2015 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. spalio mėn.

2015-10-29

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5530/0005:1157) Jakų  k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo  būdą  iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo terminas – 2014 -2015 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – V. Dantienės projektavimo firmai,  Taikos g.24 -421, 91222 Klaipėda, mob. +370 686 41825 , el.paštas. vdantiene@yahoo.com


2015-10-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5505/0001:245, kad.Nr.5505/0001:533) Gedminų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. detalujį planą, numatantį keisti 2012-12-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-2371 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553004659) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr.5505/0001:245, kad.Nr.5505/0001:533 ) Gedminų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.. Plotas 0.6426 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-09-03 d. Nr.AV-1758.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: apjungti sklypus (kad.Nr.5505/0001:245; 5505/0001:533) į vieną sklypą, pakeisti žemės paskirtį iš žemės ukio paskirties į kitos paskirties žemę, nustayti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatantį keisti 2012-12-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-2371 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553004659) sprendinius.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-11-02 d. iki 2015-11-13 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-09 iki 2015-11-13 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-11-16 d. 9 val. UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2015-10-29

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5505/0001:207) Baičių kaime Klaipėdos r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: kad. Nr.5505/0001:207), Baičių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.5500 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų kaimo turizmo reikmėms;

    2. nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą;

    3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. spalio 30 d. iki 2015 m. lapkričio 12 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-11-13  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=f20ccfc0fa4911e492d2e8b42d4d3fad. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-10-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0013:708) Purmalių g.10, Purmalių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-11-04 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-292 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553000586) sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (Nr.5558/0013:708) Purmalių g.10, Purmalių k., Klaipėdos. sav.,. Plotas 0.0973 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-09-03 d. Nr.AV-1759.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, patikslinti teritorios tvarkymo režimo reikalavimus bei panaikinti detaliuoju planu numatytus inžinerinius įrenginius (reg.Nr.003553000586).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-10-30 d. iki 2015-11-13 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-11-13 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen. seniūnijoje, Jurjonų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0002:160) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. spalio 26 d. iki 2015 m. lapkričio 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Endriejavo miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0002:98) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. spalio 26 d. iki 2015 m. lapkričio 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:676) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (kaimo turizmo ir turistinės stovyklos paslaugoms teikti reikalingi statiniai).

 Planavimo organizatorius – fiznis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. spalio 26 d. iki 2015 m. lapkričio 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-10-23

Informuojame apie parengtus Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) ir Endriejavo miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-79) bendrųjų planų projektus. Konkretizuoti sprendiniai ir SPAV ataskaitos viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose.

BENDRŲJŲ PLANŲ ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – Vita Salapėtienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone ir Endriejavo miestelis, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1.  Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su parengtais Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų konkretizuotais sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaitomis bus galima savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir seniūnijų skelbimų lentose nuo 2015 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 18 d. Vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. lapkričio 10 d. iki viešojo susirinkimo. Sprendinių grafinės dalys bus eksponuojamos atitinkamos seniūnijos patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susipažinti su sprendinių tekstinėmis dalimis ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitomis galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje bei nurodytose seniūnijose.

Dovilų miestelio bendrojo plano viešas svarstymas vyks 2015 m. lapkričio 18 d. (trečiadienį) 17:30 val. Dovilų miestelio seniūnijos (Minijos g. 2, Dovilai) patalpose.

Endriejavo miestelio bendrojo plano viešas svarstymas vyks 2015 m. lapkričio 18 d. (trečiadienį) 17:30 val. Endriejavo miestelio seniūnijos (Mokyklos g. 3, Endriejavas) patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Dovilų miestelio bendrasis planas: Aiškinamasis raštas, 1 priedas, 2 priedas, Brėžinys M 1:5000, Brėžinys M 1:2000

Endriejavo miestelio bendrasis planas: Aiškinamasis raštas, 1 priedas, 2 priedas, Brėžinys M 1:5000, Brėžinys M 1:2000

Po viešo susirinkimo patikslinti brėžiniai:

Dovilų miestelio bendrasis planas: Brėžinys M 1:5000, Brėžinys M 1:2000, 1 priedas, 2 priedas

Endriejavo miestelio bendrasis planas: Brėžinys M 1:5000, Brėžinys M 1:2000, 1 priedas, 2 priedas


2015-10-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:256) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1181) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-15 įsakymas Nr. AV-2096 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: prijungti sklypą kad. Nr. 5510/0005:1181 prie sklypo kad. Nr. 5510/0005:256, Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šviesos g. 2, kuriam parengtas detalusis planas reg. Nr. 003553004047. Padalinti į sklypus. Daliai atidalintų sklypų pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai sklypų pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, išskiriant sklypą (sklypus) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Patikslinti planuojamų sklypų aprūpinimą inžinerinėmis komunikacijomis. Pakoreguoti sklypų plotus, susisiekimo sistemą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. spalio 23 d. iki 2015 m. lapkričio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. lapkričio 5 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-15 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2096, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „ žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:256) ir žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1181)  Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav, detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-10-22

DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:246) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas Nr. AV-2152 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į sklypus, pakeisti žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. spalio 23 d. iki 2015 m. lapkričio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. lapkričio 5 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2152, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:246) Mazūriškių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-10-22

DĖL  ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:343; 5544/0007:278) TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas Nr. AV-2151 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5544/0007:343) į sklypus, vienam iš jų pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir sujungti su sklypu (kad. Nr. 5544/0007:278), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. spalio 23 d. iki 2015 m. lapkričio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. lapkričio 5 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-21 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2151, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:343; 5544/0007:278) Toleikių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-10-16

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5552/0002:69) Spengių kaime plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5552/0002:69), Spengių k. Plotas 2.2250 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

       1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

      2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

 3. Suplanuoti zoną, kurioje būtų vykdoma ūkininko veiklai neprieštaraujanti komercinė veikla;

      3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2015 m. spalio 30 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-10-02  10:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=16d101f0201011e59155f6c465cbf113. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-10-14

2015-10-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-853 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:385) Lėbartų  k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2010-03-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-163  (reg. Nr. 003553002684) patvirtinto detaliojo plano   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-10-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-17 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1870, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-08 įsakymas Nr. AV-2043 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:385) Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-10-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-853, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4

5. 2016-03-23 papildomas susitarimas Nr. AS-391, prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties, Priedas Nr. 5;

6. Patikslinta planavimo darbų programa, Priedas Nr. 6


2015-10-13

DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:405) BAJORŲ G. 9, JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-12 įsakymas Nr. AV-2067 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: prie esamo žemės sklypo Bajorų g. 9, Jakų k., Klaipėdos r. (kad. Nr. 5530/0004:405) prijungti laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų (nuo Bajorų gatvės), prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypus apjungti į vieną sklypą. Apjungtą sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. spalio 14 d. iki 2015 m. spalio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. spalio 27 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-12 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2067, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:405) Bajorų g. 9, Jakų  k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-10-12

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5545/0004:368) Žiobrių kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5545/0004:368), Žiobrių k. Klaipėdos r.. Plotas 2.6667 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. spalio 12 d. iki 2015 m. spalio 23 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-10-26  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=2f84f290fac911e49916f62d874044be Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-10-09

2015-10-08 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys  (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-849 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:950)  Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 patvirtinto detaliojo plano, reg. Nr. 003553000325   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-09-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-10 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1807, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-28 įsakymas Nr. AV-1964 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:950)  Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo ", Priedas Nr. 2;

 3. 2015-10-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-849, Priedas Nr. 3

4. Papildomas susitarimas prie 2015-10-08 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarties Nr. AS-849/ Nr. AS-1012. Priedas Nr. 4.

5. Įsakymas dėl 2015-09-28 įsakymo Nr. AV-1964 dalinio pakeitimo, Priedas Nr. 5

6. Papildomas susitarimas 2016-02-22 Nr. AS-183, Priedas Nr. 6

7. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 7

8. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties 2016-06-16 Nr. AS-699, Priedas Nr. 8 


2015-10-06

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5545/0002:106) Katkų k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: Katkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5545/0002:106, Plikių kadastro vietovė, žemės sklypo plotas 3,0000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos ribas ir ūkininko ūkio sodybos pastatų ir statinių statybos zoną, kurioje galima statyba.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Geovitara“, J.K.Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 600) 25079, el.p. geovitara@gmail.com.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2015-10-06iki 2015-10-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=11be007047dc11e598fec3c5c4c85686.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:J.K.Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga; el.p. geovitara@gmail.com bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2015-10-2010:00J.K.Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga  metu. Telefonas pasiteiravimui:(8 600) 25079.


2015-10-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:427) VIRKUČIŲ G. 32, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.  DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymas Nr. AV-1987 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:427) į keturis žemės sklypus, kurių naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. spalio 2 d. iki 2015 m. spalio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. spalio 15 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-1987, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:427) Virkučių g. 32, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-10-01

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo Šlapšilės k., (kad. Nr.5510/0005:118), Klaipėdos rajone formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 d. įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2)-278, 2015-06-16 įsakymu Nr.12VĮ-700-(14.12.2).

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos rajonas, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas - UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel.: 8 46 216 071, fax.:8 46 256 568,  el. paštas- info@pprojektai.lt

Su  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2015-10-12 d. iki 2015-10-23 d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui ir rengėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 13:50:40
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102