2017 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. spalio mėn.

 

2017-10-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1044) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-12-22  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2996 (reg. Nr. 003553005566) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. lapkričio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. lapkričio 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1044) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:341) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2000-07-13  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 70 (reg. Nr. 003553000177) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. lapkričio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. lapkričio 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:341) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-31

Informuojame apie parengtą vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize. (toliau – Specialusis planas).

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta tvarka, susipažinti galima nuo 2017 m. lapkričio mėn. 9 d. iki 2017 m. lapkričio mėn. 22 d. imtinai:

  •     Klaipėdos rajono savivaldybės Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt patalpose ir internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt.
  •     Plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas, tel. 8 (657) 71999, el. p. iveta.projektai@geometra.lt;
  •     LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-55-16-258).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Specialiojo plano visuomenė gali teikti specialiojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-55-16-258) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su dokumentais skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą specialiojo plano rengėjui.


2017-10-31

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Uždvario kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0004:98) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-10-31

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Piktožių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0001:342) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-10-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1498, kad. Nr. 5558/0007:1495, kad. nr. 5558/0007:1496, kad. Nr. 5558/0007:1500, kad. Nr. 5558/0007:1501, kad. Nr. 5558/0007:1502, kad. nr. 5558/0007:1503, kad. Nr. 5558/0007:1504, kad. Nr. 5558/0007:1499), Mazūriškių k., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2016-09-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1921 (reg.Nr.T00079343)   patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1498, kad. Nr. 5558/0007:1495, kad. Nr. 5558/0007:1496, kad. Nr. 5558/0007:1500, kad. Nr. 5558/0007:1501, kad. Nr. 5558/0007:1502, kad. Nr. 5558/0007:1503, kad. Nr. 5558/0007:1504, kad. Nr. 5558/0007:1499), Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-10-26 d. Nr. AV-2344.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės paskirties apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti sklypą į sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-10-30 d. iki 2017-11-14 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-589.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-14 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-10-27

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 14 d. 17.30 val. svetingumo namų „Žaliasis slėnis“ konferencijų salėje (Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos raj.) vyks Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano koncepcijos pristatymas.

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T11-183 „Dėl pradėjimo rengti tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 472025, faks. (8 46) 472005, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt. Informaciją teikia architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 46) 473060, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 24A, LT-91235, Klaipėda. Projekto vadovė Aušra Šimkuvienė (TPV 0068). Kontaktinis asmuo arch. Julija Kuznecova tel. Nr. 8 699 66157, el. paštas julija.kuznecova@geometra.lt .

Specialiojo plano tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Specialiojo plano papildomo viešinimo tvarka:

Su parengta specialiojo plano koncepcija susipažinti galima nuo 2017-10-30 iki 2017-11-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr. S-VT-55-16-277) bei UAB „Geometra“ Taikos pr. 24A, 2a. 208 kab. darbo dienomis, informaciją teikia Arch. Julija Kuznecova (tel. 86 996 6157).

Specialiojo plano koncepcija bus eksponuojama Klaipėdos rajono savivaldybės (Klaipėdos g. 2, Gargždai) pirmo aukšto skelbimų lentoje nuo 2017-11-06 iki 2017-11-13 imtinai.

Viešas susirinkimas vyks 2017 m. lapkričio 14 d. 17.30 val. svetingumo namų „Žaliasis slėnis“ konferencijų salėje (Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos raj.).

