2012 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. rugpjūčio mėn.

2012-08-31

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Mazūriškių k. , Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0002:270, plotas1,1900 ha.

Projekto tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) iki 2013 metų kovo mėnesio. Detalusis planas rengiamas trimis etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo; detaliojo plano rengėjas – UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėjų g. Nr.11A, Klaipėda, tel. 8 (46) 311461.


2012-08-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:11, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą –- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. II ketvirčio.

Pranešame apie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:11, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-09-21, o vieša ekspozicija vyks nuo 2012-10-08 iki 2012-10-22 imtinai darbo dienomis Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2012-10-23  9 val. taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-08-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5558/0002:124 ir 5558/0002:138, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.,  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – apjungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, Geležinkelio g. 10-423, Kretingos r.,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui. 


2012-08-30

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 5510/0004:294, 5510/0004:102, Gobergiškės k., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:294) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Padalyti į sklypus.

Detalusis planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Detaliuoju planu numatoma gyvenamųjų namų statyba.

Detaliojo planavimo rengimo terminas 2012 m. IV ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: Albino Giriūno individuali įmonė, tel. 8 610 35139. el. paštas: ag.architektura@gmail.lt.


2012-08-28

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,7158 ha žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0013:467, Klaipėdos r. sav., Purmalių k., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB “Matavimų poligonas”, I. Kanto g. 20-2, Klaipėda, mob. 8-64688535, el. paštas:  matavimupoligonas@gmail.com.

Planavimo tikslas:  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detalusis planas bus rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas iki 2013 II ketv. Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

Suinteresuoti asmenys planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detalaus plano projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui: UAB “Matavimų poligonas”; adresu: I. Kanto g. 20-2, Klaipėda per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu.


2012-08-28

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo (kad Nr. 5552/0002:30), Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012-09-06 iki 2012-10-04 pas užsakovo įgaliotą asmenį Ivetą Švambarienę, Dariaus ir Girėno 23-21, Gargždai, tel. 8 6040 4568. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-20 iki 2012-10-04 rengėjo patalpose, Medvalakio g. 6-8, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-05 11 val. ten pat.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui Ivetai Švambarienei Dariaus ir Girėno g. 23-21, Gargždai. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17,  Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-08-24

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 1.4600 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5545/0003:355) esantis Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-09-19 d.


2012-08-24

Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Slengių k., Klaipėdos r., kad. Nr. 5558/0007:467, 5558/0007:469, bendras plotas  1,8208 ha.

Planavimo organizatorius – UAB „Eironas“.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – degalinių ir autoservisų statinių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012m. IV ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais  etapais, bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012-05-31 Nr. T11-396 patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima bus susipažinti planą rengiančioje UAB „Kryžkelės projektai“ Šventosios gatvėje Nr. 52 A, Kretingoje, nuo 2012-09-13 iki 2012-10-10d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-27 iki 2012-10-10 Šventosios g.52A, Kretinga. Viešas susirinkimas 2012-10-11d. 9.00 val. ten pat.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, UAB „Kryžkelės projektai“ (tel.Nr. 8-679-27444) Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretinga.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-08-24

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5552/0004:216, Nr. 5552/0004:20), esančios Voveriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties pakeisti kitos dalies sklypų naudojimo būdą į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – UAB „Minijos salos“, fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-13 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-27 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-12 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-08-24

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prie žemės ūkio paskirties sodo sklypo (kad. Nr. 5520/0018:301), esančio SB „Gargždelė“, Statybininkų takas 56, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., prijungti valstybinės žemės sklypą įsiterpusį tarp sodo sklypo (kad. Nr. 5520/0018:301) ir J. Basanavičiaus gatvės.

Esamas sodo sklypo plotas –0,0532 ha. Prijungiamo sklypo plotas apie0,01 ha.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimai“, kodas 302566893, P.Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., Tel. 8-46-451401.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti ir gauti informaciją galima projekto rengėjo patalpose, esančiose adresu: P.Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., telefono Nr. pasiteiravimui:  8-46-451401.


