2017 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. rugsėjo mėn.

 

2017-09-29

Informuojame apie patvirtintas planavimo darbų programas:

1. Žemės sklypų kad. Nr. 5530/0005:1106; 1108 Budrikų k. Priedas Nr. 1;

2. Žemės sklypo kad. Nr. 5520/0013:153 Gargždų m. Priedas Nr. 2;

3. Žemės sklypo kad. Nr. 5520/0011:235 Gargždų m. Priedas Nr. 3.


2017-09-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Balsėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0003:34) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinktos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą).  Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m. spalio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-09-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:470; 5523/0003:471; 5523/0003:472; 5523/0003:473; 5523/0003:474; 5523/0003:475; 5523/0003:476; 5523/0003:477; 5523/0003:478; 5523/0003:479) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:470; 5523/0003:471; 5523/0003:472; 5523/0003:473; 5523/0003:474; 5523/0003:475; 5523/0003:476; 5523/0003:477; 5523/0003:478; 5523/0003:479) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-962, Priedas Nr. 2


2017-09-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0013:153) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0013:153) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-945, Priedas Nr. 2


2017-09-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-636 (reg. Nr. 003553004790), koregavimo.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. iki 2017 m. spalio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 11 d.
PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:814; 5523/0003:815; 5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-12-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-440 (reg. Nr. 003553001576), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. iki 2017 m. spalio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:814; 5523/0003:815; 5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:686) Slengių k., Sendvario sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-03-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-140 (reg.Nr.003552001235) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:686) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-08-31 d. Nr. AV- 1824.

Planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr.18 (kad. Nr.5558/0007:686) naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus  (reg. Nr.003553001235).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-28 d. iki 2017-10-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-379.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-09-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:685) Slengių k., Sendvario sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-03-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-140 (reg.Nr.003552001235) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:685) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-06-07 d. Nr. AV- 1237.

Planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr.19 (kad. Nr.5558/0007:685) naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus  (reg. Nr.003553001235).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-28 d. iki 2017-10-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-261.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-09-21 

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:53) Tvenkinio g.8, Gargždų mieste, Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantis keisti galiojančio detaliojo plano patvirtinto 2007-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-239 (reg.Nr.003552001402) sprendinius: sklypui kad. Nr.5520/0011:53 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypą/(-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-22 iki 2017-10-05 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-17-387.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2017-09-29 iki 2017-10-05 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2017-10-06 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2017-09-21

Informuojame apie parengtą UAB „Svencelės sala“ žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:155) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-621 (reg. Nr. 003553001948) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5515/0005:155) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Svencelės sala“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-26 įsakymas Nr. AV-1444 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:155) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5515/0005:155 Svencelės k., Klaipėdos r. sav., nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdas.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-22 d. iki 2017-10-05 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-17-346.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-05 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-09-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gribžinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0012:172) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą vietą; numatyti privažiavimą į planuojamą teritoriją nuo krašto kelio Nr. 216  Gargždai-Kretinga.  Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zonąžemės ūkio veiklai vykdyti reikalingą kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. iki 2017 m. spalio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-09-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Slengių k., (kad. Nr.5558/0005:1707), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Slengių k., (kad. Nr.5558/0005:1707), Klaipėdos rajone. Plotas – 0.3971 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-12 įsakymas Nr. AV-1300 „Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1707), Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-628 (reg. Nr.003553001925) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-28 iki 2017-10-11 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-327) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-11), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-09-15

Informuojame apie patvirtintas planavimo darbų programas:

1. Žemės sklypų kad. Nr. 5523/0006:268; 228 ir kt. Lelių k. Priedas Nr. 1

2. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0014:593 Kalotės k. Priedas Nr. 2

3. Žemės sklypo kad. Nr. 5544/0018:257 Kulių k. Priedas Nr. 3

4. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:1013 Mazūriškių k. Priedas Nr. 4


2017-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:517) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:517) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-939, Priedas Nr. 2


2017-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1538; 5558/0007:1539; 5558/0007:1540; 5558/0007:1541; 5558/0007:1418; 5558/0007:1254) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2013-05-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-862  (reg. Nr. 003553004862)  patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1538; 5558/0007:1539; 5558/0007:1540; 5558/0007:1541; 5558/0007:1418; 5558/0007:1254) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-06-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-349 (reg. Nr. 003553001711) ir 2012-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-207 (reg. Nr. 003553004353) patvirtintų detaliųjų planų keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „PJE Project“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-12

Informuojame apie patvirtintas planavimo darbų programas:

1. Žemės sklypų kad. Nr. 5558/0005:608; 609 Slengių k. Priedas Nr. 1;

2. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:1707 Slengių k. Priedas Nr. 2;

3. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:240 Mazūriškių k. Priedas Nr. 3;

4. Žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:752 Gindulių k. Priedas Nr. 4;

5. Žemės sklypų kad. Nr. 5558/0005:1507; 1514 Trušelių k. Priedas Nr. 5;

6. Žemės sklypo kad. Nr. 5515/0005:155 Svencelės k. Priedas Nr. 6;

7. Žemės sklypų kad. Nr. 5528/0004:911; 917; 923 Bruzdeilyno k. Priedas Nr. 7.


