Vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

Vasario mėn.

2021-02-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:0147) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – V.P.I (duomenys nuasmeninti).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021-02-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:416) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – J. R. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-02-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Pagerdaujo k, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0002:143) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną . 

Planavimo organizatorius – J. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-02-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:615; 5528/0002:616) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-01-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-77 (reg. Nr. 003553004221) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5528/0002:615; 5528/0002:616) Dargužių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,31 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Kuršių istorijos klubas. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AV-2820 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:615; 5528/0002:616) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: rekreacinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-03-05 iki 2021-03-19 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-635. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-03-19) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-02-25

Pakartotinai informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dukumentą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą 

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, 

Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: V.V. I. R 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741. uabges@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 07 -16 d.Nr. AV-1553 įsakymas. „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti bei padalinti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-03-04 iki 2021-03-19 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-403) ir plano rengėjo patalpose, Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741. uabges@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-03-19), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-403). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo 

svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų 

gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-02-25

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-26 SPRENDIMU NR. T11-110 PATVIRTINTO PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS KARTU SU JOS PRIEMONIŲ PLANU IR SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITOS RENGIMO.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kurio sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita yra rengiama - Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T11-110 patvirtintas Priekulės miesto bendrasis planas.

Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengimo pradžia 2020-10-02, pabaiga 2021-04-02.

Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, A. Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, tel. 868944896, el. paštas info@gauce.lt

Visuomenė pasiūlymus dėl Priekulės miesto bendrojo plano tobulinimo gali teikti raštu Planavimo organizatoriui (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai).


2021-02-22 

Pakartotinia informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:291 Plikių k.v., esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pakamorių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-02-22 iki 2021-03-05 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-02-05 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-51211.


2021-02-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:206) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2013-08-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1349 (reg. Nr. 003553004945) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0004:206) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2,8 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Armaris“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas Nr. AV-2149 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:206) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus, pakeisti sklypų paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų koridorius. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-02-26 iki 2021-03-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-489. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-489, ir vyks visą susipažinimo su projektų terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-03-15 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą https://zoom.us/j/99935566579?pwd=aTJVR1VaWDRSUUZ3bmg1ZzAwVWJadz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-03-12) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILININKŲ G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26,TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-413 (reg. Nr. 003553001858)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. vasario 24 d. iki 2021 m. kovo 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲŠILININKŲ G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26,TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:152) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2004-07-08 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-188 (reg. Nr. 003553000540)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. vasario 24 d. iki 2021 m. kovo 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:152) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-460 (reg. Nr. 003553001844)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. vasario 24 d. iki 2021 m. kovo 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-02-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1302) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-02-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1302) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-02-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:1040) TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-02-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:detalizuojant Klaipėdos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, pakeisti žemės naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, taip pat nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:1040) TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

 


2021-02-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323) Svencelės k., detalusis planas“. 

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., sklypo kad.Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Svencelės sala“. 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-2935 „Dėl žemės sklypų (Kad. Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5515/0005:254, 5515/0005:273, 5515/0005:323) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:320, 5515/0005:321) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:320, 5515/0005:321) naudojimo būdą į Rekreacinės teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.. 

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-21-47 .


2021-02-11

Informuojame visuomenę, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:462) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-136 (reg.Nr.003553001286) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Kretingalės sen., Kalotės k., žemės sklypo kad.Nr.5558/0014:462 (Palvės g.3) 

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:462) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-136 (reg.Nr.003553001286) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai- padalinti žemės sklypą kad.Nr.5558/0014:462 į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą. 

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-10-16 Nr.AV-2361 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius – A.M., B.D.M., M.M., R.M. 

Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com. 

Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) – 2020 m. III ketv. – 2021 m. III ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-20-576). 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-02-10

SPRENDIMAS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. kovo 1 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. kovo 1 d.

PRIDEDAMA. Sprendimo projektas.


2021-02-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:258) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – A. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. vasario 11 d. iki 2021 m. vasario 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-02-08

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypo (kad.Nr. 5530/0005:1171) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k. detalusis planas“. 

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., kad.Nr. 5530/0005:1171. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Lakavita“ 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-22 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-2418 „Dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 5530/0005:1171) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad.Nr. 5530/0005:1171) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intesyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. 

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-02-19 iki 2021-03-04 imtinai, savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-02-26 iki 2021-03-04 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-577. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. 

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


2021-02-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:285) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo planorengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. vasario 10 d. iki 2021 m. vasario 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. vasario 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:285) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-02-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:126; 5523/0002:363) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 1998-12-30 Klaipėdos rajono mero potvarkiu Nr. 1281 (reg. Nr. 003553000101)patvirtinto detaliojo planokeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. vasario 10 d. iki 2021 m. vasario 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. vasario 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:126; 5523/0002:363) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-02-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:469) Kalotės k., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-380 (reg. Nr. 003553001475) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5558/0014:469) Kalotės k., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-07 įsakymas Nr. AV-2276. 

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-02-12 iki 2021-02-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-536. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-02-26) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-02-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:669; 5558/0014:670) Kalotės k., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2016-08-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1664 (reg.Nr.T00081536) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:669; 5558/0014:670) Kalotės k., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12 įsakymas Nr. AV-1774. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-02-12 iki 2021-02-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-454. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-02-26) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-02-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-25 įsakymas „DĖL 2020-09-07 ĮSAKYMO NR. AV-2023DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2021-02-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 26 posėdžio sprendimu Nr. T11-19 (reg. Nr. 003553000362) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0004:892; 893; 894) Grabių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,9004 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-14 įsakymas Nr. AV-2079 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suformuoti sklypą susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriams. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-02-12 iki 2021-02-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-476. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-02-26) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-02-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:567) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-01-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:567) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-02-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:576) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-01-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:576) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-02-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypai Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,3326 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: I. P. (įgaliota asmenų V. P. ir J. P.) adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-09-24 Nr. (5.1.1 E) AV-2150.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-02-10 iki 2021-02-24 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-493) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-02-24), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-02-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:147) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, bei rekreacinės paskirties statinių statybą. 

Planavimo organizatorius – V. P-I. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. vasario 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-02-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:225) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, bei rekreacinės paskirties statinių statybą. 

Planavimo organizatorius – A. A. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. vasario 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-02-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Stučių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:618) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną . 

Planavimo organizatorius – M. G. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. vasario 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04 21:49:40
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102