2012 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. lapkričio mėn.

2012-11-30

Informuojame, kad  pradedamas rengti sklypų Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.,  kad. Nr. 5528/0006:192 (plotas – 1,0000 ha) ir 5528/0006:264 (plotas – 1,7763 ha), detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – architektė Inga Lapinskienė, tel. 8 618 72901, ingosprojektai@gmail.com

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 m. I ketvirtis.

Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. 


2012-11-29

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:13) Šimkų k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-11-29

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.Planuojama teritorija – 0,6793 hažemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:436), esantis Kuliškių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu –  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614.


2012-11-29

Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybėje naujai steigiamas Mažeikių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-275.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.p. vstt@vstt.lt

Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 26 13, faks. (8 5) 262 16 72, el.p. krastotvarka@vzf.lt

Kviečiame visuomenę nuo š. m. gruodžio 14 d. iki sausio 14 d. susipažinti su sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietose esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Planų grafinės ir tekstinė dalys eksponuojamos Klaipėdos rajono savivaldybės I aukšto fojė (Klaipėdos g. 2, Gargždai) bei VĮ Kretingos miškų urėdijos (Savanorių g. 27, Kretinga) I aukšto skelbimų lentoje. Su parengto plano sprendiniais taip pat galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.

Pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2013 m. sausio 14 d. 15 val. Kretingos miškų urėdijos salėje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-11-29

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0004:128), esančio Baukštininkų k., Klaipėdos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statinių statybai. Elektros poreikis 29 kW.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2012-12-03 iki 2012-12-17 UAB „ALMONTUS“ patalpose. 


2012-11-28

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Užuovėjos g. 43, Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančių neįregistruotų pastatų, esančių Užuovėjos g. 43 , Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai" Gegužės g. 1, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 493322 el.paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt


2012-11-27 

Pakartotinai informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5538/0016:407), detalusis planas.

Tikslas papildomas numatant pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto derinimas, viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, Gargždai, tel. 8 687 66629, el. paštas: garprojektas@gmail.com.

Projekto rengimo terminas – 2012 m.–2013 m.

Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama atskirai. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu per visą dokumento rengimo laikotarpį.


2012-11-26

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (5558/0007:355), plotas – 0,7306 ha, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas – padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas - R. Kudzevičiaus individuali veikla NR. (18.51)L12-322, Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717, subrangovas UAB “Archko“, Turgaus a. 27, LT-91246, Klaipėda.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-12-10 iki 2013-01-10 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-12-27 iki 2013-01-10 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717.

Viešas susirinkimas numatomas tose pačiose patalpose 2013-01-11 9:00 val.

Planavimo pasiūlymus, pretenzijas dėl projekto koncepcijos bei sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui ir planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-11-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Kairių k. (kad. Nr. 5552/0001:204, kad. Nr. 5552/0001:180, kad. Nr. 5552/0001:170, kad. Nr. 5552/0001:146, kad. Nr. 5552/0001:138, kad. Nr. 5552/0001:151, kad. Nr. 5552/0001:167,  kad. Nr. 5552/0001:206, kad. Nr. 5552/0001:140, kad. Nr. 5552/0001:142, kad. Nr. 5552/0001:215, kad. Nr. 5552/0001:144, kad. Nr. 5552/0001:208, kad. Nr. 5552/0001:190, kad. Nr. 5552/0001:155), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt


2012-11-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5544/0002:216) Rimkų k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.


2012-11-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.,  kad.  Nr.  5530/0005:43,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatoriai – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2012-11-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gindulių k., Klaipėdos r. sav., 0,2842  ha, detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 5523/0002:922) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Planavimo terminas – preliminarus  – 2013 m.

Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Detalaus planavimo organizatoriai : fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas - UAB “Statybos projektų sprendimai”, S. Daukanto g. 22A - 21, Klaipėda. Tel./faks.(846)219309. El.paštas – viktorija@statybuprojektai.ltSu projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.


