2012 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. spalio mėn.

2012-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:141 Lėbartų k.v.), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 IV ketv. – 2013 II ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2012-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:578 Kretingalės k.v.), esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 IV ketv. – 2013 II ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2012-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:699 Jakų k.v.), esančio Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 III ketv. – 2013 II ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2012-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:275, kad. Nr. 5558/0007:136 ir kad. Nr. 5558/0007:222 Tauralaukio k.v.), esančių Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 IV ketv. – 2013 II ketv.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333. 


2012-10-31

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5544/0007:344, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr. T11-634.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. gruodžio 13 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 13 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas gruodžio 14 dieną, 9.00 val. Dovilų seniūnijos patalpose, adresu Minijos g. 2, LT-96222 Dovilai.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2012 m. gruodžio 13 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-10-31

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 3,9385 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0004:313), esantis Rietavo g. 3, Kapstatų k., Endriejavo sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, fermos (iki 200 vnt. galvijų) statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2012-11-21 iki 2011-11-30.


2012-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0002:521, esančio Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorai – fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. Projekto rengimo etapo terminas (preliminarus) – iki 2013 03 mėn.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su rengiamu projektu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją -  UAB “Klaipėdos projektas” patalpose, adresu Kepėjų g.11a, Klaipėda, tel. 411 957.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti planavimo organizatoriams, Šturmanų  g. 20-16, Klaipėda,  LT 93201 , tel. 868801403 arba detalaus plano rengėjo adresu: Kepėjų g.11a, Klaipėda, LT -91247, tel. 411957, 867216150.


2012-10-30

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Pertvarkomos teritorijos vieta ir plotas: SB „Šernai“, Rugiagėlių takas 1, Žiaukų k., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5552/0013:859, plotas 0,0480 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,0120 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr. 859 (kadastrinis Nr. 5552/0013:859) ir Žiaukų gatve. Papildomas plotas formuojamas pagal pridedamą sklypo didinimo planą (pridedama). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5552/0013:859).

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti iki 2012-11-19 UAB „ALMONTUS“ patalpose. 


2012-10-30

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5505/0005:140, 5505/0005:144, 5505/0005:148, 5505/0005:159, 5505/0005:244), esančios Šnaukštų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra suformuoti du naujus sklypus laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp privačių sklypų, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-12-03 iki 2013-01-07 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-12-18 iki 2013-01-07 Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-01-08 11:00 val. Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-10-29

Informacija apie priimtą sprendimą dėl suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios veiklos infrastruktūros objektų statybos ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas. AB „Klaipėdos nafta", Burių g. 19, 91003, Klaipėda, tel. (8 46) 391772, faks. (8 46) 311399, el. p. info@oil.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų (PAV) rengėjas. UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel.(8 5) 2622621, faks.(8 5)261 7507, el. p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas. Suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statyba ir veikla.

