2021 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. rugpjūčio mėn.2021-08-31

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2322) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0003:47), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Lapių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-31 d. iki 2021-09-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-31

Informacija apie rengiamą  žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5520/0010:122, Klaipėdos g. 26A, Gargždai detaliojo plano “Žemės sklypo Klaipėdos g. 26A ir 26B., Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2021-10-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-790 (reg. Nr. 003553002951) patvirtinto detaliojo plano sprendinius“, patvirtinto 2021-02-22 sprendimu Nr. (5.1.1 E) AV-406., koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,0486 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Projekto rengėjas – MB „Kazicko architektūros studija“, Smėlio g. 2-10, Vilnius. PV Nerijus Budrikas, mob. tel. (8 614) 64207.

 Projekto užsakovas – fizinis asmuo

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1); komercinės paskirties objektų teritorijos (K) nustatytą statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-31 iki 2021-09-13 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Koregavimo byla


2021-08-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų sen., Poškų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:192) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (su rekreacinės paskirties statiniais); 

Planavimo organizatorius – L. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Dvylių k., Dvylių g. 41, žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0006:41) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (su rekreacinės paskirties statiniais); 

Planavimo organizatorius – R. B. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Vitinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:76) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (su rekreacinės paskirties statiniais); 

Planavimo organizatorius – K. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Dovilų mstl., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:953) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – L. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-30

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2301) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:534), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-30 d. iki 2021-09-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-30

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2238) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:21), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-30 d. iki 2021-09-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-30

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2306) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0007:28), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Trepkalnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-30 d. iki 2021-09-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-30

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2257)  pakeisti žemės sklypui (kad. Nr. 5523/0002:385), esančiam Klaipėdos r. sav., Senvario sen., Gidulių k., naudojimo būdą iš "Komercinės paskirties objektų teritorijos" į "Visuomeninės paskirties objektų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-30 d. iki 2021-09-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

 Prašymas


2021-08-30

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

 

                                        

UAB "PLENT PROJEKTAS"

 

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ NEATLIKTI KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Infomasrmuojame, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (LRV 2004 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 967) parengtas Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas. Gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-07-23 įsakymu Nr. AV - 2081 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų vertinimo pažyma galima planavimo organizatoriaus buveinėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.) ir interneto svetainėjehttps://www.klaipedos-r.lt -> Skelbimai -> Teritorijų planavimo viešumas -> Teritorijų planavimo skelbimai bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124).

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.  

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas vandentvarkos infrastruktūros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę.
 • Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę.
 • Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui.
 • Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 • Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosaugos vertinimą.
 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai.
 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema.
 • Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugos zonas.
 • Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai.

Planavimo darbų programa (išsamiau galima susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124):

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Rengiama bendrųjų sprendinių formavimo stadija, koncepcija nerengiama.
 • Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rengiamas SPAV atrankos dokumentas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


2021-08-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:836) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0607 ha 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, , el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: J. K. 

Planavimo rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1008 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:836) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-608. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 2009 m. gruodžio 24 d., sprendimo Nr. T11-535, dalinį koregavimą sklype kad. Nr. 5523/0002:836, koreguojant sklypo ribą bei patikslinant tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai. 

· Parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius. 

· Įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius. 

· Vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais. 

· Plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų. 

Planavimo darbų programa: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-267 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: supaprastinta 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-267 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2021-08-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:806) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0686 ha 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, , el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: S. Z. 

Planavimo rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1007 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:806) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-609. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 2009 m. gruodžio 24 d., sprendimo Nr. T11-590, dalinį koregavimą sklype kad. Nr. 5523/0002:806, koreguojant sklypo ribą bei patikslinant tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai. 

· Parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius. 

· Įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius. 

· Vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais. 

· Plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų. 

Planavimo darbų programa: Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-266 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: supaprastinta 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-21-266 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2021-08-27

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:218), esančio Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 1, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimas  Nr.: 186, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1160 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas: Žemasis tak. 17, Gargždai, LT-96154 Klaipėdos r., tel. nr. +370 60677387, el.paštas: kveksas.ramunas@gmail.com. P.Cvirkos 13B, Gargždai, III aukštas.

Projekto užsakovas – A.V.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą ir panaikinti statybos liniją.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-27 iki 2021-09-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2021-08-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų sen., Kantvainių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0005:84) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – I. R. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugpjūčio 27 d. iki 2021 m. rugsėjo 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-27

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. 003553001163, koregavimo.

