Kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

Kovo mėn.


2022-03-31 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-799) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0005:320), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Rudaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-03-31 d. iki 2022-04-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-31 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-787) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:700), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekuls II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Komercinės paskirties objektų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-03-31 d. iki 2022-04-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-31 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-778) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0021:810), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Aušros g. 4, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-31 d. iki 2022-04-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-31

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo sen., Sausių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0005:297) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens telkinio įrengimo vietą. 

Planavimo organizatorius – K.P. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  balandžio 4 d. iki 2022 m. balandžio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-30

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477, esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Preliminarus teritorijos plotas 3,4840 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8-46 39 61 40, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, 8-6 1288144, el. paštas: info@pprojektai.lt Planavimo pagrindas: 2021-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1261. Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus). Planavimo uždaviniai: pakeisti (koreguoti) teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-07 iki 2022-04-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-304) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-14 iki 2022-04-21 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus aukščiau nurodytu telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-22 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283 Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-03-30

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., sklypo kad.Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., sklypo kad.Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – A.G.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 05-12 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1260 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypus (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k. sujungti. Padalinti į sklypus. Paskirtį pakeisti į kitą, naudojimo būdą nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-04-07 iki 2022-04-21 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-04-14 iki 2022-04-21 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-329

Viešas susirinkimas numatomas 2022-04-21 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


2022-03-30

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklype Nr.24 (Adresu: Vyturio g. 7, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas).

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklype Nr.24 (Adresu: Vyturio g. 7, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Vyturio g. 7, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.1906 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas: UAB „Magreva“, adresas Liepų g.9, Gindulių kaimas, Klaipėdos rajone, tel.861530201. el.paštas: reda.burnn@gmail.com 

Projekto užsakovas: privatūs asmenys. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą galiojančio 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 patvirtinto Žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklype Vyturio g. 7, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-26 imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-30

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklypuose Nr.65, 66, 67 (Adresu: Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklypuose Nr.65, 66, 67 (Adresu: Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypai Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurių plotai – 0.1299 ha; 0.1256 ha; 0.1261 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas: UAB „Magreva“, adresas Liepų g.9, Gindulių kaimas, Klaipėdos rajone, tel.861530201. el.paštas: reda.burnn@gmail.com 

Projekto užsakovas: privatūs asmenys. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, įvažiavimo į sklypą vietą galiojančio 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 patvirtinto žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-26 imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-30

Informacija apie rengiamą UAB "Pašaltinio miestelis" žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone).

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB "Pašaltinio miestelis" žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas: R. Burneikienės individuali veikla, Nr.524730, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779). 

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos ribą, statybos zoną galiojančio 2007 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr . T11-204 patvirtinto UAB „Pašaltinio miestelis“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:131), esančio Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius žemės sklype Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-22 imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-30

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklypuose Nr.65, 66, 67 (Adresu: Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas).

Informacija apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą žemės sklypuose Nr.65, 66, 67 (Adresu: Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypai Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurių plotai – 0.1299 ha; 0.1256 ha; 0.1261 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas: UAB „Magreva“, adresas Liepų g.9, Gindulių kaimas, Klaipėdos rajone, tel.861530201. el.paštas: reda.burnn@gmail.com 

Projekto užsakovas: privatūs asmenys. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, įvažiavimo į sklypą vietą galiojančio 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 patvirtinto žemės sklypo kad.Nr.5544/0006:50, Ketvergių kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Ketvergo g. 2; 4; 6, Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-26 imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen., Radailių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0004:235) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – L.T.B (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Kalviškių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0003:322) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – A.S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Šaipių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:298) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – V.E. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-29

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-05-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-801, patvirtinto A. Š. ir I. Š. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:258), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:149) Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5558/0007:149, esantis Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 0.0974 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: I. Š., A. Š.

Projekto rengėjas: Nomedos Černiauskienės individuali veikla, Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. +37065791891, el. paštas – nomeda.v@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: A. Š. ir I. Š. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:258), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2013-05-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-801, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:149) Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., koreguojant statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. +37065791891 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-22 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2022-03-29

Informacija apie rengiamą UAB "Pašaltinio miestelis" žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone) 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB "Pašaltinio miestelis" žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas: R. Burneikienės individuali veikla, Nr.524730, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779). 

