Šią savaitę su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Strateginio planavimo darbo grupės pirmininke Ligita Liutikiene kalbamės apie augantį rajono biudžetą bei lėšų paskirstymą svarbiausioms sritims.

Kiek augo Savivaldybės biudžetas, lyginant su 2018 metais? 

Praėjusiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas 3,5 mln. eurų didesnis nei praėjusiais metais biudžetas. Planuojamos 2019 m. pajamos – 55,8 mln. eurų. 2018 metais tvirtinome 52,3 mln. eurų dydžio biudžetą. Lyginant su 2018 m. patvirtintomis pajamomis, 2019 m. prognozuojamos pajamos didėja 3,5 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 1,1 mln. eurų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 0,1 mln. eurų, dotacijos – 1,9 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,4 mln. eurų.

Kaip šios lėšos bus paskirstytos?

Daugiausia lėšų, kaip įprasta, planuojama išleisti švietimui. Tam skiriama beveik pusė biudžeto – 25,4 mln. eurų. 2018 m. švietimui išleista 23,2 mln. eurų.

Šiais metais Savivaldybės biudžeto lėšomis bus rekonstruojamas Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastatas. Tam 2019 m. Savivaldybės biudžete numatyta 211 tūkst. eurų. Bus tęsiami projektai, kurie įgyvendinami bendromis ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis: „Atvirkščia pamoka mokinio pažangai“, „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. 2019 m. pradedamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijose. Šiemet bus atliekamas Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (numatyta 54,4 tūkst. eurų) ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus pastatų (numatyta 98 tūkst. eurų) remontas. Už 180,4 tūkst. eurų ES lėšų bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos.  

Ekonomikai tenka 6,9 mln. 2018 m. šiai sričiai išleista 5,9 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai, melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Pavyzdžiui, šiemet planuojama pradėti Gargždų miesto Pušų g. įrengimo darbus, kuriems numatyta skirti 129 tūkst. eurų: 29 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto ir 100 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Taip pat 58,6 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto numatyta automobilių stovėjimo aikštelių Gargžduose įrengimui.

Socialinei apsaugai tenka beveik 6,9 mln. eurų. 2018 m. socialinei apsaugai išleisti 6,7 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms finansuoti, socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams. Pavyzdžiui, neįgaliųjų būstų pritaikymui šiemet numatyta skirti 58 tūkst. eurų. Tęsiamas kartu su Europos sąjungos lėšomis vykdomų projektų „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas, kartu su Europos sąjungos lėšomis planuojamas įgyvendinti projektas „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“, kuriam šiemet numatyta 20 tūkst. eurų.

Aplinkos apsaugai numatomi 5,1 mln. eurų. 2018 m. išleisti 3,4 mln. eurų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Daugiau lėšų numatoma lietaus nuotekų sistemų projektavimui ir darbams. Vykdomas priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas. Tęsiamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, „Pakrantės žvejybos turizmas – plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione“, „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ įgyvendinimas.

Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 5,2 mln. eurų. 2018 m. išleisti 4,5 mln. eurų. Bus įgyvendinami kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai: „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“ (149,6 tūkst. eurų), „Plikių kultūros namų pastato modernizavimas“ (326,8 tūkst. eurų), „Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas“ (433 tūkst. eurų), „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“ (33 tūkst. eurų). Vykdomi projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ II etapo darbai už 223,1 tūkst. eurų. Atnaujinami paminklosauginiai objektai, už 30 tūkst. eurų bus įrengiamos treniruoklių aikštelės seniūnijose, už 68,6 tūkst. eurų bus vykdoma vaikų žaidimo aikštelių įrengimo programa, už 112 tūkst. eurų – sporto aikštelių atnaujinimo programa.

Noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems prie 2019 m. biudžeto formavimo, ypač Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėjai Irenai Gailiuvienei bei Ekonomikos ir biudžeto komiteto nariams. Tikiuosi, kad darbai, numatyti šių metų biudžete, bus įgyvendinti sklandžiai, žmonės pajus jų naudą, nes svarbiausias mūsų tikslas – ne tik surinkti lėšų į biudžetą, bet ir teisingai jas paskirstyti.

Ernesta Badalova