad. Nr.5558/0004:295), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Baukštininkų k., (kad. Nr.5558/0004:419, kad. Nr.5558/0004:280, kad. Nr.5558/0004:281, kad. Nr.5558/0004:283, kad. Nr.5558/0004:344, kad. Nr.5558/0004:282, kad. Nr.5558/0004:343, kad. Nr.5558/0004:342, kad. Nr.5558/0004:341, kad. Nr.5558/0004:340, kad. Nr.5558/0004:373, kad. Nr.5558/0004:372, kad. Nr.5558/0004:367, kad. Nr.5558/0004:365, kad. Nr.5558/0004:369, kad. Nr.5558/0004:371, kad. Nr.5558/0004:364, kad. Nr.5558/0004:366, kad. Nr.5558/0004:368, kad. Nr.5558/0004:307, kad. Nr.5558/0004:306, kad. Nr.5558/0004:305, kad. Nr.5558/0004:294, kad. Nr.5558/0004:293, kad. Nr.5558/0004:291, kad. Nr.5558/0004:290, kad. Nr.5558/0004:289, kad. Nr.5558/0004:288, kad. Nr.5558/0004:287, kad. Nr.5558/0004:286, kad. Nr.5558/0004:285, kad. Nr.5558/0004:354, kad. Nr.5558/0004:351, kad. Nr.5558/0004:350, kad. Nr.5558/0004:349, kad. Nr.5558/0004:348, kad. Nr.5558/0004:347, kad. Nr.5558/0004:346, kad. Nr.5558/0004:345, kad. Nr.5558/0004:319, kad. Nr.5558/0004:324, kad. Nr.5558/0004:325, kad. Nr.5558/0004:326, kad. Nr.5558/0004:332, kad. Nr.5558/0004:363, kad. Nr.5558/0004:383, kad. Nr.5558/0004:382, kad. Nr.5558/0004:379, kad. Nr.5558/0004:378, kad. Nr.5558/0004:377, kad. Nr.5558/0004:376, kad. Nr.5558/0004:361, kad. Nr.5558/0004:360, kad. Nr.5558/0004:359, kad. Nr.5558/0004:358, kad. Nr.5558/0004:314, kad. Nr.5558/0004:313, kad. Nr.5558/0004:312, kad. Nr.5558/0004:311, kad. Nr.5558/0004:355, kad. Nr.5558/0004:321, kad. Nr.5558/0004:320, kad. Nr.5558/0004:385, kad. Nr.5558/0004:362, kad. Nr.5558/0004:295), Klaipėdos rajone. Plotas – apie 11 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Eko žaliavos“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-12-07 d. Nr.AV-2684.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2006-06-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-196 (reg. Nr.003553000929) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai –perdalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdų: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-21 iki 2018-03-06 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-672) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-06), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-02-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų  kad. Nr. 5558/0007:1538, Nr.5558/0007:1539, Nr. 5558/ 0007:1540, Nr. 5558/0007:1541, Nr. 5558/0007:1418, Nr. 5558/ 0007:1254 Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Mazūriškių k. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Mazūriškių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Magreva“ , įm. k. 302296540, adresas Liepų g. 9, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-10-04 Nr. AV-2197 

Planavimo tikslai ir  uždaviniai Sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:1540, kad. Nr. 5558/0007:1254) į vieną ir padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Žemės sklypams kad. Nr. 5558/0007:1538, 5558/0007:1539, 5558/0007:1541, 5558/0007:1418 nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-12 d. iki 2018-02-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. , plano rengėjo patalpose adresu : Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.861498750, el.paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje  sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-17-55.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-02-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:715) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-02-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai - komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:715) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-157, Priedas Nr. 2


2018-02-07

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detalųjį planą.

Susipažinti su detaliuoju planu galima nuo 2018 m. vasario 22 d. iki 2018 m. kovo 8 d., Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. (8~46) 473060, darbo laiku bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-476).

Detaliojo planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 47 20 25.

Detaliojo planavimo iniciatorius - BUAB „PAMARIO NAMAS“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens Vidmanto Rutkausko, UAB „Valeksa“ Šiaulių filialas, Dvaro g. 162, 76197 Šiauliai, el. p. vrutkauskas@valeksa.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-02-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Aukštkiemių k., (kad. Nr.5558/0013:1022, kad. Nr.5558/0013:1034), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Aukštkiemių k., (kad. Nr.5558/0013:1022, kad. Nr.5558/0013:1034), Klaipėdos rajone. Plotas – 0.3480 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-12-01 d. Nr.AV-2648.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2017-03-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-617 (reg. Nr.003553005916) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai –nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir  naudojimo būdo, sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-19 iki 2018-03-02 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-657) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-02), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-02-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ežaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0009:40) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. vasario 7 d. iki 2018 m. vasario 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-02-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1043) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-12-22  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2996 (reg. Nr. 003553005566), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1043) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-02-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vytauto g. 58 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 sausio 8 d. įsakymu Nr. AV-33 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-02-08 iki 2018-02-23 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu :  P. Cvirkos 22-18, Gargždai. Pasiūlymus bei pastabas galima teikti raštu projekto rengėjui arba projekto rengimo organizatoriui.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2018-02-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:886; 5558/0013:887; 5558/0013:891; 5558/0013:952; 5558/0013:1009) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr. 003553000325); detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501); detaliojo plano, patvirtinto 2006-04-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-130 (reg. Nr. 003553000877) ir detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-17  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1869 (reg. Nr. 003553005720), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:886; 5558/0013:887; 5558/0013:891; 5558/0013:952; 5558/0013:1009) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1020; 5523/0002:1021) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-976 (reg. Nr. 003553005231), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1020; 5523/0002:1021) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-02-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Butkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:118) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinktos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2018 m. vasario 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-02-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Spengių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0002:277) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinktos ūkininko ūkio sodybos vietos keitimas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (pakeisti statinių statybos vietą).

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2018 m. vasario 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-02-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo(kad.Nr.5544/0018:257) Kulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-08-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.AV-511 (reg.Nr.003552000454) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5544/0018:257) Kulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1864.

Planavimo tikslai: Prie esamo žemės sklypo Jono Basanavičiaus g.113, Kulių k., Klaipėdos r. (kad.Nr.5544/0018:257) prijungti laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų (nuo esamo privažiavimo), prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypus apjungti į vieną sklypą. (reg.Nr.003553000454).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-02-01 d. iki 2018-02-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTPD Nr.K-VT-55-17-475.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-02-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 13:26:05
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102