2013 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. sausio mėn.

2013-01-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5523/0004:127) Klemiškės II k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-01-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0007:27, 0,7993 ha, Mazūriškių kaime, Sendvario sen.,  Klaipėdos rajone, detalus planas.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamos teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas – 2013 m. pirmas ir antras ketvirčiai.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas V. Dantienės projektavimo firma, adresas Taikos pr. 24-330, 91222 Klaipėda, tel.: 846383391, 868641 825 el. p. vdantiene@yahoo.com.


2013-01-30

Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Gamyklos g. 19, Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – padalinti nuomos teise valdomą žemės sklypą (kad.Nr.5520/0019:20) Gamyklos g. 19,Gargždų miete,į atskirus žemės sklypus.

Žemės sklypo plano rengimo inicijatorius – UAB"Gargždų plytų gamykla"; Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; UAB"PRINT-IT";UAB"Domex Estate"; UAB "Gargždų pramogos"; Antanas Paulius Mikužis; Antanina Mikužienė; Andrejus Klopotas; UAB"Rolstata"; Viktoras Kura; Ina Basova; Jevgenij Basov; UAB "Rimkų autoservisas"; Pranas Grunskis; Liolanda Kubilienė; Kęstutis Kubilius; UAB"Baltjuda".

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2013-01-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kretingalės mst., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai –  pakeisti sklypo, kad. Nr. 5535/0004:313, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96174, tel.: (8 46) 73360, 8 600 17911.

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-13 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2013-01-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5538/0016:541) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96174, tel.: (8 46) 73360, 8 600 17911.

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-13 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2013-01-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Kvietinų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5538/0015:480) į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su sklypu (kad. Nr. 5538/0015:283), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Plano rengėjas – UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96174, tel.: (8 46) 473360, 8 600 17911.

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-13 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.


2013-01-30

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 2.5195 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0005:901), esantis Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždų m. 


2013-01-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr.: 5510/0005:696, 5510/0005:697, 5510/0005:699, 5510/0005:700, 5510/0005:701, 5510/0005:702, Klaipėdos r.sav., Šlapšilės k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį –  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, Verkių Sodų 4-oji g. 36, Vilnius, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.


2013-01-29

Informuojame, kad pradedamas rengti grupės žemės sklypų, kad. Nr.: 5544/0007:14 (11,4700 ha),  5544/0007:117 (7,8400 ha), 5544/0007:211 (1,8500 ha), Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – pramonės ir sandeliavimo objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – sandėliavimo statinių statybos ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, sujungti sklypus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & Associates Real Estate”

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdp@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2013m. IV ketvirčio.

Pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti detaliojo plano rengėjui.


2013-01-28

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5505/0003:159), esančio Lyverių k. SB „Skinija“, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės  sklypą (apie 0,0350 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr. 159 (kadastrinis Nr. 5505/0003:159) ir SB „Skinija“ riba. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0003:159).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-01-29 iki 2013-02-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-01-28

Pradedamas rengti žemės sklypo Pušų g. 56, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5520/0011:237 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. AV-2195 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo Pušų g. 56, Gargždų m.“ leido pradėti rengti žemės sklypo planą, padalijant UAB „Pamario namas“ nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5520/0011:237) Pušų g. 56, Gargždų mieste, į atskirus žemės sklypus.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos.

Sklypuose numatoma statyti gyvenamosios paskirties pastatus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. vidurio.

Plano organizatorius – UAB „Pamario namas“, Paryžiaus Komunos g. 1, Klaipėdos m., tel. (8~698) 44918.

Plano rengėjas – UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el. p.: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.


2013-01-28

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Vyskupiškių  k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj. Skl. kad. Nr. 5563/0005:21.

Planuojama teritorija –8.3700 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5563/0005:21), esantis Vyskupiškių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.Kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18. 


2013-01-28

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypų, kad. Nr.:5523/0003:60,  5523/0003:431 ir kad. Nr.: 5523/0003:110, Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Gindulių k., detalusis planas. 

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirites žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-25 iki 2013-02-25, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g.7E-302, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-02-26, 9 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g.7E-302, Klaipėdoje.


2013-01-25

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0005:755, Lėbartų k. Klaipėdos raj.) specialiojo plano projektas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Žemės sklypo plotas – 2.72 ha, paskirtis – žemės ūkio.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, ūkininko ūkio sodybos formavimui, numatant vietą ūkininko ūkio sodybos statinių statybai bei privažiavimą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079.

