2016 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. balandžio mėn.

2016-04-29 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5559/0002:160) Jurjonų kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.                                                   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5559/0002:160), Jurjonų k. Klaipėdos r.. Plotas 2.0400 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

Projekto organizatorius: fiznis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. gegužės 02 d. iki 2016 m. gegužės 16 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=f1a2831077ba11e5956fda16696f2927.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-04-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Pyktiškės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0007:13) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. balandžio 29 d. iki 2016 m. gegužės 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-04-27 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:90) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (kaimo turizmo ir turistinės stovyklos paslaugoms teikti reikalingi statiniai).

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. balandžio 29 d. iki 2016 m. gegužės 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-04-27

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, 5558/0007:159, 5558/0007:1094, 5558/0007:147, 5558/0007:1095) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-638, (reg. Nr. 003553004787) patvirtintą detalųjį planą, 2014-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2994, (reg. Nr. 003553005489) patvirtintą detalųjį planą, 2010-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111, (reg. Nr. 003553002570) patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,  tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymas Nr. AV-903.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, Kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Konsultavimosi etape skelbiama parengta detaliojo plano koncepcija, kuriai 2016-04-11 raštu Nr. (5.1.22)-A5-2043 pritarė Klaipėdos rajono administracijos direktorius. Su parengta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo  T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu  Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su  parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2016-05-09 iki 2016-05-20 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2016-05-16 iki 2016-05-20 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r. sav.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2016-05-23 13.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2016-04-25 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:676), Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Pjaulių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną (kaimo turizmo ir turistinės stovyklos paslaugoms teikti reikalingi stastiniai).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – MB „Projektas Tau“, Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com. Projekto autorė Jurgita Comienė kval. paž. Nr. 2R-KP-516.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus raštu, dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį nuo 2016-04-26 iki 2016-05-09. Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui adresu Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com, darbo dienomis. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. gegužės 10 d. 16 val. tuo pačiu adresu.

Visa informacija apie projektą pateikta žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-prasymas-sprendimas.jsf?docOid=8f9dfab0773711e5956fda16696f2927


2016-04-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1102) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-04-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1102) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-04-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-469, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3 


2016-04-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:991; 5523/0002:992; 5523/0002:993; 5523/0002:994; 5523/0002:995; 5523/0002:996; 5523/0002:997; 5523/0002:998; 5523/0002:999; 5523/0002:1000) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. balandžio 22 d. iki 2016 m. gegužės 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 5 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-20 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:991; 5523/0002:992; 5523/0002:993; 5523/0002:994; 5523/0002:995; 5523/0002:996; 5523/0002:997; 5523/0002:998; 5523/0002:999; 5523/0002:1000) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-04-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA. Sprendimo dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos keitimo ir planavimo tikslų projektas.


2016-04-15 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Smeltalės g.19 (kad. Nr.5523/0007:210), Smeltalės g.21 (kad. Nr.5523/0007:209), Lelių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Smeltalės g.19 (kad. Nr.5523/0007:210), Smeltalės g.21 (kad. Nr.5523/0007:209), Lelių k., Klaipėdos rajone. Plotas – 0.2189 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymas Nr. AV-490 „Dėl Ingridos Stankienė žemės sklypų (kad. Nr.5523/0007:210, 5523/0007:209), Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2011-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-447 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Sujungti detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus; nekeičiant paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-04-28 iki 2016-05-11 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-16-98) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-05-11), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2016-04-15

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka baigiamas rengti ( koreguoti) žemės sklypo esančio adresu Plungės g. 5, Tilvikų km., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-07 -18 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1049 ir 2016-03-17 įsakymas Nr. 12VĮ-316-(14.12.2).

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo

Plano rengimo tikslas- patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-08-26 įsakymu Nr. 12FPĮ-124-(14.12.124) suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį sprendinių koregavimas.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-04-18 d. iki 2016-04-29 d. imtinai UAB „Idmavos projektai“ patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. 


2016-04-11 

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka pradedamas rengti (koreguoti) valstybinio žemės sklypo esančio adresu Plungės g. 5, Tilvikų km., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-11-26 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1667, 2016-03-17 įsakymas Nr.12VĮ-316-(14.12.2).

