2022 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. lapkričio mėn.

2022-11-30

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, pakoreguotą pagal viešo svarstymo metu pateiktas ir viešo susirinkimo metu aptartas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0,1590 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr. AV-2142. Žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.T11-153 (reg.Nr.003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-679.


2022-11-30  

Informuojame visuomenę apie pradedamą trengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. T00064295 ir T00072559, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas - 1,9040 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fisiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2021-11-10 Nr. AV-3127. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-06 Nr. Ar.14-10. 

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-735).


2022-11-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-29 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-3038) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:527), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-30 iki 2022-12-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-11-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3102) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:736), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kuodžių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-30 iki 2022-12-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-11-28

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:189, 5528/0004:152) Šaipių k. detaliojo plano rengimui.

Raštas


2022-11-28

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 30 d. iki 2022 m. gruodžio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:155; 5558/0003:240) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 30 d. iki 2022 m. gruodžio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:155; 5558/0003:240) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3098) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:368), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-28 iki 2022-12-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-11-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2842) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0008:253, 5528/0008:254, 5528/0008:255, 5528/00008:81, 5528/0008:97)), esančių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., Giesmių g. 10, 12, 14, 16 , 18, žemės naudojimo paskirtį iš kitos į žemės ūkio, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-28 iki 2022-12-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-25 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k.,Sendvario sen. Planuojamas plotas – 0.2893 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1036 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į du atskirus sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1407. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-401). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/83598555358?pwd=UVd0d0JlVVRHN1BmQk1VUDJXUnpHQT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25  

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:272) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:272) Naudvariškių g. 1, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1098 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. AV-2577 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:272) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-21 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1411. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-903). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/81975415482?pwd=bVFvS0RJM2J0bFNDUFQ5QXZNUlQ0QT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-17 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1406. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-399). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84317376146?pwd=bXVCcXZMTjJML1Fna252NGZ3YmZqQT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k.,Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-17 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1406.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-399).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/84317376146?pwd=bXVCcXZMTjJML1Fna252NGZ3YmZqQT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:272) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:272) Naudvariškių g. 1,  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1098 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. AV-2577 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:272) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-21 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1411.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-903).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/81975415482?pwd=bVFvS0RJM2J0bFNDUFQ5QXZNUlQ0QT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k.,Sendvario sen. Planuojamas plotas – 0.2893 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1036 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į du atskirus sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-11-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1407.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-05 iki 2022-12-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-401).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-19 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/83598555358?pwd=UVd0d0JlVVRHN1BmQk1VUDJXUnpHQT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-16) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-25

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen. detalusis planas. 

Darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. Ar.14-37. 

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai - žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 - 2023m. 

Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Aiškus“ įgaliotas asmuo V. Eimutis. 

Plano rengėjas - V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas vaidaseimutis@gmail.com. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-176). 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2022-11-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Jurjonų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0003:55) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – V.Ž. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. gruodžio 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-11-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Traubių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0010:372) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – T. B. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. gruodžio 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-11-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Maciuičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0009:341) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – R.Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. gruodžio 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-11-25 

Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 30705) tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei   

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111103732 

Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; Tel: (8 46) 47 20 21, Faks: (8 46) 47 20 05, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Kultūros paveldo objekto duomenys: Veiviržėnų, Vilkių piliakalnis su papiliu, unikalus kodas kultūros vertybių registre – 30705; Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl. 

Projekto pavadinimas: Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. kvr 30705) tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas 

Žemės sklypų unik. Nr., adresai: 

4400-4930-1151, Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Vilkių k. 

4400-5066-8450, Klaipėdos r. sav., Veiviržėnai 

Tvarkybos darbų rūšys: 

Konservavimas (apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas; paviršinės erozijos židinių panaikinimas); 

Restauravimas (sumedėjusios augmenijos šalinimas, krūmų ir medžių atžalų šalinimas, šienavimas suformuojant žolinę dangą) 

Statybos darbų rūšys: 

Naujų įrenginių (edukacinės erdvės, meninio simbolio, užtvarų automobiliams, informacinių rodyklių, stendų, riboženklių, kelio ženklų, ugniavietės, suolų, dviračių stovo) įrengimas 

Etapas: Projektiniai pasiūlymai (PP) 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, projekto vadovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Aurimas Vengris, avengris@gmail.com, +370 655 532445.  

Visuomenė susipažinti su projektiniais pasiūlymais gali iki 2022-11-30 ir viešo susirinkimo metu.  

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu: avengris@gmail.com 

Pasiūlymų teikimo terminas: visuomenė pasiūlymus teikti gali iki 2022-11-30, 16.00 val. ir viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas įvyks: Veiviržėnų kultūros centre, Mokyklos g. 2-1, Veiviržėnų mstl.  