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos ribą, statybos zoną galiojančio 2007 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr . T11-204 patvirtinto UAB „Pašaltinio miestelis“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:131), esančio Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius žemės sklype Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-22 imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto. 

atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-29

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija – 1.4316 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0015:0093), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas G. K. (duomenys nuasmeninti) 

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com 

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2022-03-30 iki 2022-04-12. 

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2022-04-13d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda. metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2022-03-29 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Potrų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0008:71) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – V. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  kovo 31 d. iki 2022 m. balandžio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:664; 5528/0001:585) BENDIKŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 30 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. balandžio 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:664; 5528/0001:585) BENDIKŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-25

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planą. Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477, esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Preliminarus teritorijos plotas 3,4840 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8-46 39 61 40, el. p. architektura@klaipedos-r.lt. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt Planavimo pagrindas: 2021-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1261. Planavimo tikslai:– nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus). Planavimo uždaviniai: pakeisti (koreguoti) teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama Su pradedamu rengti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-304) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 8-6 1288144 (susitarus iš anksto), el. paštas: info@pprojektai.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2022-03-25

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0002:1710), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Liekių g. 14, detaliojo plano Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T11-276 (registro Nr. 003553002753), koregavimą techninio darbo projekto rengimo metu supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1630 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, vietoj jos numatyti statybos ribą; koreguoti nustatytą statybos ribą, įvažiavimo į sklypą vietą, panaikinti servitutą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-03-29 iki 2021-04-04 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 04 04 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys


2022-03-24

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:991) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą. Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:991) Norvegų g. 9, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,0851 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, Tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: L. A., J. A., D. V., K. V. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-02-20 Nr. (5.1.1 E) AV-398. Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. Darbų programa: patvirtinta 2021-12-22 Nr. Ar.14-106. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-779) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 8-6 1288144 (susitarus iš anksto), el. paštas: info@pprojektai.lt. per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2022-03-24

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planą. 

Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477, esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Preliminarus teritorijos plotas 3,4840 ha. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8-46 39 61 40, el. p. architektura@klaipedos-r.lt. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt Planavimo pagrindas: 2021-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1261. Planavimo tikslai:– nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus). Planavimo uždaviniai: pakeisti (koreguoti) teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama Su pradedamu rengti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-304) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 8-6 1288144 (susitarus iš anksto), el. paštas: info@pprojektai.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2022-03-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-723) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:710), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-24 d. iki 2022-04-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-03-24 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-722) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:180), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-24 d. iki 2022-04-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-24

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:376) Gedimino g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą 

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:376) Gedimino g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas 0,1250 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: S. K., adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-01-12 Nr. AV-111. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prie žemės sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 5544/0004:376), esančio Gedimino g. 8, Dovilai, Klaipėdos r. sav., kurio plotas –0,1250 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-85). 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais kontaktais, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2023-03-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:407; 5528/0003:130KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: įsiterpusį laisvą valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:407; 5528/0003:130KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:176KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-02-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą kad. Nr. 5523/0004:176, esantį Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., jį padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, išskirti infrastruktūros teritorijas, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:176KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-23

ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:342; 5558/0007:506KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas „ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:342; 5558/0007:506KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-03-23

DĖL ŽEMĖS SKLYP(KAD. NR. 5523/0004:1109KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:1109KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-03-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:1032; 5523/0003:1033; 5523/0003:1034; 5523/0003:1035; 5523/0003:1036; 5523/0003:1037; 5523/0003:1038; 5523/0003:202GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:1032; 5523/0003:1033; 5523/0003:1034; 5523/0003:1035; 5523/0003:1036; 5523/0003:1037; 5523/0003:1038; 5523/0003:202GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-03-21

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k.,. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr.T11-184 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Svajų g. 4 ir 5, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2409 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Autoaibė“. 

Detaliojo plano rengėjas: Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“). Projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AV-2828. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-28 iki 2022-04-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-636). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-04 iki 2022-04-08 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/94385666260?pwd=STh4ZnVacmViaEM1bjFkUVh6enJnUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-04-08) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-03-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-332 (reg. Nr. 003553002767), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0005:1810;1811) Smeltaitės g. Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.2194 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: 2021-07-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-2146 Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-25 iki 2022-04-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-611. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-03-25-2022-03-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: 

https://zoom.us/j/93949138675?pwd=azd4Tkc2ZmJsV3pSbDBBaitJRHd3Zz09


2022-03-21 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-677) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:519), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Komercinės paskirties objektų teritorijos". Komercinei veiklai vykdyti pastatų statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-21 d. iki 2022-04-04 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-21 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1407) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:160, 5544/0002:1166), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos". Pramonės ir sandėliavimo pastatų statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-21 d. iki 2022-04-04 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. balandžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. balandžio 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:242) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 16 d. iki 2022 m. kovo 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. kovo 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:242) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:58) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 16 d. iki 2022 m. kovo 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. kovo 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0006:58) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-287) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:406), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos"  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2022-03-14 d. iki 2022-03-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-10

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0002:101 Kunkių k. detaliojo plano rengimo.

