2017 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. kovo mėn.

2017-03-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1601) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-03-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1601) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-03-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-307, Priedas Nr. 2


2017-03-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:281) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-03-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:281) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2017-03-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-308, Priedas Nr. 2


2017-03-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:733) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-08-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-204 (reg. Nr. 003553001396), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatoriui: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2017 m. balandžio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. balandžio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:733) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1078) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-03-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-165 (reg. Nr. 003553001618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.              

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2017 m. balandžio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. balandžio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1078) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-29

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5505/0003:355), esantis Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas 0.7902 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 12 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 12 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2017-03-29

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5568/0011:18), esantis Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., plotas 0.5006 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fiziniai asmenys

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 12 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 12 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2017-03-29

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5565/0001:514) Pjaulių  k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5565/0001:514) Pjaulių k, Klaipėdos r.. Plotas 1.2700 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio statinių statybos vietą.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 11 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-04-11, I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=a5a2fa40dbf911e6b2a5e0c57b10c740.


2017-03-29

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5503/0001:490), Poškų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5503/0001:490), Poškų k, Klaipėdos r.. Plotas 1.8569 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo ir turistinėms stovykloms paslaugoms teikti.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. kovo 29 d. iki 2017 m. balandžio 11 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-04-11, I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=a5a2fa40dbf911e6b2a5e0c57b10c740.


2017-03-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. (Nr. 5558/0014:368; 5558/0014:369) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-10-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-299 (reg. Nr. 003553000676)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypų (Nr. 5558/0014:368; 5558/0014:369) Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-02-17  d. Nr. AV- 339.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo padalinti žemės sklypus į atskirus sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553000676).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-03-29 d. iki 2017-04-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-91.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-04-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-03-22

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Danės projektai“  žemės sklypų (kad. Nr.5523/0002:629; 630; 628; 632; 633; 634; 631; 627; 625; 626) Gindulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-08-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-203 (reg. Nr. 003553001398) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypų (kad. Nr.5523/0002:629; 630; 628; 632; 633; 634; 631; 627; 625; 626) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Danės projektai“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-01-27 d. Nr. AV- 195.

Planavimo tikslai: Sklypus kad. Nr.5523/0002:625, 5523/0002:626, 5523/0002:627, 5523/0002:628, 5523/0002:629, 5523/0002:630, 5523/0002:631, 5523/0002:632, 5523/0002:633, 5523/0002:634 apjungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, padalinti į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553001398).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-03-23 d. iki 2017-04-06 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-57.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-04-06 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-03-16

Informuojame apie patvirtintą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1085) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programą

Priedas: Planavimo darbų programa


2017-03-16

Informuojame apie patvirtintą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:368; 5558/0014:369) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programą

Priedas: Planavimo darbų programa


2017-03-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1085) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-03-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1085) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-03-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-232, Priedas Nr. 2


2017-03-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:426; 5510/0004:427; 5510/0004:428; 5510/0004:429) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2003-05-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-43 (reg. Nr. 003553000435), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. kovo 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:426; 5510/0004:427; 5510/0004:428; 5510/0004:429) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530:0002:61; 5530:0002:139; 5530:0002:140; 5530:0002:141) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-12-22  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-865 (reg. Nr. 003553004172), keitimo.Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: „Telmento transportas“, UAB.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. kovo 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530:0002:61; 5530:0002:139; 5530:0002:140; 5530:0002:141) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1601) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1959 (reg. Nr. 003553005727), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2017 m. kovo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1601) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:281) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-292 (reg. Nr. 003553002781), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.     

Planavimo iniciatorius: UAB „Inperitas“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2017 m. kovo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:281) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-03-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Trepkalnio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0006:443) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai  parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 9 d. iki 2017 m. kovo 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-03-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:182) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 9 d. iki 2017 m. kovo 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-03-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Žemgrindžių kaime, žemės sklype (kadastro Nr.  5523/0005:204) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 9 d. iki 2017 m. kovo 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-03-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-109 (reg. Nr. 003553004167) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamos teritorijos plotas – 0,2103 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas:  Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Projekto vadovas ir urbanistinės dalies vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2017-01-27 Nr. AV-194.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypą kad. Nr. 5530/0005:1244 su sklypu kad. Nr. 5530/0005:1224, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., kurie atidalinti detaliuoju planu reg. Nr. 003553004167. Naujai suformuotam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nusstatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-03-08 iki 2017-03-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-338), Klaipėdos rajono internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt, taip pat informacija teikiama, kreipiantis į projekto rengėją, tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-21), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Teisės aktų nustsatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.


2017-03-06 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Ketvergių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0006:281) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2017 m. kovo 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-03-06 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, maciuičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:15) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2017 m. kovo 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-03-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Antkopčio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0004:315) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2017 m. kovo 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 11:55:41
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102