2014 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. lapkričio mėn.

2014-11-28

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Pušų g. 69, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Projekto rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AV-1199 „Dėl  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomam pastatui (garažas – unikalus Nr. 5599-1000-7013) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Topokadma“, Klaipėdos g. 17 A, Gargždai, tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-12-02 iki 2014-12-15 projekto rengėjo patalpose, adresu: Klaipėdos g. 17A, Gargždai. Tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com.


2014-11-28

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemgrindžių k.,  Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., sklypo Kad. Nr. 5523/0005:18, plotas – 0,9846 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į atskirus sklypus, daliai naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo pskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-12-01 iki 2014-12-12 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-11-28

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5660/0003:239), esančio Kretingos r. sav. Kretingos sen., Kretingsodžio k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 5660/0003:239), esantį Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., į du žemės sklypus ir pakeisti padalintiems žemės sklypams pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą (būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Projekto iniciatorius – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-12-03 iki 2014-12-17 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-11-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,  rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5558/0006:11, adresu Mazūriškių k., Sendvario sen. Klaipėdos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas: Padalyti kitos paskirties žemės sklypą į tris žemės sklypus ir naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius (Klaipėdos g. 74, Gargždai, LT-96122 Klaipėdos r., adresas internete www.nzt.lt el. p. klaipedos.rajonas@nzt.lt tel. 8 46 4523 41). 

Formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatorius: UAB „STIVVF (K. Petrausko g. 26-310, LT-44158 Kaunas, adresas internete  www.stivvf.lt  el. p. turto.vertinims@ktc.lt ).

Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt), teirautis kadastrinių matavimų grupės vadovo  Artūro Saurusevičiaus, tel. (8 37) 205 587, mob. Tel 8 693 93769, faks.   (8 37) 205 227, el. paštas arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt .

Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti  galima  nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 15 d. projekto rengėjos UAB ”Kelprojektas” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. gruodžio 15 d. projekto iniciatoriui UAB „STIVVF“, arba projekto rengėjai UAB  „Kelprojektas“, šiame skelbime nurodytais adresais.


2014-11-27

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamo žemės sklypo adresas – Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5558/0004:809, plotas – 0,8000 ha.

Formavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-12-01 iki 2014-12-12 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-11-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Gargždų m., Pušų g. 69.

Projekto rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AV-1199 „Dėl Arūno Srėbaliaus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą Arūno Srėbaliaus nuosavybės teise valdomam pastatui (garažas – unikalus Nr. 5599-1000-7013) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Topokadma“, Klaipėdos g. 17 A, Gargždai, tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com


2014-11-26

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (formavimo) projektas žemės sklypui, esančiam Klaipėdos r. sav., Vėžaičių mstl. Aviečių g. 9, 11, Vėžaičių kadastro vietovėje.

Skelbimo tekstas


2014-11-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aukštkiemių k., (5558/0013:917), Klaipėdos rajone detalųjį planą. Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projektų rengimo (preliminarus) terminas – 2014 - 2015 m.  

Konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projektų viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-12-11 d. iki 2015-01-13 d. imtinai planų rengėjų – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-12-30 d. iki 2015-01-13 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-14 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinio gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-11-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aukštkiemių k., (5558/0013:916), Klaipėdos rajone detalųjį planą. Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projektų rengimo (preliminarus) terminas – 2014 - 2015 m.  

Konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projektų viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-12-11 d. iki 2015-01-13 d. imtinai planų rengėjų – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-12-30 d. iki 2015-01-13 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-14 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinio gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-11-25

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k.,. (kad. Nr.5523/0004:83), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-08-28 d. įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2) – 1254, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais 2014m. rugsėjo 16 d. Nr. 12SD-(14.12.42.) – 3933, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais 2014m. rugsėjo 10d. Nr. (12.13) Ar. 5-1410.

 Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – Tomas Vaičiulis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (635511), Šilo g. 34-16, Vilnius, tel.: 867397636, el.paštas. vaiciulist@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite adresu – vaiciulist@gmail.com tel. 867097636, nuo 2014-11-25 iki 2014-12-09.