2012-11-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:131), esančio Pėžaičių g. 12, Pėžaičių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti  į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (valstybinė žemė neplanuojama, žemės plotas išlieka nepakeistas).

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais. Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2012-12-10 projekto rengėjo patalpose.

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatorių įgaliotam asmeniui M. Bendikaitei ankščiau minėtu bendrovės adresu, tel 8-614-98750 .


2012-11-23

Informacija apie Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo programą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 846452545, faks. 846472005.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155, tel., faks.: 846470940.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Drevernos prieplaukos kanalo valymas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, apie 33 km į pietus nuo Klaipėdos miesto, apie 2 km į pietvakarius nuo Priekulės miestelio.

PAV subjektai: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra;

Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galite Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 846452545 (pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val.). Susipažinimo su dokumentais ir pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

Motyvuoti pasiūlymai teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 846452545, faks. 846472005, atsakingas asmuo Algirdas Romkus ar UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155, tel., faks.: 846470940, atsakingas asmuo Jurgita Rakūnaitė, pasiūlymų kopijos papildomai teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai. 


2012-11-22

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo  projektas Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr.5544/0002:0333), kurio plotas – 7,3842 ha. Žemės sklypas yra Kiškėnų k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į trylika sklypų.

 Projekto organizatorius –  fizinis asmuo

Projekto rengėjas – Simono Dangvecko Į.V.  Liepų g. 66-202, Klaipėda, tel.: 864036206, el. Paštas: sdsplanas@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose – Simono Dangvecko Į.V.  Liepų g. 66-202, Klaipėda, iki 2012-12-21.


2012-11-22

Informacija apie Smėlio karjero įrengimo Grobštų kaime, Klaipėdos rajone, poveikio aplinkai vertinimo programą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 846452545, faks. 846472005.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155, tel., faks.: 846470940.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Smėlio karjero įrengimas Grobštų kaime Klaipėdos rajone.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos rajono savivaldybė, Agluonėnų seniūnija, Grobštų kaimas.

PAV subjektai: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra;

Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galite Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 846452545, pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Susipažinimo su dokumentais ir pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

Motyvuoti pasiūlymai teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 846452545, faks. 846472005, atsakingas asmuo Algirdas Romkus ar UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155, tel., faks.: 846470940, atsakingas asmuo Jurgita Rakūnaitė, pasiūlymų kopijos papildomai teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai. 


2012-11-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.5510/0004:8, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalinti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. III ketvirčio.

Pranešame apie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:8, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-12-13, o vieša ekspozicija vyks nuo 2012-12-27 iki 2013-01-14 imtinai darbo dienomis Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-01-15  10 val. taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-11-21

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5545/0004:0566). Žiobrių kaime,  Klaipėdos rajone.  Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5545/0004:0566), esantis Žiobrių kaime, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –3,0000  ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos filialas, Šimkaus-19; Klaipėda. mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2012-12-06 iki 2012-12-20  asmeniškai susitarę, telefonas 861122640.


2012-11-20

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5565/0002:115, esančio Liaunų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalyti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.

Apie projekto ekspoziciją ir viešą svarstymą informuosime papildomai.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2012-11-19

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T11-645 patvirtinta žemės sklypo Normantų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5528/0001:622), detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33” patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.                                                                                                                                                                            

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos,  pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012-12-03 iki 2013-01-07 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-12-06 iki 2012-12-21 adresu:  Danės g. 43, Klaipėda, 8-46-300163, UAB “STUDIJA 33. Viešas susirinkimas vyks 2013-01-08,  9,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 846300163, info@s33.lt.  

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2012-11-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0002:6) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Realco“, įm. k. 300588072, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius., tel. (8~5) 2394816, el.paštas: info@realco.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ”Neoforma“, LT-93224 Baltijos pr. 123/ Minijos g. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el.paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos, pobūdžius – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. pabaigos.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2012-11-19

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Juodžemių g. 14, Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie naudojamų pastatų .

