2018 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. rugpjūčio mėn.

2018-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:123) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2016-01-15 sprendimu Nr. AV-69, sprendinius: padalinti sklypą kad. Nr. 5535/0004:123 į du sklypus. Vienam iš atidalintų sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:123) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-956, Priedas Nr. 2


2018-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2009-06-25 sprendimu Nr. T11-61, sprendinius: žemės sklypui kad. Nr. 5523/0003:940 pakeisti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Prie esamo žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:940 Gindulių k., Klaipėdos r. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų, prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungtą sklypą apjungti su sklypu kad. Nr. 5523/0003:996. Padalinti į sklypus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-961, Priedas Nr. 2


2018-08-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-259, sprendinius: padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-955, Priedas Nr. 2


2018-08-29

 

 

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTO KLAIPĖDOS APSKRITIES KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DOVILŲ SENIŪNIJOS ŠIŪPARIŲ KADASTRO VIETOVĖS DALIES ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 PAKARTOTINIO VIEŠINIMO PROCEDŪRAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 98 punktu, bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. GĮ- 415 „Dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų vykdymo“, informuojame apie Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) pakartotinį sprendinių viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. spalio 3 d. (imtinai).

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt.

Projekto rengėjas: UAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel.: 8 687 87 332, 8 686 35 657, el. p. info@inventora.lt.

Vieša ekspozicija. Pakartotinai viešinami Projekto sprendiniai (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojami nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. spalio 3 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijoje (Lašupio g. 1A, Dovilai, 96222 Klaipėdos r. sav.), Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 101 kabinete (S. Šimkaus g. 19, 92124 Klaipėda) ir Valstybės žemės fondo internetiniame puslapyje adresu http://www.vzf.lt bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriuje (Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos r. sav.) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu http://www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32148.

Kviečiame visuomenę pakartotinai dalyvauti Projekto viešo svarstymo, kuris įvyks                            2018 m. spalio 3 d. 11.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos salėje (Lašupio g. 1A, Dovilai 96222 Klaipėdos r. sav.), su visuomene procese ir susipažinti su patikslintais Projekto sprendiniais.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus, pastabas bei pretenzijas dėl parengto Projekto galima pareikšti Projekto organizatoriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos raštu popierine forma, elektroniniu paštu ir (ar) per ŽPDRIS visą projekto rengimo laikotarpį iki Projekto viešo svarstymo pabaigos šiame skelbime nurodytais adresais.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija


2018-08-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Bendikų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0001:321) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. rugpjūčio 29 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2018-08-24

Informuojame apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą numatantį koreguoti  (reg. Nr. 003553001946) patvirtinto  patvirtinto detalaus plano sprendinius

Planuojama teritorija  - Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d.Nr. AV-587 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 kovo 23  Nr. AS-384.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Pertvarkyti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-03 iki 2018-09-17 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-174) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-17), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-174).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-08-24

Informuojame apie Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:297) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Trakenų g. 27, detalusis planas numatantis koreguoti  (reg. Nr. 003553000557) patvirtinto  patvirtinto detalaus plano sprendinius 

Planuojama teritorija: Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:297) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..,

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Midesta“

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d.Nr. AV-1364 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 birželio 21  Nr. AS-747.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pertvarkyti žemės sklypus (padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-03 iki 2018-09-17 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-338) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-17), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-338).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-08-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1397; 5558/0005:1414) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-08-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-423 (reg. Nr. 003553001839)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.              

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 24 d. iki 2018 m. rugsėjo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1397; 5558/0005:1414) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-08-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-315 (reg. Nr. 003553002819) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.              

Planavimo iniciatorius: UAB „I Baltic“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 24 d. iki 2018 m. rugsėjo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-08-22

Informuojame apie žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1075) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas numatantis koreguoti  (reg. Nr. 0035530005285) patvirtinto  patvirtinto detalaus plano sprendinius

Planuojama teritorija: Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1075) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..,

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Lorgis“

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d.Nr. AV-1363 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 birželio 25  Nr. AS-759.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pertvarkyti žemės sklypus (padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-08-29 iki 2018-09-13 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-333) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-13), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-333).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo

svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-08-22

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-08 Nr. 997 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano (namų valda padalinama į du sklypus), Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-12 Nr. 1002 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalijimas į du sklypus), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-07 įsakymu Nr. AV-435 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:118) Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalinimas į 4 sklypus, numatant sublokuotų namų statybą) bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimu Nr. T11-71 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano(namų valdos sklypas padalinamas į du sklypus) keitimą (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-17-542.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. AV-1615 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410; 5530/0004:409; 5530/0004:119; 5530/0004:325; 5530/0004:324; 5530/0004:327; 5530/0004:136; 5530/0004:348; 5530/0004:326; 5530/0004:347; 5530/0004:411) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Ekotektonika", Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992. Projekto vadovas: Arūnas Kilišauskas, atestato Nr. A964;

Detaliojo planavimo tikslai – prie žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410, 5530/0004:409,  5530/0004:119, 5530/0004:325, 5530/0004:324, 5530/0004:327, 5530/0004:136,  5530/0004:348 Jakų k., Klaipėdos raj. sav. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. 29 d. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 11 d. imtinai:

  •     Klaipėdos rajono savivaldybės Klaipėdos g. 2, Gargždai, internetiniame  tinklalapyje www.klaipedos-r.lt;
  •     Plano rengėjo UAB "Ekotektonika" patalpose, Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992  
  •  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-542).

