2013 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. gegužės mėn.

2013-05-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5535/0004:514), esančio Rentos g. 120, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: (8 46) 412418, (8 698) 08831, el.paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. pabaigos.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-05-30

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.  kadastro Nr. 5544/0004:335,  0,2645ha ir kadastro Nr.5544/0004:336, 0,1200ha  detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. Klaipėdos r.sav. Tarybos sprendimas 2013-01-31 Nr. T11-36

Tvirtinti Gintauto Luko žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0004:335, 5544/0004:336), esančių Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojoplanokoncepciją (planavimo tikslai – pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinimas į sklypus).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Rengėjas – IĮ “Archisima” (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., tel.8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).


2013-05-30

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.  kadastro Nr. 5552/0011:166, 1.3699ha  detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. Klaipėdos r.sav. Tarybos sprendimas 2012-09-27 Nr. T11-597

Tvirtinti UAB “Luzana” žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0011:166), esančio Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojoplanokoncepciją (planavimo tikslai –žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinimas į sklypus).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB “Luzana”, Šilutės pl. 79/18,Klaipėda.

Rengėjas – IĮ “Archisima” (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., tel.8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).


2013-05-30

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Dovilų mstl. Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1.0300 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:213), esantis Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastatų, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-05-30 iki 2013-06-12 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-05-29

                                                                                                                                                                                     

Informuojame, kad pradedamas rengti „Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. AV-1367).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas – UAB „TAEM URBANISTAI“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt, atstovas – Asta Maksimovienė, el. p. a.maksimoviene@taemgroup.lt.

Planuojama teritorija – Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia –2013 m. I ketv., pabaiga –2014 m. I ketv.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-05-29

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:485, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2013 m. birželio 29 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 05 30 iki 2013 06 29.


2013-05-29

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:489, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2013 m. birželio 29 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 05 30 iki 2013 06 29.


2013-05-29

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:487, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2013 m. birželio 29 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 05 30 iki 2013 06 29.


2013-05-29

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, adresu Butkų Juzės g. 12, Gargždai, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 07 12 įsakymas Nr. AV1-1386.

Žemės sklypo plano organizatorius- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel.492451, el. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt

Plano rengimo tikslas- suformuoti žemės sklypą prie  nuosavybės teise priklausančių statinių: pastatas- gyvenamas namas- unikalus Nr. 5596-3000-3011.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


2013-05-27

Informuojame, kad pradedamas rengti gamybinio pastato su buitinėmis patalpomis unik. Nr. 5597-2008-8044 ir gamybinio pastato unik. Nr. 5597-2008-8022 rekonstrukcijos įteisinimo bei katilinės pastato ir rąstų apdorojimo kameros statybos įteisinimo projektas, adresu Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23.

Projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus patvirtintus specialiuosius reikalavimus 2013-05-23 Nr. (12.13)Ar. 5-716.

Statybos adresas: Mokyklos 23, Grauminės km., Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

Statinio paskirtis: gamybos pramonės

Teritorijų planavimo dokumentas: yra (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-81, 2013m. vasario 22 d.)

Statinio projektavimas: 2013 II ketvirtis

Statinio statybos pabaiga: 2013 IV ketvirtis

Projektuotojas: UAB „Merkevičius ir partneriai“, Ringuvos g. 65, Kaunas, tel 8 (683) 44540, el.p. merkeviciusirparneriai@gmail.com   Darbo laikas I-V, 8-17 val.

Projekto vadovas:  Česlovas Šarakauskas, tel  8 (686) 11821

Statytojas: UAB „Sakuona“,  Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23, tel. 8 (46) 440241, faks. 8 (46) 440448, el.p. info@sakuona.lt, www.mediena.lt


2013-05-27

Informuojame, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.: 2,9413ha ploto, kad. Nr.5565/0001:366 viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2013-04-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-270.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalyti į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros sklypą, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-19 d.  UAB J ir A architektūros studijoje Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, tel. 8699 47048.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 d. iki 2013-07-19 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas vyks 2013-07-22 d.  UAB J ir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda 10.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui  ir  projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-05-27

Rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5503/0009:117 ir kadastrinis Nr. 5503/0009:171), esančių Grobštų k., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo2013 m. kovo 29 d. leidimu Nr. 12L-(14.12.36)-44.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas- sujungti du sklypus ir sujungtą sklypą padalinti į tris sklypus.