PŪV vieta. PAV ataskaitoje buvo išnagrinėtos 2 galimos suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo (SkGDIT) vietos alternatyvos. Alternatyva I - SkGDIT įrengiamas pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala (sąlyginio centro koordinatės (LKS94) X=61737008, Y=319918), Klaipėdos m., Klaipėdos apskr. Dujotiekis nuo SkGDIT tiesiamas iki magistralinio dujotiekio Klaipėda - Jurbarkas, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Dujotiekis kirs Klaipėdos m. ir Klaipėdos r. savivaldybių teritorijas. Dujų apskaitos stotis (DAS) bus pastatyta Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., Klaipėdos apskr. Alternatyva II - SkGDIT įrengiamas Baltijos jūroje ties Būtinge (sąlyginio centro koordinatės (LKS94) X=6213347, Y=308380), Šventosios sen., Palangos m. Klaipėdos apskr. Dujotiekis nuo SkGDIT tiesiamas iki esamo magistralinio dujotiekio Šiauliai — Klaipėda, Saulažolių k., Dauparų —. Kvietinių sen., Klaipėdos r., Klaipėdos apskr. Dujotiekis tiesiamas per Palangos m., Kretingos r., Klaipėdos r. savivaldybių teritorijas. PAV ataskaitoje pateikta išvada, kad apibendrinus PŪV alternatyvų vertinimo ir palyginimo (aplinkosauginio, techninio ir ekonominio) rezultatus nustatyta, kad SkGDIT statybai ir eksploatacijai įgyvendinti optimaliausia yra Alternatyva I (pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala) ir pasirinkus dujotiekio trasos variantą IA taikant dujotiekio trasos atskirų ruožų subalternatyvas IAal, IAd, IAe, IAh, IAj, IAI, IAm, IAn.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. PAV ataskaitoje buvo išnagrinėtos galimos SkGDIT vietos ir technologinės alternatyvos bei su SkGDIT susijusios dujotiekio trasos alternatyvos. SkGDIT paskirtis - priimti ir saugoti suskystintas gamtines dujas (SkGD), jas dujinti ir tiekti į magistralinį dujotiekio tinklą. Metinis SkGDIT pajėgumas yra apie 2-3 mlrd. Nm3 gamtinių dujų per metus, iki 11 mln. Nm3 gamtinių dujų per parą. Objektai ir įrenginiai. SkGDIT sudaro šie objektai: 1) SkGD laivas - saugykla su dujinimo įranga; 2) švartavimosi ir tvirtinimo aikštelės; 3) tilteliai tarp objektų; 4) gamtinių dujų iškrovimo platforma; 5) aptarnavimo platforma; 6) jungiamasis dujotiekio vamzdynas. Technologiniai procesai. Eksploatacijos metu vykdomi šie pagrindiniai technologiniai procesai: SkGD transportavimas/atvežimas į SkGDIT; SkGD perpylimas iš tanklaivio į SkGD laivą - saugyklą; SkGD laikinas saugojimas SkGD laive - saugykloje; SkGD dujinimas ir tiekimas į magistralinę dujotiekio sistemą; visų technologinių objektų ir procesų aptarnavimas ir priežiūra. Visiems pagrindiniams technologiniams ir pagalbiniams procesams SkGD laivas - saugykla naudos elektros energiją, kurią gamins laive esanti įranga. Vanduo iš Kuršių marių naudojamas variklių aušinimui bei dujinimo procese dezinfekuojamas nuo dumblių ir kitų mikroorganizmų. Tam naudojama elektrochloravimo principu veikianti antibiotinė sistema. Ši sistema iš Kuršių marių vandens išgauna chlorą, kuris vėliau įmaišomas į dujinimo procese naudojamą vandenį. Kuro, energijos, išteklių naudojimas, atliekų susidarymas, išmetami/išleidžiami teršalai į aplinką. Elektros energiją gamina generatoriai, kuriuos suka dvejopą kurą (dujas ir/arba dyzeliną), galintys naudoti laivo varikliai. Kaip pagrindinis kuras naudojamos laivo rezervuaruose dėl aplinkos šilumos nugaravusios gamtinės dujos. Vidutiniškai sunaudojama 41252 t/m. dujų ir 222 t/m. dyzelino. SkGD laivo-saugyklos eksploatacijos metu vanduo imamas iš Kuršių marių ir naudojamas šiuose technologiniuose procesuose: 1) dujinimo procese suvartojama - 252 000 m3/d. arba 7 560 000 m3/m.; 2) balastiniam vandeniui suvartojama - 53 000 m3/d. arba 212 000 m3/m.; 3) variklių ir pagalbinių įrenginių patalpų aušinimui suvartojama - 52 800 m3/d. arba 1 584 000 m3/m.; 4) vandens užuolaidai suvartojama -15 200 m3/m.; 5) garo katilų papildymui suvartojama - 15 m3/d arba 600 m3/m. SkGD laivo-saugyklos eksploatacijos metu gamybinių nuotekų nesusidaro. Susidaro buitinės nuotekos, kurios kaupiamos rezervuare ir atiduodamas nuotekas tvarkančiai įmonei. SkGD laive - saugykloje susidaro paviršinės nuotekos, kurios nuteka į aplinką; nuo galimai užterštų SkGD laivo - saugyklos vietų paviršinės nuotekos nuvedamos į lijalinių vandenų surinkimo rezervuarą. SkGD laivo-saugyklos eksploatacijos metu iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių bus išmetami šie teršalai: CO - 205,334 t/m., NOX- 221,800 t/m., SO2 - 0,570 t/m., kietosios dalelės - 3,775 t/m.