Pasiūlymų teikimo tvarka:

Pasiūlymus dėl Specialiojo plano visuomenė gali teikti specialiojo plano rengėjui arba organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-55-16-277)), per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su specialiuoju planu pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1158, Priedas Nr. 2


2017-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1133; 5558/0005:1134; 5558/0005:1135; 5558/0005:1136; 5558/0005:1137; 5558/0005:1138; 5558/0005:1139; 5558/0005:1147; 5558/0005:1148; 5558/0005:1149) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1133; 5558/0005:1134; 5558/0005:1135; 5558/0005:1136; 5558/0005:1137; 5558/0005:1138; 5558/0005:1139; 5558/0005:1147; 5558/0005:1148; 5558/0005:1149) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1159, Priedas Nr. 2

 


2017-10-25

Informuojame, kad patvirtintos planavimo iniciatorių UAB „Rangbusta“ ir UAB „Baltijos investa“, UAB „PJE Project“, UAB „Gaudesta“ ir fizinių asmenų detaliųjų planų planavimo darbų programos.

PRIEDAS: planavimo darbų programos.


2017-10-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5520/0013:153), Gargždų mieste, Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas P. Cvirkos g.10 (kad. Nr.5520/0013:153), Gargždų mieste, Klaipėdos rajone. Plotas – 0.1544 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Galiposta“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymas Nr. AV-2011.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2014-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1233 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, naudojimo būdų, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-11-06 d. iki 2017-11-17 d. imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-520), seniūnijos skelbimo lentoje ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-17), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-10-25

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-18 įsakymas Nr. AV-1867 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detaliojo plano rengimo“ bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo mėn. patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai: koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-241 (reg. Nr. 003553001006) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0011:235), esantį Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Pušų g. 54, į atskirus sklypus, dalyje sklypų pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 47 20 25.

Detaliojo planavimo iniciatorius - BUAB „PAMARIO NAMAS“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens, UAB „Valeksa“ Šiaulių filialas, Dvaro g. 162, 76197 Šiauliai, el. p. vrutkauskas@valeksa.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt

Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros vyks supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laiką iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-10-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:814; 5523/0004:815) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1093, Priedas Nr. 2


2017-10-23

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Gaudesta“ žemės sklypų (kad.Nr.5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518 ) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-06-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-338 (reg.Nr.003552002272)   patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518 ) Klemiškės II k., Sendvario Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-09-26 d. Nr. AV-2144.

Planavimo tikslai: Sklypui kad.Nr.5523/0004:515 nekeičiant žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungti sklypus, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.  Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002272)

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-10-24 d. iki 2017-11-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-536.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:814; 5523/0003:815; 5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:814; 5523/0003:815; 5523/0003:816; 5523/0003:782; 5523/0003:783) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1074, Priedas Nr. 2


2017-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:152) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:152) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1073, Priedas Nr. 2


2017-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:317) TRUŠELŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-124 (reg. Nr. 003553000504) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2017 m. lapkričio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. lapkričio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:317) TRUŠELŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ 1 lapas.


2017-10-18

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ:Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1158; 5530/0005:1161; 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168; 5530/0005:1169; 5530/0005:1170) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2013-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2182 (reg. Nr. 003553005089) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai– nustatyti žemės sklypų kad. Nr. 5530/0005:1158; 5530/0005:1161; 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168; 5530/0005:1169; 5530/0005:1170 teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta tvarka, susipažinti galima nuo 2017 m. spalio mėn. 23 d. iki 2017 m. lapkričio mėn. 06 d. imtinai:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8(46) 472025 faks. 8(46) 472005, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt.

  •     Plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 24A, Klaipėda, tel. 8 (656) 22355, el. p. ausra.simkuviene@geometra.lt;
  •     LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-392).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-392) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su dokumentais skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-10-17

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Viremida“ žemės sklypų (kad. Nr.5523/0006:268; 228; 230; 262; 267; 239; 277; 271; 249; 272; 275; 270; 273; 280; 269 ) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-3 (reg.Nr.003552000625)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr.5523/0006:268; 228; 230; 262; 267; 239; 277; 271; 249; 272; 275; 270; 273; 280; 269 ) Lelių k., Sendvario Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Viremida“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1866.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, apjungti sklypus Lelių g.65;67;63;69;71;73;75;77;55 ir Paugų g.18 ir 16 bei apjungti sklypus Paugų g.14; Lelių g.53;51;35. Padalinti sklypus. Sklypams nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553000625).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-10-17 d. iki 2017-10-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-474.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-10-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1538; 5558/0007:1539; 5558/0007:1540; 5558/0007:1541; 5558/0007:1418; 5558/0007:1254) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1538; 5558/0007:1539; 5558/0007:1540; 5558/0007:1541; 5558/0007:1418; 5558/0007:1254) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1051, Priedas Nr. 2


2017-10-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-10-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1037, Priedas Nr. 2


2017-10-11

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl pritarimo pradėti rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą“.