Leidimas išduotas: fiziniams asmenims

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-06-20 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-05-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:303) Bruzdeilyno k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-05-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr.5510/0005:354, Nr.5510/0005:355), esančių Lėbartų k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.00355300480) sprendinius: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr.5510/0005:354) naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-07 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.


2013-05-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kad, Nr. 5520/0006;140, esančio Aušros g. 32, Gargžduose., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0006:140) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96174, tel.: (8 46) 73360, 8 600 17911.

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-07 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2013-05-24

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija 1.3816 ha žemės sklypas (kad. Nr.5558/0004:752), esantis Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija -1.3816 hažemės sklypas (kad. Nr.5558/0004:752), esantis Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-06-03 iki 2013-06-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-24

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypas kad. Nr. 5510/0004:226, esantis Gluosnių g. 9, Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Gluosnių g. 9, Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su žemės sklypu Gluosnių g. 9. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr.5510/0004:226).

Projekto organizatorius - žemės sklypo savininkas fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-06-03 iki 2013-06-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu:861284194


2013-05-24

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Šiuraičių g. 7, Mikužių kaime,  Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Šiuraičių g. 7, Mikužių kaime,  Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie registruotų pastatų.

Projekto organizatorius - žemės sklypo naudotojas 

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-06-03 iki 2013-06-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-24

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija 1.1000 ha žemės sklypas (kad. Nr.5550/0001:390), esantis Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija -1.1000 hažemės sklypas (kad. Nr.5550/0001:390), esantis Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-06-03 iki 2013-06-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-23

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas, Gamyklos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5520/0019:33, plotas-0,2211ha.

Planavimo tikslas: Nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais).

Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas -2014m. I ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui ir detaliojo planavimo rengėjui.


2013-05-23

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės sklypui (kad. Nr.5550/0001:389), esančiam Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija -1.1000 hažemės sklypas (kad. Nr.5550/0001:389), esantis Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-06-03 iki 2013-06-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:359), esančio Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2013 m. IV ket.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Inkompra”, Vingio g. 8, Dauparai, Klaipėdos r. sav., LT-96169, mob. 8 614 97314, el.paštas: info@inkompra.lt, www.inkompra.lt.


2013-05-23 

Rengiamas kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas. Selenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., kad. Nr. 5510/0001:107, plotas – 1.1300 ha.

Planuojama teritorija –1.1300 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:107), esantis Selenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, pritaikytų kaimo turizmui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros  žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 nuo 2013 06 05 iki 2013 06 19 


2013-05-22

Informuojame, kad pradedamas rengti (2.2587 ha) žemės sklypų (kad. Nr.5523/0003:369, kad. Nr.5523/0003:403) Gindulių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-05-22

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:252), esančio Šilelių g. 2, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-06-21 iki 2013-07-05 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-05 11:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-05-22

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:559), esančio Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-06-21 iki 2013-07-05 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-05 09:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-05-22

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:80), esančio Lapų g. 50, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti planuojamai teritorijai galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553004016) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė –fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. 

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-06-21 iki 2013-07-05 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-05 13:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-05-20

Skelbiame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad . Nr.5525/0006:53), Brožių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje. kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija -0.6818 hažemės sklypas (kad . Nr.5525/0006:53), esantis Brožių

kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-05-30 iki 2013-06-13 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-20

Skelbiame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5568/0010:126), Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje .kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija -0.5000 hažemės sklypas (kad. Nr.5568/0010:126), esantis Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, pirties, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-05-30 iki 2013-06-13 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-20

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti detalų planą Švepelių kaime, Sendvario seniūnijoje, žemės sklypo kad. Nr. 5530/0005:455.

Planavimo organizatoriai –fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas vaimartis@gmail.com. 

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  


2013-05-20

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:349), esančio Normantų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-20 iki 2013-07-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-08 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-05-20

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5538/0015:66), esančio Kvietinių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-20 iki 2013-07-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-08 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-05-20

Informuojama, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2013-04-25 sprendimu Nr.T11-269 patvirtino  žemės sklypo (kad. Nr.5525/0002:119), esančio Girininkų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano  koncepciją.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Koncepcija talpinama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje “Teisės aktai”.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2013-05-22 iki 2013-06-18, kreipiantis pas  plano rengėją Vidą Vytienę, tel. 8 606 76441, el.p. vida.vytiene@gmail.com.