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo

Plano rengimo tikslas- patvirtinto Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-08-26 įsakymu Nr. 12FPĮ-124-(14.12.124) suformuoto valstybinės žemės sklypo esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį sprendinių koregavimas.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


2016-04-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Kalviškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0003:33) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; numatyti privažiavimo kelius.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. balandžio 27 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-04-11 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5525/0008:172) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5525/0008:172), Ruigių k., Klaipėdos rajone. Plotas 2.1560 ha.

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo uždaviniai:

 - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

 - suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

 - numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas:  fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. balandžio 12 d. iki 2016 m. balandžio 26 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2016-04-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0014:420) Saulės g.2, Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249 (reg. Nr. 003553000991) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (Nr.5558/0014:420) Saulės g.2, Kalotės k., Klaipėdos. sav.,. Plotas 0.1615 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-04-04 d. Nr.AV-666 (pirminis įsakymas 2014-12-09 Nr.AV-2869).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti žemės sklypo naudojimo būdus: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.  (reg. Nr.003553000991).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-04-12 d. iki 2016-04-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-04-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-04-08 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0003:246) Mazūriškių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (Nr.5558/0003:246) Mazūriškių k., Klaipėdos. sav.,. Plotas 0.2421 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-11-06 d. Nr.AV-2253 (pirminis įsakymas 2015-10-21 Nr.AV-2152).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:246 naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į sklypus, pakeisti žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus  (reg. Nr. 003553000637).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-04-12 d. iki 2016-04-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-00-15-21.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-04-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-04-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Šlapšilės k. (kad. Nr.5510/0005:256 ir kad. Nr. 5510/0005:1181), Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis pakeisti 2011-08-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1821 (reg. Nr. 003553004047) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

lanavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).Tel. Nr. 8 683 80514, el. paštas: ausros27@gmail.com.

Projekto vadovas – architektas Remigijus Petrauskas (A 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-03-31 d. Nr. AV-640.

Planavimo tikslai: Prijungti aklypą kad. Nr. 5510/0005:1181 prie sklypo kad. Nr. 5510/0005:256, Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šviesos g. 2, kuriam parengtas detalusis planas reg. Nr. 003553004047. Padalinti į sklypus. Atidalintiems sklypams pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Išskirti sklypą (sklypus) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Patikslinti planuojamų sklypų aprūpinimą inžinerinėmis komunikacijomis. Pakoreguoti sklypų plotus, susisiekimo sistemą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Planavimo proceso etapai - keturi, tvarka - bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2016 m. 
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjai – Aušrai Austienei, Kadagių g. 8-5, LT-92356 Klaipėda, tel. 8 683 80514, el.paštas: ausros27@gmail.com. 


2016-04-06 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:219) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-04-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:219) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-04-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-438, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa


2016-04-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:256) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1181) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-03-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-31 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:256) ir žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1181)  Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 1

2. 2016-04-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-426, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr.3


2016-04-05 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:744) IR UAB INTRACTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:743) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-03-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:744) IR UAB INTRACTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:743) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-03-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-418, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3

4. Teritorijos schema, Priedas Nr. 4


2016-04-04

Informuojame apie pradedamą rengti  žemės sklypų, kadastrinis Nr. 5558/0013:744, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.; kadastrinis Nr. 5558/0013:743, Purmalių g. 12, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai: kadastrinis Nr. 5558/0013:744, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.; kadastrinis Nr. 5558/0013:743, Purmalių g. 12, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, į. k. 302633178, adresas – Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: +370 630 62291, el. paštas: airsprojektai@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai  2016-03-04 Nr. AV-452  2016-03-24 Nr. AV-599.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0013:744) pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės  ir detaliojo plano rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu visą projekto rengimo laikotarpį planavimo organizatoriui ir plano rengėjui  aukščiau nurodytais adresais.


2016-04-01

Informacija apie parengto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento viešinimą. Planuojama (koreguojama) teritorija: Žemės sklypas Virkučių g. 32, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Sav., kadastro Nr. 5558/0007:427 .

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:34:59
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102