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2012-11-29 iki 2012-12-13 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija telefonu: 861284194.


2012-11-19

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti naują valstybinės žemės sklypą, vadovaujantis Klaipėdos rajono Sendvario apylinkės savivaldybės tarybos 1992-03-14 d. I šaukimo Tarybos 18 sesijos sprendimu.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2012-11-29 iki 2012-12-13 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194. 


2012-11-19

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – žemės sklypas , esantis Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2012-11-29 iki 2012-12-13 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194. 


2012-11-16

Rengiamas žemės sklypo, esančio Šnaukštų k., s. b. „Agluona“ Žalioji g. 47, Klaipėdos r., kad. Nr. 5505/0004:163, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,0350 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr. 163 (kadastrinis Nr. 5505/0004:160), sodo sklypu Nr. 160. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad.Nr. 5505/0004:163).

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės 1, Klaipėda, nuo 2012-11-19 iki 2012-12-02 d.


2012-11-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:7) Martinų k., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB “Archiprojektas”; Liepu g. 64-427, Klaipeda; tel. 861452373.

Planavimo tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, nustatyti dalies sklypų naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, dalies naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.

Detalusis planas bus rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas iki 2013 m. II ketvirčio. Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2012-11-15

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:223), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-01-07 iki 2013-02-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-21 iki 2013-02-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-05 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-11-15

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vyturių g. 29, Gargždai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. AV-1085.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Vladislovui Bernotui nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Vyturių g. 29, Gargždų mieste, eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2012 lapkričio 16 d. iki 2012 lapkričio 30 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda tel.nr.  (846) 493322.


2012-11-14

Pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0011:164, plotas 0,7611 ha, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-12-03 iki 2013-01-03 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-12-17 iki 2013-01-03, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-04 15.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2012-11-13

Pakartotinai informuojame, kad pradedamas rengti 0,2375 ha ploto žemės sklypo, kad. Nr. 5545/0003:28, Klaipėdos g. 2A, Plikių mstl., Kretingalės sen., Kretingos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų  teritorijos, pobūdį -  pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Vytauto g. 17, Kretinga, Tel.: 8-445-78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T11-648 patvirtinta rengiamo žemės sklypo, detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-11-29d. iki 2012-12-31d. plano rengėjo Klaipėdos filialo adresu: UAB „KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI”, Bokštų g. 18/Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. 8-676-42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-12-13d. iki 2012-12-31d. vyks UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-03d. 10:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-11-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės ūkio paskirties sklypo Klaipėdos r. sav. Saulažolių k., kad. Nr. 5538/0016:715, sklypo plotas – 0,4141 ha, detaliojo plano projektas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “AA1”, adresas: Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda, tel./faks. 8(46)312458, el. p. info@uostamiescioprojektas.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo darbų programa. Detalusis planas rengiamas 4 etapais, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas – 2012 m. IV ketv. – 2013 m. IV ketv.

Pasiūlymų teikimas – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 


2012-11-12

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo  dokumentui, adresu: Butkų Juzės g. 13, Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Rūtai Zosei Stonienei nuosavybės teise priklausančio pastatų (gyvenamojo namo – unikalus Nr. 5596-3000-4016, kitų statinių (inžinerinių – kiemo statinių – unikalus Nr.  5596-3000-4024), esančių Butkų Juzės gatvėje 13, Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano organizatorė  – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „TOPOKADMA“, Tel. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com 


2012-11-12

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 9.3700 ha žemės sklypas , esantis Šakinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parenkant vietą vieno buto gyvenamojo namo, pirties, pagalbinio-ūkinio pastato statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-11-22 iki 2012-12-06, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194. 


2012-11-12

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 3.9756 ha žemės sklypas , esantis Kaspariškių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2012-11-22 iki 2012-12-06, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel.861284194.


2012-11-12

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 3.9735 ha žemės sklypas , esantis Kaspariškių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda.Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2012-11-22 iki 2012-12-06, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194.