Planas viešai bus eksponuojamas nuo 2013-06-05 iki 2013-06-18 Vėžaičių  seniūnijos foje, skelbimų lentoje, adresu: Gargždų g. 25, Vėžaičiai. Viešas susirinkimas įvyks 2013-06-21, 13 val., adresu: Žalgirio 33-8, Gargždai.

Pasiūlymus dėl rengiamo planavimo dokumento visuomenė, taip pat, gali teikti planavimo organizatorei Jūratei Kundrotienei per visą šio dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo raštu, adresu: Šaltinio 6, Girininkai, taip pat viešojo susirinkimo metu.

Kaimyninių žemės sklypų valdytojai  ir naudotojai, jeigu jų deklaruota gyvenamoji vieta ar buveinė neatitinka nurodytosios  registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-05-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Planuojama teritorija – 0.6424 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0008:353), esantis Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas –  IĮ „Arch Box“ Pievų Tako g. 11, Klaipėda. Tel. 867627939. El.paštas – aarchbox@gmail.com.

Su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu susipažinti ir gauti informaciją galima projekto rengėjo patalpose IĮ „Arch Box“, Pievų Tako g. 11, Klaipėda nuo 2013-05-31 iki 2013-06-20 imtinai.


2013-05-17

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Mokyklos g. 22, Endriejavo miestelyje, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos ra-jono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie registruotų pastatų.

Projekto organizatorius - žemės sklypo naudotojas 

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-05-27 iki 2013-06-08, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-17

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Pipirų kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie registruotų pastatų.

Projekto organizatorius - žemės sklypo naudotojai.

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11,Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-05-27 iki 2013-06-08, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-05-17

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Dauparų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybė-je.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie registruotų pastatų.

Projekto organizatorius - žemės sklypo naudotojai.

Kazys Petrauskas, gyv. Dauparų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos ra-jone. Tel.868217097.

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-05-27 iki 2013-06-08, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu:861284194.


2013-05-17

Pakartotinai informuojame, kad pradedamas rengti sklypų Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.,  kad. Nr. 5528/0006:192 (plotas – 1,0000 ha) ir 5528/0006:264 (plotas – 1,7763 ha) detalusis planas.

Planavimo organizatoriaifiziniai asmenys.

Planavimo tikslas - sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m.  Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T11-762 patvirtinta rengiamo detaliojo plano koncepcija.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. birželio 03 d. iki 2013 m. liepos 01 d. iš anksto susiderinus laiką su plano rengėja Inga Lapinskiene, tel. 8-618-72901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. birželio 17 d. iki2013 m. liepos 01 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas2013 m. liepos 02 d. 9:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-05-15

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5543/0005:307, Nr. 5543/0005:490), esančios Rudaičių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0005:307) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-07-01 iki 2013-07-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-30 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-05-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Kad. Nr. 5568/0009:450, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas, plotas –0,2500 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „EKOTEKTONIKA“, Taikos pr. 24A-205, Klaipėda, tel/fax. (8 46) 310240, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detalusis planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Detaliojo planavimo rengimo terminas (preliminarus) – pabaiga 2013 m. IV ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, nes nėra kriterijų pastarajam atlikti.


2013-05-15

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas .sklypui kad.Nr.5544/0007:265,. Kaspariškių k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinto svarstymo procedūra

Planuojama teritorija-1,2193 hažemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5544/0007:265, esantis. Kaspariškių k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, pasistatyti ūkinį- sandėliavimo pastatą

Projekto organizatorius –fizinis asmuo

Projekto rengėjas –O. Joneckienės ind. įmonė ,kodas 163718680, Žemaitės 10, Gargždai tel Nr.8 676 00589,licencija Nr.1 R-KP-136. Įmonės savininkė Ona Juozaitienė

Su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu  susipažinti ir gauti informaciją galima 2013 05 14 - 2013 05 27 darbo dienomis pas projekto autorę Oną Juozaitienę NŽT Klaipėdos rajono skyriaus patalpose adresu Klaipėdos  74, Gargždai ,prieš tai paskambinus tel Nr. 8 676 00589


2013-05-15

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklypui kad. Nr. 5528/0002:547, Dargužių k. Klaipėdos r. sav..

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –4.8577 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:547), esantis Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-05-15 iki 2013-06-11 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-05-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr.5568/0008:5, Nr.5568/0008:110), esančių Vėžaičių mst., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos,  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-600-17911 .

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-27 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorei arba plano rengėjui.


