2016 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. spalio mėn.

2016-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:78) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-10-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:78) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-10-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1123, Priedas Nr. 2


2016-10-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Dituvos kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0011:19) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 28 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-10-26

Baigtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Klaipėdos r.sav.,Kretingalės mstl,Gintaro g.2.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą Stefanijos Lileikienės nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius- fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai"  Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2016-10-24

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5510/0002:625) Smilgynų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5510/0002:625), Smilgynų k., Klaipėdos r.. Plotas 0.5603 ha. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. spalio 25 d. iki 2016 m. lapkričio 09 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-11-09  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-10-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Drukių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:907) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 24 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-10-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:527; 5558/0007:529) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-02-28  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 57 (reg. Nr. 003553000280), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.          

Planavimo iniciatorius: UAB „Jozita“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. spalio 24 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. lapkričio 7 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:527; 5558/0007:529) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2016-10-18

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų kad. Nr. 5530/0005:363; 5530/0005:385; 5530/0005:386 ) Budrikių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.180  (reg. Nr. 003553000330) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0005:363; 5530/0005:385; 5530/0005:386 ) Budrikių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Bendras plotas – 0.9777 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.  Nr.   8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-06-29 d. Nr. AV- 1372.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: kitos paskirties sklypui kad.Nr.5530/0005:363 pakeisti žemės naudojimo būdą ir kitai specialiai paskirčiai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypus kad.Nr.5530/0005:385 ir 5530/0005:386 apjungti į vieną sklypą. Padalinti į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553000330).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-10-21 d. iki 2016-11-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-290.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-11-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-10-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Šauklių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0005:62) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, nustatyti vandens telkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 18 d. iki 2016 m. spalio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-10-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Svencelės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5515/0005:67) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 18 d. iki 2016 m. spalio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-10-17

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr.5558/0003:246) Agluonėnų k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0008:5) Agluonėnų k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Bendras plotas – 4.8758ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-05-20 d. Nr. AV- 1078.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros komunikacijų koridoriams (reg.Nr.003553000268).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-10-19 d. iki 2016-11-04 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-222.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-11-04 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-10-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Smeltalės g. Palivarko g. ir detaliuoju planu reg. Nr.003553004064 suformuoto gyvenamųjų namų kvartalo Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., dėl 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-188 (reg. Nr.003553002711) patvirtinto detaliojo plano keitimą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr.5523/0004:725, kad. Nr.5523/0004:719, kad. Nr.5523/0004:720, kad. Nr.5523/0004:721, kad. Nr.5523/0004:846, kad. Nr.5523/0004:848, kad. Nr.5523/0004:845, kad. Nr.5523/0004:849, kad. Nr.5523/0004:856, kad. Nr.5523/0004:850), Klemiškės II k., Klaipėdos raj.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-07 įsakymas Nr. AV-2117.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Nr. 32 (kad. Nr. 5523/0004:725) padalinti į sklypus, pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Jūratės g. 2, 4, 6, 8, 10, 12) sujungti ir padalinti į sklypus, nekeičiant paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus pranešta atskirai.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.


2016-10-12

DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-10-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-07 įsakymas „DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-10-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1082, Priedas Nr. 2

3  Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-10-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:191) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-10-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:191) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-10-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1087, Priedas Nr. 2


2016-10-11

Informuojame, kad 2016-10-07 įsakymu Nr. AV-2118 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius atnaujino teritorijos Aukštkiemių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimą.

Priedas: įsakymas


2016-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528:0001:709; 5528:0001:710; 5528:0001:711; 5528:0001:712; 5528:0001:318) ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-06-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-201 (reg. Nr. 003553000920), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. spalio 13 d. iki 2016 m. spalio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528:0001:709; 5528:0001:710; 5528:0001:711; 5528:0001:712; 5528:0001:318) ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Isakymo projektas


2016-10-10

Informuojame  visuomenę  apie  parengtą  žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0006:141) Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypas Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., kad. Nr.5520/0006:141, Klaipėdos r. sav., plotas: 0,1202 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. 

Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano  korektūros  rengėjas: Dovilės Balsytės individuali veikla, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 653898, identifikacijos Nr. 48707241930, adresas: Liepojos g. 22-8, Klaipėda, LT-92298, projekto autorė Dovilė Balsytė (kval. Paž. Nr.31131), tel. 8 679 36553.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-21 įsakymas Nr.AV-1558; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-17 įsakymas Nr.AV-1707;

Planavimo tikslai: pakeisti teritorijos naudojimo reglamentą: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statinių statybos zoną, užstatymo ribą. 

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0006:141) Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-439 (Reg. Nr. 003553001563) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu  supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-10-12 iki 2016-10-25 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai (1 aukšte esančiame stende ir 310 kabinete), Klaipėdos rajono internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-340). Dėl informacijos skalbinti tel. 8 679 36553, el.paštas: balsytedovile@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-10-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar  www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  nesant  kriterijų,  Strateginis  pasekmių  aplinkai  vertinimas  ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinė teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti adresą detaliojo plano rengėjui.

Pagrindiniai sprendiniai


2016-10-05

Informuojame  visuomenę  apie  parengtą  žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0006:141) Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypas Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., kad. Nr.5520/0006:141, Klaipėdos r. sav., plotas: 0,1202 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. 

Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano  korektūros  rengėjas: Dovilės Balsytės individuali veikla, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 653898, identifikacijos Nr. 48707241930, adresas: Liepojos g. 22-8, Klaipėda, LT-92298, projekto autorė Dovilė Balsytė (kval. Paž. Nr.31131), tel. 8 679 36553.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-21 įsakymas Nr.AV-1558; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-17 įsakymas Nr.AV-1707;

Planavimo tikslai: pakeisti teritorijos naudojimo reglamentą: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statinių statybos zoną, užstatymo ribą. 

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0006:141) Žemaitės g. 62, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-439 (Reg. Nr. 003553001563) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu  supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-10-12 iki 2016-10-25 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai (1 aukšte esančiame stende ir 310 kabinete), Klaipėdos rajono internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-340). Dėl informacijos skalbinti tel. 8 679 36553, el.paštas: balsytedovile@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-10-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar  www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  nesant  kriterijų,  Strateginis  pasekmių  aplinkai  vertinimas  ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinė teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti adresą detaliojo plano rengėjui.

Pagrindiniai sprendiniai


2016-10-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-09-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-09-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1036, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-10-03

Dėl žemės sklypo, esančio Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo 2016-09-30, Nr. AV-2067.

Įsakymas


2016-10-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:569) EGLIŠKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-01-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-30 (reg. Nr. 003553003152), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. spalio 5 d. iki 2016 m. spalio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:569) EGLIŠKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Isakymo projektas

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 14:43:36
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102