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2018 m. rugpjūčio mėn. 29 d. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 11 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2018 m. rugsėjo 12 d. 17.00 plano rengėjo patalpose, Taikos pr. 24A-205, Klaipėda.

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB "Ekotektonika", Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-542) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.


2018-08-20

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0001:376; 5568/0001:186 ) Vėžaičių mstl., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-543 (reg.Nr.003552004772) patvirtintą detalųjį planą: padalinti žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5568/0001:376) esantį Dariaus ir Girėno g. 5, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; pakeisti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:186) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į atskirus sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; esant poreikiui suformuoti sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms (keičiami 2013-03-28 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-543 patvirtinto detaliojo plano sprendiniai. DP reg. Nr.003553004772).

Keičiamo detaliojo plano teritorija bus apimanti teritoriją tik planuojamuose žemės sklypuose.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-08-21 iki 2018-09-04 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-17-31.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-08-29 iki 2018-09-04 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-09-05 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-08-17

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Saulažolių g. 24/Palangos g. 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypo planas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. AV-1924.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – rengti žemės sklypo planą, padidinat ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0001:145) Palangos gatvėje 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 464 72025, faks. 8 464 72005.

Iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: 8 464 93322.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2018-08-06 iki 2016-08-20 imtinai UAB „Kartografiniai projektai“, Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai, Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 463 91064.


2018-08-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:0066), Kiškėnų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0002:0066), Kiškėnų k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. iki 2018 m. rugpjūčio 28 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-08-28 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-48985.


2018-08-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:234) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-07-25 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr.153 (reg. Nr. 003553000317) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0014:234)  Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-05-25 d. Nr. AV-1113.

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553000317).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-08-09 d. iki 2018-08-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-308.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-08-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-08-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-05-15 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1150 (reg. Nr. 003553005258), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius: UAB „Marteka“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 10  d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-08-08

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:907 Venckų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drukių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-08-07 iki 2018-08-22.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-08-23, 10.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aukštas).


2018-08-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:123) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2016-01-15 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-69 (reg. Nr. 003553005822), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys, UAB „Inžinerija“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 08  d. iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:123) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO", priedas Nr.1


2018-08-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-259 (reg. Nr. 003553001419), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius:fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 08  d. iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-08-03

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, pakartotinai viešinamas nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Saulažolių g. 24/Palangos g. 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypo planas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. AV-1924.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – rengti žemės sklypo planą, padidinat ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0001:145) Palangos gatvėje 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 464 72025, faks. 8 464 72005.

Iniciatorius –  fizinis asmuo.

Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: 8 464 93322.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2018-08-06 iki 2016-08-20 imtinai UAB „Kartografiniai projektai“, Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai, Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 463 91064.


2018-08-03

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas  žemės sklypo (kad.Nr.5544/0005:463),esančio Kalvių kaime, Dovilų seniūnijoje,Klaipėdos rajono savivaldybėje,formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-06-16d.priimtu įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-817. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto rengimo tikslas-padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdus į kitos paskirties žemę; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir su-sisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos raj.; el. paštas: klaipedos.rajonas@nzt.lt; tel.870685511.

Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – P.Galinskienės ind.įmonė,kodas 163552326,esanti adresu:Blušių g.11, Klaipėda, tel.861284194, el.paštas: p.galinskiene@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2018-08-06 iki 2018-08-20 darbo dienomis jums patogiu laiku, prieš tai   susitarus telefonu 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių  galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.


2018-08-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1999-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio sprendimu Nr. 290 (reg. Nr. 003553000175), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Trevena“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 06  d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2018-08-01

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detalųjį planą.

Susipažinti su detaliuoju planu galima nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 28 d., Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu 307 kabinetas, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. (8~46) 473060, darbo laiku bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-476).

Detaliojo planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 47 20 25.

Detaliojo planavimo iniciatorius - BUAB „PAMARIO NAMAS“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens Vidmanto Rutkausko, UAB „Valeksa“ Šiaulių filialas, Dvaro g. 162, 76197 Šiauliai, el. p. vrutkauskas@valeksa.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:10:19
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102