2012-08-24

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0003:442), esančio Gindulių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, numatyti kokybinius ir kiekybinius užstatymo rodiklius. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-13 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-27 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-12 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-08-24

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0003:443), esančio Gindulių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, numatyti kokybinius ir kiekybinius užstatymo rodiklius. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-13 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-27 iki 2012-10-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-12 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-08-23

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojama teritorija  – žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5552/0003:285), Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas – 4,6944 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorė ir savininkė: fiznis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2012-08-22

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0003:0330) esantis s. b. „Vaiteliai“, Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su sodo žemės sklypu kad. Nr. 5538/0003:0330 ir Ąžuolų skersgatviu. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas prijungiamas prie besiribojančio sklypo kad. Nr. 5538/0003:0330.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322. Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės 1, Klaipėda, nuo 2012-08-23 iki 2012-09-06.


2012-08-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0002:48, esančio Radailių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „AA1“, Turgaus a. 27, Klaipėda. tel (8-46) 312458. 


2012-08-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0001:129, esančio Gvildžių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinių miškų statybai, dalies sklypų – į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2012-08-21

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5538/0014:65, plotas 0,3700 ha, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2012 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-09-06 iki 2012-10-03 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-09-20 iki 2012-10-03, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, adresu Žemaitės g. 10, Gargžduose.

Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-04 13.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2012-08-21

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dauparų k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypų kadastriniai Nr. 5510/0004:461, sklypo plotas 0,4606ha ir Nr. 5510/0004:460, sklypo plotas 0,2541, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:461) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2012 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-09-06 iki 2012-10-03 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, 8 673 42 503.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-09-20 iki 2012-10-03, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, adresu Žemaitės g. 10, Gargžduose.

Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-04 13.00 val., T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2012-08-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:59),  Pušyno g. 7, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Sklypo plotas – 0,3452 ha.

Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8, LT- 92252 Klaipėda, tel. (8 46) 311 403. faks. 311 403 el. paštas: atas.r@takas.lt., projekto vadovas Vaida Atienė.


2012-08-14

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Šnaukštų kaimo, Dovilų seniūnijos, Mykolo Šukučio ir Prano Stočkaus žemės sklypo, kad. Nr. 5505/0005:162 (6,9329 ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-209.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į dvi dalis  ir vienai iš jų pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fiziniai asmenys.

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su patvirtinta koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. iki 2012 m. rugsėjo 28 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012  m.  rugsėjo 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 28 d. Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Doviluose , LT-96222, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2012 m. spalio 1 d. 11:00 val., Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Doviluose , LT-96222, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2012-08-14

Informuojame, kad skelbiamas parengto Klaipėdos rajono, Poškų kaimo, Agluonėnų seniūnijos, Vytauto Simučio žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0003:531 (3,0000 ha), paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-203.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Detalaus plano organizatorius: fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.

Susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima nuo  2012 m. rugsėjo 3 d. iki 2012 m. rugsėjo 28 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18,  Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com

Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012  m.  rugsėjo 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 28 d. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.

Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2012 m. spalio 1d. 13:00 val., Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnuose, LT- 96252, Klaipėdos r..

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2012-08-10

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 26,07 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0001:8), esantis Kavaliauskų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padidinti esamą ūkininko sodybą nuo 60 arų iki 97 arų.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2012-08-27 iki 2011-09-12.


2012-08-10

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – 0.0600 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Agluona", Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prijungti papildomą plotą prie sodo žemės sklypo .

Projekto organizatorius – sodo žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo dienomis nuo 2012-08-20 iki 2012-09-01, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-08-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5565/0001:133, detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Studija PS“, J. Zauerveino 21-7, Klaipėda, tel. (8 618) 11933, el. p.: pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): pradžia: 2012 m. III ketv., pabaiga: 2012 m. IV ketv.


2012-08-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5565/0001:147, detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Studija PS“, J. Zauerveino 21-7, Klaipėda, tel. (8 618) 11933, el. p.: pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): pradžia: 2012 m. III ketv., pabaiga: 2012 m. IV ketv.


2012-08-10

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – 0.0602 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Agluona", Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:prijungti papildomą plotą prie sodo žemės sklypo .

Projekto organizatorius – sodo žemės sklypo savininkė .

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo dienomis nuo 2012-08-20 iki 2012-09-01, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-08-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonušų k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5510/0004:498, 5,4089 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti  dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, J. Zauerveino g. 21-7, Klaipėda, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. IV ketvirčio.


2012-08-09

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypų, esančių Kvietinių k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5538/0014:585, kad. Nr. 5538/0014:586 ir kad. Nr. 5538/0014:587.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui.