Technologiniame procese, susijusiame su SkGD perkrovimu ir dujinimu, SkGD laive – saugykloje atliekų nesusidarys. Atliekos susidarys eksploatuojant ir aptarnaujant SkGD laivą -saugyklą, kurios atiduodamos atliekų tvarkytojams.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Statybos etape. 1) Dujotiekis nuo SkGDIT prieplaukos iki žemyninės dalies po Kuršių marių dugnu bus tiesiamas betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu, analogišku būdu dujotiekis bus tiesiamas ir po Karaliaus Vilhelmo kanalu ir Klaipėdos III vandenvietės SAZ II juostos teritorijoje. Vandenvietės SAZ II juosta turi būti „praeinama" įsigręžus į vandensparinį sluoksnį maždaug 12 - 15 m gylyje „išeinant" į paviršių SAZ III juostos teritorijoje. Gręžimas turi būti vykdomas nepažeidžiant vandensparinio sluoksnio ir neįsigiliant į žemiau slūgstantį tarpsluoksninį vandeningą horizontą. Gręžimo aikštelė ir gręžimo bei aptarnaujanti įranga turi būti dislokuota už vandenvietės SAZ II juostos ribos. 2) Prieš pradedant statybos darbus, bus nukastas ar nustumtas derlingas žemės sluoksnis į laikino saugojimo vietą. Užbaigus statybos darbus dirvožemis bus panaudotas pažeistų žemės plotų rekultivavimui, sutvirtinant juos daugiamečiais žoliniais augalais. 3) Saugant bestuburių, varliagyvių ir smulkiųjų žinduolių buveines planuojamo dujotiekio statybos metu rekomenduojama naudoti vikšrinę techniką. 4) Iki SkGDIT eksploatacijos pradžios hidrotechninėmis priemonėmis bus sutvirtintas Kiaulės nugaros salos šiaurinis šlaitas. Kiaulės nugaros salos kranto stabilumui užtikrinti bus taikomi techniškai pagrįsti kranto stabilumą užtikrinantys prevenciniai sprendimai. 5) Bus mokamos kompensacijos žemės savininkams dujotiekio apsaugos zonoje ir/ar nustačius servitutus. Veiklos etape. 1) Bus sutankintas vykdomo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Klaipėdos uosto krantų dinamikos monitoringo stebėjimo taškų tinklas tarp esamos krantinės Kuršių nerijoje pabaigos ir Kiaulės nugaros salos pietinio galo, kasmetinius matavimus rekomenduojama vykdyti 1 -5 profiliuose. Vykdomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos aplinkos monitoringas bus praplėstas papildomu stebėjimo tašku, leidžiančiu stebėti ir vertinti uosto teritorijoje vykdomos ūkinės veiklos galimą poveikį Kuršių marių ichtiofaunai. 2) Vykdant periodinius laivybos kanalo dugno valymo darbus, kurie būtini SkGDIT terminalo eksploatacijai, žuvų (nerštinės migracijos) laikotarpiu bus taikomos poveikio sumažinimo priemonės - planuoti valymo darbus atsižvelgiant į laikotarpius, kad valymo darbų poveikis žuvims būtų mažiausias, o esant būtinybei valymo darbus vykdant žuvų nerštinės migracijos laikotarpiu taikyti teisės aktuose nustatytą kompensavimo mechanizmą dėl žuvų ištekliams daromos žalos. 3) SkGDIT terminalui nustatytos apsaugos zonos, kurios pagrindinis tikslas -minimizuoti riziką visuomenei. Apsaugos zonos dydis nustatytas toks, kad už jo esantiems objektams dėl SkGDIT veiklos kylanti rizika būtų mažesnė už didžiausią leistiną rizikos visuomenei ribą, t.y. 10*4. Taikant 50% atsargos koeficientą tokios apsaugos zonos spindulys, skaičiuojant nuo laivų borto būtų 125 m. Taip pat nustatoma 250 m prevencinė zona, kurioje būtų draudžiama su SkGDIT veikla nesusijusių laivų inkaravimas bei ribojama navigacija ir 500 m reagavimo (incidentų likvidavimo) zona, kurioje avarijos atveju būtų draudžiama navigacija, o uosto įmonėse stabdoma veikla ir pradedama evakuacija.

Pateiktos PAV subjektų išvados.

2012-08-30 Klaipėdos m. sav. taryba sprendimu Nr.T2 -218 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

2012-07-27 Klaipėdos r. sav. taryba sprendimu Nr.T11-482 pritarė PAV ataskaitai. 2012-08-31 raštu Nr.(5.1.42)-A5-4565 neprieštaravo PŪV galimybėms pagal numatomą Alternatyvą I.

2012-07-23 Kretingos r. sav. administracija raštu Nr.(6.23)-D3-3379 suderino PAV ataskaitą ir PŪV galimybę pagal rekomenduojamą Alternatyvą I.

2012-07-25 Palangos m. sav. raštu Nr.(4.21.)-D3-2794 suderino PAV ataskaitą. 2012-08-03 raštu Nr.(4.21.)-D3-2948 neprieštaravo PŪV pagal Alternatyvą I.

2012-08-06 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras raštu Nr.(7.13)-V4-2189 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pasirinktoje vietoje.

2012-08-13 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys raštu Nr.(13.3)2kl-67 nurodė, kad PAV ataskaitai pastabų neturi. 2012-09-12 raštu Nr.(13.3)2kl-75 neprieštaravo PŪV galimybėms rekomenduojamai Alternatyvai I.

2012-09-26 Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu Nr.1-22-1683 suderino PAV ataskaitą ir neprieštaravo PŪV.

2012-08-21 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos raštu Nr.(4)-V3-2117 pritarė PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja PŪV.

2012-07-31 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija raštu Nr.(11.10-13)3-2712 pritarė PAV ataskaitai ir pasirinktai PŪV vietai.

2012-07-30 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija raštu Nr.12-01-1189 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

2012-09-10 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija raštu Nr.2D-4795 pritarė parengtai PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pagal Alternatyvą I.

2012-08-23 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija raštu Nr.2-3882 suderino PAV ataskaitą, pritardama PŪV vietai pagal Alternatyvą I.

