2014 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. rugsėjo mėn.

2014-09-30

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (Skl. Nr. 1) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., I.Simonaitytės g. 65  formavimo ir pertvarkymo projektas.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo terminas nuo 2014-10-20 iki 2014-11-24. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas pagal LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtinto Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles. Projekto organizatorius – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB ,,GRESSUS“ inžinierė Rasida Vrubliauskienė, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014-11-03 iki 2014-11-24 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 10.00 iki 12.00 val. Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


2014-09-30

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:875, esančio Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos  raj., plotas – 8,2662 ha),  formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo terminas nuo 2014-10-20 iki 2014-11-24.

Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas pagal LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtinto Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių V dalį.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 5535/0004:875), esantį Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos  raj., į penkis žemės sklypus.Projekto organizatorius – fizinis asmuo, Lietuvos Respublika.

Projekto rengėjas – UAB „GRESSUS“, Nidos g. 13-30, Klaipėda, tel. Nr. 864020272, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014-11-03 iki 2014-11-24 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 10.00 iki 12.00 val. Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


2014-09-30

Informuojame, pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:90), esančio Klaipėdos pl. 5, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-06-04 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2)-749.

Projekto tikslai: padalinti žemės sklypą į du sklypus, vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Projektavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-06-04 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-749 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto iniciatorius: fizinis asmuo.                

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymus  dėl projekto rengimo galima teikti projekto rengėjui, adresu  UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-09-26

2014-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatoriai (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-710 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:938;  kad Nr. 5530/0005:939) Kaimynų g. 3A ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2008-12-24 sprendimu Nr. T11-705  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-09-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui" Nr. AV-2090, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-22  įsakymas Nr. AV-2213 „Dėl  žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:938;  kad Nr. 5530/0005:939) Kaimynų g. 3A ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-710. 2014-09-26. (PDF)

4. Planavimo darbų programa

5. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis


2014-09-25

2014-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatorius (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-695 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimu Nr. T11-373 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-09-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui" Nr. AV-2089, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-22  įsakymas Nr. AV-2213 „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-695. 2014-09-25. (PDF)


2014-09-25 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k.   formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –padalinti žemės sklypą į  atskirus žemės sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatytų teritorijos. Sklypo kadastrinis Nr.5510/0005:554 ,bendras plotas –0.5000 ha.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-09-26 iki 2014-10-06 Bandužių g. 16-37 Klaipėda.

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2014-09-24

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl. Kulių g. 23 (kad. Nr.5544/0004:230), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-10 d. įsakymu Nr.AV-2132.

Projekto tikslai – padalyti kitos paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. Projekto iniciatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite adresu – Rimkų g. 31-2 Klaipėda,  tel. 8-61521741, nuo 2014-09-25 iki 2014-10-09.


2014-09-24

Informuojame, kad skelbiamas  žemės sklypų Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (skl. kad. nr. 5544/0004:297, skl. kad. nr. 5544/0004:366) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – rekreacinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395. Su detaliojo plano projektu galima susipažinti nuo 2014-10-13 d. iki 2014-11-07 d.  UAB „Vitlinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-27 d. iki 2014-11-07 d., ir  viešas susirinkimas vyks 2014-11-10 d., 10 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.  Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T11-360.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys.


2014-09-22

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5552/0004:183), Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5552/0004:183) Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –1,1927 ha. Projekto organizatorė ir savininkė: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2014 m. rugsėjo 23 d. iki2014 m. spalio 06 d., projekto rengėjo patalpose - Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda.


2014-09-22

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šlikių k., Šlikių g.6 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkoma teritorija – Žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0002:394, plotas –1,1963 ha), esantis Šlikių g.6, Šlikių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-10-08 iki 2014-10-21 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.


2014-09-22

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės m., Geležinkelio Stoties g. 4  formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkoma teritorija – Kitos paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5548/0001:9, plotas –0,5605 ha), esantis Geležinkelio Stoties g. 4, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai: padalyti kitos paskirties žemės sklypą į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono sav., administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-10-06 iki 2014-10-17 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.


