2020 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. lapkričio mėn.

2020-11-30

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 15 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-30

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMOInformuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 15 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-30

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323)SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-621 (reg. Nr. 003553001948)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio15 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323)SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-19

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2020 m. gruodžio 7 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2020 m. gruodžio 7 d.

Pridedama sprendimo projektas.


2020-11-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0002:93; 5515/0002:193; 5515/0002:99; 5515/0002:179; 5515/0002:38) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-11-12

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:žemės sklypui kadastro Nr. 5515/0002:179, nustatyti žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypams kadastro Nr. 5515/0002:93, 5515/0002:193, 5515/0002:99, 5515/0002:38 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, žemės naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypus sujungti į vieną, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0002:93; 5515/0002:193; 5515/0002:99; 5515/0002:179; 5515/0002:38) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

 


2020-11-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:569) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 185 (reg. Nr. 003553000335)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. lapkričio 19 d. iki 2020 m. gruodžio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:569) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:308; 5523/0002:309) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr. T11-184 (reg. Nr. 003553000466)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 1 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:308; 5523/0002:309) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:615; 5528/0002:616) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2012-01-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-77 (reg. Nr. 003553004221)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. gruodžio 1 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:615; 5528/0002:616) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-11

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-11-04

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sujungti esamus žemės sklypus ir juos perdalinti, nustatyti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos; taip pat kitus planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-11-11

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:1171) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-10-22

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1171) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:1171) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:462)KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-10-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:462)KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-11-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:911; 5523/0004:912) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2017-06-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1383 (reg. Nr. T00080523)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. lapkričio 11 d. iki 2020 m. lapkričio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. lapkričio 24 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:911; 5523/0004:912) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-11-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:359; kad. Nr. 5528/0001:826) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-10-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-466 (reg. Nr. 003553002392) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai, kurių kadastriniai numeriai 5528/0001:359, 5528/0001:826, esantys Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Plotas 0,5378 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo.  

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Anarima", įmonės kodas 301693941, Sportininkų g. 12-1, LT- 92257 Klaipėda, tel. 8 615 12988, el. paštas – uab.anarima@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-12  įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1775.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atidalinti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:826, dalį; atidalintai žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:826, daliai pakeisti naudojimo paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, o tada šią dalį, suformuotą atskiru žemės sklypu, prijungti prie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 5528/0001:359.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-11-16 iki 2020-11-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-425. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-11-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-30 14:40:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102