Raštas


2021-08-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:329) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2033 (reg. Nr. 003553004596) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5558/0014:329 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,4000 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Pievų Tako g. 8-32, 92235 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas Nr. AV-1012 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:329) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-30 įsakymas Nr. AV-1890 „Dėl 2021-04-22 įsakymo Nr. AV-1012 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:329) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“. 

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-09-02 iki 2021-09-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-272. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-09-15) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-08-26

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. (5.1.1 E) AV-848 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, pradedamas rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AV-686 (reg. Nr. T00083247) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. pastas savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Hill Group“, Gedimino pr. 35, 01109 Vilnius. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. 

Planavimo tikslai – sklypus kad. Nr. 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314 apjungti į vieną sklypą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:312, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, pagal poreikį nustatyti papildomus žemės naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:309, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Patikslinti susisiekimo infrastruktūros sprendinius. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programa (2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. AR14-60); atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti neorganizuojamas, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, koncepcijos nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, bus rengiamas atrankos dokumentas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo poreikio. 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos. 

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K–VT-55-21-391.


2021-08-24 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. iki 2021 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-08-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812 Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje,detaliojo plano rengimui.

Raštas


2021-08-24

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:566; 5568/0009:565; 5568/0009:440) MACIUIČIŲK., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2013-12-31įsakymu Nr. AV-2280 (reg. Nr. 003553005116), keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. iki 2021 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:566; 5568/0009:565; 5568/0009:440) MACIUIČIŲK., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-08-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:154; 5523/0004:990; 5523/0004:987; 5523/0004:988; 5523/0004:989; 5523/0004:994; 5523/0004:993; 5523/0004:992; 5523/0004:991; 5523/0004:995) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu Nr. T11-490 (reg. Nr. 003553002915), keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. iki 2021 m. rugsėjo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:154; 5523/0004:990; 5523/0004:987; 5523/0004:988; 5523/0004:989; 5523/0004:994; 5523/0004:993; 5523/0004:992; 5523/0004:991; 5523/0004:995) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-08-23

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2209) nustatyti žemės sklypui (kad. Nr. 5552/0009:400), esančiam Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., papildomą naudojimo būdą  "Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos"

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-23 d. iki 2021-09-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-23

Gautas prašymas (reg.Nr. A23-4415) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:721), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-23 d. iki 2021-09-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-23

Informacija apie rengiamą žemės sklypo ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KAD. NR. 5523/0004:855, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Vėjopačio g. 12. detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-188, 2010-03-25) nustatyti privalomieji žemės sklypo Nr. 19 (Klemiškės II k., Vėjopačio g. 12., kad. Nr. 5523/0004:855), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.Planuojamos teritorijos plotas – 0,1500 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Projekto rengėjas – MB ‘’Kūnas“. Šv.Dvasios g. 4-12 Vilnius. Vadovas  Vitalijus Jankūnas ,mob. tel. (8 601) 24497.

Projekto užsakovas – fizinis asmuo

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-23 iki 2021-09-03 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir pas projekto rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Statybos zonos ribos keitimas


2021-08-19

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 33,2 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Dominent“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Pievų Tako g. 8-32, 92235 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymas Nr. AV-1839 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą juos atidalijant, vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu. Žemės ūkio paskirties teritorijose, kuriose negalima kita veikla, suformuoti sklypus žemės ūkio veiklai. Kitos paskirties žemės sklypus apjungti, padalinti į sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) rekreacinės teritorijos, ir (ar) komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Esant poreikiui formuoti bendro naudojimo ar atskirųjų želdynų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-08-26 iki 2021-09-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-387. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-387, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-09-09 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/98618948327?pwd=TjRRSGVMdjJ1ZGxNVE5oVmVWY0xpZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-09-08) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-08-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2704) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas 

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2704) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., planuojamas plotas – 0,0745 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: I. S. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741, el. p. uabges@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas Nr. AV-1009 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2704) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2021-04-22 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-601. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo, esančio Varupės g. 21, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0005:2704, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-08-25 iki 2021-09-08 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-271) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, bei Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda UAB „Planvesta“ patalpose, informacija tel. 861521741, el. p. uabges@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-09-08), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-271). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis sprendinių brėžinys.


 

2021-08-18

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1947; 5558/0005:1948; 5558/0005:1949; 5558/0005:1950; 5558/0005:195) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2012-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-132 (reg. Nr. 003553004280) sprendinius. 

