2022 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. sausio mėn.


2022-01-31

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0005:551) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – A. M (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  vasario 2 d. iki 2022 m. vasario 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-01-28 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0005:1674) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;

 Planavimo organizatorius – K. A.  (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  vilma.pabreziene@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-01-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:316LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-01-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į atskirus sklypus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:316) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:74EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-01-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypui kad. Nr. 5510/0001:74 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Numatyti teritorijos aprūpinimą inžinerinėmis komunikacijomis. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:74) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:376DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-01-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie žemės sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 5544/0004:376), esančio Gedimino g. 8, Dovilai, Klaipėdos r. sav., kurio plotas – 0,1250 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:376) DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-26  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-467) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:337), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos". Logistikos sandėlio statyba, administracinės ir komercinės patalpos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-01-26 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-174) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:548), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-01-26 d. iki 2022-02-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-01-26 

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2015-06-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Nr. AV-1155 (dokumento reg. Nr. 003553005657), žemės sklypuose Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 83A, 83B koregavimą: koreguojami  statybos ribos, statybos zonos, įvažiavimų/išvažiavimų vietos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.  

Planuojamų teritorijų plotas – 0,4805 ha ir 0,4266 ha.  

Planavimo organizatorius:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 661533884, el. paštas: info@pprojektai.com. 

Projekto užsakovas – UAB „Nabo“ 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (2013-06-27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. XII-407) 28 str. 9 punktu bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (2014-01-02 d. LR AM įsakymas Nr.D1-8)  318.3.1 punktu, rengiamas 2015-06-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1155, koregavimas: statybos zonos, statybos ribos koregavimas, įvažiavimų/išvažiavimų vietos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, supaprastinta tvarka. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-01-27 iki 2022-02-09 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-02-09 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys 


2022-01-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-158) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:41), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-01-24  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-389) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:183), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos". Sandėlio statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-01-24  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-378) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:153), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos" 0,9629 ha ploto ir "Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,0609 ha ploto. Gyvenamųjų namų statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-01-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-154) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5501/0002:231), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Ablingos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-01-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-130) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:944, 5530/0005:943), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-24 d. iki 2022-02-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas Prašymas


 

2022-01-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:122 Aukštkiemių k. detaliojo plano rengimo.

Raštas


2022-01-24 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Toleikių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:208) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą;  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  sausio 26 d. iki 2022 m. vasario 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-01-24

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius:juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 26 d. iki 2022 m. vasario 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. vasario 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2022-01-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) Mazūriškių k., Sendvario sen. Klaipėdos raj. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614)
Mazūriškių k., Sendvario sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas apie 0.1829 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas Nr. AV-3568, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: planavimo tikslai – apjungti sklypus į sklypą. Nustatyti tvarkymo ir
naudojimo režimo reglamentus).

Planavimo uždaviniai: žemės sklypų Mazūriškių k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas,
numatantis koreguoti 2010-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-96
patvirtinto detaliojo plano sprendinius reg. Nr. 003553002555.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-25 iki 2022-02-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-13. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-01-25-2022-02-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-02-09 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://zoom.us/j/98017463446?pwd=UE51eW43SjgyZWlxNzVhR3FjY1dYdz09


2022-01-18  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-107) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:876), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-01-19 d. iki 2022-02-01 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-01-18  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-107) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:32), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo su priklausiniais statyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-19 d. iki 2022-02-01 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-01-18  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-97) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:164), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos". Numatoma smulkaus verslo veikla – sandėlio pastato statyba, naudotoms automobilių detalėms sandėliuoti.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-19 d. iki 2022-02-01 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas  


2022-01-18 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5538/0012:212), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Gribžinių k., Mokyklos g.12detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-253, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.  

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1422 ha.  

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Projekto rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“,  įm. k. 302871813, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S. Sokolovienė, tel.: +370 614 58237, el. p.: simona@sivosstudija.lt. 

Projekto užsakovas – fizinis asmuo.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos liniją į statybos ribą ir keičiama įvažiavimo vieta. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-01-19 iki 2021-02-01 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  bei projekto rengėjo patalpose adresu Klaipėdos pl. 9, Dauparai, Klaipėdos r. tel.:+370 614 5823 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022‑01‑20 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-01-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k. Kretingalės sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas apie 7,3 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas Nr. AV-2650, dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319;5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: daliai sklypų pakeisti žemės paskirtį į kitos
paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-24 iki 2022-02-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-600. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-01-24-2022-01-31 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-02-08 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://zoom.us/j/96832659003?pwd=MTM0YlpHeUZuaXdrUVl3TjZiRXhFdz09


2022-01-17

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo Žvejų g. 1, Priekulėje, detaliojo plano keitimo.

