2022 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. rugpjūčio mėn.

 
2022-08-31 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4607) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:729), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalė, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-31 iki 2022-09-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-31  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4606) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:665), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalė, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-31 iki 2022-09-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-31 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4605) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:351), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalė, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-31 iki 2022-09-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2282) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:896), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-31 iki 2022-09-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

 Prašymas


2022-08-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1301) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatanti koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. T00073661, sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Kretingalės sen., Slengių k., žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:1301 (Laukų g.4B) 

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1301) Slengių k.,Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti patvirtinto detaliojo plano, reg.Nr.T00073661 sprendinius. 

Planavimo tikslai- padalinti žemė sklypą Laukų g.4B, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. (kad.Nr. 5558/0007:1301) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą. 

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-11-19, Nr.AV-3220. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius – UAB „Labai greitai“ 

Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022.09.12 iki 2022.09.23 dienos imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-21-746). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022.09.19 iki 2022.09.23 dienos imtinai plano rengėjo patalpose – J.Janonio 12A-1, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. 8 684 53323). Viešo projekto svarstymas vyks 2022.09.26 dieną 11.00val plano rengėjo patalpose J.Janonio g.12A-1, Klaipėda. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2022.09.23 d.), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-21-746). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-08-30

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:662) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., žemės sklypas kad.Nr.5558/0007:662, Trapėnų g.11 

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:662) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius. 

Planavimo tikslai - padalinti žemė sklypą Trapėnų g.11, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. (kad.Nr. 5558/0007:662) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą. 

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-04-14, Nr.AV-1034. Detaliojo plano rengimo iniciatorius – D.B. (fizinis asmuo) 

Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8 684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-22-434). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui. 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2022-08-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:950; 5558/0004:971) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo  reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:950; 5558/0004:971) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-26 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:203) Toleikių g.4, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto .  2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:203Toleikių g.4, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1142 ha.   

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas : Vaidoto Eimučio individuali veikla – Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, tel. Nr. 8 68224703, el. paštas vaidaseimutis@gmail.com

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos,  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos nustatytą užstatymo liniją, pakeičiant ją į statybos ribą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-29 iki 2022-09-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-09-07 -2022-09-13  projekto rengėjo patalpose adresu Jūrininkų pr 4-33 , Klaipėda, tel.868224703 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-12d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas 

Brėžinys 


2022-08-25 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2191) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:422), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų kaime,  Bičiulių g. 18, naudojimo būdą – iš gyvenamosios teritorijos į  komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės paskirties keitimo motyvas – administracinio pastato statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-25 iki 2022-09-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

 Prašymas


2022-08-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:465PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO Rengimo pradžios data: 2022-08-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: keisti teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-05 įsakymas „L ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:465PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:456) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypui nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo teritorijos naudojimo reglamentą (-us), vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:456) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:58GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5520/0006:58).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:58GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5558/0013:872; 5558/0013:873; 5558/0013:876; 5558/0013:904 Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. 003553000840 ir 003553003289, sprendinius. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). Tel. Nr. +370 683 80514, el. P.: ausros27@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: 2021-06-04 Klaiėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1583. 

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0013:876 į tris dalis. Dviems atidalintoms dalims pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vieną atidalintą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – dalį prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0013:873. Kitą atidalintą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – dalį sujungti su žemės sklypais kad. Nr. 5558/0013:872 ir kad. Nr. 5558/0013:904 į vieną žemės sklypą. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-08 Nr. Ar.14-49. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-03-14 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-307. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-30 iki 2022-09-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje ww.tpdris.lt, (TPD Nr. K-VT-55-21-396), internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-08-30 iki 2022-09-12 imtinai adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su detaliojo plano rengėju iš anksto susitarus telefonu). 

Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-09-13 16:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-09-12) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-08-23

Informuojame, kad nepritartažemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:1176 detaliojo plano Klipščių k. koregavimui

Raštas


2022-08-23

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų kad. Nr. 5558/0013:528 ir kad. Nr. 5558/0013:529 detaliojo plano Purmalių k. keitimui

Raštas


2022-08-23

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:407; 5528/0003:130) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-03-04 įsakymu Nr. AV-608 “ Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:407; 5528/0003:130) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” pritarė iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:407; 5528/0003:130) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, TPD Nr.K-VT-55-22-240. 