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su projektu galima susipažinti nuo 2013-01-28 iki 2013-02-08 rengiančioje įmonėje, adresu Bandužių 16-37 Klaipėdoje.

Projekto rengėjas – A. Beinoro individuali  įmonė. Tel. 8-602 70849, 8-46-322818.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo


2013-01-24

Rengiamas 5545/0002:0068 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr.  5545/0002:0068), esantis Vytaučių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas – 1,2600 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-02-11 iki 2013-02-22 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2013-01-24

Informuojame, kad patikslinama informacija apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5510/0003:56, Alksių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, planavimo organizatorius – fizinis asmuo, plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365886. faks. (8 46) 210163: keičiama viešo susirinkimo vieta – viešas susirinkimas vyks 2013-02-18  9:00 val., Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai, tel. 8 46 466293).


2013-01-24

Pradedamas rengti detalusis planas Gindulių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0002:240.

Planavimo tikslas: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NT Sfera“, Turgaus a. 22, Darbėnai, Kretingos r. sav., tel. 860023293  el. paštas: svajunas.butkus@gmail.com 


2013-01-24

Informuojame, kad patikslinama 2012-12-12 skelbta informacija apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0007:258, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., detalųjį planą, planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys, plano rengėjas – UAB „EKOTEKTONIKA“, Daržų g.10/bažnyčių g. 4, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, faks. 310240, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com : keičiama viešo susirinkimo vieta ir laikas – viešas susirinkimas vyks 2013-02-11  10:00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės pirmo aukšto fojė (Klaipėdos g.2, Gargždai).


2013-01-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas. Sklypo kad. Nr. 5535/0005:488 – 2,0000  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Planuojamas projekto baigimo terminas – 2013 m. II ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. 


2013-01-24

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T11-819 patvirtinta žemės sklypo (kadastriniai Nr. 5523/0002:837) esančio Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys                                                                                                                                                                           

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-02-06 iki 2013-03-06. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-05 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-03-07,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-01-22

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T11-804 patvirtinta žemės sklypų Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5568/0001:374, 5568/0001:71) detalaus plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-02-06 iki 2013-03-06 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-05 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-03-07,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-01-17

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Priekulės II km., Klaipėdos raj. sav.( kadastrinis Nr. 5552/0009:142 ir 5552/0009:301).  

Planavimo tikslas  – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas – preliminarus – iki 2013 m.II ketv.

Planavimo  organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel. 8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-01-17

Priimtas sprendimas dėl Kalotės–Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvados.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI” (pasikeitęs pavadinimas iš „Statybos strategija“), Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano vadovė: Vita Salapėtienė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti Kalotės–Purmalių teritorijos dalies susisiekimo sistemą bei inžinerinės dalies infrastruktūros vystymą. Užtikrinti šios sistemos darnos, integruojant į bendrą savivaldybės teritorijos susisiekimo bei infrastruktūros tinklą, derinant su parengtais ir šiuo metu rengiamais inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniais. Nustatyti Kalotės–Purmalių teritorijos susisiekimo sistemos ir infrastruktūros tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): planavimo pradžia – 2012 m. II ketvirtis, pabaiga – 2013 m. II ketvirtis.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį papildančiais teisės aktais.

Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento planavimo organizatorius 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. AV-33  priėmė sprendimą nerengti minėto specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Išsamiau su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti pas planavimo organizatorių arba plano rengėją (nurodytais adresais). Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-01-17

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1.4800 ha žemės sklypas , esantis Purmalių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, svečių namų, pirties, malkinės, valčių prieplaukos ir kt. statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-01-28 iki 2013-02-09 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-01-16

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0600 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Vaiteliai", Vaivorų g. 13, Vaitelių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.4-94 .Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-01-25 iki 2013-02-09, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-01-16

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0600 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Vaiteliai", Vaivorų g. 15, Vaitelių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą apie 0.0229 ha}, besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.4-95 . Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-01-25 iki 2013-02-09, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-01-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr. 5568/0009:566), esančio Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013-2014.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjams UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Pilies g. 8- 305 kab., Klaipėda, el. paštas info@vakaruarchitektura.lt  tel.: 867810636.