2014-09-18

Pakartotina informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai: UAB "Pervera", fizinis asmuo

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Komercinės paskirties statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0007:13; 5558/0007:14; 5558/0007:15, bendras plotas -7,5714ha, Aukštkiemio k., Sendvario sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje.

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2014 08 01 priimta atrankos išvada Nr.(15.3)-A4-3732 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojama ūkinę veiklą galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo UAB „Minvida“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788. Projekto vadovas- V. Češulis.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2014-07-28) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel. (8 46) 46 64 53.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės. 16, Klaipėda ir UAB „Minvida“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.


2014-09-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0004:269 Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000361) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Preliminarus projekto rengimo terminas iki 2015 m. liepos mėnesio.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą projekto rengimo laikotarpį.            

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB “NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.


2014-09-17

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., sklypo kadastrinis Nr. 5545/0003:   proj. Nr. 2012, sklypo plotas –0.1840 ha.

Formavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – žemės sklypo naudotoja.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-22 iki 2014-10-06 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-09-15

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k., kadastro Nr.5568/0010:137 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Plano rengėjas - UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. rugsėjo 30d. iki 2014m. spalio 27d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. spalio 14 d. iki 2014m. spalio 27 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. spalio 28 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-09-15

Informuojame, kad skelbiamas  žemės sklypų Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (skl. kad. nr. 5544/0004:297, skl. kad. nr. 5544/0004:366) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – rekreacinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395. Su projektu galima susipažinti nuo 2014-09-24 d. iki 2014-10-22 d.  UAB „Vitlinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-08 d. iki 2014-10-22 d., viešas susirinkimas vyks 2014-10-23 d., 10 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.  Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T11-360.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatorius: . fiziniai asmenys


2014-09-15

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5558/0005:693, 5558/0005:692, 5558/0005:20, 5558/0005:18, 5558/0005:19), esančios Triušelių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas sujungti sklypus, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą (apie0,04 ha), pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, suformuoti du sklypus, nustatyti vieno iš jų naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, kito naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – UAB „Triušelių sandėliai“, fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-10-06 iki 2014-11-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-20 iki 2014-11-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-11-04 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-09-15

Informuojame, kad skelbiamas  žemės sklypų Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (skl. kad. nr. 5544/0004:297, skl. kad. nr. 5544/0004:366) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – rekreacinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395. Su projektu galima susipažinti nuo 2014-09-24 d. iki 2014-10-22 d. UAB „Vitlinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-08 d. iki 2014-10-22 d., viešas susirinkimas vyks 2014-10-23 d., 10 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.  Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T11-360.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys


2014-09-15

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5544/0004:139), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-08-01 d. įsakymu Nr. AV-1804. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-07-31 Nr. (12.13)-Ar.5-1238 projekto rengimo reikalavimais.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, nekeičiant paskirties.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.


2014-09-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kaspariškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0007:59) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 15 d iki 2014 m. rugsėjo 26 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-10

Parengtas Virginijos Jackienės žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:206) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Klaipėdos r. sav. Plikių mstl.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui galima projekto rengėjo patalpose adresu Gargždai, P. Cvirkos g. 22-18 nuo 20014-09-10 iki 2014-09-23.


2014-09-10

Rengiamas žemės sklypų, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Kalnuvėnų k.,  formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkoma teritorija – Žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0001:143, plotas –1,7800 hair kad. Nr. 5558/0001:142, plotas –1,3100 ha), esantys Kalnuvėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypus į šešis žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-09-24 iki 2014-10-07 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.


2014-09-10

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:349) plotas - 3,0000 ha, esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Mazūriškių k.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, vienam iš sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, likusiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – UAB „Arpaula“ atstovaujama direktoriaus Virginijaus Pauliko.

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g. 60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-09-12 iki 2014-09-26 projekto rengėjo patalpose - UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.                     