2022-06-01 raštu Nr. (5.1.48 E) A5-2620 "„Dėl žemės sklypų, esančių Karklės k. (kad. Nr. 5528/0003:407, 5528/0003:130), planavimo darbų programos derinimo“ suderinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa. 

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. 

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama. 

Planavimo tikslai – įsiterpusį laisvą valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu. 

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. Tel. (8 46) 21 11 16, El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas – MB „Geoatika“, įmonės kodas:306067329, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com. 

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.


2022-08-23

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-08-12 derinimo išvados Nr. REG237267 pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215). Sklypo plotas - 0.2357 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV – 3133. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo esamą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-37. 

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendinių brėžinys. Susisiekimo schema. Atsakymai į pastabas.


2022-08-23

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypo kad. Nr. 5548/0002:35 detaliojo plano Priekulės m. koregavimui.

Raštas


2022-08-22 

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą KLAIPĖDOS rajono savivaldybės teritorijoje 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Klaipėdos rajone pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda¬–Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti)) procedūros pradžios“ projektas (toliau – Projektas). 

Projekto organizatorė – Klaipėdos rajono savivaldybė ( Klaipėdos g. 2, LT-96130,  Gargždai,  tel. (8 46)  42 11 16 , el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt ), atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel. +370 647 51 102, el. p. alina.dromantiene@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas),
LT-44192 Kaunas, el. paštas info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt,
atsakingas asmuo – projekto vadovė Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@kelprojektas.lt). 

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1P-190-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda­–Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti)) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teritorijų planavimo dokumentai“). 

Projekto teritorija: Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos Klipščių kaimo žemės sklypai (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894). Teritorijos plotas apie 2,4 ha. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: Vadovaujantis specialiuoju planu su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 11-131 (Teritorijų planavimo dokumentų registre                             TPD registracijos Nr. T00083551) paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų dalis                                 (kad. Nr. 5558/0013:0627, 5558/0013:0617, 5558/0013:089), esančių Klipščių k., Sendvario sen., tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda – Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) įrengimui, sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. 

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas). 

Projektas rengiamas ir visi kiti su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZPVP-106070. 

Pasiūlymus dėl rengiamo Projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį. 

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS. 


2022-08-22

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:272) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. iki 2022 m. rugsėjo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugsėjo 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:272) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas. 


2022-08-22

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:324) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. iki 2022 m. rugsėjo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugsėjo 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:324) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas. 


2022-08-18 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-22163) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:627), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-18 iki 2022-09-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-18 
Prašymas 


2022-08-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-16 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-2153) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:139), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – saulės elektrinių statyba.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-08-18 iki 2022-09-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-18 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5523/0002:302), esančio Klaipėdos r. Sav., Sendvario sen., Gindulių k., Svajų g. 10, detaliojo plano, registro Nr. 003553000466, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1239 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – MB „Projektai plius“ Klaipėda, +37067008706, el.p. ernestas@projektaiplius.lt
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, vietoj jos numatyti statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-08-19 iki 2022-09-06 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Karališkių g. 1A., Klaipėda, tel.:+370 670 08706 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 09 06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-08-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės  sen., Butkų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:176) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – O.I. L. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-08-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2139) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0022:32), esančio Priekulės sen., Klišių k., Klišių g. 1A, naudojimo būdą – iš rekreacinio naudojimo žemės sklypai į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Paskirties keitimo motyvas – planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-08-16 iki 2022-08-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-08-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2137) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1093), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-16 iki 2022-08-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-08-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 18 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-08-16 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2015 m. sausio 23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. AV-168 patvirtinto UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro nuomojamo žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. koreguojant statinių statybos ribą, statybos zoną, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2. Planuojamas plotas – 21.0355 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas - H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti statinių statybos ribą, statybos zoną susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-22 iki 2022-09-05 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-08-22-2022-09-05 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 868669258).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-05 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas          Brėžinys 


2022-08-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:835) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:835) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-11

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. rugpjūčio 30 d;