Planavimo terminas (preliminarus): pradžia : 2012 m.  I ketv., pabaiga: 2012 m.  IV ketv.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Studija PS”, J. Zauerveino 21-7, Klaipėda, tel.: 8 618 11933, el.p.:pauliusarch@yahoo.com.


2012-08-08

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Toleikių k., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.6861 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0002:810), esantis Toleikių k., Lėbartų k. v., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, numatant vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties ir kitų statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-08-08

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5515/0001:0068). Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5515/0001:0068), esantis Drevernos kaime, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,0321  ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio pastatų statybai, kūdros įrengimui

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – UAB „Geodemos planai“ Plieno-3, Klaipėda mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu ir aplinkos poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2012-08-24 iki 2012-09-06 asmeniškai susitarę, telefonas 861122640.


2012-08-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5646 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:213), esantis Sėlenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fiznis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-09-05 d.


2012-08-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 1.0976 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5501/0001:689), esantis Žadeikių k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties ir kitų statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-09-05 d.


2012-08-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:212), esantis Sėlenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-09-05 d.


2012-08-07

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.7900 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0012:387), esantis Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų kūdros statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-09-05 d.


2012-08-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr.: 5523/0003:60,  5523/0003:431 ir kad. Nr.: 5523/0003:110 Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Gindulių k. detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirites žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.         

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Studija PS”, J. Zauerveino g.21-7, Klaipėda, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. IV ketvirčio.


2012-08-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:243 Dauparų k. v., esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. I ketvirčio.

Pranešame apie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:243 Dauparų k.v., esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-08-27, o vieša ekspozicija vyks nuo 2012-09-05 iki 2012-09-24 imtinai darbo dienomis Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, LT-96121 Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2012-09-25  9 val. taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, LT-96121 Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-08-06

Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr.T11-125 patvirtinta rengiamo 0,2567 ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr.5558/0014:276, Kalotės k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę,  nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. rugpjūčio 9 d. iki 2012 m. rugsėjo 6 d. plano rengėjo adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Vieša projekto ekspozicija nuo 2012 m. rugpjūčio 23 d. iki 2012 m. rugsėjo 6 d. vyks UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose (Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda). Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. rugsėjo 7 d. 14:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-08-03

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Toleikių k. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.6861 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0002:811), esantis Toleikių k., Lėbartų k. v., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, numatant vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties ir kitų statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401,

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-08-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Gručeikių k., Klaipėdos raj. sav., kadastrinis Nr. 5544/0020:514 ir Nr. 5544/0020:513 Lėbartų k. v., detalusis planas.

Planavimo tikslai –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0020:514) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo terminas – preliminarus 2012-2013 m.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu.

Detalaus planavimo organizatorius  – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Arch box“ Pievų Tako g. 11, Klaipėda. Tel. 861482907. El.paštas – aarchbox@gmail.com.


2012-08-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0004:76, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-202 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2012-08-20 iki 2012-2012-09-17 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-09-03 iki 2012-09-17. Viešas susirinkimas numatomas 2012-09-18  11.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-08-03

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5568/0006:228, Samališkės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav.,  detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-392 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2012-08-20 iki 2012-2012-09-17 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-09-03 iki 2012-09-17. Viešas susirinkimas numatomas 2012-09-18  10.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-08-03

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5525/0008:195) plotas25,9189 ha,  esančio Klaipėdos rajono Veiviržėnų seniūnijos Juodupio kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į keturis sklypus.

Projekto rengimo terminas nuo 2012-05-08 iki 2013-03-20   Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –  UAB ,,GRESSUS“ tel. 8-671 28260

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2012-08-05 iki 2012-08-21 projekto Nidos g. 13 – 30 kab., Klaipėda. 


2012-08-03

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T11-521 yra rengiamas Gargždų miesto bendrasis planas.

Informuojame, kad yra parengtas šio plano Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo dokumentas (SPAV).

Su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima susipažinti nuo 2012 m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 06 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, arba UAB „Nemuno deltos projektai“ patalpose, adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda.

Pasiūlymus galima teikti iki 2012 m. rugsėjo 06 d. rengiamo Gargždų miesto Bendrojo plano organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, bei pasiūlymo teikimo datą.

Viešas supažindimas su SPAV ataskaita numatomas Bendrojo plano sprendinių svarstymo laikotarpiu ir apie tai bus informuojama atskirai.


2012-08-02

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0007:70), esančio Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-03 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-02 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 10:55:16
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102