2012-11-12

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie esamų  gyvenamųjų pastatų pagal valstybinės žemės suteikimo dokumentus ir juose nustatytus duomenis .

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-11-22 iki 2012-12-06, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194.


2012-11-09

Rengiamas žemės sklypo, esančio Alksnių k., Švyturio g. 2, Klaipėdos r., kad. Nr. 5510/0003:640, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322. Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės 1, Klaipėda, nuo 2012-11-19 iki 2012-12-02.


2012-11-08

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,002 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5555/0001:338), esantis Piktožių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geodeka“, kodas 301078574, Apuolės g 10, LT-98128 Skuodas. tel. (8 675) 25 145.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite darbo dienomis nuo 2012-11-21 iki 2011-11-30.


2012-11-08

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Mazūriškių k., kadastro Nr.5558/0007:623, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimas.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2012m. lapkričio 23 d. iki2012 m. gruodžio 20 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2012 m. gruodžio 07 d. iki2012 m. gruodžio 20 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. gruodžio 21 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-667, 2012-10-25 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Šimkų k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5558/0007:623) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-11-08

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Šimkų k., kadastro Nr.5535/0003:61, detalusis planas, turintis tikslą pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis –  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 23 d. iki2012 m. gruodžio 20 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. gruodžio 07 d. iki2012 m. gruodžio 20 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2012 m. gruodžio 21 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-646, 2012-10-25 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Šimkų k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5535/0005:61) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-11-08

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Vyturių g. 29, Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Vladislovui Bernotui nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Vyturių g. 29, Gargždų mieste, eksploatuoti.

Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai" Gegužės g. 1, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 493322, el.paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt


2012-11-07

Informacija apie Drevernos prieplaukos kanalo valymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Drevernos prieplaukos kanalo valymas.

Informacijos pateikėjas: UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155, tel., faks.: 846470940 , el. paštas: info@hsprojektai.lt. Projekto vadovas A. Malinauskas.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel. 846452545, faks. 846472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, apie 33 km į pietus nuo Klaipėdos miesto, apie 2 km į pietvakarius nuo Priekulės miestelio.

Planuojamos ūkinės veiklos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos reikšmingumas: pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2012-08-01 Planuojamos ūkinės veiklos įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijos reikšmingumo išvadą Nr. S1-620 (6.21), planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas laikantis aplinkosauginių reikalavimų neturės reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada: atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra 2012-10-10 priėmė sprendimą Nr. (2.6)-A4-3246, kad planuojamai ūkinei veiklai, Drevernos prieplaukos kanalo valymas, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.


2012-11-06

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 26,07 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0001:8), esantis Kavaliauskų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padidinti esamą ūkininko sodybą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2012-11-21 iki 2011-12-05.


2012-11-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajono sav. (kad. Nr. 5523/0005:360), detaliojo planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys

Teritorijos planavimo dokumento rengėjas – Alekso Strigūno individuali veikla, vykdoma pagal individualios veiklos pažymą Nr. (18.51) L12-873, buveinės adresu Taikos pr. 135-88, Klaipėda, LT-94251, Klaipėdos m. sav. tel. Nr. 8 601 567 42, el. paštas: aleksasStr@gmail.com.

Projekto preliminarus rengimo terminas – 2013 II ketvirtis. Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.


2012-11-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5538/0016:407) detalusis planas, numatantis pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Projekto derinimas, viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, Gargždai, tel. 8 687 66629, el. paštas garprojektas@gmail.com

Projekto rengimo terminas – 2012 m.–2013 m.

Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama atskirai. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu per visą dokumento rengimo laikotarpį.


2012-11-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo žemės sklypo (kad.Nr.5544/0004:353) Dovilų mstl., Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengto žemės sklypo Dovilų mstl., Klaipėdos raj., detaliojo plano koncepcija, kuri patvirtinta 2012-10-25  Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-650. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, informacija tel. 8 670 72386, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com (toliau tekste DP rengėjas).    