Viešo susirinkimo data: 2022-11-30, 16.00 – 17.00 val. 

PRIDEDAMA. Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. kvr 30705) tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas (projektiniai pasiūlymai) 


2022-11-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3076) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:288), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-25 iki 2022-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3075) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:280), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-25 iki 2022-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3069) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:423), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Poilsio pastatų statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-25 iki 2022-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3068) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:424), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Poilsio pastatų statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-25 iki 2022-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3059) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0008:192), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 0,7700 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0400 ha ploto. Sandėlio pastato statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-25 iki 2022-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-22

Pakartotinai informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5513/0022:0032), esančio Klišių g., Klišių k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5513/0022:0032, adresu Klišių g. 1A, Klišių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1,2038 ha. 

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. 

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalį, kurioje galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zona (Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių 9 p.). 

Planavimo organizatorius: E. V. (fizinis asmuo). 

Projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Vaidas Martinkus, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-FP-783, el. p. planvesta@gmail.com, mob. +370 615 21741. 

Pakartotinai, su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022-11-23 iki 2022-12-07 (imtinai) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos internetiniame tinklalapyje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-106501), Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės interneto svetainėje (https://www.nzt.lt/go.php/Teritoriju-planavimo-dokumentai-) ir Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-12-07, 10:30 val.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendinių brėžinys.


2022-11-22

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477, esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Preliminarus teritorijos plotas 3,4840 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8-46 39 61 40, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, 8-6 1288144, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: 2021-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1261.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus).

Planavimo uždaviniai: pakeisti (koreguoti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-30 iki 2022-12-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-304) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-05 iki 2022-12-09 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus aukščiau nurodytu telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-12-14 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-11-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:324) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0003:324) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, pagal poreikį numatyti servitutus. Esant būtinumui, išskirti teritorijas inžinerinių tinklų koridoriams.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:324) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-11-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:218) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-10-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:218) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-11-22 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Pavasario g. 50, sklypo kad. Nr. 5558/0004:398 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1328 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. Nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.
Projekto užsakovas –E.K., J.K..
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą, nustatant statybos ribą, statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-11-25 iki 2022-12-08 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-12-02 iki 2022-12-08 detaliojo plano rengėjo patalpose,
adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-12-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-11-22

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131 detaliojo plano Karklės k. rengimo.

Raštas


2022-11-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812; 5558/0005:2811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-10-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti esamus žemės sklypus, padalijant naujai suformuotą žemės sklypą projektuoti naujus sklypus suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių  tinklą. Detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus  keisti  pagrindinę  žemės  naudojimo  paskirtį  iš  žemės ūkio  paskirties į  kitos  paskirties žemę,  nustatyti  galimus  žemės  sklypų  naudojimo  būdus  –  vienbučių  ir  dvibučių  gyvenamųjų  pastatų teritorijos,   komercinės   paskirties   objektų   teritorijos,   susisiekimo   ir   inžinerinių   tinklų   koridorių teritorijos,   bendro   naudojimo   (miestų,   miestelių   ir   kaimų   ar   savivaldybių   bendro   naudojimo) teritorijos,  nustatyti kitus  teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812; 5558/0005:2811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-11-21

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000246, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Geležinkelio Pylimo g. 17, Gargždai, kad. Nr. 5520/0011:50 ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas. Planuojamas plotas – 0.1767 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-20 įsakymas Nr. AV-173 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį žemės sklypą Geležinkelio pylimo gatvėje prie sklypo kad. Nr. 5520/0011:50. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-162.


2022-11-21

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatančio koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001276, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir įsiterpusi laisva valstybinė žemė. Planuojamas plotas apie 0,1960 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie esamų sklypų, apjungti sklypus. Padalinti į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-569.


2022-11-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fiziniai ir juridiniai asmenys.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki 2022 m. gruodžio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas 


2022-11-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:552; 5565/0001:521) PRIEKULĖS I K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki 2022 m. gruodžio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gruodžio 6 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:552; 5565/0001:521) PRIEKULĖS I K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-18

Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT- 02100 Vilnius).
Plano rengėjas - AB „LTG Infra“, (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius). Atsakingas asmuo - Kokybės ir saugos Kelių tyrimų ir projektavimo Geodezijos vyriausiasis specialistas Marius Umbrasas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1242, el. paštas: marius.umbrasas@ltginfra.lt, Tel. Nr. +370 61823506.