2012-07-23 Lietuvos saugios laivybos administracija raštu Nr.6(1.15)3-841 nurodė, kad PAV ataskaitai pastabų neturi. 2012-07-24 raštu Nr.6(1.15)3-855 neprieštaravo PŪV pasirinktoje vietoje (Alternatyva I).

2012-07-24 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija raštu Nr.UD-9.1.8-3480 suderino PAV ataskaitą ir neprieštaravo dėl PŪV įgyvendinimo galimybių pagal Alternatyvą I.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Pranešimas apie parengtą PŪV PAV programą buvo išspausdintas 2011-12-07 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas", 2011-12-07 Klaipėdos m. laikraštyje „Klaipėda", 2011-12-07 Klaipėdos r. laikraštyje „Banga", 2011-12-06 Kretingos r. laikraštyje „Pajūrio naujienos", 2011-12-07-10 Palangos m. laikraštyje „Vakarinė Palanga". 2011-12-07 pranešimai apie parengtą PŪV PAV programą buvo patalpinti Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Palangos m. savivaldybių skelbimų lentose taip pat Klaipėdos r. sav. Priekulės, Dovilų, Dauparų - Kvietinių, Kretingalės seniūnijų; Kretingos r. sav. Darbėnų, Kretingos, Žalgirio seniūnijų; Palangos m. sav. Šventosios seniūnijos skelbimo lentose.

Pranešimas apie viešą susirinkimą, kurio metu bus pristatyta PŪV PAV ataskaita buvo išspausdintas 2012-05-30 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas", 2012-05-30 Klaipėdos m. laikraštyje „Klaipėda", 2012-05-30 Klaipėdos r. laikraštyje ,Banga", 2012-05-29 Kretingos r. laikraštyje „Pajūrio naujienos", 2012-05-30 - 2012-06-02 Palangos m. laikraštyje „Vakarinė Palanga". 2012-06-01 pranešimai apie viešą susirinkimą buvo patalpinti Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Palangos m. savivaldybių skelbimų lentose taip pat Klaipėdos r. sav. Priekulės, Dovilų, Dauparų - Kvietinių, Kretingalės seniūnijų, Kretingos r. sav. Darbėnų, Kretingos, Žalgirio seniūnijų; Palangos m. sav. Šventosios seniūnijos skelbimo lentose:

Vieši visuomenės supažindinimai su PŪV PAV ataskaita įvyko:

2012-06-18, 1730 val. Klaipėdos m. sav. posėdžių salėje. Supažindinime dalyvavo UAB „Sweco Lietuva", AB „Klaipėdos nafta", „Hoegh LNG AS" (Norvegija), „North America Risk Practice Environmental Resources Management (ERM)" (JAV) atstovai, 3 žiniasklaidos bei 22 Klaipėdos m. sav. ir visuomenės atstovai. Susirinkimo metu gautas vieno asmens pasiūlymas. Asmeniui, pateikusiam pasiūlymą, UAB „Sweco Lietuva" atsakė raštu (2012-07-09, Nr. V1-2105).

2012-06-19, 1730 val. Klaipėdos r. savivaldybės posėdžių salėje. Supažindinime dalyvavo, UAB „Sweco Lietuva", AB „Klaipėdos nafta", „Hoegh LNG AS" (Norvegija), „North America Risk Practice Environmental Resources Management (ERM)" (JAV) atstovai, 2 Klaipėdos r. sav. ir 2 visuomenės atstovai. Susirinkimo metu gautas vieno asmens pasiūlymas. Asmeniui, pateikusiam pasiūlymą, UAB „Sweco Lietuva" atsakė raštu (2012-07-09, Nr. V1-2104).

2012-06-20, 17 val. Kretingos r. sav. posėdžių salėje. Supažindinime dalyvavo UAB „Sweco Lietuva", AB „Klaipėdos nafta" atstovai, 2 Kretingos rajono savivaldybės atstovai. Susirinkimo metu pasiūlymų negauta.

2012-06-21, 1730 val. Palangos m. sav. posėdžių salėje. Supažindinime dalyvavo UAB „Sweco Lietuva", AB „Klaipėdos nafta" atstovai, 2 Palangos m. sav. atstovai, 1 visuomenės atstovas. Susirinkimo metu pasiūlymų negauta. Visa PŪV PAV dokumentacija per PAV proceso laikotarpį buvo skelbiama ir viešai prieinama visuomenei AB „Klaipėdos nafta" internetinėje svetainėje: http://www.oil.lt.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD), gavęs PAV ataskaitą, 2012-09-27 savo internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, bei raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Per nustatytą terminą informacijos iš suinteresuotos visuomenės dėl galimų pažeidimų vykdant PAV procedūras negauta.