2013-01-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad Nr. 5523/0007:56;  kad. Nr. 5523/0007:58, kad. Nr. 5523/0007:60,  kad. Nr. 5523/0007:62,  kad. Nr. 5523/0007:57,  kad. Nr. 5523/0007:59, kad. Nr. 5523/0007:61), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Gindulių kv., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą. 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013–2014.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjams UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Pilies g. 8- 305 kab., Klaipėda, el. paštas info@vakaruarchitektura.lt  tel.: 8-67810636.


2013-01-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:39, 4.0001 ha Lėbartų k.v.) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandeliavimo objektų teritorijos, pobūdį – sandėliavimo statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & Associates Real Estate”

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdp@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2013m. III- IV ketvirčio.

Pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti detaliojo plano rengėjui.


2013-01-15

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas –

UAB ,,Danės projektai“, a.k. 301033579, Danės g. 6, 4 aukštas, Klaipėda, LT-92109;

UAB ,,Pajūrio nekilnojamas turtas“, a.k. 141815073, H. Manto g. 22, Klaipėda, LT-92131;

UAB ,,Skortepas“, a.k. 302519897, Šilutės pl. 56, Klaipėda, LT-94181;

Audrius Pocius,

UAB ,,Sondija“, a.k. 302917221, Dragūnų g. 3 – 45, Klaipėda, LT-92331;

UAB ,,Vaigosta“, a.k. 302860119, Architektų g. 56-101, Vilnius, LT-04111.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Saules elektrinių statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Kretingalės sen., Kiokių kaime žemės sklype kad. Nr. 5528/0008:230, plotas 0,9500 ha.

4.LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-01-09 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-80: planuojamai ūkinei veiklai – saulės elektrinių statybai Kiokių k., Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 8.00 - 16.00 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel.: (8 46) 46 64 62, kont. asmuo – M.Vaišvila.

7. Su planuojamos ūkinės veiklos poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „Danės projektai“, 9.00 - 16.00 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

Skelbimas publikuojamas dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2013-01-16 ir Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-01-16


2013-01-15

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas –

UAB ,,Danės projektai“, a.k. 301033579, Danės g. 6, 4 aukštas, Klaipėda, LT-92109;

UAB ,,Skortepas“, a.k. 302519897, Šilutės pl. 56, Klaipėda, LT-94181;

Jurdanas Slausgalvis,

UAB ,,Sondija“, a.k. 302917221, Dragūnų g. 3 – 45, Klaipėda, LT-92331;

UAB ,,Vaigosta“, a.k. 302860119, Architektų g. 56-101, Vilnius, LT-04111;

UAB ,,Likota“, a.k. 302908090, Sportininkų g. 28-11, Klaipėda, LT-92262;

UAB ,,Monteksa“, a.k. 302848864, Varėnos g. 29-106, Alytus, LT-62166;

UAB ,,Montrans“, a.k. 302842060, Varėnos g. 29-106, Alytus, LT-62166;

UAB ,,Soltesta“, a.k. 302861452, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, LT-04111.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Saules elektrinių statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Kretingalės sen., Kiokių kaime žemės sklype kad. Nr. 5528/0008:229, plotas 3,0000 ha.

4.LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-01-09 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-81: planuojamai ūkinei veiklai – saulės elektrinių statybai Kiokių k., Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 8.00 - 16.00 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel.: (8 46) 46 64 62, kont. asmuo – M.Vaišvila.

7. Su planuojamos ūkinės veiklos poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „Danės projektai“, 9.00 - 16.00 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

Skelbimas publikuojamas dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2013-01-16 ir Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-01-16


2013-01-15

Informuojame apie Adomo Petro Neimonto žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:115), esančio Liaunų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Planavimo tikslai – padalyti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr.T11-836.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. 8 698 08831.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-02-04, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-01 imtinai darbo dienomis Priekulės seniūnijoje Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-03-04  9 val. taip pat Priekulės seniūnijoje Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-01-15

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Stragnų II k. Priekulės sen. Klaipėdos raj.

Planuojama teritorija – 0.2567 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas , esantis Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatu – gyvenamas namas 2A1p, unikalus Nr. 5593-4002-4028

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 


2013-01-15

Informuojame apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Šiūparių k., SB „Aisė“, sklypo kadastrinis Nr. 5555/0005:47, sklypo plotas – 0.06 ha; 5555/0005:48, sklypo plotas 0.08 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2012-11-21 leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 12L-(14.12.36)-162; Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-12-17 planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Nr.2012.130.zp.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus į vieną sklypą.