2014-11-25

INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:815) BŪRŲ G. 60, JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS 

2014-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatorius (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-852 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:815) Būrų g. 60, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T11-319 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas „Dėl pritarimo   pasiūlymui“ Nr. AV-2561, PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:815) Būrų g. 60, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-2712, PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-852. 2014-11-25. (PDF)

4. Planavimo darbų programa

5. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis, PRIEDAS NR. 5


2014-11-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Spengių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0002:76) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-11-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:1157)  JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymu Nr. AV-2704 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1157)  Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-966, patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. gruodžio 4 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymą   Nr. AV-2704 „Dėl pritarimo  pasiūlymui, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1157)  Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-20

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl. (kad. Nr.5544/0003:199), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-01 d. įsakymu Nr.AV-1802.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.                  Projekto iniciatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite adresu – Rimkų g. 31-2 Klaipėda,  tel. 8-61521741, nuo 2014-11-21 iki 2014-12-05.


2014-11-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:352; KAD. NR. 5528/0003:46)  KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas:  įgalioto asmens UAB „Almontus“ direktoriaus Visvaldo Petrylos prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymas Nr. AV-2703 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:352; kad. Nr. 5528/0003:46)  Karklės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, numatantį pakeisti 2003-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 27 posėdžio sprendimu Nr. T11-57, patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:352) žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungti šį sklypą prie žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:46), naujai suformuotam sklypui nustatyti teritorijos naudojimo režimą).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Nikolajus Tetervovas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. gruodžio 4 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2703, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:352; kad. Nr. 5528/0003:46)  Karklės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:420)  SAULĖS G. 2, KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN.,  KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas:  įgalioto asmens Jurgitos Comienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-18 įsakymas Nr. AV-2685 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249, patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Vitalija Butautienė ir Kęstutis Butautas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. gruodžio 4 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-18 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2685, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-18

 

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas teritorijos aplink esamus pastatus esančius adresu Klaipėdos g. 2, Gargždų mieste, Klaipėdos raj. savivaldybėje žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-07-22 d. įsakymu Nr. AV-1701. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-06-18 Nr. (12.13)-Ar.5-1015 projekto rengimo reikalavimais.

PROJEKTO TIKSLAI – suformuoti žemės sklypą Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomiems pastatams (administracinis – unikalus Nr. 5592-0000-1010, garažas – unikalus Nr. 5592-0000-1021), esantiems Klaipėdos g. 2., Gargždų mieste, eksplotuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel. (8 46) 47 20 25), savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo organizatoriaus atstovas - Geodezijos ir GIS skyrius vedėjas – Raimondas Vilas el.p.: Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

PROJEKTO RENGĖJAS – "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028, el.p.:dujusfera@dujusfera.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite pas projekto rengėją ar organizatorių aukščiau nurodytais adresais nuo 2014-11-18 iki 2014-12-01 (10 darbo dienų). Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2014-11-18

 

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas teritorijos tarp Klaipėdos ir Laugalių gatvių, Gargždų mieste, Klaipėdos raj. savivaldybėje žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-07-23 d. įsakymu Nr. AV-1719. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-07-16 Nr. (12.13)-Ar.5-1126 projekto rengimo reikalavimais.

PROJEKTO TIKSLAI – suformuoti valstybinės žemės sklypą (viešajai erdvei) Gargždų miesto teritorijos dalyje tarp Klaipėdos ir Laugalių gatvių. Nustatyti suformuoto sklypo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdus – visuomeninės paskirties teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel. (8 46) 47 20 25), savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo organizatoriaus atstovas - Geodezijos ir GIS skyrius vedėjas – Raimondas Vilas Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

PROJEKTO RENGĖJAS – "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028,  el.p.:dujusfera@dujusfera.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite pas projekto rengėją ar organizatorių aukščiau nurodytais adresais nuo 2014-11-18 iki 2014-12-01 (10 darbo dienų). Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2014-11-18

2014-11-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatorius (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-834 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0018:249) Saulėtekio g. 2, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2001-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo Tarybos 13 posėdžio  sprendimu Nr. 281  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2454, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0018:249) Saulėtekio g. 2, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-2605, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. 2014-11-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-834; PRIEDAS Nr. 2.

4. Planavimo darbų programa


2014-11-18

INFORMOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0016:280)  PASIENIO G. 75, SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-14 įsakymas Nr. AV-2653 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:280)  Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 183, patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2014 m. gruodžio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. gruodžio 1 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-14 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2653, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:280)  Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-13

2014-11-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir  UAB „JKV Logistics Limited“ įmonės vadovas Jaunius Kvedaras (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-830  „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:757; kad. Nr. 5558/0007:759) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-146  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr: 003553001295

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas „Dėl pritarimo „JKV Logistics Limited“ pasiūlymui“ Nr. AV-2455, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas „Dėl „JKV Logistic Limited“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:757; kad. Nr. 5558/0007:759) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-2606, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-830. 2014-11-13. Priedas Nr. 3.