Tarpvalstybinės konsultacijos. Vadovaujantis Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ratifikavimo įstatymo (Žin.,1999, Nr.92-3687) ir Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO, 1991) (Žin.,1999, Nr.92-2688) nuostatomis, buvo vykdomos tarpvalstybinės konsultacijos su Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2012-09-18 raštu Nr.(10-3)-D8-8086 informavo AM Klaipėdos RAAD, PAV dokumentų rengėjus ir veiklos užsakovus apie tarpvalstybinių konsultacijų užbaigimą

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą. 2012-10-22 LR AM Klaipėdos RAAD raštu Nr.(4)-LV4-3270 priėmė sprendimą, kad suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statyba ir veikla pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala - leistina. Sprendime nustatytos sąlygos. PŪV organizatorius, privalo įgyvendinti PAV subjektų išvadose pateiktose dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių, nustatytas sąlygas. PŪV organizatorius privalo įgyvendinti ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą. 1) Atlikus PAV nustatyta, kad eksploatuojant SkGDIT nebus viršyti teisės aktuose nustatyti aplinkosauginiai ir visuomenės sveikatos normatyvai bei standartai. Emisijos iš SkGDIT įrengtuose pagrindiniuose kurą deginančiuose įrenginiuose (dviejuose po 41 MW galingumo katiluose) atitiks šiuo metu geriausių prieinamų gamybos būdų informacinio dokumento reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams nurodytas ribines vertes. Atlikus teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų namų, neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių. 2) Statant ir eksploatuojant SkGDIT nebus padarytas reikšmingas neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms, tame tarpe Kuršių nerijai kaip UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objektui, kraštovaizdžiui, kultūros paveldo objektams, aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, požeminio vandens ištekliams, žemės gelmėms, dirvožemiui, augmenijai, gyvūnijai, socialinei aplinkai bei visuomenės sveikatai. 3) Siekiant sumažinti galimų SkGDIT avarijų padarinius aplinkai ir siekiant užtikrinti žmonių saugą, SkGDIT nustatytos apsaugos zonos, kuriose atitinkamai bus taikomos organizacinės ar techninės priemonės. SkGD laivo-saugyklos aptarnavimo prieplaukoje bus numatytos techninės priemonės gaisrinei saugai užtikrinti. 4) Numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. 5) Visi PAV subjektai pritarė PŪV galimybėms pagal PAV ataskaitoje išnagrinėtą vietos Alternatyvą I. 6) PAV ataskaitoje buvo atliktas PŪV alternatyvų palyginimas. Atlikus alternatyvų palyginimą nustatyta, kad Alternatyva I yra pranašesnė už Alternatyvą II, nes daro mažesnį poveikį aplinkai, taip pat Alternatyvos I įgyvendinimui reikalingos mažesnės laiko ir lėšų sąnaudos. 7) Atlikus tarpvalstybines konsultacijas su Latvijos Respublika, Latvijos Respublika pateikė išvadą, kad neprieštarauja PAV ataskaitoje nagrinėtai vietos Alternatyvai I.

Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel.(8 5) 2622621, faks.(8 5) 2617507 arba LR AM Klaipėdos RAAD, Birutės g. 16, 91204 Klaipėda, tel.(8 46) 466453, faks.(8 46) 466452. 


2012-10-29

Pranešame, kad pratęstas regiamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.5565/0001:41, Priekulės I k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano planavimo terminas. Terminas pratęstas iki 2015 m.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Papildomai su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda. Pakartotinis viešas susirinkimas numatomas 2012 m. gruodžio 14 d. 14 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-10-29

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – du bendrojo naudojimo tvenkiniai, esantys SB „Skinija", Lyverių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypus , esančius sodininkų bendrijos "Skinija" teritorijoje.

Projekto organizatorius – sodininkų bendrija "Skinija" – pirmininkas Alfonsas Petraitis, adresu: SB"Skinija", Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. Tel.868578445.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2012-11-08 iki 2012-11-22, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194.


2012-10-26

Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5523/0002:722 – 0,0723  ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. Nr. T11- 307.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2012-11-13 iki 2012-12-10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-27 iki 2012-12-10. Viešas svarstymas vyks 2012 m. gruodžio 11 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-10-26

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1.0748 ha žemės sklypas , esantis Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parenkant vietą gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda, nuo 2012-11-05 iki 2012-11-16 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus tel.861284194. Informacija telefonu: 861284194.


2012-10-26

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 2.2677 ha žemės sklypas , esantis Medsėdžių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parenkant vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda, nuo 2012-11-05 iki 2012-11-16 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus tel.861284194. Informacija telefonu 861284194.


2012-10-25

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr. T11-612 patvirtinta žemės sklypo Rokų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5552/0003:52),  detaliojo plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.                                   

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (18.51) L12-331, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.:861521741, el. paštas: vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012-11-14 iki 2012-12-12 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-26 iki 2012-12-10 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2012-12-13,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2012-10-24

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypų Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5568/0001:374, 5568/0001:71), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.                     

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.