2013-05-13

Rengiamas sklypo kad. Nr. 5538/0013:254 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Saulažolių k. Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.5424 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:254), esantis Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-05-13

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus:

1.Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., sklypo (kad. Nr. 5535/0005:194) detalųjį planą, pagal 2013-04-12 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. Ar.9-109. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

2. Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., sklypo (kad. Nr. 5535/0005:182) detalųjį planą, pagal 2013-04-12 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. Ar.9-108. Planavimo tikslas  – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Apie detaliųjų planų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Detaliųjų planų organizatorė – fizinis asmuo

Detaliųjų planų rengėjas - UAB „Georaimonda", Vytauto pr. 43, Kaunas, tel. 860545942.


2013-05-13

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0001:176), esančio Utrių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-09-12 įsak. Nr. AV-1816 ir 2012-11-12  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-285/1.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos ir trumpalaikio poilsio statinių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012 IV ketv. – 2013 III ketv.

2013-04-25 Klaipėdos r. sav. tarybos sprend. Nr. T11-284 patvirtinta Žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0001:176), esančio Utrių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detaliojo planokoncepcija. Su detaliojo planokoncepcija galite susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-28 iki 2013-06-26, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-06-11 iki 2013-06-26 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešai projektas svarstomas su visuomene 2013-06-26, 10:30 val. posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo planorengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas,dėlneatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabasdėlteritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2013-05-13

Pranešame apie parengto žemės sklypo 0,0232 ha ploto, adresu Kvietinių g. 9C (kadastrinis Nr. 5520/0010:107) Gargždai, Klaipėdos r.sav. detaliojo plano, numatančio pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553002951) sprendinius: naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo organizatorius – Gargždų butų ūkio UAB, įmonės kodas 263120520, Kvietinių g.9C, Gargždai, Klaipėdos r.sav.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. gegužės 29 d. iki2013 m. birželio 28 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. birželio 14 d. iki2013 m. birželio 28 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, Klaipėda.

Viešas susirinkimas numatomas2013 m. birželio 28 d. 16 val. tuo pačiu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui adresu: UAB „A22“, Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2013-05-13

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5555/0001:0243. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5555/0001:0243), esantis Piktožių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,9500 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statinių statybai

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2013-05-27  iki 2013-06-17.  telefonas 861122640.


2013-05-13

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5553/0002:0238. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5553/0002:0238), esantis Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,3239 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių, pritaikytų kaimo turizmui statybai

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda, mob. 861122640  el. paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2013-05-27  iki 2013-06-17.  telefonas 861122640.


2013-05-13

Rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5552/0005:6 ir 5552/0005:0010, esančių Stragnų I k., Priekulės sen., Klaipėdos raj.formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –4.2350 hažemės ūkio paskirties žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0005:6 ir 5552/0005:0010), esantis Stragnų I k., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą sujungiami į vieną sklypą.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., tel. +370(46)470426, mob.860588333.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m.,


2013-05-09

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0012:249) Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –3.1726 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0012:249), esantis Gribžinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2013-06-03.


2013-05-09

Rengiamas kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas. Šventvakarių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.sav., kad. Nr. 5552/0008:264, plotas – 0.5014 ha.

Planuojama teritorija –0.5014 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0008:264), esantis Šventvakarių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros  žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 nuo 2013 05 23 iki 2013 06 05


2013-05-08

Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav., kad. Nr. 5525/0007:181, plotas – 1.6000 ha.

Planuojama teritorija –1.6000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0007:181), esantis Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros  žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 nuo 2013 05 22 iki 2013 06 04


2013-05-08

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,0000 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0005:352), esantis Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-05-22 iki 2012-06-22.


2013-05-07

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,4000 ha  žemės sklypo (kad. nr. 5568/0001:104) ir 0,4205 ha žemės sklypo (kad. nr. 5568/0001:190), Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniai projektai.lt

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -  2013-2014 m.  Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-05-07

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,4000 ha  žemės sklypo (kad. nr. 5568/0001:104) ir 0,4205 ha žemės sklypo (kad. nr. 5568/0001:190), Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniai projektai.lt

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -  2013-2014 m.  Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-05-07

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Gargždų miesto bendrojo plano sprendinius bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą,vadovaudamiesi LR Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T11-521.

Bendrojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai; telefonai (8 46) 47 20 25, faksas (8 46) 47 20 05, www.klaipedos-r.lt, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

Bendrojo plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“. Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė; telefonai (8 441) 51 443, (8 441) 61 644; faksas (8 441) 51 443, www.ndp.lt, el. p. deltosprojektai@zebra.lt  Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda, telefonas (8 46) 390878.