Raštas 


 2022-01-17

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:735) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2022 m. vasario 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. vasario 1 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:735) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2022-01-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1917; 5558/0005:1918; 5558/0005:1929; 5558/0005:1919; 5558/0005:1933; 5558/0005:1914; 5558/0005:1926; 5558/0005:1907; 5558/0005:1915; 5558/0005:1928; 5558/0005:1931; 5558/0005:1916;5558/0005:1908; 5558/0005:1912; 5558/0005:1930; 5558/0005:1923; 5558/0005:1913; 5558/0005:1911; 5558/0005:1905; 5558/0005:1927; 5558/0005:1920) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2022 m. vasario 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. vasario 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1917; 5558/0005:1918; 5558/0005:1929; 5558/0005:1919; 5558/0005:1933; 5558/0005:1914; 5558/0005:1926; 5558/0005:1907; 5558/0005:1915; 5558/0005:1928; 5558/0005:1931; 5558/0005:1916;5558/0005:1908; 5558/0005:1912; 5558/0005:1930; 5558/0005:1923; 5558/0005:1913; 5558/0005:1911; 5558/0005:1905; 5558/0005:1927; 5558/0005:1920) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.

 


2022-01-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:705AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:705AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypą kad. Nr. 5520/0001:783, adresu Asiūklių g. 11, Gargždai, performuoti jį apjungiant su žemės sklypais kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 į vieną sklypą, ir padalinant apjungtus žemės sklypus į atskirus sklypus, nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypams pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-14 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Dituvos k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0010:64) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – V. Š.  (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  sausio 12 d. iki 2022 m. sausio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  vilma.pabreziene@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt  


2022-01-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-95) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:349), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 112A, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Sodybos atkūrimas.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-01-14 d. iki 2022-01-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


 2022-01-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-88) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:261), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo statybai.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-14 d. iki 2022-01-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:215LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo esamą sklypąpadalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:215) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:393KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:393) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:330TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0005:330) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Danės g. 33, į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kita). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:330) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-13 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-72) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:627), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". Gyvenamo namo statybai.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-01-13 d. iki 2022-01-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-13

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengėsprendimo dėl Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslųdokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. vasario 3 d;2.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. vasario 3 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2022-01-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-07 gautas prašymas,  prašymas patikslintas 2022-01-12 (registravimo Nr. A23-107) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:62), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Nibrų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai" į  "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos". Numatoma metalo konstrukcijų surinkimo gamyba.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-01-13 d. iki 2022-01-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-11 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr5538/0013:67), esančio Klaipėdos r. sav., Kvietinių k., Ryto g. 2, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.: T11-442, koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. Planuojamos teritorijos plotas – 3,37 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt Projekto rengėjas – MB „Architektų komanda“, PV Osvaldas Jankauskas , tel. nr.+370 674 11078, el. paštas: osvaldas_jankauskas@yahoo.com 

Projekto užsakovas – UAB „Rudvilita“.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatytą statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai.  

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-01-11 iki 2022-01-25 įskaitytinai  Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-03 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-01-11   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-10 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-7) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:31), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., žemės naudojimo būdą iš „Komercinės paskirties objektų teritorijos" į „Komercinės paskiries objektų teritorijos 1,3210 ha ploto“ ir "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 1,2000 ha ploto"  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2022-01-11 d. iki 2022-01-25 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-11

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1302) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALUJĮ PLANĄ 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1302) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. 

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: TPD Nr.K-VT-55-21-84. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:1302) adresu Juknaičių g. 1, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: privatus fizinis asmuo. 

Projekto rengėjas – R. Burneikienės individuali veikla, Nr.524730, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779). 

Planavimo pagrindas: 2021-02-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-332 “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1302) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-01-17 d. iki 2021-01-28 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, 

Sendvario seniūnijos patalpose adresu Ežero g. 47, Slengių k., Klaipėdos rajonas bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto TPD Nr.K-VT-55-21-84. 

Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-28) teikiama telefonu: 861530201 bei el.paštu: reda.burnn@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-28), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendinių brėžinys.