2012-10-23

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinto svastymo procedūra. Planuojama teritorija – 1,4912 ha žemės ūkio paskirties sklypai (kad. Nr.5538/0012:253 ir 5538/0012:161), esantys Gribžinių k., Dauparų Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti du žemės ūkio paskirties sklypus į vieną žemės ūkio paskirties sklypą.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – O.Joneckienės ind. įmonė, kodas 163718680, Žemaitės 10, Gargždai, tel. Nr. 8 676 00589, licencija  Nr.ŽF-33.  Įmonės savininkė Ona Juozaitienė.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu  susipažinti ir gauti informaciją galima pas projekto autorę Oną Juozaitienę Žemėtvarkos skyriaus  patalpose adresu Klaipėdos  74, Gargždai,.prieš tai paskambinus tel. Nr. 8 676 00589.


2012-10-22

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Kvietinių  k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. Skl. kad. Nr. 5538/0014:132 ir 5538/0014:133.

Planuojama teritorija –1.0200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0014:132 ir 5538/0014:133), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą (kadastriniai Nr. 5538/0014:132 ir 5538/0014:133).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18.


2012-10-22

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5700 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0001:863), esantis Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, paringti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai.


2012-10-22

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.06 ha ir 0.06 ha žemės sklypai , esantys SB "Dituva", Derceklių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: du sklypus sujungti į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo dienomis nuo 2012-11-02 iki 2012-11-16, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-10-19

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios  Dovilų k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr.T11-630 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai –  pakeisti sklypo kad. Nr. 5544/0004:133 žemės pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2012-11-07 iki 2012 -12-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-20 iki 2012 -12-04, viešas susirinkimas numatomas gruodžio 5 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.  

Planavimo organizatorė fizinis asmuo

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatorei arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-10-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5544/0004:353) Dovilų mstl., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, informacija tel. tel. 8 655 79129, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com. 


2012-10-19

Informuojama, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012-09-27 sprendimu   Nr.T11-627 patvirtino žemės sklypo (kad. Nr.5510/0005:86), esančio Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano (planavimo tikslas – padalyti kitos paskirties žemės sklypą  į sklypus, nustatant juose  naudojimo būdus – gyvenamosios, komercinės paskirties objektų teritorijos; pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei kitus  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus) koncepciją. Koncepcija talpinama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje “Teisės aktai”.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2012-10-29 iki 2012-11-27, kreipiantis pas  plano rengėją Vidą Vytienę, tel. 8 606 76441, el. p. vida.vytiene@gmail.com. Planas viešai bus eksponuojamas nuo 2012-11-13 iki 2012-11-27 Dauparų – Kvietinių seniūnijos    foje,   skelbimų lentoje,   adresu: Žemaitės 10, Gargždai. Viešas susirinkimas įvyks 2012-11-30, 13 val., adresu: Žalgirio 33-8, Gargždai.


2012-10-18

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Žemgrindžių k., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija –0.5100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0005:357), esantis Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-10-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Žemgrindžių k., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija –0.5100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0005:357), esantis Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pirties, ūkinių pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-10-17

Informuojame apie rengiamą UAB "Provit Industrija" vykdomos ūkinės veiklos  (žuvies perdirbimas), Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r., sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialųjį planą.

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimas Nr.T11-47 "Dėl pritarimo UAB "Provit Industrija" vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribų specialiojo plano rengimui".

Planuojama teritorija – UAB "Provit Industrija" naudojamas žemės sklypas (kadastrinis Nr.5503/0001:27) Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo organizatorius – UAB "Provit Industrija" direktorė Svetlana Petrovskaja, Turgaus g. 5-4, Klaipėda, tel.: 8 698 20960.

Specialiojo plano rengėjas – UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831.

Specialusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Specialusis planas rengiamas pagal UAB "Provit Industrija" patvirtintą planavimo darbų programą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes nėra planuojamas vykdomos ūkinės veiklos išplėtimas.

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo tikslai ir uždaviniai: Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos. Suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką. Suderinti valstybės, savivaldybės, kitų juridinių ir fizinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. I ketvirčio.

Informuojame, kad yra numatomas minėto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0001:27) Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r., parengto specialiojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-11-12 darbo dienomis, o vieša ekspozicija vyks nuo 2012-11-26 iki 2012-12-10 imtinai UAB "Provit Industrija" įmonėje Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2012-12-11  10 val. taip pat V UAB "Provit Industrija" įmonėje Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr.8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-10-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio adresu Gindulių k., Klaipėdos r. sav.:0,9700 ha ploto, kad. Nr. 5523/0002:250, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86, faks. 8 (46) 21 01 63, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais). Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas –2013 m. II ketvirtis. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Susipažinti su detalaus plano projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui.


2012-10-17

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0003:501), esančio Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatyti kokybinius ir kiekybinius užstatymo rodiklius, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-11-06 iki 2012-12-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-20 iki 2012-12-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-12-05 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-10-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas. Sklypų kad. Nr. 5558/0005:703 – 1,2500  ha; kad. Nr. 5558/0005:704 – 1,4500  ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Jala”, Taikos pr. 46-1 (trečias aukštas), LT-91213, Klaipėda (46) 473339.

Planuojamas projekto baigimo terminas –2013 m. I ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. 