2022-08-11

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) LAZDYNŲ G. 1 IR 3, KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS, PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Lazdynų g. 1 ir 3, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano (K-VT-55-21-687) sprendinius, pagal 2022 08 04 teritorijų planavimo komisijos nario nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formą Nr. REG236093. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje). 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1841 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: I. A. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2932 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:949; 5558/0007:950) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2184. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002140, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-08-11 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5544/0006:212), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Vyturio g. 22, detaliojo plano Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 Nr. T11-319 (registro Nr. 003553000599), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1752 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, vietoj jos numatyti statybos ribą; koreguoti nustatytą statybos ribą, statybos zoną, įvažiavimo į sklypą vietą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-08-16 iki 2022-08-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 08 29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-08-11 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2100) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:128), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-11 iki 2022-08-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4224) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:246), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-10 iki 2022-08-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-09 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2076) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:501), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-09 iki 2022-08-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


 2022-08-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2040) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:1040), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-09 iki 2022-08-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-08-08  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-08 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-1982) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0003:1, 5530/0003:3, 5530/0003:2, 5530/0003:4, 5530/0003:46), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – saulės elektrinių statyba.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-08-08 iki 2022-08-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-08-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną sklypą ir padalijant į du ar daugiau žemės sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-05 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2066) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:103), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-05 iki 2022-08-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-08-03

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5544/0005:1119, esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ruslių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Robertas Stanys, paž.nr. 2R-FP-995, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-08-03 iki 2022-08-17 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-07-08 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-98204.


2022-08-03

INFORMACIJA APIE PAKOREGUOTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ, PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (TPD Nr.K-VT-55-22-42), pagal vieno iš teritorijų planavimo komisijos narių – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-07-22 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG234169. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai: kad. Nr. 5520/0001:230, esantis Gargžduose, kad. Nr. 5520/0001:408, esantis Gargžduose, kad Nr. 5520/0001:784, esantis Gargžduose, kad. Nr. 5520/0001:783, esantis Asiūklių g. 11, Gargždai, planuojamos teritorijos bendras plotas – apie 0,42 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, PV Vaidas Martinkus, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-13 įsakymas Nr. AV-3514 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-01-14 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-47.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypą kad. Nr. 5520/0001:783, adresu Asiūklių g. 11, Gargždai, performuoti jį apjungiant su žemės sklypais kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 į vieną sklypą, ir padalinant apjungtus žemės sklypus į atskirus sklypus, nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypams pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reglamentus, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendinių brėžinys.


2022-08-03

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5536 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: V. K. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas Nr. AV-715 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004119, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas). 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-306. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-306 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu. 


2022-08-03

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., sklypo kad.Nr. 5510/0004:590, plotas – 0,1582 ha, 5510/0004:591, plotas – 0,1582 ha detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., sklypo kad.Nr. 5510/0004:590, plotas – 0,1582 ha, 5510/0004:591, plotas – 0,1582 ha

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – K.P.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. (5.1.1) AV-11 „Dėl žemės sklypų (kad. nr. 5510/0004:590; 5510/0004:591) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslas – Sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0004:590; 5510/0004:591) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-08-16 iki 2022-08-22 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-72

Viešas susirinkimas numatomas 2022-08-22 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.


2022-08-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-4150) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:537), esančio Gargžduose, Statybininkų g. 6B,  naudojimo būdą – iš komercinės paskirties obektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – sandėlio paskirties pastato statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-08-03 iki 2022-08-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  

Prašymas 


2022-08-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastro (kadastro Nr.5568/0012:0166), esančio Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr.5568/0012:0166), esančio Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Ežaičių k., Klaipėdos r. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. rugpjūčio 03 d. iki 2022 rugpjūčio 17 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-08-17 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-104683.


2022-08-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) NORMANTŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) NORMANTŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-08-01 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2019) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:42), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., Šnaukštų g. 21, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-01 iki 2022-08-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-01 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1995) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:42), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Bruzdeilyno k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-08-01 iki 2022-08-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-08-01 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1982) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0003:15530/0003:3, 5530/0003:2, 5530/0003:4, 5530/0003:46), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – saulės elektrinių statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-08-01 iki 2022-08-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  

Prašymas 


2022-08-01

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705). Sklypo plotas - 2,9032 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: UAB „Servitia“, Sporto g. 18, Vilnius. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas Nr. AV – 3569. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. 

Urbanistinės idėjos konkursas - nerengiamas. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-43). 

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-08 22:06:25
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102