Raštas


2022-03-10

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:662) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. kovo 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. kovo 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:662) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-10

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:11) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. kovo 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. kovo 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:11) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-09

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. kovo 14 d. iki 2022 m. kovo 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. kovo 25 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-03-09

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad.Nr.5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290) Klemiškės k. II Sendvario sen. Klaipėdos raj. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija Žemės sklypai ((kad.Nr.5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290) Klemiškės k. II Sendvario Klaipėdos raj. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „Armaris“, į.k.301824725. Alyvų g.21, Purmalių k., Klaipėdos r. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-09-15. Nr. AV-2642 

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus kad. Nr.5523/0004:79;80;290. Pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalinti į žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-563). 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-16 iki 2022-03-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-563. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-03-23iki 2022-03-29 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-03-30 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/91013183142?pwd=THYzUXZSSkttMVdkb0hkQkEvT1ZWdz09


2022-03-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1947; 5558/0005:1948; 5558/0005:1949; 5558/0005:1950; 5558/0005:195) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2012-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-132 (reg. Nr. 003553004280) sprendinius. 

Susipažinti su detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. balandžio 4 d. imtinai, planavimo organizatoriaus patalpose žemiau nurodytu adresu, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ; UAB „Neoforma“ patalpose žemiau nurodytu adresu, darbo dienomis, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu +370 657 63323, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-55-21-434. 

Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato pirmo aukšto skelbimų lentoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. kovo 29 d. imtinai. 

Viešas svarstymas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato pirmo aukšto vestibiulyje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2022 m. balandžio 5 d. 16 val. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 21 11 16, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 657) 63323, e. paštas: info@neoforma.lt , interneto svetainės adresas: www.neoforma.lt 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kadastro Nr. 5558/0005:195 paskirtį į kitos paskirties; keisti sklypų ribas sujungiant ir padalijant į sklypus; nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-03-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Ežaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:166) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – L. T. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  kovo 14 d. iki 2022 m. kovo 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-03-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1241) nustatyti žemės sklypo (kad. Nr. 5525/0006:13), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Brožių k., Vėžaičių g. 26, kitos paskirties žemės  naudojimo būdą – "Visuomeninės paskirties teritorijos" ir "Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bedrabučių teritorijos". Esamo pastato patalpoms pagal naudojimo paskirtį eksploatuoti. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-08 iki 2022-03-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-589) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:418), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Rekreacinės teritorijos". Rekreacinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-03-08 iki 2022-03-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


 2022-03-07

Informuojame visuomenę apie parengtą 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-494 patvirtinto Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:68), esančio Baukštininkų k., Sendvario sen., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0004:738) Rudens g. 23, Baukštininkų k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 5558/0004:738, esantis Rudens g. 23, Baukštininkų k., Klaipėdos r., plotas 0,1001 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:68), esančio Baukštininkų k., Sendvario sen., detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-494, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5558/0004:738) Rudens g. 23, Baukštininkų k., Klaipėdos r., naikinant statybos liniją ir koreguojant statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-16 iki 2022-03-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, Sendvario seniūnijoje adresu Ežero g. 47, Slengių k., Klaipėdos r. sav. bei projekto rengėjo patalpose adresu Trilapio g. 10, Klaipėda, tel.863869696 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys


 2022-03-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-07 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-572) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:700), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Komercinės paskirties objektų teritorijos". Komercinei veiklai vykdyti pastatų statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-07 d. iki 2022-03-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-03-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5538/0015:308 Kvietinių k.v., adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Robertas Stanys, paž.nr. 2R-FP-995, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-03-07 iki 2022-03-21 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-03-21 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-99297.