Planavimo terminas: 2013 m. I-II ketvirtis.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT-91235, tel. 8 (46) 365 886, fax. 8 (46) 210163, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2013-01-17 iki 2013-01-31 imtinai plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT - 91235).

Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-01-17 iki 2013-01-31 imtinai plano organizatoriui arba rengėjui.

Parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-02-01, 10.00 val. plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT - 91235).


2013-01-14

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Agluonėnų kaimo, Agluonėnų seniūnijos, Virginijaus Simučio žemės sklypo kad. Nr. 5503/0003:623 (14,6499 ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį– naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-566.

Detaliojo plano metu parengtas Klaipėdos rajono, Agluonėnų kaimo, Agluonėnų seniūnijos, žemės sklypo kad. Nr. 5503/0003:623 14,6499 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo su detaliojo plano koncepcija, SPAV atrankos dokumentu bei detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su koncepcija , SPAV atrankos dokumentu  ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas,  parengtu detaliuoju planu galima nuo  2013 m. vasario 4 d. iki 2013 m. kovo 5 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013  m.  vasario 18 d. iki 2013 m. kovo 5 d. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 3, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. kovo 6d. 11:00 val., Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 3, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2013-01-14

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Kulių k., Klaipėdos r. sav.: 0,1200 ha ploto, kad. Nr. 5544/0004:336; 0,2645 ha ploto, kad. Nr. 5544/0004:335.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2013m. gruodžio mėn.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“ (Klaipėdos 9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).


2013-01-14

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.2500 ha ploto žemės sklypas, esantis Liepų g. 22, Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su žemės sklypu, kad. Nr.5523/0002:71, ir Liepų gatve. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas turi būti prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-01-24 iki 2013-02-07, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-01-14

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Liepų g. 20, Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Sklypo kad. Nr. 5523/0002:60; plotas – 0.2500 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su žemės sklypu kad. Nr.5523/0002:60 ir Liepų gatve. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas turi būti prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-01-24 iki 2013-02-07,arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. 


2013-01-14

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis SB "Obelėlė", Obelėlės g. 23, Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.219  ir SB "Obelėlė" riba. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-01-24 iki 2013-02-07, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 681284194. Informacija tel. 861284194.  


2013-01-14

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.5600 ha žemės sklypas , esantis Slengių kaime Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-01-24 iki 2013-02-07 darbo valandomis arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-01-14

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1.3101 ha žemės sklypas , esantis Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-01-24 iki 2013-02-07 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. 


2013-01-14

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.8847 hažemės ūkio paskirties žemės  sklypas (kad. Nr. 5501/0004:630), esantis Antkopčio kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.   

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad.Nr.5501/0004:630), esančio Antkopčio kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.,   parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., tel.451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-01-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5565/0002:114, esančio Liaunų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.

Apie projekto ekspoziciją ir viešą svarstymą informuosime papildomai.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui.


2013-01-10

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0001:176), esančio Utrių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa: Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-09-12  įsak. Nr. AV-1816 ir 2012-11-12     planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-285/1.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos ir trumpalaikio poilsio statinių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012 m. IV ketv. – 2013 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo būtinumo bus sprendžiama teritorijų planavimo dokumento rengimo etape.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


2013-01-10

Rengiamas žemės sklypo Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5538/0016:407), detalusis planas, numatantis pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, Gargždai, tel. 8 687 66629, el. paštas garprojektas@gmail.com.

Su projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-01-28 iki 2013-02-22 plano rengėjo adresu. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-11 iki 2013-02-22 tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-25, 09:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu per visą dokumento rengimo laikotarpį.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.


2013-01-10

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:66), esančio Laugalių g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo darbų programa: Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-08-08 įsak. Nr. AV-1591 ir 2012-09-10  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-241.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo naudojimo būdo keitimas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012 m. III ketv. – 2013 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka. 