4. Planavimo darbų programa

5. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties Priedas Nr. 4


2014-11-13

INFORMACIJA  APIE  RENGIAMĄ  ŽEMĖS  SKLYPO,  ESANČIO  PIKTOŽIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO  PROJEKTĄ

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Piktožių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.,  kadastro Nr. 5555/0001:242, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto  iniciatorius – fiznis asmuo.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (Kad. Nr. 5555/0001:242) į du sklypus.

Projekto rengėjas – UAB „Europlanas“, kvalifikacijos pažymėjimo  Nr. 2R-FP-809.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. lapkričio 14 d. iki lapkričio 28 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose - Plungės  g. 18, LT-90313 Rietavas. Telefonas pasiteirauti  8 671 18  218.


2014-11-12

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorijaKlaipėdos raj., Dovilų sen., Lėbartų k., kad. Nr. 5544/0002:771, plotas 0,2500 ha ir kad. Nr. 5544/0002:772, plotas 0,2500 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypus į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

 Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-11-12

Parengtas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0,9192 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0003:479), esantis Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28.


2014-11-12

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 0,6169 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0010:320) ir įsiterpęs valstybinis žemės sklypas (apie 0,05 ha), esantis Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,05 ha), besiribojantį su žemės sklypu, kadastrinis Nr.5552/0010:320. suformuotas įsiterpęs valstybinis žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo, kadastrinis Nr. 5552/0010:320.

Planavimo organizatorius:  žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614 ir 8-46-451401, nuo 2014-11-17 iki 2013-11-28 imtinai.


2014-11-12

Vadovaujantis Nacionalinės Žemės Tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-10-17 įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1448 rengiamas žemės sklypo, adresu Mokyklos g. 17A, Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį..

Pareiškėjas – fizinis asmuo

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-11-17 iki 2014-11-26 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-11-12

2014-11-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatoriai (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-826 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:283) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-03 įsakymu Nr. AV-1727 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2388, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-03  įsakymas Nr. AV-2547 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:283) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. PRIEDAS NR. 3.

4. Planavimo darbų programa.


2014-11-11 

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:555)  RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas Nr. AV-2604 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-158 patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 12 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 25 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2604, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:555)  Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-11

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:64) SMILTELĖS G. 6A IR (KAD. NR. 5510/0004:65) SMILTELĖS G. 6, DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymas Nr. AV-2600 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti 2000-07-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 4 šaukimo Tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 67 ir 2001-12-13 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 9 posėdžio  sprendimu Nr. 63, patvirtintus detaliuosius planus (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5510/0004:65) į sklypus, sujungti su sklypu (kad. Nr. 5510/0004:64), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 12 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 25 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2600, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:64) Smiltelės g. 6A ir (kad. Nr. 5510/0004:65) Smiltelės g. 6, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-10

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. T11-377 patvirtinta žemės sklypo Grikšų k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5505/0002:146) detalaus plano koncepcija. Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.   Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.              

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-11-19 iki 2014-12-17. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-12-18,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-11-10

Parengtas žemės sklypo, esančio Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 22, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 22

Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą Boleslovo Raubos nuosavybės teise valdomam pastatui (gyvenamas namas – unikalus Nr. 5597-5000-4010) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų, nuo šio paskelbimo, projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-11-10

Rengiamas žemės sklypo, esančio Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 22, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 22

Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą Boleslovo Raubos nuosavybės teise valdomam pastatui (gyvenamas namas – unikalus Nr. 5597-5000-4010) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-11-10

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kisinių k., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5505/0001:523 Baičių k.v., sklypo plotas 0,2905 ha.

Rengimo tikslas – padalyti kitos paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-10-30 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1387 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2014-11-12 iki 2014-07-26. Pastabas raštu galima pateikti adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, telefonas pasiteiravimui – (8 46) 254 671.

Projekto rengimo iniciatorius – fiznis asmuo.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. paštas: bartkus.tomas@gmail.com.