2014-09-10

Pakartotinai informuojame apie rengiamą žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5552/0002:45, Nr. 5552/0002:46), esančios Vaškių g. 32, Vaškių g. 40, Mickų k., Klaipėdos r. sav., detalujį planą, kurio tikslas yra nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Diametra“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-09-29 iki 2014-10-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-13 iki 2014-10-27 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-28 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-09-08

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d.įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5535/0002:454),esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti, remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-06-16d.įsakymu Nr.AV-1412.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Projekto rengimo tikslai - padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę; naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel.(846) 492451, 865022400, el.paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt

Projekto iniciatorius - MB "Energo projektas", adresu: Danės g. 6-502, LT-92109, Klaipėda. Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda.Tel. 861284194; el.paštasp.galinskiene@gmail.com 

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-09-09 iki 2014-09-22 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-09-08

Informuojame, kad vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Daušaičių k., Mokyklos g.11 (kad.nr. 5508/0001:256), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo (kad.nr. 5508/0001:256) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu2014 m. gegužės 29 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-686.

Projekto tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du žemės sklypus, vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitas sklypas lieka žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius –fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-09-29 iki 2014-10-10 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose adresu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777.


2014-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:159) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros įrengimui, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 10 iki 2014 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:569) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties ūkinių pastatų statybai, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 10 iki 2014 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:938; kad. Nr. 5530/0005:939 ) Kaimynų g. 3a ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas Nr. AV-2090 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-24 sprendimu Nr. T11-705  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti naudojimo būdą  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. rugsėjo 8 d. iki2014 m. rugsėjo 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. rugsėjo 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2090, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:938;  kad Nr. 5530/0005:939) Kaimynų g. 3A ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-09-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Sav.,detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Evaldo Pužo įgalioto asmens Vidmanto Češulio prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas Nr. AV-2089 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimu Nr. T11-373  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. rugsėjo 8 d. iki2014 m. rugsėjo 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. rugsėjo 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas „Dėl pritarimo   pasiūlymui“ Nr. AV-2089, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-09-05

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Radailių kaime, Sendvario sen., kadastro Nr. 5558/0002:115 (plotas 3,9303 ha), detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. Klaipėdos r.sav. Tarybos sprendimas 2014-08-28 Nr. T11-369: 1. Tvirtinti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:115), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepciją.

Planavimo tikslai – pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas į sklypus) (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame, kad skelbiamas parengto šios teritorijos detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014 rugsėjo 19 d. iki 2014 spalio 17 d. pas detaliojo plano rengėją, adresu: Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 rugsėjo 19 d. iki 2014 spalio 6 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas numatomas 2014 spalio 17 d., 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Rengėjas - G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kantvainių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0008:72) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:349) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:9) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, ūkinio pastato statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Aukštkiemių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0007:1259) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:149) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Lankučių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0008:169) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ežaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:8) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, ūkinių pastatų statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 iki 2014 m. rugsėjo 19 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-09-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Baukštininkų k., (kad. Nr. 5523/0005:250; kad. Nr. 5523/0005:92), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys, UAB “Baltas parkas“.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014-2015 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2014-08-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-358 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-09-24 d. iki 2014-10-21 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-10-08 d. iki 2014-10-21 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-22 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-09-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Ringelio al.8, (kad.Nr.5558/0013:604) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas pakeisti galiojančio detaliojo plano (patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002-10-03 sprendimu Nr.191) sprendinius, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014-2015 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2014-08-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-378 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-09-24 d. iki 2014-10-21 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-10-08 d. iki 2014-10-21 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-22 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-09-01

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Vytaučių k., kadastro Nr.5545/0002:322 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. rugsėjo 16 d. iki 2014m. spalio 13 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel. (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. rugsėjo 30 d. iki 2014m. spalio 13 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. spalio 14 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-149, 2014-03-27 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Vytaučių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5545/0002:322) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 11:54:57
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102