Specialiojo plano tikslai: – keisti energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šilumos tiekimui Gargždų mieste specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birželio 26 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr. T11-97 „Dėl energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Gargždų mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“; suformuoti ilgalaikes Gargždų miesto šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 10 d. iki 2017 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 25 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo projektas.


2017-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1370) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1370) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-997, Priedas Nr. 2


2017-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2016-09-13  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1921 (reg. Nr. T00079343) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1133; 5558/0005:1134; 5558/0005:1135; 5558/0005:1136; 5558/0005:1137; 5558/0005:1138; 5558/0005:1139; 5558/0005:1147; 5558/0005:1148; 5558/0005:1149) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-12-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-442 (reg. Nr. 003553001560) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1133; 5558/0005:1134; 5558/0005:1135; 5558/0005:1136; 5558/0005:1137; 5558/0005:1138; 5558/0005:1139; 5558/0005:1147; 5558/0005:1148; 5558/0005:1149) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Meiskių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0006:473) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-10-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:452) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-10-09

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl jungiamojo kelio, ruožo šalia magistralinio kelio A1 Vilnius - Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo, su pravažiuojamaisias keliais, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo“.

Specialiojo plano tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 10 d. iki 2017 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 25 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo projektas ir situacijos chema.


2017-10-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:989; 5558/0007:991; 5558/0007:990) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-10-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-554 (reg. Nr. 0035530001899) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 10 d. iki 2017 m. spalio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:989; 5558/0007:991; 5558/0007:990) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2017-10-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5515/0004:206) Svencelės g. 1, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-126 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553003146) sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5515/0004:206) Svencelės g. 1, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g.66, Klaipėda, tel. Nr.8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. AV-1618.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti 2011-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-126 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553003146) sprendinius. Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, numatant padidinti leistiną užstatymo aukštį iki 20 m.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-10-16 iki 2017-10-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – UAB „Pajūrio planai“, patalpose Liepų g. 66, Klaipėda, tel. Nr.8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-17-389. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-30), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendinių brėžinys


2017-10-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:515; 5523/0004:516; 5523/0004:517; 5523/0004:518) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-998, Priedas Nr. 2


2017-10-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:268; 5558/0014:424) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-09-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:268; 5558/0014:424) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-09-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-996, Priedas Nr. 2


2017-10-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:865; 5558/0004:866; 5558/0004:867) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1399 (reg. Nr. 003553004484) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. spalio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:865; 5558/0004:866; 5558/0004:867) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:148) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2000-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 8 posėdžio sprendimu Nr. 135 (reg. Nr. 003553000197) koregavimo.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. spalio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. spalio 18 d.
PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:148) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-10-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5555/0001:90 Piktožių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5555/0001:90) Piktožių k, Klaipėdos r..

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. spalio 02 d. iki 2017 m. spalio  13 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-10-13 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-39864

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr.5515/0004:206) Svencelės g. 1, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-126 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553003146) sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5515/0004:206) Svencelės g. 1, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g.66, Klaipėda, tel. Nr.8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. AV-1618.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti 2011-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-126 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553003146) sprendinius. Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, numatant padidinti leistiną užstatymo aukštį iki 20 m.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-10-16 iki 2017-10-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – UAB „Pajūrio planai“, patalpose Liepų g. 66, Klaipėda, tel. Nr.8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-17-389. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-10-30), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-01 16:07:12
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102