2013-01-10

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5528/0004:156, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T11-803.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. sausio 28 d. iki 2013 m. vasario 22 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013 m. vasario 11 d. iki vasario 22 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas vasario 25 dieną, 9.00 val. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. vasario 22 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-01-10

Informuojame, jog 2012 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-798 patvirtinta žemės sklypų Kalnuvėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0001:73, Nr. 5558/0001:74, Nr. 5558/0001:75, Nr. 5558/0001:76, Nr. 5558/0001:77, Nr. 5558/0001:78, Nr. 5558/0001:79) detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano projekto viešas svarstymas.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Plano rengėjas – A. Leonavičiūtės projektavimo firma, Žvejų g. 2-205, Klaipėda, tel. 8 684 65715.

Susipažinti su detaliojo plano koncepcija ir detaliojo plano projektu galima plano rengėjo patalpose Žvejų g. 2-205, Klaipėdoje nuo 2013 m. sausio mėn. 28 d. iki 2013 m. vasario mėn. 22 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. vasario mėn. 11 d. iki 2013 m. vasario mėn. 22 d. nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. vasario mėn. 25 d. 15 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ir plano rengėjui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-01-09

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1,5000 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5550/0006:173), esantis Dvylių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu –  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614


2013-01-09

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0004:247), esančio Voveriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti žemės sklypą į sklypus, vieno iš jų, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į rekreacinio naudojimo žemės sklypai, kitiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus: rekreacinių miškų sklypai ir ūkinių miškų sklypai bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, informacija tel.: 8-46 381728, mob.: 8-670 64626, el. paštas: uab.anarima@gmail.com.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-02-04 iki 2013-03-04 UAB „ANARIMA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-04 UAB „ANARIMA“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-05 10:00 val. UAB „ANARIMA“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-01-09

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Jakų  k., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5530/0004:462), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 86152174, el. paštas: vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 


2013-01-09

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas, esantis Papelkės g. 8, Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastaų savininkas 

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždų m.


2013-01-08

Žemės sklypų savininkų, naudotojų ir kitų suinteresuotųjų asmenų dėmesiui!

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius 2012 m. 20 d. įsakymu Nr. 492/g „Dėl tikslingumo rengti žemės konsolidacijos projektą” priėmė sprendimą dėl tikslingumo rengti Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos (-ų) Šiūparių kadastro vietovės (-ių) Medsėdžių ir Jurjonų kaimo (-ų) ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą, apimantį 1100 ha ploto teritoriją.

Prašymus rengti projektą pateikė 32 dalyviai (-ių). Žemės sklypai bus pertvarkomi, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra, sprendžiami kiti žemės ūkio, kaimo plėtros, aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

Su pasirinktos preliminarios teritorijos ribomis ir žemės konsolidacijos projekto nauda galima susipažinti valstybės įmonės Valstybės žemės fondo interneto svetainėje: http://www.vzf.lt bei Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.

Informuojame, kad pirmasis susirinkimas įvyks 2013 m. sausio mėn. 16 d. 10.00 val., adresų: Minijos g. 2 Dovilų mst. Dovilų sen. Klaipėdos raj.( Dovilų seniūnijos salėje).

Siekiant sėkmingų ir efektyvių žemės konsolidacijos projekto rezultatų, kviečiame dalyvauti kuo daugiau žemės savininkų, naudotojų, bendruomenių, vietos veiklos grupių, kitų suinteresuotųjų asmenų.


2013-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:389 Lėbartų k.v.), esančio Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 III ketv.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: +370-674-00333.


2013-01-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0002:521, esančio Lėbartų kaime, Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T11 - 833 patvirtinta detaliojo plano raidos koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti UAB “Klaipėdos projektas” patalpose Kepėjų g.11a, Klaipėda  nuo 2013- 01 -10 d. iki 2013- 02 -08 d.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013- 01-28 d. iki 2013-02-08 d. UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g.11a, 91247 Klaipėda, tel. 411957.

Viešas susirinkimas numatomas 2013- 02 -08, 12 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti planavimo organizatoriams P.Lemežiui, J.Lemežienei, Šturmanų  g. 20-16, Klaipėda,  LT 93201 , tel. 868801403 arba detalaus plano rengėjo adresu: Kepėjų g.11a, Klaipėda , LT -91247, tel. 411957, 867216150.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai ( Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcijai.) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2013-01-08

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T11-672 patvirtinta žemės sklypų Klemiškės I k., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0002:123 ir 5523/0002:114), detalaus plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33” patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                             

Detaliojo planavimo tikslas – iš bendrosios dalies nuosavybės atidalyti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Pakeisti žemės sklypo (Kad. Nr. 5523/0002:123) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sujungti su atidalytu sklypu, nustatyti pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (valstybinės žemės sklypo dalis neplanuojama).