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-55-21-434. 

Planavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-04 įsakymas Nr. AV-1582 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1947; 5558/0005:1948; 5558/0005:1949; 5558/0005:1950; 5558/0005:195) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“; 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino planavimo darbų programą (2021-08-10 Nr. Ar.14-58), su kuria susipažinti galima planavimo organizatoriaus patalpose darbo metu arba TPDRIS sistemoje. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kadastro Nr. 5558/0005:195 paskirtį į kitos paskirties; keisti sklypų ribas sujungiant ir padalijant į sklypus; nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 21 11 16, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. +370 657 63323, el. p. info@neoforma.lt , interneto svetainė www.neoforma.lt 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą detaliojo plano rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.


2021-08-18

Informuojame apie rengiamą žemės sklypokad. Nr. 5523/0003:464, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k. detalųjį planą.

 Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

 Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com.

 Planavimo tikslai : Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

 Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-08-18 iki 2021-08-31 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-470. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-08-31), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

 Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-08-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:158) Placio g.63, Karklės k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2010-06-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-523 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d..

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0003:158) Placio g.63, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2,0115 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, rekreacinės teritorijos nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-08-18 iki 2021-08-31 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-01 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys


2021-08-12

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:578) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 185 (reg. Nr. 003553000335), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugpjūčio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:578) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:1054; 5523/0003:209) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto 2009-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-288 (reg. Nr. 003553002259), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugpjūčio 27 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:1054; 5523/0003:209) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-258 (reg. Nr. 003553001418), keitimo

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugpjūčio 27 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-08-11 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5523/0004:855, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Vėjopačio g. 12. detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-188, 2010-03-25) nustatyti privalomieji žemės sklypo Nr. 19 (Klemiškės II k., Vėjopačio g. 12., kad. Nr. 5523/0004:855), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

 Planuojamos teritorijos plotas – 0,1500 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Projekto rengėjas – MB „Kūnas“. Šv.Dvasios g. 4-12 Vilnius. Vadovas Vitalijus Jankūnas, mob. tel. (8 601) 24497.

 Projekto užsakovas – fizinis asmuo

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

 Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-11 iki 2021-07-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje: / ir pas projekto rengėją.

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-08-11

 Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:88), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Sakmių g. 10, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-305, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

 Planuojamos teritorijos plotas – 0,1626 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g.

 2, 96130 Gargždai.

 Projekto rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas: Žemasis tak. 17, Gargždai, LT-96154 Klaipėdos r., tel. Nr. +37060677387, el. paštas: kveksas.ramunas@gmail.com.

 Projekto užsakovas – T.D.

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-11 iki 2021-08-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-08-11

 Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5530/0004:440), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Parko g. 11, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-30 įsakymu Nr. AV-959, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

 Planuojamos teritorijos plotas – 0,1110 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Projekto rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, Klaipėdos r., Dauparų k., Klaipėdos pl.9, mob. +370 61458237.

 Projekto užsakovas – fizinis asmuo S.S.

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

 Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-11 iki 2021-08-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir pas projekto rengėją.

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 


2021-08-11

 Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:247), esančio Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 18, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.: T11-239, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,0500 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas: Žemasis tak. 17, Gargždai, LT-96154 Klaipėdos r., tel. Nr. +37060677387, el. paštas: kveksas.ramunas@gmail.com.