2014-11-10

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:420, 5568/0001:268) AVIEČIŲ G. 9, 11, VĖŽAIČIŲ MSTL. VĖŽAIČIŲ SEN. KLAIPĖDOS R. SAV. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

Planuojamo žemės sklypo adresas – Aviečių g. 9, 11, Vėžaičių mstl. Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav. sklypo Kad. Nr. 5568/0001:420, plotas 0.0500 ha., sklypo Kad. Nr. 5568/0001:286, plotas 0.0600 ha.

Formavimo tikslas – du sklypus sujungti į vieną sklypą, naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – A.Armalio IĮ, licenzijos Nr.1R-ŽF-329, Žemaičių g. 57, Maldučių k. Rietavo sen. Rietavo sav. Informacija telefonu 8 448 69418, 8 686 1343

el. paštas: arvydasarmalis@gmail.com

Visi suinteresuoti asmenys su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita gali susipažinti viešo svarstymo metų nuo 2014-11-26 iki 2014-12-11, darbo dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. Jeigu jūs nepareikšit raštu savo pasiūlymų ar pastabų dėl rengiamo projekto iki viešo svarstymo pabaigos, laikysime, kad Jūs sutinkate su sprendiniais ir projektas bus teikiamas tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.


2014-11-10

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0005:103) esančio Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto rengimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Topokadma“

Projekto rengėjas – UAB „Topokadma“, Klaipėdos g. 17 A, Gargždai, tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-11-12 iki 2014-11-25 projekto rengėjo patalpose, adresu: Klaipėdos g. 17 A, Gargždai. Tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com


2014-11-10

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d.įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5535/0002:454),esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti,remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-10-27d.įsakymu Nr.AV-2471. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Projekto rengimo tikslai - padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę; naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel.(846) 492451, 865022400, el.paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius - MB "Energo projektas", adresu: Danės g. 6-502, LT-92109, Klaipėda.
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11,Klaipėda.Tel.861284194; el.paštasp.galinskiene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-11-10 iki 2014-11-22 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-11-10

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1,nustatyta tvarka, rengiamas valstybinio žemės sklypo, esančio Stančių k.,Kretingalės sen.,Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas pradedamas rengti, vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-05-29 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-689.
Projekto tikslas - suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Projekto organizatorius - NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74,
Gargždai, Klaipėdos raj.;el.paštas: klaipedos.rajonas@nzt.lt; tel.8-46 452598.
Projekto iniciatorius - fizinis asmuo.
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, įmonės kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda, tel.861284194, el. paštas: p.galinskiene@gmail.com.
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2014-11-10 iki 2014-11- 22 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus tel. 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-11-10

Informuojame visuomenę, kad pradedamas rengti žemės sklypo Aukštkiemių k. (kad. Nr. 5558/0013:917), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Numatoma vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 - 2015 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-11-10

Informuojame visuomenę, kad pradedamas rengti žemės sklypo Aukštkiemių k. (kad. Nr. 5558/0013:916), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Numatoma vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 - 2015 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-11-10

Informacija apie 110 kV elektros linijos "Klaipėda – Marios 3" statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB "Litgrid", A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 278 2777, faks. (8 5) 272 3986, el. paštas: info@litgrid.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – 110 kV elektros linijos "Klaipėda – Marios 3" statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajono Dovilų seniūnija, Klaipėdos apskritis.

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus priimta atrankos išvada (2014-11-05 raštas Nr. (15.3)-A4-6870) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriui, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8-46) 46 6466, el. paštas: klaipedos.skyrius@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8-46) 46 6466, el. paštas: klaipedos.skyrius@aaa.am.lt.


2014-11-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:202) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties, rūsio statybai, kūdros įrengimui, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki 2014 m. lapkričio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-11-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:411) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius – fiznis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki 2014 m. lapkričio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-11-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:152) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki 2014 m. lapkričio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-11-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Plikių miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0003:489) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais statyti.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki 2014 m. lapkričio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-11-06

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI UAB „SILBERAUTO“ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0001:176, KAD. NR. 5530/0001:331, KAD. NR. 5530/0001:177) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: UAB „SILBERAUTO“ direktoriaus Rimanto Stankevičiaus prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas Nr. AV-2562 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-119    patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti, nustatyti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „SILBERAUTO“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 7 d. iki 2014 m. lapkričio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 20 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „SILBERAUTO“ pasiūlymui“ Nr. AV-2562, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „SILBERAUTO“ žemės sklypų  (kad. Nr. 5530/0001:176, kad. Nr. 5530/0001:331, kad. Nr. 5530/0001:177) Sudmantų k.,  Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-11-06