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-01-21 iki 2013-02-18. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-04 iki 2013-02-18 adresu:  Danės g. 43, Klaipėda, 8-46-300163, UAB “STUDIJA 33. Viešas susirinkimas vyks 2013-02-19,  10,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                     

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-01-08

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T11-647 patvirtinta žemės sklypų Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0009:197 ir 5523/0009:196), detalaus plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33” patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                             

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-01-21 iki 2013-02-18. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-04 iki 2013-02-18 adresu:  Danės g. 43, Klaipėda, 8-46-300163, UAB “STUDIJA 33. Viešas susirinkimas vyks 2013-02-19,  10,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                     

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-01-08

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T11-724 patvirtinta žemės sklypo Budrikų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5530/0005:283), detalaus plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33” patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                             

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą  –  gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-01-21 iki 2013-02-18. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-04 iki 2013-02-18 adresu:  Danės g. 43, Klaipėda, 8-46-300163, UAB “STUDIJA 33. Viešas susirinkimas vyks 2013-02-19,  9,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                     

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-01-07

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5552/0004:30, Nr. 5552/0004:47), esančios Voveriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, kito nustatyti naudojimo būdą – rekreacinio naudojimo žemės sklypai, nekeičiant žemės naudojimo paskirties. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Minijos salos“.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-02-04 iki 2013-03-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-05 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-01-07

Informuojame, kad parengtas  teritorijos, esančios  Gerduvėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr.T11-759 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai –  pakeisti žemės sklypų,   kad. Nr. 5568/0010:58,  Nr. 5568/0010:36, pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-01-21 iki 2013 -02-15. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-01 iki 2013 -02-15, viešas susirinkimas numatomas vasario 18 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.  

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu  planavimo organizatoriaus L.Triuškos   įgaliotam asmeniui M. Bendikaitei ankščiau minėtu bendrovės adresu, tel 8-614-98750. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-01-04

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Saulažolių k.,  kadastro Nr. 5538/0016:707,  0,2000 ha,   detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. Klaipėdos r.sav. Tarybos sprendimas 2012-12-21 Nr. T11-806:

1. Tvirtinti Renatos Abramavičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:707), esančio Saulažolių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepciją (planavimo tikslai – pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinimas į sklypus).

2. Sprendimas gali būti skundžiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Rengėjas –  G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2013-01-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Sarčių k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  pagalbinio ūkio ir kitos  paskirties statinių, pirties statybai. Sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:499 ,  bendras plotas – 0.6260 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė, Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 867508525  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2013-01-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Butkų Juzės g. 27,  Gargždų m.,  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Egidijui Mažeikiui  nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas – unikalus Nr.5596-9000-9011, šiltnamis – unikalus Nr.5596-9000-9022, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai –unikalus Nr.5596-9000-9033), esančio Butkų Juzės g. 27 Gargždų mieste.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-01-07 iki 2013-01-18 Bandužių 16-37 Klaipėda tel. 8-46-322818                                        

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė, Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8-46-322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2013-01-04

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0003:96, esančio Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalusis planas. Planavimo organizatorė fizinis asmuo

Planavimo tikslai – pagrindinės žemės sklypo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio  į kitą, kurios  naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. sausio 23 d. iki vasario 20 d. imtinai  darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 17.00 UAB “Klaipėdos projektas” patalpose Kepėjų g.11a, Klaipėda. Vieša parengto projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. vasario 06 d. iki vasario 20 d. imtinai, tuo pačiu adresu.  Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. vasario mėn. 20 d., 17 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu planavimo organizatorei Virginijai Eitutienei adresu Minijos g. 17, Gargždai,  Klaipėdos r., tel. 8 698 80238,  arba detalaus plano rengėjo – UAB “Klaipėdos projektas” adresu: Kepėjų g.11a, 91247 Klaipėda, tel. 311 461.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-01-03

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5552/0001:263, plotas 0,1280 ha.

Planavimo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-01-07 iki 2013-01-14 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2013-01-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0002:124 ir 5558/0002:138, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  apjungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-564 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt . Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-01-21 iki 2013-02-15 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-18  13.00 val.  