Planavimo tikslai:

  •  Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas;

  • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav. teritorija.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2022 m. lapkričio 10 d. priėmė sprendimą Nr. 2-4600 teikti tvirtinti Planą.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas.


2022-11-17

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius  AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainėwww.ambergrid.lt.

Plano rengėjas  – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. evaldas.luksa@registrucentras.lt arba tel. 8 659 13 447.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Pakruojo rajonosavivaldybės teritorijos  magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijųplaną.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galimaPlano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendiniai.  3-2074Priedas 1. Priedas 2.


2022-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3022) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:476), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Graudūšiųk., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-18 iki 2022-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3021) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:519), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-18 iki 2022-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3020) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0008:211), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kiokių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-18 iki 2022-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3019) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:522), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Normantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-18 iki 2022-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3018) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:523), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Normantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-18 iki 2022-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-15 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2012 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1564 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:462), esančio Purmalių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Purmalių g. 16, Purmalių k.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Purmalių k., Purmalių g. 16. Planuojamos teritorijos plotas 0.1500 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos ribą, statybos zoną ir įvažiavimo vietą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-23 iki 2022-12-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-11-23  iki 2022-12-07 detaliojo plano rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-12-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas      Brėžinys 


2022-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-14 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A23-6012) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:229), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų km., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-16 iki 2022-11-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-14 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A23-5809) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:29), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių km., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,2972 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0117 ha ploto.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-16 iki 2022-11-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-15 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-14 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-2975) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:131), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-16 iki 2022-11-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-14

Informuojame apie rengiamą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272) patvirtintą detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius. 

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-19-435. 

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. AV-2315 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. AV-2562 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. 

Planavimo iniciatorius – UAB „Pajūrio atspindys“ adresas Šeduvos g. 24, Kretinga, tel. Nr. 8647 17411, įgaliotas asmuo Edmundas Petrauskas. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 647) 17414. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409; 

Detaliojo planavimo tikslai – 1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą; 3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 4. Detaliajame plane suplanuotiems žemės sklypams Nr. 47, 48 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 5. Detaliajame plane suplanuotam žemės sklypui Nr. 44 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 6. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus. 

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka. 

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2022 m. lapkričio mėn. 28 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 9 d. imtinai: · Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt; 

· Plano rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 647) 17414. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409; 

· LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-435). 

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2022 m. lapkričio mėn. 28 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 9 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2022 m. gruodžio 12 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda. 

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB „Kartografiniai projektai“, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 647) 17414. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409; 

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-19-435) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-11-14

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. 

Darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. Ar.14-46. 

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai - Žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 - 2023m. 

Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo. 

Plano rengėjas - V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas vaidaseimutis@gmail.com. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-238). 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2022-11-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Brožių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0006:7) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – D. V. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. lapkričio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-11-14

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2067 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti). 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV – 1961. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius. 

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. 

Urbanistinės idėjos konkursas - nerengiamas. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-768). 

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2022-11-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastro (kadastro Nr.5568/0012:0166), esančio Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr.5568/0012:0166), esančio Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Ežaičių k., Klaipėdos r. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. lapkričio 14 d. iki 2022 lapkričio 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-08-17 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-104683.


2022-11-14

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų Laukžemių g.22 (kad. Nr.5558/0002:763), Laukžemių g.24 (kad. Nr.5558/0002:762), Radailių k., Klaipėdos raj., numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001556 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-11-10 derinimo išvados Nr. REG249313 pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Laukžemių g.22 (kad. Nr.5558/0002:763), Laukžemių g.24 (kad. Nr.5558/0002:762), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.8831 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: UAB „Marteka“. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-12-28 Nr. (5.1.1 E) AV – 3017. 

Planavimo tikslai: perdalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo naudojimo paskirties-kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us). 

Planavimo uždaviniai: koreguoti 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-446 (reg. Nr. 003553001556) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-49.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Sprendinių brėžinys. Susisiekimo schema.


2022-11-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:339) RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. lapkričio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. lapkričio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:339) RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. lapkričio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. lapkričio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2981) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:595), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Gyvenamo namo statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-14 iki 2022-11-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2973) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:327), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Vykdyti pramonės ir sandėliavimo veiklą.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-14 iki 2022-11-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2965) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:627), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-11 iki 2022-11-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2949) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:293), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Spengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-11 iki 2022-11-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2944) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:142), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos 0,2509 ha ploto ir atskirųjų želdynų teritorijos 0,7394 ha ploto.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-11 iki 2022-11-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-11-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2934) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:642), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-11 iki 2022-11-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-08 