2012-10-16

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, Kad. Nr. 5510/0004:294, 5510/0004:102, Gobergiškės k., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:294) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Albino Giriūno individuali įmonė, tel. 8 610 35139. el. paštas: ag.architektura@gmail.lt.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T11- 618.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2012-11-02 iki 2012-11-29. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-16 iki 2012-11-29. Viešas svarstymas vyks 2012 m. lapkričio 30 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-10-16

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0001:703 Girkalių k.v., esančio Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T11-628 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2012 m. lapkričio 02 d. iki 2012 m. lapkričio 29 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 29 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012 lapkričio 30 d. 17.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-10-16

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Budrikų k., Sendvraio sen.,  Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5530/0005:283), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.


2012-10-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5523/0006:19), detalusis planas.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.     

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012-10-29 iki 2012-11-28. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-12 iki 2012-11-26 adresu Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163,  info@s33.lt. Viešas susirinkimas vyks 2012-11-29,  9,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163,  info@s33.lt.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T11-521 patvirtinta rengiamo  žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0006:19) detalaus plano koncepcija galima adresu Danės g. 43, Klaipėda per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-10-12

Informacija apie detaliojo plano organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos r., Šnaukštų k., Dovilų sen., Mykolo Šukučio ir Prano Stočkaus žemės sklypo, kad. Nr. 5505/0005:162,  6,9329 ha ploto,  paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Plano rengimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono, Šnaukštų kaimo, Dovilų seniūnijos, žemės sklypo kad. Nr. 5505/0005:162 6,9329 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriui ,  Kęstučio g. 35, Gargždai, Klaipėdos r.,  ir , Alyvų g. 20, Gargždai, Klaipėdos r. ,   arba plano rengėjui UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749 darbo dienomis, nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos).


2012-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti  teritorijos, esančios  Gerduvėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas.

Planavimo tikslai –  pakeisti žemės sklypų   kad. Nr. 5568/0010:58,  Nr. 5568/0010:36 pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais. Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2012-10-12 projekto rengėjo patalpose. Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu  planavimo organizatoriausįgaliotam asmeniui M. Bendikaitei ankščiau minėtu bendrovės adresu, tel 8-614-98750.
2012-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Bruzdeilyno k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr.5528/0004:212, sklypo plotas – 1,2 ha), detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas – pradžia 2012-05-09, pabaiga 2013 m. I ketv. 

Planavimo organizatorius – sklypo savininkas

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2012-10-11

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 2.1500 ha žemės sklypas , esantis Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-10-22 iki 2012-11-05, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-10-11

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5530/0003:9), esančio Jakų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Sadomaksa“.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-10-29 iki 2012-11-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-13 iki 2012-11-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-28 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-10-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aukštkiemių k. (kad. Nr. 5558/0013:611), Klaipėdos rajone, detalųjų planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, keičiant detaliojo plano (reg.Nr.003553000325). Numatoma mažaaukščio gyvenamojo pastato ir jo priklausinių statyba ir eksploatacija. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-596 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-10-22 d. iki 2012-11-19 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-11-06 d. iki 2012-11-19 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-20 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2012-10-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Grabių k. (kad. Nr. 5535/0004:985), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Numatoma mažaaukščio gyvenamojo pastato ir jo priklausinių statyba ir eksploatacija. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-631 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-10-22 d. iki 2012-11-19 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-11-06 d. iki 2012-11-19 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-20 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2012-10-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Dargužių k. (kad. Nr. 5528/0002:599), Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Numatoma mažaaukščio gyvenamojo pastato ir jo priklausinių statyba ir eksploatacija. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-632 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-10-22 d. iki 2012-11-19 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-11-06 d. iki 2012-11-19 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g.2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-20 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2012-10-05

Pradedamas rengti žemės sklypo Laugalių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5510/0005:216, detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. AV-1582 sudarė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį su Rimantu Bogdžiūnu, Monika Bogdžiūniene ir Tomu Andriejausku.

Parengta ir patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. pabaigos.

Planavimo procesas ir visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo (apie kurį bus paskelbta atskirai) pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

2012-10-05

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0013:0043), esantis SB “Šernai“, Raganių takas 1, Žiaukų kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –0,0618 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,0210 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.43 (kadastrinis Nr. 5552/0013:0043) ir keliu. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad.Nr.5552/0013:0043).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob. 868657470  el.paštas: padalijimas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2012-10-22 iki 2012-11-06 asmeniškai susitarę, tel. mob.868657470.


2012-10-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojamos teritorijos: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5518/0001:144), Klaipėdos r., Endriejavo sen., Tickinų k., sklypo bendras plotas 3.0000 ha.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401, licenzija Nr.1R-KP-137.  

Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informaciją galima aukščiau nurodytu adresu.