Nuo2013 m. gegužės 23 d. iki2013 m. birželio 25 d. darbo dienomis nuo 9.oo iki 16.oo su Gargždų miesto bendrojo plano sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu - Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Gargždų miesto Bendrojo plano sprendinių bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos vieša ekspozicija vyks nuo2013 m. birželio 03 d. iki2013 m. birželio 25 d.

Pastabas ir pasiūlymus raštu prašome teikti iki 2013.06.25 rengiamo Gargždų miesto Bendrojo plano organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu - Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, arba plano rengėjui – UAB „Nemuno deltos projektai“, adresu - Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, bei pasiūlymo teikimo datą.

Viešas susirinkimas vyks2013 m. birželio 26 d. 10.oo val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 


2013-05-06

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5520/0001:60) Žibučių g. 13, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012-08-02 įsakymu Nr. AV-1571 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo Žibučių g. 13, Gargždų m.“ leido pradėti rengti žemės sklypo planą, padalijant Terezės Vilaitės nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5520/0001:60), esantį Žibučių gatvėje 13, Gargždų mieste į atskirus žemės sklypus.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo tikslai: padalyti nuosavybės teise valdomą žemės sklypą į du sklypus.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Sklypuose numatoma statyti gyvenamosios paskirties pastatus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. vidurio.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. 8 46 400936, el. p.: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.


2013-05-06

Rengiamas sklypo (kad. Nr. 5552/0005:421) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Būdviečių k. Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1.0040 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0005:421), esantis Būdviečių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių, pritaikytų kaimo turizmo veiklai vystyti, statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-05-07 iki 2013-05-20 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-05-06

Informuojame, kad pradedamas rengti Detalusis planas Kisinių k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5505/0001:320, plotas – 1,5800 ha.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas:2013 m.–2016 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka, viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas – bus informuota papildomai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Archko”. Adresas: Turgaus A.27,Klaipėda. tel. 8686 06110, 8670 02059.


2013-05-03

Informacija apie planuojamos Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių kaime žemės sklype kad. Nr. 5544/0006:389 ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – fiziniai asmenys

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Dovilų sen., Ketvergių kaime žemės sklype kad. Nr. 5544/0006:389, plotas4,0841 ha.

LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-04-29 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-1192: planuojamai ūkinei veiklai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir eksploatacijai ž. skl. kad. Nr. 5544/0006:389 Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel.: (8 46) 46 64 65, kont. asmuo – V.Boreišaitė.

Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, 800 - 1600 val. adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „Danės projektai“, 900 - 1600 val., Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda LT-92331, tel. 8-612-31413.

Skelbimas publikuojamas dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2013-05-02 ir Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-05-04


2013-05-03

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5555/0001:42, Nr. 5555/0001:158), esančios Gelžinių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Minijos salos“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 15:00 val. Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-05-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5528/0003:199, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planorengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314,Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas –2013 m. IV ketvirtis. Planavimo pasiūlymusdėlrengiamo detaliojoplanosprendinių galima teikti raštuplanorengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-05-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:298, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., Rokų g. 19, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314,Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas –2013 m. IV ketvirtis. Planavimo pasiūlymusdėlrengiamo detaliojoplanosprendinių galima teikti raštuplanorengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-05-03

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0005:1792, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Saulės g. 3, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti galiojančio detaliojoplano(reg. Nr. 003553002548) sprendinius: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T11-274.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. gegužės 20 d. iki2013 m. birželio 14 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2013 m. birželio 03 d. iki birželio 14 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas birželio 17 dieną, 10.00 val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengių kaimas, Sendvario sen.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2013 m. birželio 14 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojoplanosprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-05-03

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0002:480, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Liepų g. 18 C, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: prijungti įsiterpusį (apie0,0280 haploto) valstybinį žemės sklypą, nustatyti pagrindinę prijungiamo žemės ploto naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T11-273.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. gegužės 20 d. iki2013 m. birželio 14 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2013 m. birželio 03 d. iki birželio 14 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas birželio 17 dieną, 11.00 val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengių kaimas, Sendvario sen.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2013 m. birželio 14 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojoplanosprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:559), esančio Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-06-06 iki 2013-07-05 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-06-21 iki 2013-07-05 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-05 09:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 10:55:01
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102