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Dovilų mstl., Klaipėdos r., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2012-11-21 iki 2012-12-18 d. imtinai DP rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-12-05 iki 2012-12-18 d. imtinai DP rengėjo patalpose aukščiau nurodomu adresu bei planavimo organizatoriaus patalpose: adresu Gargždų g.6, Dovilų mstl., Klaipėdos raj.  informacija tel. 8 682 59085.

Viešas susirinkimas numatomas 2012-12-19 d. 16.00 val. Gargždų g.6, Dovilų mstl., Klaipėdos raj. Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projektų sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, tel. 8 670 72386, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams įstatymų nustatyta tvarka.


2012-11-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kvietinių k., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 5538/0015:316). Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.8600 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0015:316), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-11-05

Informacija apie ūkininko sodybos įkūrimo  atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Mikužių   k., Veiviržėnų  sen., Klaipėdos raj. (skl.nr . 5550/0003:131 ).

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – fizinis asmuo

Planuojama ūkinė veikla – ūkininko sodybos įkūrimas, pritaikant kaimo turizmui.

Persvarstoma  atsakingos institucijos – LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-07-24 priimta atrankos išvada Nr(4)-LV4-2357 ,,Dėl ūkininko sodybos įkūrimo (pritaikant kaimo turizmui) poveikio aplinkai vertinimo ,, kurioje pažymima , kad poveikio aplinkai  vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą-Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ,Klaipėdos teritorinis padalinys pateikė prašymą persvarstyti priimtą atrankos išvadą, nes planuojamo sklypo dalis patenka į kultūros paveldo objekto –Skomantų piliakalnio ir Mikužių kapinyno vizualinės apsaugos zoną , kurioje ribojama ūkinė veikla , galinti pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai. Nagrinėjamu atveju , į vizualinės apsaugos zoną patenkančioje teritorijoje statinių statyba yra negalima. Planuojami ūkinei veiklai būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą kultūros paveldo aspektu.

Pagrindinai motyvai ,kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą : Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ,Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-04-25  raštu Nr (13.3)2K1-64 pateikta išvada ,kad planuojamai ūkinei veiklai būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą kultūros paveldo aspektu.

Klaipėdos  RAAD,  2012-10-30 ,Nr (4)-LV4-3370 raštu piimta galutinė atrankos išvada: K.Šopaitės  planuojamai ūkinei veiklai –ūkininko sodybos įkūrimui, pritaikant kaimo turizmui, Mikužių kaime , Klaipėdos rajone (kad.Nr 5550/0003:131 )-poveikio aplinkai vertinimas privalomas.


2012-11-05

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Kantvainių kaimo, Agluonėnų seniūnijos, Valerijos Girtavičienės žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0008:211 (6,0001 ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-05-31 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-363.

Detaliojo plano metu parengtas Klaipėdos rajono, Knatvainių kaimo, Agluonėnų seniūnijos, žemės sklypo kad. Nr. 5503/0008:211 6,0001 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo su detaliojo plano koncepcija, SPAV atrankos dokumentu bei detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su koncepcija , SPAV atrankos dokumentu  ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas,  parengtu detaliuoju planu galima nuo  2012 m. lapkričio 23 d. iki 2012 m. gruodžio 20 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012  m.  gruodžio 7 d. iki 2012 m. gruodžio 20 d. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2012 m. gruodžio 21d. 11:00 val., Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2012-11-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5503/0002:0160). Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5503/0002:0160), esantis Poškų kaime, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas – 1,05  ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, pritaikytų kaimo turizmui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – UAB „Geodemos planai“ Plieno-3, Klaipėda, mob. 861122640,  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2012-11-20 iki 2012-12-03  asmeniškai susitarę, telefonas 861122640.


2012-11-02

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Jonušų k. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija –1.1125 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0004:419), esantis Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-11-02

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0007:96), esančio Agluonėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-12-03 iki 2013-01-07 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-12-18 iki 2013-01-07 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-08 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 14:05:27
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102