2017-09-12

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Inperitas“ žemės sklypo ((kad. Nr. 5558/0007:281) Slengių k., Sendvario sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-292 (reg. Nr. 003553002781) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:281) Slengių k., Sendvario Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Inperitas“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-03-24 d. Nr. AV-655.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus, esant poreikiui suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002781).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-12 d. iki 2017-09-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-158.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:689) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:689) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-805, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-804, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:206) DREVERNOS K., PRIEKULĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:206) DREVERNOS K., PRIEKULĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-784, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:249) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:249) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-785, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:405; 5523/0007:406) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:405; 5523/0007:406) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-786, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:53) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:53) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-738, Priedas Nr. 2 


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1158; 5530/0005:1161; 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168; 5530/0005:1169; 5530/0005:1170) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-06-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1158; 5530/0005:1161; 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168; 5530/0005:1169; 5530/0005:1170) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-07-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-801, Priedas Nr. 2


2017-09-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:733) Bruzdeilyno k., Kretingalės Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-08-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-204 (reg.Nr.003552001396) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0002:411) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-04-14 d. Nr. AV- 815.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų (reg.Nr.003553001396).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-12 d. iki 2017-09-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-220.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1013), KLAIPĖDOS R. SAV., MAZŪRIŠKIŲ,  K., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-08-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1013), KLAIPĖDOS R. SAV., MAZŪRIŠKIŲ,  K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-917, Priedas Nr. 2


2017-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1106; 5530/0005:1108) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-08-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1106; 5530/0005:1108) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-08-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-877, Priedas Nr. 2


2017-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:593), KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2017-08-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:593), KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2017-09-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-918, Priedas Nr. 2


2017-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:235) KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI,  PUŠŲ G. 54 DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2017-08-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:235) KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI,  PUŠŲ G. 54 DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2017-09-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-923, Priedas Nr. 2


2017-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0018:257) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2017-08-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0018:257) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2.. 2017-09-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-922, Priedas Nr. 2


2017-09-08

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0006:268; 5523/0006:228; 5523/0006:230; 5523/0006:262; 5523/0006:267; 5523/0006:239; 5523/0006:277; 5523/0006:271; 5523/0006:249; 5523/0006:272; 5523/0006:275; 5523/0006:270; 5523/0006:273; 5523/0006:280; 5523/0006:269) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2017-08-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0006:268; 5523/0006:228; 5523/0006:230; 5523/0006:262; 5523/0006:267; 5523/0006:239; 5523/0006:277; 5523/0006:271; 5523/0006:249; 5523/0006:272; 5523/0006:275; 5523/0006:270; 5523/0006:273; 5523/0006:280; 5523/0006:269) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2017-09-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-919, Priedas Nr. 2


2017-09-08

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:28) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2017-07-21

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:28) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2017-08-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-873, Priedas Nr. 2


2017-09-07

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2001-09-06 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 14 posėdžio sprendimu Nr. 293  (reg. Nr. 003553000242) keitimo žemės sklypui kad. Nr. 5528/0002:260.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys, UAB „HORSEMARKET“,

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 22 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2009-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-338 (reg. Nr. 003553002272) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2017 m. rugsėjo 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 21 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:268; 5558/0014:424) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2002-07-25 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr. 153 (reg. Nr. 003553000317) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2017 m. rugsėjo 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:268; 5558/0014:424) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2017-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:152) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2012-03-30 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-642 (reg. Nr. 003553004348) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:152) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2017-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1370) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2014-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2981 (reg. Nr. 003553005565) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1370) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-09-04

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:608; 5558/0005:609) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (reg. Nr. 003553000618) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:608) Rytmečio g. 7, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.; žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:609) Rytmečio g. 9, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys

Plano rengėjasT. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-16 įsakymas Nr. AV-1358 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:608; 5558/0005:609) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypus kad. Nr. 5558/0005:608 ir 5558/0005:609, nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-07 d. iki 2017-09-20 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-17-349.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-20 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 15:34:40
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102