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:815) BŪRŲ G. 60, JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Danutės Stankevičienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas Nr. AV-2561 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T11-319  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 7 d. iki 2014 m. lapkričio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 20 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2561, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:815) Būrų g. 60, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

Kiti dokumentai:; AS-569


2014-11-05

2014-11-05 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-809 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1130;  kad Nr. 5530/0005:1131; kad. Nr. 5530/0005:1132;  kad Nr. 5530/0005:1133; kad. Nr. 5530/0005:1134;  kad Nr. 5530/0005:1135; kad. Nr. 5530/0005:1136;  kad Nr. 5530/0005:1137; kad. Nr. 5530/0005:1138;  kad Nr. 5530/0005:1139; kad. Nr. 5530/0005:1140) Bičių g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos      2009-03-26 sprendimu Nr. T11-171 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-10-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-06 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui" Nr. AV-2319, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-22  įsakymas Nr. AV-2423 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1130;  kad Nr. 5530/0005:1131; kad. Nr. 5530/0005:1132;  kad Nr. 5530/0005:1133; kad. Nr. 5530/0005:1134;  kad Nr. 5530/0005:1135; kad. Nr. 5530/0005:1136;  kad Nr. 5530/0005:1137; kad. Nr. 5530/0005:1138;  kad Nr. 5530/0005:1139; kad. Nr. 5530/0005:1140) Bičių g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. PRIEDAS NR. 3.

4. Planavimo darbų programa

5. Sprendinių įgyvendinimo sutartis


2014-11-05

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI UAB „VLASTONA“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:31) KVIETINIŲ G. 9D, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: UAB „Vlastona“ direktoriaus Vlado Stonio prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-03 įsakymas Nr. AV-1106 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „Vlastona“ direktorius Vladas Stonys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 5 d. iki 2014 m. lapkričio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 18 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-03 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Vlastona“ pasiūlymui“ Nr. AV-1106, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9D, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2;

3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas Nr. AV-2554  „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-03 įsakymo Nr. AV-1293 „Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios“; PRIEDAS Nr. 3.

4. Įsakymas dėl UAB "Vlastona" žemės sklypo detaliojo plano rengimo

5. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties

6. Planavimo darbų programa


2014-11-05

Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. AV-2555 pakeistas 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. AV-2089 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ 1. punktas jį išdėstant taip:

1. „P r i t a r i u  pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-12-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-373, keitimo“.

Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. AV-2556 pakeistas 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. AV-2213 „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ 1. punktas jį išdėstant taip:

1. P r a d e d u  rengti   žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr. T11-373  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo pagrindas: įgalioto asmens Vidmanto Češulio prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas Nr. AV-2089 (2014-11-04 įsakymo pakeitimas Nr. AV-2556) ir įsakymo projektas dėl 2014-09-22 įsakymo Nr. AV-2213 pakeitimo.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr. T11-373  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. lapkričio 5 d. iki 2014 m. lapkričio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 18 d.

PRIDEDAMA: 1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymą   Nr. AV-2089 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ (pridedama);

1.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymą Nr. AV-2555 „Dėl 2014-09-03 įsakymo Nr. AV-2089 „Dėl pritarimo pasiūlymui“ pakeitimo” (pridedama);

1.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-22 įsakymą Nr. AV-2213 „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ (pridedama);

1.4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymą Nr. AV-2556  „Dėl 2014-09-22 įsakymo Nr. AV-2213 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Vėveriškių g. 48, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties

Planavimo darbų programa


2014-11-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Lelių k., Sendvario sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 2.37 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0006:31), esantis Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą tvarto, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai švelniakailių žvėrelių auginimui ne daugiau kaip 250 sąlyginių galvijų.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių  g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2014-11-04 iki 2014-12-01.


2014-11-05

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamo žemės sklypo adresas – Dituvos k., Priekulės sen, Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5552/0011:159, plotas 2,1067 ha.

Formavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-11-10 iki 2014-11-21 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-11-05

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Grikšų k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5505/0002:146) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.


2014-11-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0005:103) esančio Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-09-30 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1386.

Projekto rengimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Topokadma“

Projekto rengėjas – UAB „Topokadma“, Klaipėdos g. 17 A, Gargždai, tel. 8 612 10948, el. paštas: topokadma@gmail.com

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 14:37:47
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102