2012-10-04

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5552/0009:660 – 0,9500  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T11- 568.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2012-10-01 iki 2012-10-26. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-15 iki 2012-10-26. Viešas svarstymas vyks 2012 m. spalio 29 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-10-04  

Pradedamas rengti Gargždų karjerų detalusis planas.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. AV-2169 „Dėl Gargždų karjerų detaliojo plano rengimo“ pradėtas rengti Gargždų karjerų detalusis planas bei patvirtinta planavimo darbų programa. Su šia programa galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose darbo metu. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius2012 m. rugpjūčio 8 d. patvirtino minėto detaliojo plano planavimo užduotį.

Planavimo tikslai – detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Suformuoti žemės sklypus, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti. Nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. Suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.

Projekto rengimo terminas – iki 2013 m. liepos mėnesio.

Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8~46) 47 30 60, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto tinklalapis – www.klaipėdos-r.lt .

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 40 09 36, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

2012-10-04

Informacija apie viešą supažindinimą su Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita bei plano projektu.

Specialiojo plano rengimo organizatorius: AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, 91003 Klaipėda, tel. 8 (46) 391772, faks. 8 (46) 311399.

2012 m. rugsėjo mėn. UAB „Sweco Lietuva“ atliko specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė SPAV ataskaitą „Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis planas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas“.

Susipažinti su SPAV ataskaita bei specialiojo plano projektu nuo š.m. spalio mėn. 3 d. iki lapkričio 2 d. imtinai (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.) galima:

Specialiojo plano rengimo organizatoriaus būstinėje AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, 91003 Klaipėdoje, tel. 8 (46) 391772, faks. 8 (46) 311399, el.p. m.mazeikis@oil.lt, AB „Klaipėdos nafta“ internetinėje svetainėje adresu: http://www.oil.lt;

Specialiojo plano rengėjo ir SPAV ataskaitos rengėjo būstinėje UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilniuje, tel. (8 5) 2196575, faks. (8 5) 2617507, el. p. tomas.varneckas@sweco.lt; Klaipėdos miesto savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėdoje; Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargžduose; Palangos miesto savivaldybėje Vytauto g. 73, Palangoje; Kretingos rajono savivaldybėje Savanorių g. 29A, Kretingoje.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima teikti specialiojo plano ir SPAV ataskaitos rengėjui aukščiau nurodytu adresu.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita bei specialiojo plano projektu įvyks:

- š.m. lapkričio 5 d. 10 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje;

- š.m. lapkričio 5 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

- š.m. lapkričio 6 d. 10 val. Palangos miesto savivaldybėje, Gintaro g. 33A, Palangoje;

- š.m. lapkričio 6 d. 14 val. Kretingos rajono savivaldybėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje.

2012-10-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5528/0004:156, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. II ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2012-10-02

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –2.2911 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0002:600), esantis Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, paringti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, svečių namų, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai, kūdros įrengimui (kaimo turizmui).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai.


2012-10-02

Informacija apie detaliojo plano organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos r., Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Vytauto Simučio žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0003:531,  3,0000 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Plano rengimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono, Poškų kaimo, Agluonėnų seniūnijos, žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0003:531,  3,0000 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) atrankos dokumentas

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano spav atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję spav atrankos dokumentą: LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl spav atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su spav atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriui, gyvenančiam, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Pušų g. 46-19 tel. 8-670-76808 arba plano rengėjui UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749 darbo dienomis, nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos).


2012-10-01

Nuo 2011-11-01 įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, įgyvendinus gamyboje naujas technologijas, dar kartą atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, pakartotinai skelbiamas parengto žemės sklypų Grauminės k., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr. 5545/0003:390, Nr. 5545/0003:392, Nr. 5545/0003:157, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi UAB „Sakuona“ patalpose nurodytu adresu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2012 m. spalio 18 d. iki2012 m. lapkričio 16 d. darbo laiku. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2012 m. lapkričio 2 d. iki2012 m. lapkričio 16 d., darbo laiku ten pat. Viešas susirinkimas numatomas2012 m. lapkričio 19 d. 15 val.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galite teikti planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planavimo organizatorius – UAB „Sakuona“, Grauminės k., Kretingalės sen., 96231 Klaipėdos r., tel. (8~46) 440241, el. paštas: info@sakuona.lt .

Detaliojo plano rengėjas – UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt


2012-10-01

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0003:188), esančio Agluonėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-10-29 iki 2012-11-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-11-13 iki 2012-11-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-28 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-10-01

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas esantis Ąžuolų g. 6, Endriejavo mstl., Endriejavo sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastaų savininkė

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m.


2012-10-01

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas esantis Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastaų savininkė

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m.


2012-10-01

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 3.3066 ha žemės sklypas , esantis Šilėnų kaime, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių starybai.

Planavimo organizatorius –- žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2012-10-11 iki 2012-10-25 darbo dienomis arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


2012-10-01

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija –  3.3067 ha žemės sklypas , esantis Šilėnų kaime, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2012-10-11 iki 2012-10-25 darbo dienomis arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


 

   

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 13:40:46
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102