2022-03-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:316) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. kad. Nr. 5544/0007:316Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1.2247 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Hill Group“ į.k. 304922270

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2022-01-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-242, Dėl žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:316) Laistų k. Dovilų sen., Klaipėdos r. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-14 iki 2022-03-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-89. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-03-14-2022-03-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-03-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://zoom.us/j/92498867627?pwd=MDN4cnhxNjVLTWNZeUVZOGZEYnRjQT09


2022-03-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-04 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A23-1184) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0005:110), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dūdinėlių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos". saulės elektrinių statyba.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-03 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-569) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0001:330, 5568/0001:203, 5568/0001:251), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, Purienų g. 12; 14; 15, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

 2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-02 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-550) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:90), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos". saulės elektrinių statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-01 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-536) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:126), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-01 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-533) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5543/0005:171, 5543/0005:172, 5543/0005:135), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Rudaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-28 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-520) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0003:92), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos". saulės elektrinių statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-04 d. iki 2022-03-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:316) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. kad. Nr. 5544/0007:316) Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1.2247 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Hill Group“ į.k. 304922270 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: 2022-01-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-242, Dėl žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:316) Laistų k. Dovilų sen., Klaipėdos r. detaliojo plano rengimo. 

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-14 iki 2022-03-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-89. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-03-14-2022-03-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-03-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/92498867627?pwd=MDN4cnhxNjVLTWNZeUVZOGZEYnRjQT09


2022-03-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-02-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: 1) žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; 2) nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; 3) esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; 4) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-11 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-03-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:425; 5558/0003:426) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-92 (reg. Nr. T00063903) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0003:425), esantys Stonės g. 106, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., ir (kad. Nr. 5558/0003:426), Stonės g. 104, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2567 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Debolskytės individuali veikla. PV – Aušra Šimkuvienė (TVP 0068), tel. 8 601 21549, el. paštas: Julijakuznecova@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas Nr. AV-3221. 

Planavimo uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:425; 5558/0003:426) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00063903, sprendinius. TPD 

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, sujungti esamus žemės sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, įvertinus pandeminę situaciją šalyje su koreguojamu detaliuoju planu bus galima susipažinti ir vieša ekspozicija vyks nuo 2022-03-14 iki 2022-03-25 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt, , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K- VT-55-21-809) ir Sendvario seniūnijoje, adresu Slengių k., K. Ežero g. 47, Klaipėdos raj. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktais. 

Detaliojo plano koregavimo projekto viešas svarstymas numatomas 2022-03-28 10:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us04web.zoom.us/j/3929006779?pwd=YWF5eXJjbnVaTUVjTnJEUDVRNlZQUT0 

Meeting ID: 392 900 6779, Passcode: 0xMRjM. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamasis raštas.


 2022-03-02

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5510/0004:152), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Dauparų k., Vingio g.18, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr. T11-543, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1226 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, įm. k. 302871813, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S.Sokolovienė, tel. +370 614 58237, el. p. simona@sivosstudija.lt.
Projekto užsakovas – fizinis asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos liniją į statybos ribą, detaliuoju planu nustatyta užstatymo zona ir nauja statybos riba plečiama 1m, naikinama detaliuoju planu numatyta statybos linija.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-03-03 iki 2022-03-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r. tel.+370 614 5823 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 03 17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


 2022-03-02 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-28 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-403) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:92), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelėsk., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Rekreacinės teritorijos".  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-03-02 d. iki 2022-03-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-03-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai: kad. Nr. 5520/0001:230, esantis Gargžduose, kad. Nr. 5520/0001:408, esantis Gargžduose, kad Nr. 5520/0001:784, esantis Gargžduose, kad. Nr. 5520/0001:783, esantis Asiūklių g. 11, Gargždai, planuojamos teritorijos bendras plotas – apie 0,42 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Planavimo iniciatorius: V. L. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. 861521741, el. p. uabges@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-13 įsakymas Nr. AV-3514 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-01-14 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-47. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypą kad. Nr. 5520/0001:783, adresu Asiūklių g. 11, Gargždai, performuoti jį apjungiant su žemės sklypais kad. Nr. 5520/0001:230 ir kad. Nr. 5520/0001:408 į vieną sklypą, ir padalinant apjungtus žemės sklypus į atskirus sklypus, nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypams pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reglamentus, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-03-07 iki 2022-03-21 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-42). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-03-07 iki 2022-03-11 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741). Viešas projekto svarstymas vyks 2022-03-22, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-03-21), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-42). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-05 21:15:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102