2018 lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 lapkričio mėn.

2018-11-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-11-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas, skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1305, Priedas Nr. 2


2018-11-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:879; 5523/0004:348; 5523/0004:350; 5523/0004:351; 5523/0004:352; 5523/0004:353; 5523/0004:354;) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-10-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-316 (reg. Nr. 003553001441), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:879; 5523/0004:348; 5523/0004:350; 5523/0004:351; 5523/0004:352; 5523/0004:353; 5523/0004:354;) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-11-28

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Rengiamas detalusis planas keičia Klaipėdos raj. savivaldybės sprendimu  Nr.T11-290, 2008-05-29 patvirtinto detaliojo plano , reg. Nr.003553001697 -  Lichogub A.ir J. ž.skl. (kad.Nr.5535/0004:557) Stančių k.,DSP (ž.skl.pask.keit., pad.,42 skl.gyv.ter.,tame tarpe 4 skl.gyv.ir komer.ter,dal.ter. inf.), sprendinius. Rengiamu detaliuoju planu keičiami detaliojo plano sprendiniai žemės sklypams kad. Nr. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764, Klemiškės II k., Klaipėdos raj. Plotas – apie 2.75 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Restitas“, Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. Nr.8 46 383442, el. paštas: info@restitas.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-05-16 d. Nr.AV-1045.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5535/0004:572 naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Sujungti detaliuoju planu reg. Nr. 003553001697 suformuotus žemės sklypus Nr.3,4,5,6,41,44,45 ir besiribojantį sklypą kad Nr. 5535/0004:572. Padalinti į sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Pakeisti detaliuoju planu reg. Nr. 003553001697 suformuoto žemės sklypo Nr.46 ribas, nustatyti žemės paskirtį – konservacinės paskirties žemė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-12-10 d. iki 2018-12-21 d. imtinai internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-18-273).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-12-10 iki 2018-12-14 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai ir plano rengėjo – UAB “Restitas” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2018-12-21 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.  Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-11-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Grumblių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0003:208) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E.R. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. lapkričio 28 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-11-23

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5510/0004:426; Nr.5510/0004:427;  Nr.5510/0004:428; Nr.5510/0004:429) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-43 (reg.Nr.003553000435) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr.5510/0004:426; Nr.5510/0004:427;  Nr.5510/0004:428; Nr.5510/0004:429) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-03-30 d. Nr.AV- 697.

Planavimo tikslai: koreguoti 2003-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-43 (reg. Nr.003553000435) patvirtinto detaliojo plano sprendinius nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sujungti sklypus, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-11-26 d. iki 2018-12-07 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-175.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-12-07 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-11-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:539; 5558/0005:515; 5558/0005:644) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11--5 (reg. Nr. 003553000618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 10 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:539; 5558/0005:515; 5558/0005:644) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2018-11-21

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SPENGIŲ SMĖLIO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Nametas“, įm. kodas 263715190, Tiekėjų g. 19B, LT-97123 Kretinga, tel.: tel.: +370 615 44437, el. paštas: nametas@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Spengių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Nametas“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)


2018-11-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Gropiškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0008:25) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. lapkričio 22 d. iki 2018 m. gruodžio 5 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-11-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:370; 5510/0004:371) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-11-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti du žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0004:370; 5510/0004:371) į vieną bendrą sklypą, nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; esant poreikiui suformuoti sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:370; 5510/0004:371) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1256, Priedas Nr. 2


2018-11-19

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas valstybinio žemės sklypo, esančio Pamarių g. 3A, Priekulės mieste, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-23 d. įsakymu Nr. AV-1205.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą Julijos Bliūdžiūtės ir      Rimos Irenos Vanagaitės nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamas namas-unikalus Nr.5585-0000-4010, ūkinis pastatas-unikalus Nr.4400-2428-3229), esantiems Pamarių g.3A, Priekulės mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. Tel.(846) 492451; 865022400.

Projekto iniciatoriai –  fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės ind. įmonė, kodas 163552326, esanti adresu:

Blušių g. 11, Klaipėda, tel. 861284194, el. paštas: p.galinskiene@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2018-11-21 iki 2018-12-04 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.


2018-11-16

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0001:172), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žemgulių k. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Pasiūlymai dėl parengto projekto sprendinių plaanvimo organizatoriui gali būti teikiami elektronine forma per www.zpdris.lt arba raštu visą, susipažinimui skirtą laikotarpį, nuo 2018-11-19 iki 2018-11-30 imtinai, projekto rengėjo patalpose Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-11-19 iki 2018-11-30 imtinai.

Viešas svarstymas numatomas 2018-12-03 8:00 val. Projekto rengėjo patalpose Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda.


2018-11-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo  (kadastro Nr. 5558/0013:689) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2004-04-29 sprendimu Nr. T11-122 (registro Nr. 003553000501) patvirtinto detaliojo plano sprendinius 

Planuojamos teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5558/0013:689) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 7. 

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., tel.: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo planavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Neužmirštuolių g. 1-9, LT-04124 Vilnius, tel.: 8 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. AV-1677 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:689) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą.

SPAV (PAV) procedūros: nesant teisės aktais nustatytų kriterijų, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros neatliekamos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-395), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (310 kabinete) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. ir Sendvario seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen, Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2018 m. gruodžio 7 d. (susipažinimo su parengtu projektu pabaigos) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-11-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Svencelės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5515/0004:9) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-11-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-11-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus į vieną sklypą. Apjungtą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1262, Priedas Nr. 2


2018-11-12

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 35-18

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Plikių karjeras“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2018-11-07 prašymą Nr. 331,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Plikių karjeras“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-25, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Plikių karjeras“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2018-11-07 prašymas Nr. 331.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-11-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-11-26.

Sprendimas dėl Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-11-29.                                                                                                                                                             


2018-11-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1029) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-10-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tipą, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ir kitą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1029) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-10-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1224, Priedas Nr. 2


2018-11-07

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5552/0002:40), esantis Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas 5.5600 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  G.Stankaus IV,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2018-11-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) VANAGŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-11-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k. Pakeisti žemės sklypų adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k. naudojimo būdą į rekreacinės teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) VANAGŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1244, Priedas Nr. 2


2018-11-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-06-03  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-141 (reg. Nr. 003553000529) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. lapkričio 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-11-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas (teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2)).

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų.

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planuojamos teritorijos plotas - 0,3250 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-18-452), planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai), planavimo iniciatoriaus UAB ”Trevena” buveinėje (adresu Laugalių g. 10, Gargždai), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Architektūra ir teritorijų planavimas-Viešinimas-Teritorijų planavimo skelbimai”), Gargždų seniūnijoje (skelbimų lentoje, adresu Žemaitės g. 10, Gargždai).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 35-18

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Plikių karjeras“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2018-11-07 prašymą Nr. 331,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Plikių karjeras“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-25, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Plikių karjeras“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2018-11-07 prašymas Nr. 331.

 

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-11-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

 

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-11-26.

 

Sprendimas dėl Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-11-29.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

2018-11-08

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:26:43
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102