Visuomenės informavimas apie Žemės sklypo (unikalus Nr. 5530-00050262 įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2000-09-19 Nr. 55/31797), esančio Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002 10 03 sprendimu Nr.180 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d., žemės sklype, Dvaro g.14, Budrikų km.
Adresas: Klaipėdos r. sav., Dvaro g.14, Budrikų km, žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5530/0005:382). Plotas: 0,1264 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas: UAB Archko, Turgaus a.27, Klaipėda; tel. Nr. 8 68606110, el.p. stanislovas@archko.lt.
Projekto iniciatorius: D.J.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Užstatymo zonos ir užstatymo ribos koregavimas.
Supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-11-10 iki 2022-11-24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Turgaus a.27, Klaipėda, tel. +37068606110.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-11-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas         Brėžinys


 2022-11-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2921) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5555/0001:448), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Piktožių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-09 iki 2022-11-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


 2022-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2898) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:251), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnuose, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-09 iki 2022-11-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


  2022-11-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-468) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0001:231, 5552/0001:360, 5552/0001:361, 5552/0001:363, 5552/0001:365, 5552/0001:372, 5552/0001:373, 5552/0001:376, 5552/0001:417), esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinės statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-09 iki 2022-11-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-11-07

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0002:75; 5568/0002:76; 5568/0002:239; 5568/0002:238; 5568/0002:246) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. lapkričio 9 d. iki 2022 m. lapkričio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. lapkričio 22 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0002:75; 5568/0002:76; 5568/0002:239; 5568/0002:238; 5568/0002:246) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-11-04

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. lapkričio 25 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. lapkričio 25 d. 

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2022-11-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000323, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5530/0004:260; 273; 272) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3504 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-1492 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-24 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1318. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-10 iki 2022-11-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-666). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-11-10 iki 2022-11-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-24 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/82463131166?pwd=S2xoVGwyV3ZDbWE1WlhRZjEwR3dZdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti.
detaliojo plano, reg. Nr. 003553001656, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių
k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1944 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06  įsakymas Nr. AV-1264 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712)
Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1294.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-10 iki 2022-11-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-528).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-11-10 iki 2022-11-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-24 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82851265668?pwd=M2dPMXJQM3lOQkxIWUx1a0JNb2VOdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-04

 Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000323, sprendinius.

 Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5530/0004:260; 273; 272) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3504 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-1492 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

 Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-24 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1318.

 Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-10 iki 2022-11-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-666). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-11-10 iki 2022-11-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-24 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/82463131166?pwd=S2xoVGwyV3ZDbWE1WlhRZjEwR3dZdz09

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-04

 Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001656, sprendinius.

 Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1944 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas Nr. AV-1264 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

 Planavimo tikslai: sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1294. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-10 iki 2022-11-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-528). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-11-10 iki 2022-11-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-24 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/82851265668?pwd=M2dPMXJQM3lOQkxIWUx1a0JNb2VOdz09

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-11-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą ŽEMĖS SKLYPO KAD.NR.5528/0004:1227, KARKLĖS KAIME, DETALŲJĮ PLANĄ, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadą 2022-08-30 REG Nr. 239531.

Planuojama teritorija:  Žemės sklypas kad.Nr. 5528/0004:1227,  Karklės k., Klaipėdos raj. 

Plotas – 10.5462 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.: 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: ŽŪB „Aglaura“, adresas korespondencijai -  Taikos pr. 24, Klaipėda,    tel. 8 46 383442, el. paštas – info@restitas.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Restitas“, Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. Nr.8 46 383442, el. paštas: info@restitas.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-10-18 d. Nr.AV-2930.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: teritorijos užstatymo tvarkymo ir vystymo režimo – užstatymo zonų, ribų, užstatymo tankumo, užstatymo intensyvumo, aukštingumo, pastatų ar statinių paskirties – nustatymas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-723. 

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys.


2022-11-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5809) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:29), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių km., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-04 iki 2022-11-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2902) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:478), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Paupių g. 11, žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.   

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-04 iki 2022-11-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-03 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2006-02-23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-49 patvirtinto ž žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:359, 5510/0005:360), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:354) Saulės g. 5, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0009:354) Saulės g. 5, Gargždai, plotas - 0,1749 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:359, 5510/0005:360), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2006-02-23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-49, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:354) Saulės g. 5, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-11-14 iki 2022-11-25 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.ltbei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-11-21 – 2022-11-25 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-11-25 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Sprendiniai 


2022-11-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2885) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:37), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šventvakarių km., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-03 iki 2022-11-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

 Prašymas


2022-11-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2875) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0004:158), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavas, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-03 iki 2022-11-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-11-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2873) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:676), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-11-03 iki 2022-11-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-13 16:41:24
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102