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-01-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5530/0005:43, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11-742 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt . Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-01-21 iki 2013-02-15 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-18  10.00 val.  

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-01-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5544/0002:584, Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-202 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt . Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-01-21 iki 2013-02-15 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-18  10.00 val.  

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-01-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.,  žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0004:983,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatoriai – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui. 


2013-01-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  kad.  Nr.  5530/0004:123,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus..

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2013-01-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Maciuičių k., Klaipėdos r., sklypų kad. Nr. 5568/0011:311, 5568/0011:310,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. .

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatorius –fizinis amsuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2013-01-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.  5538/0014:465 Gribžinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013m.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2013-01-03

Kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.  5538/0014:464, Gribžinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013m.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2013-01-03

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr.:5530/0005:604, Jakų k., Klaipėdos r.sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000575) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, pakeisti pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-03 iki 2013-01-31, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g. 7E-302, Klaipėdoje, informacija tel. 8 618 11933, el.paštas: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-01-16 iki 2013-01-31 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-02-01, 9 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g. 7E-302, Klaipėdoje.


2013-01-03

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr.: 5568/0008:115, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl., detalusis planas.

Planavimo tikslas – prijungti laisvos valstybinės žemės sklypo plotą (apie 0,0256 ha|), pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-03 iki 2013-01-31, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g.7E-302, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-16 iki 2013-01-31 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-02-01, 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g.7E-302, Klaipėdoje.


2013-01-03

Pakartotinai informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr.: 5523/0003:60,  5523/0003:431 ir kad. Nr.: 5523/0003:110, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirites žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, Verkių Sodų 4-oji g. 36,  Vilnius, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.   


2013-01-03

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Klaipėdos g. 4 ir 4A, Priekulės mieste.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomų pastatų (gyvenamas namas - patalpos pastate - kultūros, mokslo / kultūros namai / 2-1,2-2,2-4,2-5,2-6 - unikalus Nr.5590-0000-8017), esančio Klaipėdos g. 4, Priekulės mieste ir (administracinis - unikalus Nr.5593-0000-7010), esančio Klaipėdos g. 4A, Priekulės mieste.

Žemės sklypo plano rengimo inicijatorius – Klaipėdos r.savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2013-01-02

Informuojame, kad yra parengtas regiono lygmens ypatingos valstybinės svarbos projekto Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, Susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano (toliau – Specialiojo plano) projektas.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1-196 (Žin., 2012 Nr. 11-499).

Planavimo organizatorius – AB „Klaipėdos nafta”, Burių g. 19, 91003 Klaipėda, tel. (8 46) 391772, faks.    (8 46) 311399, el. p. info@oil.lt, www.oil.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Susipažinti su Specialiojo plano projekto sprendiniais nuo 2013 m. sausio 16 d. galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos III a. patalpose (greta Architektūros ir urbanistikos skyriaus) adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose, taip pat Planavimo organizatoriaus ir Plano rengėjo patalpose nurodytais adresais bei Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.oil.lt/ SGD terminalo projektas/SGDT specialusis planavimas.

Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos įvyks:

2013 m. kovo 19 d. 16.00 val.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  posėdžių salėje, adresu  Liepų g. 11 Klaipėdoje.

2013 m. kovo 20 d. 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2 Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus ir pastabas dėl Specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu Planavimo organizatoriui arba Plano rengėjui nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento viešinimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų – konferencijų pabaigos.


2013-01-02

Skelbiamas parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5510/0003:56, adresas Alksių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobudį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365886. faks. (8 46) 210163 el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-01-21 iki 2013-02-15, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., pas plano rengėją.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-04 iki 2013-02-15 UAB „Geometra“ patalpose, adresu Taikos pr. 32A, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Viešas susirinkimas vyks 2013-02-18  9:00 val., UAB „Geometra“ patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu detaliojo plano organizatoriui ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Rengiamo detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T11-808 yra publikuojama Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.klaipedos-r.lt). Su koncepcija susipažinti galima pas plano rengėją, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT - 92117 Klaipėda.


2013-01-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:473 Lėbartų k.v.), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 III ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-01-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:205 Tauralaukio k.v.), esančio Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 III ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-01-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:65 Drevernos k.v.), esančio Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 III ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


 

  

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 09:10:36
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102