2022-01-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000177, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0005:347; 349; 354) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,3159 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“). Projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas Nr. AV-1906. „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-478). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-01-17 iki 2022-01-21 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-31 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/93614881239?pwd=Wkk0YjRoQzFGZVk4RHpUcGJqVjVTdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-28) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-01-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0005:206) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2003-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 5 posėdžio sprendimu Nr. T11-103 (reg. Nr. 003553000443) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0005:206) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2003 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-28 įsakymas Nr. AV-1831. 

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (T PD Nr. K-VT-55-21-388). 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-388 Vieša projekto ekspozicija vyks viso detaliojo plano viešinimo metu detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60) ir infrmacinėje sitemoje www.tpdris.lt. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-31 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/98012750339?pwd=R3JSc1lOMkdBcUY3NnM1OTZ2UCtUdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-28) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-01-10 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2006 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-462 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:94, 5558/0005:95), esančių Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą, žemės sklypui Gryneidės g. 6, Trušelių k., supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: Gryneidės g. 6, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0005:752. Planuojamas plotas – 0.1355 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt . 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-31 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-31 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-01-10 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007 m. Spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-317 patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklypui Bitėnų g. 8, Klemiškės II k., Klaipėdos r. sav., supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: Bitėnų g. 8, Klemiškės II k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0004:383. Planuojamas plotas – 0.1005 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt . 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu nustatytą statybos liniją, pakoreguoti įvažiavimo vietą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-14 iki 2022-01-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-01-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:316) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 12 d. iki 2022 m. sausio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. sausio 25 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:316) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2022-01-07  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-23) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0002:125), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Žvelsėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-07 d. iki 2022-01-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


 2022-01-07  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-22), 2022-01-11 prašymas patikslintas, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1061), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-01-07 d. iki 2022-01-25 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas Patikslintas prašymas


 2022-01-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-19) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:128), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-07 d. iki 2022-01-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-18) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:126), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-07 d. iki 2022-01-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-06

Informuojame, kad nuspręsta tęsti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k., Sendvario sen.,Klaipėdos r. sav.detaliojo plano, numatančio koreguoti 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr. T11-184 (reg. Nr. 003553000466)patvirtinto detaliojo plano sprendinius, rengimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas (planavimo tikslai – apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus).

Įsakymas


2022-01-06 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:307), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Vėluvos g. 3, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimu Nr. T11-124, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.  

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1200 ha.  

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

 Projekto rengėjas – UAB „Profausta“,  įm. k. 302412856, adresas: Šilutės pl. 2,  Klaipėda, tel. Nr. 861872901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com.  

Projekto užsakovas – fiziniai asmenys.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą, panaikinant statybos liniją.  

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-01-06 iki 2021-01-20 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022‑01‑20 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-01-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į sklypą. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-01-05

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:288) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2009-08-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-893 (reg. Nr. 003553002313) patvirtintą kaimo plėtros projektą. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas Nr. AV-2280. 

Planavimo tikslai: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002313). 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-11 iki 2022-01-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu H. Manto g.7, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-587. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-01-18 iki 2022-01-24 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-25 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/96343075866?pwd=UU91cVM0QnYwekg4MmtXaWtqL2h0Zz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-24) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-01-05

Informuojame visuomenę apie parengtą E. M. žemės sklypo (kad. Nr.5535/0005:122) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2017-02-06 d. NŽT prie Žemės ūkio m-jos Klaipėdos raj. sk. vedėjos įsakymu Nr.12KPĮ-2-(14.12.125) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius (reg. T00079840) (korektūra). 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5535/0005:122, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E. M. 

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr.AV- 2197. 

Planavimo tikslai: pakeisti 2017-02-06 NŽT prie Žemės ūkio m-jos Klaipėdos raj. sk. vedėjos įsakymu Nr.12KPĮ-2-(14.12.125) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius (reg. T00079840), (planavimo tikslai - žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus ir pakeisti vienam sklypui paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant būtinumui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-01-05 d. iki 2022-01-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-20-397 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-18d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-01-04  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3366) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:106), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Sėlenų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2022-01-04 d. iki 2022-01-18 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3354) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1323), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-01-04 d. iki 2022-01-18 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2022-01-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:50) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 5 d. iki 2022 m. sausio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. sausio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:50) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-31 11:22:54
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102