Projekto užsakovas – V.D.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-11 iki 2021-08-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-08-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2486; 5558/0005:514; 5558/0005:550; 5558/0005:592; 5558/0005:568; 5558/0005:520; 5558/0005:533; 5558/0005:551; 5558/0005:593; 5558/0005:1804; 5558/0005:1805; 5558/0005:1806; 5558/0005:1807; 5558/0005:1808; 5558/0005:1809; 5558/0005:1790; 5558/0005:1791; 5558/0005:1788; 5558/0005:1789; 5558/0005:1799; 5558/0005:2085; 5558/0005:2086; 5558/0005:513; 5558/0005:521; 5558/0005:528; 5558/0005:643; 5558/0005:518; 5558/0005:519; 5558/0005:525; 5558/0005:583; 5558/0005:587;  5558/0005:571; 5558/0005:572; 5558/0005:573; 5558/0005:576; 5558/0005:623; 5558/0005:718; 5558/0005:624; 5558/0005:1802; 5558/0005:1803; 5558/0005:1793; 5558/0005:1794; 5558/0005:637SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungiant ir (ar) padalijant esamus žemės sklypus keisti žemės sklypų tarpusavio ribas ir plotus, formuoti naujus žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2486; 5558/0005:514; 5558/0005:550; 5558/0005:592; 5558/0005:568; 5558/0005:520; 5558/0005:533; 5558/0005:551; 5558/0005:593; 5558/0005:1804; 5558/0005:1805; 5558/0005:1806; 5558/0005:1807; 5558/0005:1808; 5558/0005:1809; 5558/0005:1790; 5558/0005:1791; 5558/0005:1788; 5558/0005:1789; 5558/0005:1799; 5558/0005:2085; 5558/0005:2086; 5558/0005:513; 5558/0005:521; 5558/0005:528; 5558/0005:643; 5558/0005:518; 5558/0005:519; 5558/0005:525; 5558/0005:583; 5558/0005:587;  5558/0005:571; 5558/0005:572; 5558/0005:573; 5558/0005:576; 5558/0005:623; 5558/0005:718; 5558/0005:624; 5558/0005:1802; 5558/0005:1803; 5558/0005:1793; 5558/0005:1794; 5558/0005:637SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-08-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:273; 5530/0004:260) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-08-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti į sklypus. Padalinti į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:273; 5530/0004:260) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-08-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-08-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:677; 5520/0001:681; 5520/0001:682GARGŽDŲ M., GARGŽDŲSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus kad. Nr. 5520/0001:682; 5520/0001:677. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypą kad. Nr. 5520/0001:681 padalinti į sklypus. Esant poreikiui išskirti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:677; 5520/0001:681; 5520/0001:682GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-08-06

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas
Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:257.
detalusis planas.
Planuojama teritorija –Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., sklypo kad.Nr.
5558/0003:257
Planavimo organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – D.T.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705,
91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.
Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-
04-22 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1010 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:257) Mazūriškių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“
Planavimo tikslas – Žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:257) Klaipėdos r. sav., Sendvario
sen., Mazūriškių k., Naudvariškių g. 31, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo
reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas
inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas
Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-08-12 iki 2021-08-25
imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus
projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42
503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, beiteritorijų planavimo informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-08-12 iki 2021-08-25 d. T. Bartkaus projektavimo
IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo
su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų
planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-303
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo
procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir
naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto
sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.
Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant
informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą.
Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.
Planavimo iniciatorius.

2021-08-06

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto 2020-06-30Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriausįsakymu Nr. AV-1381 (reg. Nr. T00084966), keitimo

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugpjūčio 23 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-08-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Pažvelsio k., žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0004:220) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugpjūčio 9 d. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Vyskupiškių k. 13, žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0002:43) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – J. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugpjūčio 9 d. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-08-05

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau –Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Pozingių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. rugpjūčio 20

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas


2021-08-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:395) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: koreguojamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:395) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-08-04

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:428), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 10, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1650 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto užsakovas – UAB „Tavo investicija“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-04 iki 2021-08-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-08-04

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:446), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 8, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1434 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto užsakovas – UAB „Tavo investicija“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-04 iki 2021-08-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-08-04

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:427), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 6, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1876 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto užsakovas – UAB „Tavo investicija“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-04 iki 2021-08-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-08-02

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0019:69), esančio Gargždai, Gamyklos g. 11K detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 03 31 nr. T11-280 (reg. Nr. T00063961) , koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 1.1152 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai

Projekto rengėjas – UAB „Vakarų architektūra“, Klaipėda, Minijos g. 42- 3 aukštas, mob. Tel. (8 678 ) 10636.

Projekto užsakovas – juridinis asmuo

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatytą statinių statybos ribą ir servitutą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-08-02

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų, esančių Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313, 5544/0007:314 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AV-686, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos plotas – 12,915 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, mob. tel. (8 635 ) 26395.

Projekto užsakovas – UAB „HILL GROUP“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius, koreguojant statybos zoną, statybos ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendinius.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-08-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2021-08-02

Gautas prašymas (A23-4081) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1122), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Komercinės paskirties teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-02 d. iki 2021-08-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-02

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2038) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:498, 5558/0007:500), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-02 d. iki 2021-08-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-02

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2070) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:454), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-08-02 d. iki 2021-08-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-08-02

Pakartotinia informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:291 Plikių k.v., esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pakamorių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-08-03 iki 2021-08-16 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-08-16 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-51211.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-26 11:13:28
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102